საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

კონფერენციები/სემინარები

პიროვნება თემა დასახელება ჩატარების ადგილი დაწყების თარიღი დასრულების თარიღი ენა ორგანიზატორი სკოლა
ჯღამაძე ნინო Washington Area Financial Association , რისკების მართვა ვაშინგტონი 2006.01.03 2006.03.03 ინგლისური ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო EBTN საერთაშორისო კონფერენცია საბანკო ტრენინგი საქართველოში სან-პეტერბურგი/კიევი 2004.03.22 2004.03.23 ინგლისური TACIS / EBTRA ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო მართვის თანამედროვე სისტემები თანამედროვე აგს თბილისი 2017.05.29 2017.05.31 ინგლისური SMG ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო ტექნოლოგიური სემინარი ჰურგადა, ეგვიპტე 2016.10.27 2016.10.30 ინგლისური იუ-ჯ-თი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო ინოვაციები და ეკონომიკა ახალი ინიციატივები ქართულ ბაზარზე თბილისი 2016.04.15 2016.04.15 ქართული ინოვაციების სააგენტო ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო მდგრადი განვითარება თანამედროვე აგს წარმატებული განვითარება თბილისი 2017.05.23 2017.05.27 ინგლისური მდგრადი განვითარების ჯგუფი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო UNITI 2016 შტუტგარდი 2016.06.14 2016.06.16 Messe Frankfurt ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო PetrolPlus აგს ავტომატიზაცია კიევი 2013.08.05 2013.08.10 PetrolPlus ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო მიგრაცია და ფულადი გზავნილები საბანკო სექტორის შეფასება თბილისი 2009.12.15 2009.12.17 ინგლისური მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო რისკების მოდელირება და მართვა ვაშინგტონი, აშშ 2006.04.03 2006.04.07 ინგლისური ფინანსების კვლევის ინსტიტუტი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო ევროპის უმაღლესი განათლების ფორუმი უმაღლესი განათლების ახალი გამოწვევები რიგა 2005.09.06 2005.09.09 ინგლისური ევროპის უმაღლესი განათლების ფორუმი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯღამაძე ნინო ქბრეშუმის გზის მე-15 საერთაშორისო კონფერენცია საბანკო რეგულირების გავლენის შეფასება თბილისი 2020.10.09 2020.10.10 ქართული/ინგლისური შავი ზღვის საერთ. უნ-ი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯუღელი თამარ სიღარიბისა და ეკონომიკური პოლიტიკის მერვე საერთაშორისო კოფერენცია ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა 2010.06.10 2010.06.20 ინგლისური სიღარიბის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ნეთვორქი
ჯოჯუა ხატია საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში სიჩუმის ფენომენი ვირჯინია ვულფის "მისის დოლოვეის"მიხედვით საქართველოს უნივერსიტეტი,თბილისი,საქართველო 2018.06.06 2018.06.08 ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯოჯუა ხათუნა Nursing Education ქ. ბერლინი 2019.11.12 2019.11.14 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა დოქტორანტების კოლოკვიუმი ევროპული სისხლის სამართლის ცნება და მნიშვნელობა მიუნხენი 2010.05.01 2010.05.01 გერმანული თომად დელერის სახელობის ფონდი სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა PR-კომუნიკაცია მიუნხენი 2011.07.01 2011.07.01 გერმანული მიუნხენის უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა პრეზენტაციის მეთოდები და დიდაქტიკური საფუძვლები მიუნხენი 2010.04.01 2010.04.01 გერმანული მიუნხენის უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა სემინარი ლიბერალიზმზე კიოლნი 2010.04.01 2010.04.01 გერმანული ფრიდრიხ ნაუმანის სახელობის ფონდი სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა თავისუფლება, სამართალი და საკუთრება გუმერსბახი 2010.02.01 2010.02.01 გერმანული თეოდორ ჰოისის სახელობის აკადემია სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა სისხლის სამართლის დოგმატიკა საპროცესო შეთანხმება სისხლის სამართალში ბავარია, ფრაუენინზელი 2009.07.01 2009.07.01 გერმანული მიუნხენის უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა სახელმწიფოს სისხლისსამართლებრივი დაცვა თბილისი-ბათუმი-ბერლინი 2013.07.01 2013.08.01 გერმანული თსუ, ბერლინის უნივერისტეტი სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა გერმანიის საგარეო პოლიტიკა და თანამშრომლობა განვითარების სფეროში ბერლინი 2011.05.01 2011.05.01 გერმანული ფრიდრიხ ნაუმანის სახელობის ფონდი სამართლის სკოლა
ჯიშკარიანი ბაჩანა სამართლის ტრანსფორმაცია ამერიკული გავლენები ქართულ სისხლის სამართალზე საპროცესო შეთანხმების მაგალითზე რეგენსბურგი 2014.07.03 1900.01.01 გერმანული რეგენსბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია სამართლის სკოლა
ჯიქია მაია 1900.01.01 1900.01.01
ჯიქია ვაგნერ ზოგიერთი კვანტურ–მექანიკური ფუნქციის ახალი ინტეგრალური წარმოდგენის შესახებ ბათუმი 2009.01.01 ქართული
ჯინჭარაძე ნანა ჯანდაცვის პოლიტიკა პაციენტთა რეჰოსპიტალიზაცია თბილისი 2015.02.25 1900.01.01 ქართული ილიაუნი,ჯანდაცვის სკოლა
ჯინჭარაძე ნანა ნეონატალური ინფექცია 1.Some Aspects of diagnostics of neonatal sepsis;2.. Some Aspects in Diagnostics And Treatments And Antimikrobial Resistence of Sepsis Newborn მილანი,იტალია. 2013.05.31 2013.06.01 ინგლისური ESPID -2013 ევროპის ბავშვთა ინფექციურ დაავადებათა ასოციაციის
ჯინჭარაძე ნანა პედიატრია,ინფექცია Some Aspects in Diagnostics And Treatments And Antimikrobial Resistence of Sepsis Newborns. ნიცა,საფრანგეთი. 2010.05.04 2010.05.08 ინგლისური ESPID -2010, ევროპის ბავშვთა ინფექციურ დაავადებათა ასოციაციი
ჯინჭარაძე ნანა ბავშვთა ინფექციa Diagnostic Of Bacterial Meningitis In Term And Preterm Newborns ბრიუსელი,ბელგია. 2009.01.09 2009.06.12 ინგლისური ESPID
ჯიბუტი ლევან ფოტონური, ელექტრონული და ატომური დაჯახებები H2-ის ელექტრონების დაჯახებით იონიზაციის შესწავლა ეფექტური მუხტების მეთოდით. ფრაიბურგი, გერმანია 2007.07.25 2007.07.31 ინგლისური ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან (e, 2e), ორმაგი ფოტოიონიზაცია H2-ის ელექტრონების დაჯახებით იონიზაციის შესწავლა ეფექტური მუხტების მეთოდით. კონიგსტეინი, გერმანია 2007.08.01 2007.08.04 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან არაწრფივი დინამიკა მიკრო-მცურავების სუსპენსიის ეფექტური სიბლანტე ბაიროითი, გერმანია 2009.10.04 2009.10.07 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან სტატისტიკური ფიზიკა მიკრო-მცურავების სუსპენზიის რიცხობრივი შესწავლა პარიზი, საფრანგეთი 2010.01.28 2010.01.29 ფრანგული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა მიკრო-მცურავების სუსპენზიის რიცხობრივი შესწავლა ტროა, საფრანგეთი 2010.08.23 2010.08.27 ფრანგული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან სითხის მექანიკა, კომპლექსური სითხეები რიცხობრივი კვლევა: სუსპენზიის რეოლოგია გარე მაბრუნებელი ძალის მოქმედების ქვეშ. გრენობლი, საფრანგეთი 2011.04.11 2011.04.11 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან სითხის მექანიკა კომპლექსური სითხეების დინამიკა და რეოლოგია თბილისი, საქართველი 2012.02.23 2012.02.23 ქართული გ. ჯაფარიძე მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან ძალები და დინება ბიოლოგიურ სისტემებში მიკრო-მცურავების სუსპენზიის მოდელი და რიცხობრივი სიმულაციები Bad Honnef, გერმანია 2012.09.23 2012.09.28 ინგლისური Ulrich Schwarz and Gerhard Gompper მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან ნიმუში შექმნა ბუნებასა და მასალებში. თვით-ფოკუსირება და კლასტერიზაცია მიკრო-მცურავების სუსპენზიაში ბაიროითი, გერმანია 2013.10.06 2013.10.09 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან აქტიური სითხეები, მიკრო-მცურავები სამგანზომილებიანი სამი ბურთულის მოდელი: საცეცების სინქრონიაზაცია საარბრუკენი, გერმანია 2014.02.26 2014.02.27 ინგლისური Christian Wagner მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან კომპლექსური სითხეები, მიკრო-მცურავები ოსცილირებადი სამი სხეულის მოდელი ორსაცეციანი მწვანე ალგასთვის გრენობლი, საფრანგეთი 2014.03.31 2014.04.04 ინგლისური Philippe Peyla მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან არაწრფივი დინამიკა Three-bead-model for the biflagellate green algae: Reversed Jeffrey’s like orbit and its consequences on the rheology ბაიროითი, გერმანია 2014.09.08 2014.09.12 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯიბუტი ლევან ცოცხალი სითხეები სამი სხეულის მოდელი ორსაცეციანი მწვანე ალგასთვის: საცეცების სინქრონიაზაცია მარაკეკი, მაროკო 2014.10.09 2014.10.11 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯერენაშვილი ქეთევან მშენებლობა თვითგანშლადი ბოჭკოვანპოლიმერული არმატურის ბადე-რულონის გამოყენების ბეტონის საფარის ორშრიანი არმირების დროს ონლაინ 2021.07.28 2021.07.30 ინგლისური საქართველოს ტექნიკური უნიევრსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯელაძე ეკა Learning Technology for Education Challenges: LTEC 2017 Change Management: Digital transition in the public schools of Georgia Beijing 2017.08.21 2017.08.24 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯელაძე ეკა 8th International conference on Education and New Learning Technologies Digitally Enhanced Schools and Service-based Learning Ecosystem Barcelona 2016.07.04 2016.07.06 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯელაძე ეკა Advances in Web-Based Learning – ICWL 2016: 15th International Conference Technology investment and transformation efforts in the public schools of Georgia Rome 2016.10.26 2016.10.29 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯგერენაია მანუჩარ „Medicinal Chemistry in Public Health.’’ თბილისი 2012.04.20 2012.04.20 ქართული/ინგლისური სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯგერენაია მანუჩარ Managing Dental Health Workers სტომატოლოგიური სამსახურის მენეჯმენტი თბილისი 2012.10.10 2012.10.10 ქართული/ინგლისური უნივერსიტეტი გეომედი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯგერენაია მანუჩარ Modern Science: Problems, Prognoses and Solutions.” HA-ფაგის გამოყენება პაროდონტიტის კომპლექსურ მკურნალობაში თბილისი 2014.03.27 2014.03.27 ქართული/ინგლისური თსუ, კავკასიელ ხალხთა გაერთიანებული ფონდი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯაშიაშვილი ლუკა სტუდენტური კონფერენცია „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ iMedia HUB Rooms Hotel Tbilisi 2016.09.25 2016.09.25 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი
ჯაყელი კახაბერ საკუთარი თემის პრეს-კონფერენცია, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დაფინანსება საკუთარი თემის პრეს-კონფერენცია, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დაფინანსება საქართველო, თბილისი 2004.04.01 ქართული
ჯაფარიძე ლიანა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოველწლიური საუნივერსიტეტო სტუდენტური კონფერენცია ესკრო ხელშეკრულება თბილისი 2008.11.28 2008.11.28 ქართული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჯაფარიძე ლიანა კონკურენციის სამართლის კერძო აღსრულება N/A ოქსფორდი, გაერთიანებული სამეფო 2014.04.29 2014.04.29 ინგლისური ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონკურენციის სამართლისა და პოლიტიკის ცენტრი
ჯაფარიძე ლიანა მომხმარებელთა უფლებების დაცვა N/A ოქფორდი, დიდი ბრიტანეთი 2014.03.27 2014.03.28 ინგლისური ოქფორდის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
ჯაფარიძე დავით ეკონომიკის განვითარება ევროპაში XX საუკუნის დასაწყისისათვის ეკონომიკის განვითარება ევროპაში XX საუკუნის დასაწყისისათვის თბილისი 2000.03.01 2000.03.01 ქართული ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯაფარიძე დავით სიტყვების სიხშირული ლექსიკონის პროგრამული პაკეტი სიტყვების სიხშირული ლექსიკონის პროგრამული პაკეტი თბილისი 2003.03.01 2003.03.01 ქართული ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯაფარიძე დავით საერთაშორისო PHP კონფერენცია 2012 თბილისი 2012.12.01 2012.12.03 ქართული "საქართველოს უნივერსიტეტი" მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯაფარიძე დავით საერთაშორისო PHP კონფერენცია 2013 ბაქო, აზერბაიჯანი 2013.06.15 2012.06.17 ინგლისური ხაზარის უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯაფარიძე დავით საერთაშორისო კონფერენცია მონაცემთა ბაზებში - “BTW-2015” ჰამბურგი, გერმანია 2015.03.03 2012.03.07 ინგლისური ჰამბურგის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯაფარიძე ასმათ აკაკი შანიძის დაბადების 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია „ვეფხისტყაოსნის“ თურქული თარგმანი თბილისი 1997.05.28 1997.05.30 ქართული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯაფარიძე ასმათ აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 110-ე წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია აბდულჰაკ ჰამით თარჰანი თბილისი 2008.12.18 2008.12.18 ქართული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯაფარიძე ასმათ გრიგოლ კიკნაძის ასი წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თანზიმათის ეპოქის თურქული პოეზია თბილისი 2009.06.10 2009.06.13 ქართული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯარიაშვილი ნინო 1900.01.01 1900.01.01
ჯანჯღავა რომან ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. About Plane theory for Hemitropic Elastic Materials საქართველო, თბილისი 2004.04.01 ქართული
ჯანჯღავა რომან ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. Partially Clamped Shallow Composition of Binary Mixture საქართველო თბილისი 2005.04.07 ქართული
ჯანჯღავა რომან Dirichlet Problem for the Marguerre-Von Karman equations System Dirichlet Problem for the Marguerre-Von Karman equations System საქართველო თბილისი 2005.04.14 ქართული
ჯანჯღავა რომან ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. The boundary element method for solving of the boundary-value problems for binary mixtures საქართველო თბილისი 2006.04.01 ინგლისური
ჯანჯღავა რომან ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. An application of the boundary element method for solving of the boundary-value problems for binary mixtures საქართველო , თბილისი 2006.04.21 ინგლისური
ჯანჯღავა რომან საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის III კონფერენცია თერმოდრეკადობის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა მართკუთხა პარალელეპიპედისათვის მიკროტემპერატურული ზემოქმედების გათვალისწინებით საქართველო, თბილისი 2012.12.01 2012.12.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი
ჯანჯღავა რომან On the Numerical Solution of a Problem on a Crack under Internal Pressure Filled with a Binary Mixture On the Numerical Solution of a Problem on a Crack under Internal Pressure Filled with a Binary Mixture სომხეთი, ერევანი 2008.10.15 რუსული
ჯანჯღავა რომან Some non–classical elasticity problems for a rectangular parallelepiped Some non–classical elasticity problems for a rectangular parallelepiped სომხეთი, ერევანი 2010.10.05 რუსული
ჯანჯღავა რომან International Conference “Non-Classic Problems of Mechanics” Решение одного класса граничных задач теории пластин Векуа საქართველო, ქუთაისი 2007.10.27 რუსული
ჯანჯღავა რომან ISAAC Conference 23-27 April, 2007, Ilia Vekua – 100, Complex analysis, partial differential equations, and mechanics of continua Effective solutions of some boundary value problems of I. N. Vekua s shell theory საქართველო, თბილისი 2007.04.27 ინგლისური
ჯანჯღავა რომან International Conference on “Modern Problems in Applied Mathematics” Dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40-th anniversary of I. Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM) of TSU About construction of analytic and numerical solutions of some plane boundary value problem for mixture theory საქართველო, თბილისი 2008.10.09 ინგლისური
ჯანჯღავა რომან საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის I საერთაშორისო კონფერენცია თერმოდრეკადობის ზოგიერთი არაკლასიკური სამგანზომილებიანი ამოცანის დასმა და ეფექტური ამოხსნა საქართველო, ბათუმი 2010.09.17 ქართული
ჯანჯარია მარიამ აქსიოლოგიური პრობლემები 2006 წლის ქართული პრესაში თბილისი 2006.01.01 ქართული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯანელიძე სალომე ზოგადი მენეჯმენტი საჯარო მოხელეებისათვის მენეჯმენტი თბილისი 2011.03.01 2011.04.01 ქართული/ინგლისური ვესტმინსტერის კონსორციუმი, ესექსის უნივესისტეტი და კავკასიის სახელმწიფო სკოლა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე ევროპის ფსიქიატრიული სამსახურები დეინსტიტუციონალიზაციის გზაზე საქართველოს ფსიქიატრიული სამსახურები დეინსტიტუციონალიზაციის გზაზე რომი 2008.05.01 2008.05.06 ინგლისური რომის ფსიქიატრიული დეპარტამენტი, იტალია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე გენდერული საკითხები პენიტენციურ სისტემაში ქალთა უფლებები პენიტენციურ სისტემაში ბორჯომი 2014.04.01 2014.04.02 ქართული საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე სიცოცხლის შენარჩუნების ბაზისური მეთოდი "BLS" თბილისი 2014.01.10 2014.01.11 ქართული ამერიკის გულის ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე სოციალური კვლევა სოციალური კვლევა ჯანდაცვის სფეროში თბილისი 2008.04.03 2008.04.05 ქართული/ინგლისური ჯანდაცვისა და სოციალური კვლევის ცენტრი, შეფილდ ჰალანის უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სოციალური ინტეგრაციის ევროპული სტანდარტების განვითარება, მიღწევები და გამოწვევები საზოგადოებისა და სახელმწიფოს შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სოციალური ინტეგრაციის ევროპული სტანდარტების განვითარება საქართველოს მაგალითზე კიშინიოვი, მოლდოვა 2007.10.10 2007.10.13 ინგლისური მე6 საერთაშორისო ასამბლეა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვიზის ორგანიზება, ბიუჯეტირება და დაფინანსება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვიზის ორგანიზება, ბიუჯეტირება და დაფინანსება თბილისი 2007.04.01 2007.04.02 ქართული/ინგლისური ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე ზოგადი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება ზოგადი მენეჯმენტი და ადმინისტრირება თბილისი 2006.04.03 2006.04.05 ქართული ტრენინგებია და კონსულტაციების ცენტრი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე ბავშვთა უფლებების, საოჯახო ტიპის სახლებისა და ალტერნატიული ზრუნვის სერვისების განვითარების ტენდენციები და გამოწვევები ევროპაში ბავშვთა უფლებების, საოჯახო ტიპის სახლებისა და ალტერნატიული ზრუნვის სერვისების განვითარების ტენდენციები და გამოწვევები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითი ბუქარესტი, რუმინეთი 2003.02.06 2003.02.10 ინგლისური ევროკავშირი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში თბილისი 2005.03.01 2005.03.02 ქართული/ინგლისური საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე სალომე ჯანდაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანდაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში ბაქო, აზერბაიჯანი 2003.03.04 2003.03.06 რუსული/ინგლისური აზერბაიჯანის იუსტიციის სამინისტრო ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანელიძე ნინო EMBO კონფერენცია, ბაქტერიული ვირუსები: სტრუქტურა და ფინქცია, მოლეკულებიდან თანასაზოგადოებებამდე სპეციფიუირ ბაქტერიოფაგები ვიბრიო ქოლერას ბიოკონტროლისა და სუბტიპირების პოტენციალით Zurich 2014.07.14 2014.07.18 ინგლისური EMBO მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო მიკრობიოლოგების ამერიკული საზოგადოება, ბიოუსაფტთხოებასა და აღმოცენებად დაავადებებთან დაკავშირებული მე-8 შეხვედრა ტოქსიგენური ვიბრიო ქოლერას ეპიდემიური შტამების შესწავლა საქართველოს სასმელი წყლისა და რეკრიაციული წყალსატევების რეზერვუარებში Baltimore 2010.02.26 2010.02.28 ინგლისური მიკრობიოლოგების ამერიკული საზოგადოებa მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო EMBO CONFERENCE Viruses of microbes: Structure and function, from molecules to communities Specific phages with potential for subtyping and biocontrol of V. cholerae ცურიხი 2014.07.14 2014.07.18 ინგლისური EMBO მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო 1st Caucasian Symposium on Medico-Biological Sciences Processing of Concentrated CB Phage Preparation for Tracing in Aquatic Environment თბილისი 1999.01.01 1900.01.01 ქართული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო IUMS Congress 'The World of Microbes",XII the International Congress of Virology Study of the dynamic interactions of E.coli-specific phages with host cells in sea - and lake water Paris, France 2002.07.27 2002.08.01 ინგლისური IUMS Congress მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Detection of toxigenic Vibrio cholerae O1 from a freshwater lake near Tbilisi, Georgia: a potential source for disease Munich 2007.03.31 2007.04.03 ინგლისური 17th ECCMID მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო Biodefense Meeting:The Biological Threat Reduction Program Characterization of Vibrio parahaemolyticus and Their Bacteriophages Isolated from the Georgian Coastal Zone of the Black Sea Baltimore 2008.02.24 2008.02.28 ინგლისური American Society for Microbiology მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო G. Eliava IBMV 85th Anniversary Conference "International Phage conference" Biodiversity and Ecology of Vibrio parahaemolyticus and Corresponding Bacteriophages Isolated from Aquatic Environments in Georgia Tbilisi 2008.06.12 2008.06.14 ინგლისური G.Eliava IBMV მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო Biodefence Meeting Occurrence of Toxigenic Vibrio cholerae and other Pathogenic Vibrios in the Aquatic Environments of Georgia Baltimore, MD 2009.02.23 2009.02.26 ინგლისური American Society for Microbiology მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო EMBO CONFERENCE Viruses of microbes Bacteriophages active to Aeromonas spp. causing diseases in cultured freshwater fish in Georgia Liverpool 2016.07.18 2016.07.22 ინგლისური EMBO მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო 22nd Biennial Evergreen International Phage Meeting Search of lytic phages, an alternate for control multi drag resistant Pseudomonas infections in trout Evergreen 2017.08.06 2017.08.11 ინგლისური The Evergreen State College მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო Centennial Celebration of Bacteriophage Research Prevalent Freshwater Fish Bacterial Diseases In Georgia: Antibiotic Resistance And Search For Effective Lytic Phages Tbilisi 2017.06.26 2017.06.29 ინგლისური G.Eliava IBMV მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო Centennial Celebration of Bacteriophage Research Potential of Specific Bacteriophages for Subtyping and Biocontrol of V. cholerae O1 Paris 2017.04.24 2017.04.26 ინგლისური Institute Pasteur მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო The EMBO workshop – Viruses of Microbes Evaluation of therapeutic potential of Aeromonas hydrophila phages in simulated infection using the zebrafish model Wroclaw 2018.07.09 2018.07.13 ინგლისური University of Wroclaw, Wroclaw, Poland მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე ნინო 2019 -GAGAM Microbes and Their Viruses: Ecology, Diversity, Application. Tbilisi 2019.09.22 2019.09.27 ინგლისური GAGAM together with G. Eliava IBMV მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჯანელიძე მარიკა „კომპოზიტური მასალების გამოყენება სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში „კომპოზიტური მასალების გამოყენება სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში თბილისი 2012.07.10 2012.07.13 ქართული/ინგლისური
ჯანბერიძე ელენე 13th World Congress of the European Association for Palliative Care Depression and use of antidepressants in patients with advanced cancer. Results from an international multi-center study პრაღა 2013.05.30 2013.06.02 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანბერიძე ელენე 8th World Research Congress of the EAPC Depressive symptoms in cancer patients’ last days of life: a nation-wide retrospective mortality study ლეიდა, ესპანეთი 2014.06.05 2014.06.07 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯანბერიძე ელენე Palliative Care 2020 - Towards integration of palliative care in an age-friendly EU The use of antidepressants in patients with advanced cancer – results from an international multicenter study ბელგია 2014.10.10 2014.10.10 ინგლისური ევრო კავშირი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმი თბილისი 2018.05.16 2018.05.17 ინგლისური სტრატეგიული პოლიტიკის ინსტიტუტი (STRATPOL) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია ბათუმი 2017.10.11 2017.10.12 ინგლისური საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან Nantes Creative Generations იყავი შენი ქალაქის მოხალისე ნანტი 2016.10.26 2016.10.29 ინგლისური ნანტის მუნიციპალიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან ვარშავის ევრო-ატლანტიკური საზაფხულო აკადემია ვარშავა 2016.07.04 2016.07.15 ინგლისური German Marshall Fund of the United States (GMF) და პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ვიშეგრადის ქვეყნები და თანამშრომლობა თავდაცვის პოლიტიკის კუთხით თბილისი 2016.05.25 2016.05.25 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან ვიშეგრადის თანამშრომლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი ცერემონიალი პრაღა 2016.02.17 2016.02.18 ინგლისური ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ვიშეგრადის ფონდი და პრაღის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან დიპლომატიის კურსი ვარშავა 2014.04.06 2014.04.11 ინგლისური ევროპის დიპლომატიის აკადემია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან IV საზაფხულო სკოლა "ბირთვული იარაღის გავრცელება და მისი გავლენა უკრაინაზე" ბირთვული საფრთხეები სამხრეთ კავკასიაში ოდესა 2013.08.18 2013.08.23 ინგლისური ოდესის ეროვნული უნივერსიტეტი და შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან ლიდერობის აკადემია გუმერსბახი და ჰამბურგი 2012.11.04 2012.11.16 ინგლისური ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან სამოქალაქო საზოგადოება, დემოკრატია და მშვიდობის მშენებლობა ვარშავა 2011.10.01 2011.10.07 ინგლისური საფრანგეთის, პოლონეთისა და სლოვენიის ეროვნული სააგენტოები ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან საქართველო და შვედეთი: ბირთვული გაუვრცელებლობის რეჟიმის მონაწილე ქვეყნები. უსაფრთხოების გლობალური, რეგიონული და პრაქტიკული საკითხები თბილისი 2011.04.17 2011.04.19 ინგლისური შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია კონი 2010.10.03 2010.10.09 ინგლისური საფრანგეთის ეროვნული სააგენტო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან მე-5 საერთაშორისო სკოლა ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის – უსაფრთხოების პოლიტიკის შესავალი - “გლობალური უსაფრთხოების გარემოს გამოწვევები” ლიპტოვსკი მიკულაში 2010.06.26 2010.07.04 ინგლისური ევროპულ და ჩრდილო ატლანტიკურ საქმეთა ცენტრი და გენერალ მილან რასტისლავ სტეფანიკის სახელობის შეიარაღებული ძალების აკადემია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან სოლიდარობის აკადემია გდანსკი 2009.07.18 2009.07.24 ინგლისური ევროპის სოლიდარობის ცენტრი და ტერტიო მილენიოს ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან კავკასიის პარლამენტის მოდელირება სტამბული 2009.02.02 2009.02.07 ინგლისური კავკასიის ფორუმი სოლიდარობისა და თანამშრომლობისთვის და ბილგის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან წარმოვადგინოთ ჩვენი კულტურა TRACECA-ს ფარგლებში კირშეჰირი 2009.01.09 2009.01.15 ინგლისური თანამედროვე ახალგაზრდული საზოგადოებრივი კავშირი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან ტერორიზმი და ტრანსნაციონალური დანაშაული საერთაშორისო ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთვის თბილისი 2008.04.19 2008.04.19 ქართული ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან ევროპული ღირებულებები და სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში თბილისი 2007.10.18 2007.11.15 ქართული ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი (CTC) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია თბილისი 2007.07.21 2007.07.24 ქართული საქართველოში ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯამასპიშვილი რუსუდან გაეროს მოდელირება თბილისი 2004.02.09 2004.04.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს გაეროს ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Hydrodynamics of relativistic pulsar wind. J.G. Lominadze, J.I. Javakhishvili, E.G. Tsikarishvili Proceed. of colloquium number 128 of the international astronomical union (Poland, Łagov, Published on behalf of the IAU, 1991), pp. 90-93 - Łagov, Poland, June 17-23, 1990 პოლონეთი, ლაგოვი 1990.06.01 1990.06.01 ინგლისური საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირი
ჯავახიშვილი ჯიმშერ On Hydrodynamics and Thermodynamics of the Barochronic Flow of Ideal Fluid (Gas). Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili International Conference „Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis”, to Celebrate the 70th Anniversary of the National Academy of Sciences and the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelishvili, Book of Abstracts, Georgia, Tbilisi, September 9-14,2011, p.p.143-144 საქართველო, თბილისი 2011.09.01 2011.09.01 ინგლისური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
ჯავახიშვილი ჯიმშერ At the Tetrad Representation of the Lorentz Group. Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili III International Conference of the Georgian Mathematical Union, Book of Abstracts, Georgia, Batumi, September 2 - 9, 2012, p.p. 70 – 71 საქართველო, ბათუმი 2012.09.01 2012.09.01 ინგლისური საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Thermodynamics of Barochronic Potential Flow of Ideal Liquid (Gas).Ilia Lomidze, Jimsher Javakhishvili III International Conference of the Georgian Mathematical Union, Book of Abstracts, Georgia, Batumi, September 2 - 9, 2012, p.p. 197 – 198 საქართველო, ბათუმი 2012.09.01 2012.09.01 ინგლისური საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი
ჯავახიშვილი ჯიმშერ О гидродинамике горячей релятивистской плазмы.Дж.И. Джавахишвили, Н.Л. Цинцадзе. I м/н конф. по теории плазмы.В книге:«Проблемы теории плазмы» (Киев, «Наукова думка», 1972 г.), стр. 243-244 - Тр. I м/н конф. по теории плазмы (Киев, 19-23 окт. 1971 г.) კიევი 1971.10.01 1971.10.01 რუსული უკრაინის სსრ და სსრკ მეცნიერებათა აკადემიები
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Об устойчивости потенциальных колебаний в релятивистской изотропной плазме.Дж.И. Джавахишвили. I м/н конф. по теории плазмы.В книге: «Проблемы теории плазмы» (Киев, «Наукова думка», 1972 г.), стр. 244-245 - Тр. I м/н конф. по теории плазмы (Киев, 19-23 окт. 1971 г.) კიევი 1971.10.01 1971.10.01 რუსული უკრაინის სსრ და სსრკ მეცნიერებათა აკადემიები
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Параметрическая неустойчивость в релятивистской столкновительной плазме.Н.Л. Цинцадзе, Дж.И. Джавахишвили, Э.Г. Цикаришвили. II м/н конф. по теории плазмы. В книге: «Проблемы теории плазмы» (Киев, «Наукова думка»,1976 г.), стр. 335-337 - Тр. II м/н конф. по теории плазмы (Киев, 15-19 окт. 1974 г.) კიევი 1974.10.01 1974.10.01 რუსული უკრაინის სსრ და სსრკ მეცნიერებათა აკადემიები
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Распространение нелинейных волн в слаборелятивистской электронно-ионной плазме. В.И. Бережиани, Н.Л. Цинцадзе, Дж.И. Джавахишвили, Г.Д. Томарадзе. Республиканская научная и научно-метод. конф. физиков ВУЗ-ов ГССР (тезисы докладов, Тбилиси, 1981 г.), стр. 47-48 – Кутаиси, 28-31.Х.1981 საქართველო, ქუთაისი 1981.10.01 1981.10.01 რუსული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Hydrodynamics of collisionless relativistic plasma in a strong magnetic field. J.G. Lominadze, J.I. Javakhishvili, E.G. Tsikarishvili. Proceed. of the joint Varenna – Abastumani –ESA – Nagoya – Potsdam workshop on plasma astrophysics (ESTEC, Noordwijk, 1990), pp. 133-137, 4-12 June 1990, Telavi, Georgia, USSR საქართველო ,თელავი 1990.06.01 1990.06.01 ინგლისური ESA (საერთაშორისო ასტროფიზიკური საზოგადოება)
ჯავახიშვილი ჯიმშერ On the transportation of energy-momentum in non¬stationary interference and scattering of electromagnetic waves. J.I. Javakhishvili, D.D. Karkashadze, I.R. Lomidze XXVth general assembly of the international union of radio science (Abstracts, France, Lille, 1996), pp. B9.17, Lille-France, August 28 – September 5, 1996 საფრანგეთი, ლილი 1996.08.01 1996.09.01 ინგლისური რადიოფიზიკის საერთაშორისო კავშირი
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Nonlinear wave dynamics in two temperatures electron-positron-ion plasma. N.L. Shatashvili, J.I. Javakhishvili, H. Kaya Proceed. of the international conference on plasma physics (Nagoya, Japan, 1997), vol.1, pp. 946-949, 9-13 September 1996, Nagoya, Japan იაპონია, ნაგოია 1996.09.01 1996.09.01 ინგლისური ნაგოიას უნივერსიტეტი და პლაზმის მეცნიერებათა ცენტრი
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Relativistic rotation and classic electrodynamics validity limit. I. Lomidze, D. Karkashadze, J. Javakhishvili IEEE (Proceed. of Xth international seminar/workshop, Lviv, Ukraine, 2005), pp. 123-126. Lviv (Ukraine), September 12-15, 2005 უკრაინა, ლვოვი 2005.09.01 2005.09.01 ინგლისური IEEE ორგანიზაცია
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Application of the Orthogonal Invariants of Three-Dimensional Operators in Some Hydrodynamic Problems. Lomidze I.R., Javakhishvili J.I The Humboldt College International Conference: Conformal Field Theory and Integrability: from Condensed Matter Physics to String Theory, 01.10-09.10, 2007. Erevan-Tbilisi, Armenia-Georgia ერევანი 2007.10.01 2007.10.01 ინგლისური ჰუმბოლტის კოლიჯი
ჯავახიშვილი ჯიმშერ Thermodynamics of three-dimensional barochronic flows. Lomidze I.R., Javakhishvili J.I. International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics (Dedicated to the 90th Anniversary of the Iv.Javakhishvili Tbilisi State University and 40th Anniversary of the I.Vekua Institute of Applied Mathematics), Program, p.17 (7-9 October, 2008, Tbilisi) საქართველო, თბილისი 2008.10.01 2008.10.01 ინგლისური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
ხუხუნაშვილი ზვიად დიფერენციალური განტოლებები Alternative analysis generated by a Differential Equation ატლანტა ჯორჯია აშშ 2003.07.02 2003.07.04 ინგლისური SEARCDE
ხუციშვილი ოლღა დიდი სისტემების მართვა რთული ექსპერიმენტალური ამოცანების ამოხსნა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით თბილისი 2000.10.01 ქართული/რუსული საქართველოს ტექნიკუი უნივერსიტეტი
ხუციშვილი ოლღა არაწრფივი სისტემების მართვა. სიმეტრიები და შენახვის კანონები ოპტიმალური მართვის ვარიაციულ პრინციპში სანკტ-პეტერბურგი 2001.06.01 რუსული/ინგლისური ავტომატური მართვის საერთაშორისო ფედერაცია, რუსეთის ავტომატური მართვის საერთაშორისო კომიტეტი
ხუციშვილი ოლღა ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07 ეკოსისტემების კრიტიკული მდგომარეობის მოდელირება. თბილისი 2007.10.01 ქართული საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკუი უნივერსიტეტი
ხუციშვილი ოლღა ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008 სიმეტრიის და შენახვის კანონები ლაგრანჟის სისტემებში საქართველო თბილისი 2008.06.01 2008.06.01 ქართული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ხუციშვილი ოლღა ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008 ეკონომიკური სისტემების მდგრადობა. საქართველო თბილისი 2008.06.01 2008.06.01 ქართული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ხუციშვილი ოლღა ჩუას წრედში ძაბვის ცვლილების დინამიკის თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი. აკ. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სანფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. საქართველო თბილისი 2010.11.01 2010.11.01 ქართული საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკუი უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია
ხუციშვილი ოლღა აუფეთქებელი მასალების აღმოჩენა და გაუვნებელყოფა სკალარული ოპტიმიზაციის რთული ამოცანების გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით ლუკა 2008.07.01 ინგლისური ნატო-ს სპეციალური კვლევების ინსტიტუტი აშშ
ხუციშვილი ოლღა 21–ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები ე. ნეტერის თეორემის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ საქართველო, თბილისი 2012.09.01 2012.09.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს ტექნიკუი უნივერსიტეტი
ხუციშვილი ოლღა 21–ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები ტრანსნაციონალური კომპანიების გენეზისი და ევოლუცია საქართველო, თბილისი 2012.09.01 2012.09.01 ქართული საქართველოს ტექნიკუი უნივერსიტეტი
ხუციშვილი ოლღა აუფეთქებელი მასალების აღმოჩენა და გაუვნებელყოფა ეკოლოგიურად საშიში ობიექტების პროექტირების მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის ამოცანის გადაწყვეტა სიმძიმის ცენტრების მეთოდით ლუკა 2008.07.01 ინგლისური ნატო-ს სპეციალური კვლევების ინსტიტუტი აშშ
ხურცია თამარ ევორკავშირი საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობა აზერბაიჯანი, გაბალა 2016.09.19 2016.08.22 ინგლისური ევროკავშირის წარმომადგენლობა და EU Neighbours East in Azerbaijan
ხუნდაძე ნინო საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო და მომავალი ფერმწერი რადიშ თორდია საქართველოს უნივერსიტეტი 2022.11.26 2022.11.27 ქართული/ინგლისური ს. უ. თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
ხუნდაძე ნინო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შალვა ამირანაშილის დაბადების 120 წლისთავისადმი: ქართული ხელოვნება ეპოქები და ტენდენციები ნიკო ფიროსმანაშვილის ერთი სურათის გამო - დღეობა მდინარე ცხენისწყალზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თსუ 2019.01.01 2019.01.01 ქართული საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თსუ
ხუნდაძე ნინო ავტოდიდაქტი:ვან გოგიდან ფიროსმანამდე ნიკო ფიროსმანაშვილის ერთი სურათის გამო არლი, საფრანგეთი 2019.01.01 2019.01.01 ინგლისური Van Gogh Foundation
ხუნდაძე ნინო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი V სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენცია - მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა ეროვნული გალერეიდან საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმამდე თბილისი, ეროვნული არქივი 2018.01.01 2018.01.01 ქართული ძეგლთ დაცვის ეროვნუილი სააგენტო
ხუნდაძე ნინო თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. პარმენ ზაქარაიას ხსოვნისადმი პორტრეტი დიმიტრი ერისთავის შემოქმედებაში თბილისი 2003.01.01 2003.01.01 ქართული თსუ ხელოვენბის ისტორიისა და თეორიის კათედრა
ხუნდაძე ნინო კულტურათა და ცივილიზაციათა დიალოგის პრობლემები: XXI საუკუნე XX ს.50-60-იანი წლებისქართული და რუსული მხატვრობისგანვითარების ზოგიერთი თავისებურებისათვის (დაზგური გრაფიკისმიხედვით) თბილისი 2003.01.01 2003.01.01 ქართული თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრა
ხუნდაძე ირაკლი International Conference in Modern Biomedicine Variation of Induced Pure Tone Audiometry of Hidden Hearing Loss in Music Player Users 2021.07.19 2021.07.21 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხუბაევი დარინა აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია სასტუმროს ბინესის განვითრების პრობლემები საქართველოში თბილისი 2014.05.23 2017.05.25 ინგლისური შავი ზღვის უნივერსსიტეტი
ხოხაშვილი იზოლდა International Conference on Research in Engineering, Technology and Science (ICRETS) Strain Penicillium sp.R-3-2 amilase and protease producer .Abstract Book, International Conference on Research in Engineering, Technology and Science (ICRETS) პორტუგალია 2019.09.02 2019.09.12 ინგლისური International Conference on Research in Engineering, Technology and Science (ICRETS) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ხოხაშვილი იზოლდა "4th International ISEKI _ Food Conference. Responsible Research and Innovation in the Food Value Chain ავსტრია 2016.09.07 2021.09.09 ინგლისური Responsible Research and Innovation in the Food Value Chain ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ხოშტარია თამარ Critical Heritage Studies Georgian culture as the important past and European culture as the new promising future: (Twofold) Perceptions of Students in Georgia ლონდონი 2020.08.26 2020.08.30 ინგლისური Association of Critical Heritage Studies (ACHS)
ხოშტარია თამარ Coming together and growing apart: A decade of transformation in the South Caucasus Exploring the links between support for democracy and liberal values in Georgia თბილისი 2020.06.26 2020.06.27 ინგლისური სი არ არ სი საქართველო
ხოშტარია თამარ Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging Perceptions of Culture and Cultural Practices among Students in Georgia: Declared and Actual Engagement in Urban and Rural Settlements მანჩესტერი 2019.08.20 2019.08.23 ინგლისური ESA
ხოსიტაშვილი ირმა ქართული ხელნაწერი ქართული პალიმფსესტები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თბილისი 2018.06.28 2018.06.30 ქართული/ინგლისური კ.კეკელიძე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
ხოსიტაშვილი ირმა სომხური ხელნაწერი თარიღიანი სომხური ოთხთავები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ერევანი 2018.05.17 2018.05.18 ინგლისური ერევანის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
ხორავა ბეჟან ,,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე: საქართველო და საერთაშორისო გამოცდილება“ ბედიის ტაძარი მე-19 საუკუნეში - მე-20 საუკუნის დასაწყისში თბილისი 2021.06.24 2021.06.25 ქართული/ინგლისური ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტი;კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
ხორავა ბეჟან ,,იოსებ ალიმბარაშვილ - 60“ აფხაზეთი. ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა გორი 2021.04.15 2021.04.16 გფორის სასწავლო უნივერსიტეტი
ხორავა ბეჟან ,,მუზეუმი და გლობალიზაცია“ მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების აფხაზეთის კულტურის ისტორიიდან ბათუმი 2021.05.20 2021.05.21 ქართული/ინგლისური აჭარის მუზეუმი
ხორავა ბეჟან ,,სამეგრელოს სოფელი უძველესი დროიდან დღემდე“ გლეხთა გადასახლება სამეგრელოდან სამურზაყანოში მე-19 საუკუნის 30-40-იან წლებში თბილისი 2021.03.04 2021.03.04 ქართული ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
ხორავა ბეჟან სამეცნიერო კონფერენცია ,,ელდარ მამისთვალიშვილი - 80“ არქანჯელო ლამბერტის ,,წმინდა კოლხიდა“ - საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო გორი 2019.04.18 2019.04.18 ქართული/ინგლისური გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
ხომერიკი თემურ საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება და ბიზნესის გარემო 2007.01.01 ქართული
ხომერიკი თემურ ამერიკის შესწავლის საკიტხებისადმი მიძღვნილი მე-7 კონფერენციის მასალები 2005.01.01 ქართული
ხოდელი გვანცა სწავლების მეთოდები მედიცინაში (PBL, CBL) Teaching methods in medical education (PBL, CBL) ბათუმი 2019.05.05 2019.05.06 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხოდელი გვანცა 'ბიომედი' თბილისი 2017.09.07 2017.09.12 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხოდელი გვანცა პირველადი დახმარება ბაკურიანი 2017.08.13 1900.01.01 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხმიადაშვილი მანანა მათ.ფიზიკის გან–ბი ერთ და ორგანზ. ველების ურთიერთქმედება 2009.05.11 2009.05.15 ქართული გმი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმიადაშვილი მანანა მათ.ფიზიკის გან–ბი ერთ და სამგანზ.ველების ურთიერთქმედება 2009.05.11 2009.05.15 გმი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმიადაშვილი მანანა 1900.01.01 1900.01.01 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმიადაშვილი მანანა 1900.01.01 1900.01.01 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმალაძე ლაშა "ქიმია, ფიზიკა და ზედაპირის ტექნოლოგია" და სემინარი - "მეტალზე დაფუძნებული ბიო თავსებადი ნანონაწილაკები: სინთეზი და მოხმარების სახეები" ანესთეზიურ პრეპარატებთან ტეტრა-აციდო კომპლექსების სინთეზი და დახასიათება კიევი 2019.05.15 2019.05.17 რუსული/ინგლისური უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ქიმიის განყოფილება ჩუიკოს ზედაპირული ქიმიის ინსტიტუტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხმალაძე ლაშა ნანოროზული მასალების ადსორბციის ფიზიკოქიმიური პრობლემები, სტრუქტურა და ზედაპირული ქიმია ლიდოკაინისა და მეტალების შემცვლელი ნაერთების სინთეზი მოსკოვი 2019.10.14 2019.10.18 რუსული/ინგლისური რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხმალაძე ლაშა ქიმია, ფიზიკა და ზედაპირის ტექნოლოგია ზოგიერთი ბიომეტალის კოორდინაციული ნაერთი ანესთეზინთან კიევი 2020.10.21 2020.10.22 უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ჩუიკოს ზედაპირული ქიმიის ინსტიტუტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხმალაძე ლაშა ზედაპირის ქიმია, ფიზიკა და ტექნოლოგია სამედიცინო პრეპარატების შემცველი გარდამავალი ლითონებისა და ანესთეტიკების შემცველი კომპლექსები კიევი 2021.05.26 2021.05.27 ინგლისური უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ქიმიის განყოფილება, ჩუიკოკის ზედაპირული ქიმიის ინსტიტუტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხმალაძე ემზარ სემინარები ჰომოლოგიურ ალგებრაში ლის, ლაიბნიცის, ასოციური ალგებრების და დიალგებრების ჯვარედინ მოდულებს შორის კავშირები" სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი 2016.05.22 2016.05.26 ინგლისური მანუელ ლადრა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმალაძე ემზარ K-თეორია, C*-ალგებრები, ინდექსის თეორია არააბელური ლაიბნიცის კოჰომოლოგიის შესახებ გოტინგენის ჯორჯ აუგუსტის უნივერსიტეტი 2010.11.01 2010.11.05 ინგლისური ტომას შიკი, რალფ მაიერი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმალაძე ემზარ Workshop in Homological Algebra On (co)homology theories of Lie triple systems სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი 2018.06.18 2018.06.21 მანუელ ლადრა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმალაძე ემზარ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია Public key agreement protocol by using a crossed module of groups თსუ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 2019.02.25 2019.02.28 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხმალაძე ემზარ X International Conference of the Georgian Mathematical Union On q-capability of groups and Lie algebras Batumi Shota Rustaveli State University 2019.09.02 2019.09.07 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ “Quarks-86”, თბილისი 1986.01.01 1986.01.01 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ ქვანტური თეორიის პრობლემები ალუსტა 1987.01.01 1987.01.01 რუსული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ Quarks-88 თბილისი 1988.01.01 1988.01.01 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ Quarks-90 თბილისი 1990.01.01 1990.01.01 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ ქვანტური თეორიის პრობლემები დუბნა 1990.04.01 1990.04.01 რუსული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ დროის სასრულ მონაკვეთში ურთიერთქმედება და რეაქციის დინამიკა როსტოკი 1994.05.01 1994.05.01 გერმანული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ მარსელის VIII შეხვედრა იერუსალიმი 1997.06.01 1997.06.01 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხვედელიძე არსენ თეორიული ნაწილაკების ფიზიკა პლიმუტი 2002.01.01 2002.01.01 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხეცურიანი ნანა ინგლისური ენის ახალი კურიკულუმის შემუშავება ეგვიპტის ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენცია კაირო,ეგვიპტე 2009.01.11 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა შეპირისპირებითი ლინგვისტური ანალიზის გამოყენება ინგლიური ენის სწავლება ში 2010 სამლას კონფერენცია ატლანტა,ჯორჯია,აშშ 2010.06.11 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა ინტერნეტის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებაში საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში თბილისი 2010.06.05 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა უარყოფის კატეგორიის შეპირისპირებითი შესწავლა 2007 წ. სამლას კონფერენცია ატლანტა, ჯორჯია, აშშ 2007.07.11 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა ინგლისური,ქaრთული დ ესპანური ენების შეპირისპირებითი შესწავლა გეოლინგვისტიკის საერთაშორისო კონფერენცია ნიუ იორკი,აშშ 2009.01.09 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა განგრძობითი დროი ფორმების სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის განათლების და კულტურის მსოფლიო ფორუმი რომი,იტალია 2008.03.12 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა საქართნელოს განათლების სისტემის რეფორმა-სიახლეები ინგლისური ენის სწავლებაში 2007 წ. ტაილანდის ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენცია ბანკოგი, ტაილანდი 2007.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა ამერიკული ინგლისური ენის სამხრეთ დიალექტის გამოყენება ამერიკის შესწავლის ყოველწლიური კონფერენცია თბილისი, საქართველო 2007.10.05 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა ინგლისური ენის ახალი კურიკულუმის შემუშავება ჯორჯიის ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენცია ოგასტა,აშშ 2004.01.03 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა გრამატიკის სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის ჯორჯიის ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენცია ათენი, აშშ 2001.04.05 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეცურიანი ნანა ამერიკელ მწერალთა მხატვრული ნაწარმოებების გამოყენება ენობრივი ანალიზის მასალად ენათა შეპირისპირებითი შესწავლის დროს ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია თბილისი 2012.05.17 ქართული/ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ხეჩუაშვილი ლილი თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის Baseline კვლევა: სწავლება, ადმინისტრირება, კვლევა საერთაშორისო კონფერენცია ”თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამების განვითარება: სამომავლო პერსპექტივები და გამოწვევები” ბათუმი, საქართველო 2011.05.28 ინგლისური
ხეჩუაშვილი ლილი ქართველი სამხედროების პიროვნული პროფილი და სტრესის დაძლევის სტრატეგიები, კავშირი პროფესიულ წარმატებასთა დოქტორანტების ყოველთვიურ საანგარიშო კონფერენცია ტარტუს უნივერსიტეტში, ტარტუ, ესტონეთი 2009.12.02 ინგლისური
ხეჩუაშვილი ლილი იდენტობა: ცხოვრებისეულ ისტორიებში ასახული კულტურა CARTI-ის სტიპენდიანტთა ყოველწლიური კონფერენცია სტამბული, თურქეთი 2012.03.19 ინგლისური
ხეჩუაშვილი ლილი ფსიქოლოგის თვალით დანახული 2008 წლის აგვისტოს ომი ტარტუს უნივერსიტეტის ყოველწიურi სამეცნიერო კონფერენცია ტარტუ, ესტონეთი 2009.11.14 ინგლისური
ხეჩუაშვილი ლილი სტრესის დაძლევის სტრატეგიები და პიროვნული პროფილი: ქართველი სამხედროებისა და სამოქალაქო პირების შედარებითი კვლევა ფსიქოლოგიის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ათენი, საბერძნეთი 2009.06.10 ინგლისური
ხეჩუაშვილი ლილი პიროვნული პროფილისა და სტრესის დაძლევის სტრატეგიების ურთიერთმიმართება ქართველი სამხედროების შემთხვევაში აიოვას უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისის ყოველწლიური კონფერენცია აიოვა სიტი, აიოვა, აშშ 2008.04.09 ინგლისური
ხეჩუაშვილი ლილი ქართველი სამხედროების სტრესის დაძლევის სტრატეგიები ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ფსიქოლოგიურ კონსულტირებაში ჩიკაგო, ილინოისი, აშშ 2008.03.07 ინგლისური
ხაჩიძე ნია „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა“ სტუდენტთა მიერ რისკის აღქმა და მათი ქცევითი მახასიათებლები გზებზე გადაადგილემედიბისას 2018.07.07 2018.07.07 ქართული/ინგლისური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხაჩიძე ნია III სტუდენტთა კონფერენცია „ჯანდაცვა პლუსი“ საგზაო უსაფრთხოება: საერთაშორისო გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები 2018.06.18 2018.06.18 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხაჩიძე ნია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია eRA- 12 დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება სამედიცინო მონაცემთა ბაზებში დიდი რაოდენობის მონაცემთა ინტეგრაციის მეშვეობით“ 2017.09.24 2017.09.26 ინგლისური პირეუს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხაჩიძე ნია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია eRA- 11 ბუნებრივი ტექსტის დამუშავებაზე დაფუძნებული სტომატოლოგიური თვითდიაგნოსტიკის საინფორმაციო სისტემა" 2016.09.21 2016.09.23 ინგლისური პირეუს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხაჩიძე ნია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია „დენტოლოგიური ინფორმაციული სისტემის ძირეული თავისებურებები“ 2014.01.01 2014.01.01 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხაჩიძე ნია მომავლის მედიკოსები და სამედიცინო პრობლემები ჰატჩინსონ-გილფორდის სინდრომი ანუ პროგერია 2013.01.01 2013.01.01 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ხატიძე გიორგი ადამიანის უფლებების გავლენა საერთაშორისო სამართალზე საინვესტიციო სამართლის და არბიტრაჟის ადამიანის უფლებების განზომილება საქართველო, თბილისი 2012.09.05 2012.09.07 სამმხრივი - ქართული (Caucasus University), გერმანული (Universität Potsdam) და ფრანგული (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) საერთაშორისო კონფერენცია
ხაკსარმაღამი სამად 8th Singapore International Chemistry Conference 2014 Polyvinylpolypyrrolidone-supported triflic acid (PVPP_OTf); as a suitable, efficient, and recyclable heterogeneous catalyst for the von Pechmann reaction 1900.01.01 2020.12.08 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ხაკსარმაღამი სამად 1900.01.01 1900.01.01 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჭყონია მარიამ ალერგიის, ასთმისა და იმუნოლოგიის მერვე ნაციონალური კონგრესი ფსორიაზი:იმუნოპათოგენეზი,დიაგნოსტიკა და მკურნალობა თბილისი 2015.06.24 2015.06.27 ქართული ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია
ჭყონია მარიამ GIMPHA-ს მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია ინფექციური სნეულებები თბილისი 2017.05.21 2017.05.21 ქართულ ინტერნაციონალური სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია
ჭუმბურიძე რუსუდან მეორე ენის სწავლა-სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში ქართული ენისა და სამოქალაქო განათლების ინტეგრირებული სწავლება ,,1+4" პროგრამის ფარგლებში თბილისი 2018.02.15 2018.02.17 ქართული/ინგლისური თსუ, ტარტუს უნივერსიტეტი და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს სახელმწიფო არქივის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, მიხეილ ხელთუფლიშვილი: ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობი დეტალები საქართველო, თბილისი 2021.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს ეროვნული არქივი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს სახელმწიფო არქივის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, მიხეილ ხელთუფლიშვილი: ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობი დეტალები ქ. თბილისი ქართული საქართველოს ეროვნული არქივი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმის _„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ „ეპიდემიებისა და პანდემიების სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები საქართველოში რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის კონტექსტში “ თბილისი 2021.09.22 2021.09.24 ქართული თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი; შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ქართული ასოციაცია (GCLA) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო _„ ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“ ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული ვითარების ასახვა 1900-იანი წლების ქართულ დემოკრატიულ პრესაში ბათუმი 2021.05.27 2021.05.28 ქართული შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის გარშემო“ ბათუმის ნავსადგური და საბაჟო საერთაშორისო და სამეზობლო გეოსტრატეგიულ პოლიტიკის კონტექსტში (1920 წელი) თბილისი 2020.11.10 2020.11.11 ქართული/ინგლისური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საქართველოს სამეზობლო კვლევების ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ გეოპოლიტიკური სტრატეგიისა და იმპერიული ექსპანსიის ასპექტები რუსეთის კავკასიურ პოლიტიკაში: მთავარმმართებელი ალექსი ერმოლოვი (1818-1827) თბილისი 2019.10.03 2019.10.05 ქართული/ინგლისური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საქართველოს სამეზობლოს კვლევითი ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო 30 წლი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 30 მეოცე საუკუნის 90-იანი წლების პოლიტიკური დაპირისპირებანი და მოვლენათა ინტერპრეტაცია ქართულ ისტორიოგრაფიაშუ თბილისი 2021.11.23 2021.11.23 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „რომანტიზმი ლიტერატურაში, ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე (მიეძღვნა დიდი ქართველი რომანტიკოსი პოეტის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს)“ „რატომ არ რის ლექსი _ „საფლავი მეფის ირაკლისა“ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოლიტიკური ორიენტაციის გამომხატველი“ თბილისი 2017.09.27 2017.09.29 ქართული/ინგლისური შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი; კომპარატივისტული ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაცია (GCLA)) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო საქართველო კავკასიის კულტურულ-ცივილიზაციურ კონტექსტში (ისტორია, თანამედროვეობა და პერსპექტივები) რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა მე-19 საუკუნის დასაწყისში და პავლე ციციანოვი თბილისი 2019.11.04 2019.11.07 ქართული/ინგლისური ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი; კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი; არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო პირველი და მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, 1914-2014 საქართველოს ისტორიული მიწების საკითხი და პირველი მსოფლიო ომი თბილისი 2014.06.19 2014.06.19 ქართული/ინგლისური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ IX, „სოლომონ დოდაშვილის სულიერი პორტრეტისათვის“ ბათუმი 2017.06.15 2017.05.16 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნ-ი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის გან-ბა ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო გიორგი მაჩაბლის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია აკაკი ჩხენკელის შეხვედრები გერმანელ დიპლომატებთან _ მიულერთან, ბერენბერგ გოსლართან და შტამერთან 1921 წლის მაის-ივნისში გორი 2015.05.03 2015.05.03 ქართული გორის საწავლო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო მე-8 საერთაშრისო სიმპოზიუმი - ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი გლობალიზაცია, მისი ეროვნულ-კულტურული ასპექტები და ეროვნული იდენტობის საკითხი მე-20--21-ე საუკუნეების საქართველოში. თბილისი 2014.09.24 2014.09.26 ქართული/ინგლისური შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი; კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ VIII, საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ (1925-1927 წ. წ. ) ბათუმი 2016.05.13 2016.05.13 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, VII, „ბათუმში 1924 წლის აჯანყების ისტორიიდან“ ბათუმი 2016.04.17 2016.04.17 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, VI აკაკი ჩხენკელი და აჭარის საკითხი ბათუმი 2015.09.02 2015.09.03 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო ჩვენი სულიერების ბალავარი , VII საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლის რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს მოღვაწეობა ევროპაში 1923-1924 წლებში. ბათუმი 2015.04.17 2015.04.18 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო, საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და საზღვრების საკითხი პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს. ქუთაისი 2015.06.22 2015.06.22 ქართული აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, V 1898 წლის საქალაქო თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმში 2014.09.01 2014.09.02 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო ჩვენი სულიერების ბალავარი , VI, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იაკობ გოგებაშვილის ეროვნულ კონცეფციაში. ბათუმი 2014.05.02 2014.05.03 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. ლიტერატურა დევნილობაში, ემიგრანტების მწერლობა, (მე-20 საუკუნის გამოცდილება) ალექსანდრე ზაქარიაძის მემუარები _ „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა“ და მისი სამეცნიერო ღირებულება . თბილისი 2013.09.22 2013.09.23 ქართული/ინგლისური შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა“ რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ 1918-1924 წლებში და ჟურნალი „მხედარი“. თბილისი 2011.10.11 2011.10.13 ქართული/ინგლისური ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი წერეთელი _170 აკაკი წერეთელი საქართველოს ისტორიის შესახებ თბილისი 2011.09.27 2011.09.28 ქართული/ინგლისური შთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, I I რუსი და სხვა უცხოელი მიწათმფლობელები ბათუმში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ბათუმი 2010.05.11 2010.05.12 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, I გაზეთი „დროება“ ბათუმის დაკავების შესახებ. ბათუმი 2009.09.15 2009.09.16 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო „სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი, ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება“ ქართლის სამეფოს ურთერთობა რუსეთთან მე-18 საუკუნის პირველ მეოთხედში და სულხან-საბა ორბელიანი თბილისი 2008.09.23 2008.09.24 შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია `რუსეთის იმპერიის გეოპოლიტიკური პროექტები XVIII საუკუნეში და საქართველო~. თბილისი 2016.05.30 2016.05.31 ქართული/ინგლისური 1. თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო ქუთაისი, წარსული და თანამედროვეობა `რუსი სამხედრო მოხელის _ ნ. ოკოლნიჩის მოგონებები ქუთაისზე~ ქუთაისი 2016.11.18 2016.11.11 ქართული აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფიული კვლევები “აკაკი ჩხენკელის წერილები ბერნიდან და ჟენევიდან პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე წარგზავნილი საქართველოს დელეგაციისადმი თბილისი 2017.10.18 2017.10.21 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დოდო XIყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა მე-19 სუკუნის 20-იან წლებში: გენერალი ივანე პასკევიჩი თბილისი 2019.05.25 2019.05.25 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭუმბურიძე დავით ბლოკჩეინ კვირეული მაინინგის როლი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებში საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 2018.01.27 2018.01.28 ქართული ასოციაცის ბლოკჩეინ საქართველო
ჭულუხაძე ალექსანდრე საქართველო: წარსულის გამოცდილება – სამომავლო პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში ირანი, თეირანი 2011.02.20 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭულუხაძე ალექსანდრე შაჰნამეს ქართული ვერსიები სპარსული ენისა და ლიტერატურის პროფესორ-მასწავლებელთა VII საერთაშორისო კონგრესი ირანი თეირანი 2011.01.18 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭულუხაძე ალექსანდრე აზერბაიჯანი: წარსულის გამოცდილება - სამომავლო პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს აზერბაიჯანული მოსახლეობა ირანი თეირანი 2010.09.19 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭულუხაძე ალექსანდრე აზერბაიჯანისა და არანის შესახებ არსებული წყაროების კრიტიკა და ანალიზი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია არანი და მდინარე არაქსის აუზის რეგიონები ქართულ ისტორიულ წყაროებში ირანი არდებილი 2010.05.25 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭულუხაძე ალექსანდრე კავკასია ისტორიულ ჭრილში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოსა და ირანის კულტურული ურთიერთობები XI-XIII სს-ში ირანი თავრიზი 2009.10.20 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭულუხაძე ალექსანდრე საქართველოში წიგნის ბეჭდვის 300 წლისთავისადმი მიძღვნილი ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენცია ტერმინ "ერის" ეტიმოლოგია და სემანტიკა უძველეს ქართულ წყაროებში საქართველო ქუთაისი 2009.10.15 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭულუხაძე ალექსანდრე გ.წერეთლის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია *za((y)w) ძირის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში საქართველო, თბილისი 2004.12.02 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე მედიცინა შიდსის ეტიოლოგია და პათოგენეზი თბილისი, საქართველო 2004.06.15 2004.06.16 ქართული საერო სამედიცინო ინსტიტუტი "პანაცეა ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე მედიცინა ოსტეოპოროზი დიაბეტით დაავადებულებში თბილისი, საქართველო 2005.06.13 2005.06.14 საერო სამედიცინო ინსტიტუტი "პანაცეა" ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე ბიოანთროპოლოგია პალეომოსახლეობის დემოგრაფიული მაჩვენებლები და გარემოსთან ადაპტაცია (სამთავროს გვიან ბრინჯაო - ადრე შუასაუკუნეების მაგალითზე თბილისი, საქართველო 2010.02.10 2010.02.10 ქართული საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე ანთროპოლოგია Millet crop and consumption during the Late Bronze Age in Georgia: First human and animal isotopic evidence კალგარი, ალბერტა 2014.04.08 2014.04.12 ინგლისური ამერიკის ფიზიკურ ანთროპოლოგთა ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე ბიოანთროპოლოგია Paleopathologies of skeletal materials” მელბურნი, ავსტრალია 2015.02.16 2015.02.23 ინგლისური Research Bazaar ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე ბიოანთროპოლოგია Porotic hyperostosis on the cranial vault of two Late Bronze Age populations in Mtskheta, Georgia კანბერა, ავსტრალია 2016.12.06 2016.12.10 ინგლისური ANZACA (Australian and New Zealand Association of Clinical Anatomists ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე ბიოანთროპოლოგია Porotic lesions on the cranial vault of the Late Bronze Age to Early Middle Age population from eastern Georgia ბალარატი, ავსტრალია 2017.12.07 2017.12.10 ინგლისური Australian Society for Human Biology ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭკადუა მარინე ბიოანთროპოლოგია „პალეოპათოლოგიის შესწავლა საქართველოში: ისტორია, მიზნები და პერსპექტივები თბილისი, საქართველო 2021.03.12 2021.03.12 ქართული საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოში მედიცინის აქტუალური პრობლემების შემსწავლელი კომიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭიჭინაძე რევაზ განვითარებადი კომპიუტერული ქსელის ტოპოლოგიური სტრუქტურის სინთეზის ალგორითმი მასიური მომსახურების განაწილებული ავტომატური სისტემები ქუთაისი 1987.01.01 ქართული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭიჭინაძე რევაზ მარშრუტიზაციის ალგორითმების გავლენის ანალიზი პაკეტური კომუტაციის ქსელის ოპტიმალურ ტოპოლოგიაზე 5-ე საკავშირო მასიური მომსახურების განაწილებული ავტომატური სისტემები მოსკოვი 1988.01.01 რუსული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭიჭინაძე რევაზ პაკეტური კომუტაციის ქსელების დინამიკის განვითარევის მეთოდები და ალგორითმები 5-ე საკავშირო სემინარი: განაწილებული მართვის ინფორმაციული სისტემები სარატოვი 1988.01.01 რუსული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭიჭინაძე რევაზ ერთი ალგორითმის ალტერნატიული მარშუტიზაციის შესახებ 5-ე საკავშირო სკოლა-სემინარი მასიური მომსახურების განაწილებული ავტომატური სისტემები მოსკოვი 1989.01.01 რუსული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭიჭინაძე რევაზ განვითარებადი ქსელის შექმნის ამოცანები და ალგორითმები 2-ე საკავშირო თათბირი მართვის პრობლემებთან დაკავშირებით მოსკოვი 1989.01.01 რუსული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭიჭინაძე ნინო Georgian Painted Icons of Byzantiane Period,European Center of Byzantiane and Post-Byzantiane Monume Byzantiane Monuments and World Heritage Thessaloniki 2001.01.01 ინგლისური
ჭიჭინაძე ნინო Veneration of the true Cross Relics in Medieval Georgia Relics in the Art and Culture, ed. A. Lidov, Moscow Moscow 2002.01.01
ჭიჭინაძე ნინო XIII Century Georgian True Cross Reliquaries 1997.01.01 რუსული/ინგლისური
ჭიღოლაშვილი დავით ტურიზმი-ინტერკულტურული დიალოგის ფორმა ტურიზმი-ინტერკულტურული დიალოგის ფორმა ტურიზმი-ინტერკულტურული დიალოგის ფორმა ტურიზმი-ინტერკულტურული დიალოგის ფორმა 2009.01.01 ინგლისური
ჭილაძე გიორგი LAW AND POLITICS The Role and Importance of Intellectual Capital for the Purposes of Business Organization Batumi 2014.08.23 2014.08.24 ინგლისური International Law Institute, Mikolas Romelus University ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Law and Economics Some aspects of state regulation in Georgia commerce of patents and licenses, competition and pan-European standards Minsk 2011.10.07 2011.10.08 ინგლისური ბელორუსიის სახელფო უნივერსიტეტიმწი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Economics and Law Role of Innovative Activity in the Intellectual Property Management’s Mechanism Batumi 2014.10.17 2014.10.18 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Economics and Law Some Aspects of the Management of Intellectual Property Batumi 2014.10.17 2014.10.18 ინგლისური Batumi State University ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Management, Law Perspectives on Development of IP in Georgia Zanjan 2013.09.11 2013.09.12 ინგლისური National Commission of UNESCO, ISC, ISESCO ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Economics, Law, Management SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF THE INSTITUTE OF IP IN GEORGIA Simpheropol 2008.05.30 2008.05.31 ინგლისური Ministry of Economy of the Autonomous Republic of Crimea ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Economics, Law, Management IP: INTER-DISCIPLINARY NATURE - SOME LEGAL, SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS (PART 1) London 2015.04.21 2015.04.27 ინგლისური World Academy of Sciences ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი INTERDISCIPLINARY FORUM ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Innovative and Strategic Aspects of Intellectual Property Management in State-Owned Enterprises of Georgia Barcelona, Spain 2020.05.28 2020.05.29 ინგლისური ESJ ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი 4th Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2019 State IP Management in Georgia: Some Aspects of Transparency, Functions and Importance of the National IP Center Mexico City 2019.11.06 2019.11.08 ინგლისური ESJ ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Law, Economics, Social Sciences PROCESS OF FORMATION OF STRATEGIC UNIONS AND FOOD SAFETY ISSUES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF GEORGIA (PART 1) London 2017.10.18 2017.10.24 ინგლისური GISAP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Law, Economics, Social Sciences EFFECTIVE GOVERNANCE AND IP SUPPORT. FIGHTING WITH COUNTERFEITING AND PIRACY (PART 1) London 2017.08.08 2017.08.17 ინგლისური GISAP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Law, Economics, Social Sciences SOME ASPECTS OF THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM OF STATE PROPERTY AND IP IN GEORGIAN ENTERPRISES London 2017.03.16 2017.03.24 ინგლისური GISAP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Law, Economics, Social Sciences РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ London 2016.11.24 2016.11.30 ინგლისური GISAP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Law, Economics, Social Sciences THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS CONNECTED WITH PROTECTION OF IP AND MAINTAINING THE SECRECY ORDER IN THE COUNTRY'S DEFENSE AND SECURITY SYSTEM (PART. 1) London 2016.07.20 2016.07.26 ინგლისური GISAP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი 8th Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2018 Government Program 2018 - 2020 "Freedom, Rapid Development, Welfare" and some Aspects Related to the Innovative Development Challenges of the Country Tbilisi 2018.09.06 2018.09.07 ინგლისური ESI ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი 3rd GLOBAL MULTIDISCIPLINARY e-CONFERENCE Some Opinions on University Development Strategy 2021-2027 2021.05.17 2021.05.17 ინგლისური ESI ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი 3rd GLOBAL MULTIDISCIPLINARY e-CONFERENCE Some Aspects of the Management and Regulation of Scientific Research, Innovation and Intellectual Property in Accordance with the Law of Georgia 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური ESI ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი 3rd GLOBAL MULTIDISCIPLINARY e-CONFERENCE. General Theme: Global Scientific Challenges Some Aspects of the Management and Regulation of Scientific Research, Innovation and Intellectual Property in Accordance with the Law of Georgia 2021.05.17 2021.05.17 ინგლისური ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი Innovative Technologies HIGHER EDUCATIONAL PROGRAMS AND INNOVATIVE ASPECTS DURING THE PREPARATION OF THE DOCTORAL EDUCATIONAL PROGRAM Odessa 2021.06.25 2021.06.25 ინგლისური ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი 9th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities DECLARATION OF SECRET INVENTION AND INTELLECTUAL PERFORMANCE RESULTS ‘MANAGEMENT: LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS 2021.10.26 2021.10.28 ინგლისური MIFS ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი III International scientific and practical conference "Joint actions of special formations and state law enforcement agencies: problems and prospects" Some aspects of the unification of bodies responsible for the protection of state and public security during the establishment of military regimes or a state of emergency in the country 2021.10.22 2021.10.22 ინგლისური ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი The IV International Scientific and Practical Conference "CHALLENGES OF ADL IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTION" The Role and Importance of Distance Learning in the Education System in Georgia: Some Aspects 2021.11.24 2021.11.24 ინგლისური ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭილაძე გიორგი EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF THE COMPONENTS INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN THE STRUCTURE OF THE MOD OF GEORGIA: EXISTING CHALLENGES 2021.11.25 2021.11.25 ინგლისური ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭელიძე ნაზი საერთაშორისო სატელიტური სიმპოზიუმი ლიპიდოლოგიაში თბილისი, საქართველო ქართული/ინგლისური საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჭელიძე ნაზი საერთაშორისო კონფერენცია გერიატრიულ ენდოკრინოლოგიაში თბილისი, საქართველო ქართული/ინგლისური საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჭელიძე ნაზი D ვიტამინის საერთაშორისო ვორქშოპი თბილისი, საქართველო საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჭელიძე ნაზი დისლიპიდემიის მართვა და კარდიოვასკულური დაავადებების პრევენცია თბილისი, საქართველო 1900.01.01 1900.01.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ჭელიძე მარიამ უჯრედშიდა მექანიზმები მედიქლაბ ჯორჯია 2016.12.10 2016.12.10 ინგლისური დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი
ჭელიძე ელისო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "შავიზღისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე" საზოგადოება და პიროვნება ეპიდემიების დროს (ხევის ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე) Batumi / Zoom: https://bsu-eduge.zoom.us/j/2930234970 2022.07.06 2022.07.07 შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭელიძე ელისო საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი სტუმარმასპინძლობა კავკასიის მთიელთა ანთროპოეკოლოგიურ სისტემაში (ხევის ეთნოგრაფიული მასალის მაგალითზე) თბილისი 2022.10.03 2022.10.05 ქართული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭელიძე ელისო შოთა ჩართოლანის დაბადებიდან 90 წლის იუბილისადმი მიღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ენგური და ლახამა შუამდინარულ იკონოგრაფიაში (ნინო სამსონიასთან თანაავტორობით) მესტია 2022.06.13 2022.07.15 ქართული სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭელიძე ელისო ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ფარელის ნასაყდრალის ისტორიულ- ეთნოგრაფიული კვლევისათვის თბილისი 2018.11.14 2018.11.17 ქართული ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭელიძე ელისო სამეცნიერო სემინარი ხეთა თაყვანისცემის კვალი ლეჩხუმში თბილისი 2018.06.29 2018.06.29 ეთნოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭელიძე ელისო ეთნოკულტურული ადაპტაციის და ინტეგრაციის პროცესები მულტიკულტურულ საქართველოში „ბატონების ხალხური მკურნალობის სამედიცინო ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგების გამოყენების პერსპექტივა თანამედროვე მედიცინაში“ თბილისი 2016.05.25 2016.05.25 ქართული ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭელიძე ელისო გიორგი ჩიტაიას 125 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: „ეთნოლოგია გუშინდა დღეს: კულტურის კვლევის პრობლემები“ „ინაუ და ჩიჩილაკი – ეთნოგრაფიული პარალელი“ თბილისი 2015.05.15 2015.05.15 ქართული ივანე კჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურიძე ნათია The 1st EFIS-EJI Caucasian School in Allergy and Immunology მგრძნობელობა ადგილობრივ საანესთეზიო საშუალებებზე საქართველოს მოსახლეობაში თბილისი 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური ალერგიის და იმუნოლოტიის ცენტრი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჭანტურია ცოტნე სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოება თბილისი 2019.05.13 2019.05.14 ინგლისური სტრატეგიული პოლიტიკის ინსტიტუტი / ფრიდრიხ ებერტის ფონდი / რონდელის ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე სლავისტიკა და ევრაზიისმცოდნეობა საჯარო კომუნიკაცია დამოუკიდებელ საქართველოში: სეგედი 2017.09.11 2017.09.14 ინგლისური ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯი / სეგედის უნივერსიტეტი / ცივი ომის ისტორიის კვლევის ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე ცივი ომის ისტორია საბჭოთა იარაღის ვაჭრობის გავლენა სირიის, ერაყისა და ეგვიპტის სახელიმწიფოთა სიმყიფეზე ბუდაპეშტი 2017.06.06 2017.06.07 ინგლისური კოლუმბიის უნივერსიტეტის ევროპული ინსტიტუტი / ცივი ომის ისტორიის კვლევის ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე სლავისტიკა და ევრაზიისმცოდნეობა საბჭოთა კავშირის რღვევის სარგებელი საბჭოთა ელიტისათვის ლონდონი 2016.09.22 2016.09.26 ინგლისური ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე უახლესი ისტორიოგრაფია პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში მოსკოვი 2016.11.28 2016.12.02 რუსული მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტი / რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე დემოკრატიის პერსპექტივების შეფასება აღმოსავლეთ პარტიორობის ქვეყნებიდან ეკონომიკის ბაზრები: ქართული ღვინის ექსპორტის მაგალითი ბუდაპეშტი 2013.12.12 2013.12.13 ინგლისური ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი / ღია საზოგადოების ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე უსაფრთხოების პრობლემები სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ზიგენი 2012.08.12 2012.08.25 ინგლისური ზიგენის უნივერსიტეტი / გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე საქართველოს ტრანსატლანტიკური ინტეგრაციის გამოწვევები თბილისი 2010.10.16 2010.10.16 ინგლისური ევროპულ და ჩრდილო-ატლანტიკურ ურთიერთობათა ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭანტურია ცოტნე სლავისტიკა, აღმოსავლეთ ევროპისა და ევრაზიის მცოდნეობა ნაციონალისტური დისკურსის კონსოლიდაცია და ეთნიკურ უმცირესობათა შევიწროება საქართველოში, 1988-1993 ვაშინგტონი 2020.11.05 2020.11.15 ინგლისური სლავისტიკის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ევრაზიის მცოდნეობის ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭაბაშვილი ლევან კოლხური კულტურა Der bronze- und eisenzeitliche Siedlungshügel von Tabakoni - Ergebnisse der Ausgrabungen 2011 bis 2014 ბერლინი. გერმანია 2014.12.08 2014.12.09 გერმანული გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი, ჰუმბოლდტის ფონდი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭაბაშვილი ლევან ქართული გერმანული ურთიერთობები ლიტერატურის და ხელოვნების დარგში Die deutsch-georgischen Ausgrabungen auf dem Siedlungshügel von Tabakoni in Westgeorgien 2011-2017 თბილისი 2017.09.20 2017.09.21 გერმანული ჰუმბოლდტის ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭაბაშვილი ლევან კავკასია: ქრ. შ. მდე III-II ათასწლეულებში მესოპოტამიური ურბანული ცენტრების და სტეპების დამაკავშირებელი ხიდი ფრანკფურტი. გერმანია 2018.11.28 2018.12.01 ინგლისური გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი, ჰუმბოლდტის ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭაბაშვილი ლევან Technical and Social Innovations in the Caucasus: between the Eurasian Steppe and the Earliest Cities in the 4th and 3rd millennia BC 18-21 May 2022 Retreat in Akhalziche Ausgrabungen in Samshvilde ახალციხე 2022.05.18 2022.05.21 გერმანული პროფ. დრ. დრ. ჰ.კ. სვენდ ჰანზენი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭაბაშვილი ლევან EU4Dialogue: Archaeology Old and new research on prehistoric site Samshvilde თბილისი 2022.10.25 2022.10.27 Eurasia Department of the German Archaeological Institute ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჭაბაშვილი ეკა Artistic Research Has to Piano Music Come to an End? Museu Cerdà, Puigcerdà, Girona 2020.09.19 2020.09.20 ინგლისური Associació Puigcerdà
ჭაბაშვილი ეკა სოციალური მეცნიერებების მუსიკალური ნაწარმოები, როგორც კვლევის შედეგი Sapienza University of Rome 2020.02.21 2020.02.23 ინგლისური Acavent
ჭაბაშვილი ეკა შუასაუკუნეებისა და რენესანსის მუსიკა შუასაუკუნეებისა და რენესანსის მუსიკა, არქიტექტურა, ფრესკები და ხატები მიძღვნილი წმინდანი ქალებისადმი ვირტუალური პლატფორმა 2020.07.01 2020.07.04 ინგლისური ედინბურგის უნივერსიტეტი
წყალობაძე თამარ აგრარული კოოპერატივების როლი სოფლის განვითარებაში თბილისი 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა
წყალობაძე თამარ საქართველო, მესამე მხარის დაფინანსება საერთაშორისო არბიტრაჟში თბილისი 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური საერთაშორისო სავაჭრო პალატა
წყალობაძე თამარ მოწმეთა და დაზარალებულთა სამსახურის განვითარება საქართველოში ვაშინგტონი 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში
წყალობაძე თამარ პერსონალურ მონაცემთა დაცვა თბილისი 1900.01.01 1900.01.01 ქართული • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
წყალობაძე თამარ სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო დახმარების შესახებ შუამდგომლობები და უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება თბილისი 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური • გამოძიების ფედერალური ბიურო (FBI), ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი
წყალობაძე თამარ ბავშვთა მიმართ ძალადობა და საერთაშორისო თანამშრომლობა თბილისი 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში
წყალობაძე თამარ საერთაშორისო თანამშრომლობა სერვის პროვაიდერებთან და უცხო ქვეყნის პარტნიორ ორგანოებთან თბილისი 1900.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს მთავარი პროკურატურა
წურწუმია კარლო ონლაინ კაზინო აისი ტოტალი თამაშების გამოფენა ლონდონი 2015.02.04 2015.02.07 ინგლისური ICE
წიწუაშვილი ლელა ისრაელი 70 წლის ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ძირითადი მიმართულებები თბილისი, თსუ 2018.12.20 2018.12.13 ქართული საქართველოში ისრაელის საელჩო და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია The Politicisation of Museums European Jewish Museums: Consequences and Responses საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ებრაული კოლექციების ახალი ვებგვერდის და ვირტუალური ექსპოზიციის პრეზენტაცია“ უნგრეთი, ბუდაპეშტი. ებრაული მუზეუმი 2018.12.17 2018.12.22 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენცია. უნგრეთი ბუდაპეშტში. ებრაული მუზეუმი (17-22 ნოემბერი 2018). ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა CECA 2018 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: მუზეუმები, განათლება და კულტურული აქტივობა: ძველ და თანამედროვე მნიშვნელობებს შორის საჯარო ლექციები და სტუდენტური პროგრამები თბილისი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 2018.09.22 2018.09.27 ინგლისური CECA,ICOM, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. 24‐27 სექტემბერი, 2018. მოხსენება „საჯარო ლექციები და სტუდენტური პროგრამები“. თბილისი. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში“ (27 სექტემბერი) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ებრაული მემკვიდრეობის ევროპული დღეები ებრაული კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში თბილისი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2018.09.09 2018.09.10 ქართული ისრაელის სახლი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა საერთაშორისო ფორუმი „მუზეუმები საზოგადოების მდგრადი განვითარებისათვის" რომელიც განხორციელდა "კულტურული მემკვიდრეობის ევროპული წელი 2018"-ის ფარგლებში თბილისი, საქართველოს ეროვნულო მუზეუმი 2018.07.01 2018.07.01 ინგლისური ICOM საქართველო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა საქართველოში პოლონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ვარშავაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ებრაელთა ისტორიის მუზეუმში, ებრაულ ისტორიულ ინსტიტუტში, ვარშავის ნაციონალურ მუზეუმსა და პოლონეთის კულტურის სამინისტროში პრეზენტაციები „ებრაული კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში“ ებრაული კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში საქართველოში პოლონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ვარშავაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ებრაელთა ისტორიის მუზეუმში, ებრაულ ისტორიულ ინსტიტუტში, ვარშავის ნაციონალურ მუზეუმსა და პოლონეთის კულტურის სამინისტ 2018.03.09 2018.03.14 ინგლისური პოლონეთის საელჩო საქართველოში ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია The Absence of Things საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ებრაული კოლექციების ვებგვერდი და ვირტუალური ექსპოზიცია ტოლედო, ესპანეთი 2017.11.18 2017.11.23 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაცია 7 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის ყოველწლიური საგანმანათლებლო პროგრამა-სემინარი საქართველოს ებრაული კულტურული მემკვიდრების საგანმანათლებლო პროგრამები და საჯარო ლექციები ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 2017.09.11 2017.09.14 ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ვარშავის ნაციონალური მუზეუმის და პოლონეთის კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული საგანმანათლებლო პროგრამა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პოლონური ხელოვნების კოლექციები, საერთაშორისო გაცვლითი გამოფენენები და კვლევითი პროექტები ვარშავა, პოლონეთი 2017.10.01 2017.10.06 ინგლისური პოლონეთი საელჩო საქართველოში, ვარშავის ნაციონალური მუზეუმის და პოლონეთის კულტურის სამინისტრო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის საგანმანათლებლო მუზეუმთაშორისი კომუნიკაციის სემინარი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ებრაული კოლექციების ვებგვერდი და ვირტუალური ექსპოზიციის შექმნის პროექტი 017 ამსტერდამი, ჰოლანდია 2017.02.05 2017.02.15 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია “Staying Relevant – Future Audiences of Jewish Museums in a Changing Europe” საქართველოს ეროვნული მუზეუმი როგორც ინსტიტუცია და მისი ებრაული კოლექციების ისტორია კოპენჰაგენი, დანია 2016.11.17 2016.11.22 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის კურატორების პროგრამა-სემინარი თორა-შილდის (ებრაული რელიგიური კალენდარი) ატრიბუცია და დათარიღება (ეროვნული მუზეუმის ებრაული კოლექციიდან) სანკტ- პეტრბურგი, რუსეთი 2016.09.18 2016.09.22 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენციაThe “Self” and the “Other” – Jewish Museums Dealing With Notions Of Diversity ქართველ ებრაელთა ისტორია და კულტურა იერუსალიმი, ისრაელი 2015.11.14 2015.11.15 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაციის კურატორული პროგრამა-სემინარი ოქრო-კაბა. ქართველი ებრაელი პატარძლის საქორწინო კაბა ბუდაპეშტი, უნგრეთი 2015.08.29 2015.09.03 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა როტშილდის ევროპული ფონდის გრანტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი-ტრენინგი ამსტერდამის ებრაულ მუზეუმში ებრაული კოლექციების შესწავლა, ატრიბუცია, სისტემატიზაცია ამსტერდამი, ჰოლანდია, ებრაული მუზეუმი 2015.06.15 2015.06.30 ინგლისური როტშილდის ევროპული ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა საერთაშორისო კონფერენცია “Jews in Georgia” ეროვნულ მუზეუმში დაცული ებრაული კოლექციების ისტორია და სისტემატიზაცია აშდოდი, ისრაელი 2014.10.20 2014.10.28 ინგლისური ქალაქ აშდოდის მერია და კულტურის მუნიციპალიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა მუზეუმის კურატორების საერთაშორისო პროგრამა Museum Curators International VIP program in the frame of Contemporary Art Fair ”Fresh Paint “ თელ-ავივი, ისრაელი 2014.09.22 2014.09.30 ინგლისური ისრაელის საელჩო საქართველოში, ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიწუაშვილი ლელა ევროპული ებრაული მუზეუმების ყოველწლიური კონფერენცია "მხატვარი და ეპოქა". პირველი ებრაელი მხატვარი საქართველოში ფრანკფურტი, გერმანია 2022.06.19 2022.06.23 ინგლისური ევროპული ებრაული მუზეუმების ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წილოსანი გიორგი Health St.Lois,USA ,April 2014,Mossouri state medical association congress St.Lois,USA 2014.01.01 1900.01.01 ინგლისური Mossouri state medical association ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ხათუნა სოხუმის უნივერსიტეტი. ფრანგული ენის სექცია. ენობრივი სიტუაცია ფრანგული სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბების პერიოდში. (XVI-XVII სს–ში) თბილისი 2009.04.01 2009.04.01 ქართული/ფრანგული .... ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა სსიპ. –სოხუმის უნივერსიტეტი. ირონია და ლირიზმი გუსტავ ფლობერის ნაწარმოებში-“მადამ ბოვარი თბილისი 2008.05.01 2008.05.01 ქართული სსიპ. –სოხუმის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ასოციაციური ტექნიკა და მხატვრული დრო მ. პრუსტის ნაწარმოებში “სვანის მხარეს” თბილისი 2008.05.01 2008.05.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს უნივერსიტეტის მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია სამუელ ბეკეტის ხილული სამყაროს ირეალურობა უხილავის რეალურობასთან თბილისი 2011.05.01 1900.01.01 ქართული/ფრანგული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ხორსე ლუის ბორხესი - მოთხრობები „ალეფის“ ციკლიდან თბილისი 2012.05.01 2012.05.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი “ნეოლოგიზმები თანამედროვე ფრანგულ ენაში” თბილისი 2007.04.01 2007.04.01 ქართული/ფრანგული ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა ცოცხალი ენების საერთაშორისო ასიციაციის ეგიდით კონფერენცია “ენა, როგორც კროსკულტურული მედიატორი” თბილისი 2007.10.01 2007.10.01 ქართული/ინგლისური ... ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა Conception, developpement et utilisation d un cours en ligne Conception, developpement et utilisation d un cours en ligne თბილისი 2013.10.01 ფრანგული Campus numerique francophone de Tbilissi de L Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ”საზოგადოება და კომუნიკაცია”. ... tbilissi 2008.05.01 2008.06.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა სსიპ. _ სოხუმის უნივერსიტეტი. თბილისი 2010 ”ლოლიტა” _ ნაბოკოვის პრობლემატური რომანი თბილისი 2010.04.01 2010.04.01 ქართული სოხუმის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა სსიპ. _ სოხუმის უნივერსიტეტი. თბილისი 2011. პერსონალიზმი და პროტაგონისტის პრობლემა უნამუნოს მხატვრულ პროზაში თბილისი, სოხუმის უნივერსიტეტი 2011.05.01 2011.05.01 ფრანგული სსიპ. _ სოხუმის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს უნივერსიტეტი. მეორე რესპუბლიკური რესპუბლიკური კონფერენცია ირონია და ლირიზმი გუსტავ ფლობერის შემოქმედებაში თბილისი 2009.05.01 2009.05.01 ქართული/ფრანგული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, კონფერენცია ეძღვნება პროფესორ თამაზ ბერაძის ხსოვნას ალეგორიულ ნიშანთა შემცველი სიმბოლოები ედგარ პოს შემოქმედებაში. თბილისი 2013.05.01 2013.05.01 ქართული/ფრანგული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ფრანგული რომანი და XX საუკუნის ტენდენციები; საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი 2014.01.01 1900.01.01 ქართული/ფრანგული ჰუმანიტარული სკოლა, საორგანიზაციო კომიტეტი: ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში დრო, როგორც გარეგნული საგნობრივი სამყაროს ისტორია მარსელ პრუსტის ნაწარმოებში “სვანის მხარეს” თბილისი, საქართველოს უნივერსიტეტი 2015.05.30 2016.05.30 ქართული/ფრანგული საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში აბსურდის თეატრი და ბეკეტის "გოდოს მოლოდინში" ქ. თბილისი 2016.05.27 2016.05.27 ქართული/ფრანგული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ფრანგული „ახალი რომანი“ და მისი ლიტერატურულ-ესთეტიკური კონტექსტი 2017.05.26 2017.05.26 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საერთაშორისო კონფერენცია "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი" "ახალი რომანი" და მისი ლიტერატურულ-ესთეტიკური კონტექსტი ნატალი საროტის შემოქმედებაში" 2016.09.21 2016.09.21 ქართული/ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საერთაშორისო კონფერენცია ფილოლოგიაში ლიტერატურული ტრადიციების დესტრუქცია და პერსონაჟის პარადოქსი თანამედროვე ფრანგულენოვან ნარატივში(ფრანსუაზ საგანის რომანის "სალამი, სევდავ!" მიხედვით) 2018.12.21 2018.12.21 ქართული/ფრანგული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ნათანიელ ჰოთორნის შემოქმედების თავისებურება და რომანტიკული რომანის თეორიის მისეული ინტერპრეტაცია 2018.06.01 2018.06.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა საქართველოს უნივერსიტეტის XI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში პოსტმოდერნიზმის არსებითი მახასიათებლები ნაბოკოვის 'ლოლიტაში' საქართველოს უნივერსიტეტი 2019.05.25 2019.05.25 ქართული/ფრანგული საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი ინტერტექსტუალობა ნატალი საროტის "ოქროს ნაყოფში" თბილისი 2019.12.19 2019.12.19 ქართული/ფრანგული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა SADAB 11th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences Problem of Supreme Suicide in Albert Camus' Works 2022.06.10 2022.06.12 ინგლისური Antalya, Turkey საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური ხათუნა სოციალური მეცნიერებები Problem of Supreme Suicide in Albert Camus' Works თურქეთი 2021.06.10 2022.06.12 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური რობიზონ Global Conference on Nursing and Health Care ნუტრიციული სტატუსის მონიტორინგის და ზედამხედველობის სისტემის გაძლიერება საქართველოში ამსტერდამი 2019.03.27 2019.03.28 ინგლისური Nursing and Health Care organization ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური რობიზონ 2th World Congress on Midwifery and Neonatal Nursing, Philadelphia, USA ნუტრიციული ზედამხედველობის სისტემა: რკინის და ფოლატის დეფიციტი საქართველოში Philadelphia, USA 2017.08.28 2017.08.30 ინგლისური Midwifery and Neonatal Nursing ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური რობიზონ 25th European Nutrition and Dietetics Conference მიკრონუტრიენტების დეფიციტი საქართველოში რომი 2019.04.22 2019.04.23 ინგლისური Nutrition and Food Sciences ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა აღმოსავლეთ ევროპის ტკივილის კონგრესი Influence of the endogenous cannabinoid system on antinociceptive effects if NSAIDs. კიევი 2018.06.07 2018.06.09 ინგლისური ტკივილის კვლევის საერთშორისო ორგანიზაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა 11th FENs Forum. Endocannabinoids’ CB1 receptor contributes to antinociceptive effects of NSAIDs in the anterior cingulate cortex of rats. ბერლინი 2018.07.07 2018.07.01 ინგლისური ნეირომეცნიერთა ევროპის ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა ევროპის ტოქსიკოლოგიისა და ფარმაკოლოგიის მე-15 გლობალური სამიტი Endocannabinoids CB1 receptor contributes to antinociceptive effects of NSAIDs in the anterior cingulate cortex of rats. ბერლინი 2018.07.02 2018.07.04 ინგლისური ევროპის ტოქსიკოლოგთა საზოგადოება ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა ფარმაკოლოგიური ქიმიის და კლინიკური კვლევის მსოფლიო კონფერენცია Endogenous opioid and cannabinoid receptors are involved in antinociceptive effects NSAIDs injected into anterior cingulated cortex of rats. ვალენსია 2019.11.27 2019.11.28 ინგლისური ევროპის ფარმაცეტული საზოგადოების ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა Brain limbic areas involved in tolerance to NSAIDs via opioid and cannabinoid mechanisms” თბილისი 2019.09.28 2019.09.29 ინგლისური საქართველოს ნევროლოგთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა ევროპის ტკივილის მე-11 კონგრესი Naloxone and CTOP block NSAIDs-induced antinociception in anterior cingulate cortex in rats. ვალენსია 2019.09.04 2019.09.07 ინგლისური ევროპის ტკივილის კვლევის ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა 27th ISFN Annual Meeting. Influence of the endogenous cannabinoid system on antinociceptive effects if NSAIDs microinjected into central nucleus of amygdala in rats. ეილატი 2019.01.06 2019.01.06 ინგლისური ისრაელის ნეირომეცნიერთა საზოგადოება ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ნანა ნეირომეცნიერების და ნეიროიმუნოლოგიია მე-10 სამიტი The study of antonociceptive tolerance to cannabinoids microinjected into central nucleus of amygdala in rheumatoid arthritis model of rats. პარიზი 2020.02.19 2020.02.20 ინგლისური ევროპის ნეიროიმუნოლოგთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია 8-th Eurasian meeting on heterocyclic chemistry (EAMHC-2014) Encapsulation of anti-arrhythmic heterocyclic compounds into nanoliposomes for oral delivery Tbilisi 2014.09.20 2014.09.24 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. Anti-inflammatory effect of Robinin against experimental arthritis induced in rats Tbilisi 2016.10.24 2016.10.25 ინგლისური საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია Section of Pharmaceutical Technology Nanoliposomes for encapsulation and oral delivery of compounds with limited bioavailability Bratislava 2016.06.16 2016.06.16 ინგლისური Comenius University ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია The Chemistry of Heterocyclic Compounds. Modern Aspects (CBC2015) Indoline alkaloids from Vinca herbaceae W. et Kit and their biological activity Saint-Petersburg 2015.08.31 2014.09.03 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია Pharmaceutical Sciences PEGylated Herbal loaded nanostructured lipid carriers for the Therapy of Cardiovascular disease Tbilisi 2014.05.29 2014.05.31 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია Topical Issues in Medicine Investigation of functional role of membrane transporters in oral bioavailability of robinin Aktobe 2014.01.01 2014.01.01 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია „მომავლის ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისხი“. Absorption and transportation characteristic of periwinkle alkaloids and oral delivery by tetraether nanolipid vesicles ბათუმი 2017.10.29 2017.10.30 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია 67th Czech and Slovak Pharmacological Days. Effect of flavonoid glycoside robinin on methotrexate therapy by adjuvant arthritis in rats Bratislava 2017.10.02 2017.10.02 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია Firth scientific conference in Natural and synthetic biologically active compounds Regulation aspects of cosmetic products Tbilisi 2018.10.22 2018.10.23 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია the 69th Czech and Slovak Pharmacological Days Study of Anti-Inflammatory Properties of Fatsiphlogin® and a New Purified Fraction of Terpenoids in Experimental Arthritis Prague 2019.09.11 2019.09.13 ინგლისური Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology CMA JEP, Slovak Pharmacological Society SLS, SETOX (Slovak Toxicology Society), 3rd Medical Faculty of Charles University ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური ლია Green Medications - By Green Technologies - For Healthy Life ucidation of Mechanism of Anti-arthritic Action of Saponin Rich Fraction PS -551 Tbilisi 2019.09.27 2019.09.28 ინგლისური Tbilisi State Medical University ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
წიკლაური თამარ საჯარო სტრუქტურის ინოვაციები და საჯარო ადმინისტრირება განვითარებადი ქვეყნებისთვის შანხაი 2020.05.14 2013.06.01 ინგლისური CELAP სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
წიკლაური დავით MHD Coronal Seismology 2020: Twenty Years of Probing the Sun’s Corona with MHD Waves online 2020.12.08 2020.12.11 ინგლისური U. of Warwick https://warwick.ac.uk/fac/sci/physics/research/cfsa/people/kolotkov/coronal-seismology-2020
წიკლაური დავით The 2nd international workshop on Small Satellites for Space Weather Research and Forecasting (SSWRF II), Laurel, MD, USA from (online) talk (oral presentation, 15 minutes) online 2022.10.03 2022.10.07
წიკლაური დავით Solar Physics High Energy Research (SPHERE) 2022 Workshop, 11-15 July 2022, U.S. Venue Boulder CO USA, EU venue Windisch, Switzerland, (online) poster presentation. online 2022.07.11 2022.07.15
წიკლაური დავით IPMU Workshop entitled “Particle Acceleration in Solar Flares and the Plasma Universe -- Deciphering its features under magnetic reconnection”, 15-18 Nov 2021, Kavli Inst. Japan (online) poster presentation. online 2021.11.15 2021.11.18
წითლანაძე ნინო „სტრატეგიული კომუნიკაცია დღეს: არსებული სირთულეები და შესაძლებლობები“ რბილი უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული სწავლების მნიშვნელობა და უპირატესობა შემოქმედებით ინდუსტრიებში“ Tbilisi 2021.03.19 2021.03.20 ქართული/ინგლისური მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი "ალტერბრიჯი" ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წითლანაძე ნინო აბრეშუმის გზის მე-15 დისტანციური საერთაშორისო კონფერენცია „შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცნება და მათი კლასიფიკაციის მეთოდოლოგია საქართველოში“ თბილისი 2020.10.09 2020.10.10 ქართული/ინგლისური შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წითლანაძე ნინო ხელოვნების მკვლევართა XIII საერთაშორისო კონფერენცია „ხელოვნება და თანამედროვეობა“ „შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცნება და მისი კლასიფიკაციის მეთოდოლოგია საქართველოში“ თბილისი 2020.07.02 2020.07.03 ქართული/ინგლისური საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წითლანაძე ნინო ბათუმის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“ „კულტურის პოლიტიკის მოდელები და კულტურის სტრატეგია 2025“ ბათუმი 2017.10.19 2017.10.20 ქართული/ინგლისური ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წერეთელი მაია უცხოეთში დასაქმება და მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები საქართველოს მოქალაქეების პროფესიული და ზოგადი უნარების ცვლილებები მიგრაციის პროცესში 2010.03.08 2010.03.08 ინგლისური ევროპის ტრენინგ ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
წერეთელი იოსებ არ მაქვს 1900.01.01 1900.01.01
წერედიანი ნანა VI სამეცნიერო სესია, ალფრედ ნობელის დღე ანთებითი ნაწლავის სინდრომის მკურნალობა თბილისი 2017.12.16 2017.12.16 ინგლისური სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო ასოციაცია (სისა) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
წერედიანი ნანა ვარშავის მე-14 საერთაშორისო, სამედიცინო კონგრესი (WIMC) ვარშავა 2018.05.10 2018.05.13 ინგლისური ვარშავის სამედიცინო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
წერედიანი ნანა ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის ასოციაციის (AIVA) მიერ ორგანიზებული: "ვაქცინაციისა შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეები" თბილისი 2018.04.27 2018.04.30 ინგლისური იმუნიზაციისა და ვაქცინოლოგიის ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
წერედიანი ნანა მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია: "ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა" მონაწილე თბილისი 2019.05.11 2019.05.12 ინგლისური თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
წერედიანი ნანა მედიცინის სტუდენტების სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიები თბილისი 2022.11.28 2022.11.28 ინგლისური ევროპის უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
წარია სალომე გლობალური ჯამრთელობა თბილისი 2022.04.13 2022.04.27 ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძნელაძე ნინუცა სოციალური მედია მარკეტინგი პრაქტიკული სოციალური მედია ტერმინალი 2018.11.02 2018.11.02 ქართული გრინტესტი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ძველიშვილი ნატა მედია, კულტურა და გაციფრულება ჟურნალისტების გამოხატვა სოციალურ ქსელში: საქართველოს მაგალითი სტამბოლი 2015.04.19 2015.03.20 ინგლისური მალტეპეს უნივერსიტეტი
ძებისაშვილი შალვა ევროპის ახალი საფრთხეები და გამოწვევები 21-ე საუკუნის ომის წარმოების ახალი პერსპექტივები სტამბული. 2011.06.01 2011.06.01 ინგლისური სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
ძაძუა ჯილდა 1900.01.01 1900.01.01
ძაგანია ქეთევან D ვიტამინის მნიშვნელობა თანამედროვე მედიცინაში თბილისი, საქართველო 1900.01.01 1900.01.01 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი ბაკურიანი, საქართველო 2014.02.14 2014.02.17 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან საერთაშორისო კონფერენცია გერიატრიულ ენდოკრინოლოგიაში თბილისი, საქართველო 1900.01.01 1900.01.01 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან მასტერკლასი თირეოიდოლოგიაში თბილისი, საქართველო 2019.11.02 1900.01.01 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიპიდოლოგიაში თბილისი, საქართველო 2019.12.14 2019.12.14 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან Endobridge 2020 1900.01.01 1900.01.01 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან ენდოკრინოლოგია COVID-19-ის ეპოქაში თბილისი, საქართველო 2021.01.16 2021.01.17 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან ფარისებრი ჯირკვლის დიფერენცირებული კიბოს მულტიდისციპლინური მართვის პრინციპები თბილისი, საქართველო 2021.04.17 2021.04.18 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია დიაბეტოლოგიაში თბილისი, საქართველო 2021.07.17 2021.07.18 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ქეთევან Early Career Clinical Endocrinology ECCE სესია 2021.10.21 2021.10.24 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ძაგანია ნინო მენტალური ჯანმრთელობა კოგნიტური დარღვევები სხვადასხვა პიროვნული ტიპის მქონე შიზოფრენიის პაციენტებში ესპანეთი 2020.01.01 1900.01.01 ინგლისური EPA
ცხომელიძე ონისიმე From global responsibility to local action – Implementing the Comprehensive Refugee Response Framework საქართველოში ლტოლვილთა მდგომარეობა Geneva 2017.06.13 2017.06.16 ინგლისური UNHCR
ცხადაძე ქეთი ეკონომიკისა და ფინანსების მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს სახელმწიფო ვალის მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები იტალია, რომი 2019.05.27 2019.05.30 ინგლისური IISES ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცხადაძე ქეთი Management Education at the Crossroads Italy, Trieste 2021.01.01 1900.01.01 ინგლისური CEEMAN ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცქიტიშვილი ალექსანდრე ePBL განათლებისთვის კლინიკური შემთხვევების შექმნის სახელმძღვანელო პრინციპები 2020.02.27 2020.02.29 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ცქირია ზურაბ მსოფლიო ბანკის სასწავლო ტური სინგაპური 2000.10.21 2000.10.27 ინგლისური მსოფლიო ბანკი
ცქირია ზურაბ მსოფლიო ბანკის სასწავლო ტური ადელაიდა, მელბურნი-ავსტრალია 2000.10.28 2000.11.03 ინგლისური მსოფლიო ბანკი
ცქირია ზურაბ მსოფლიო ბანკის სასწავლო ტური ოკლენდი-ახალი ზელანდია 2000.11.04 2000.11.12 ინგლისური მსოფლიო ბანკი
ცქირია ზურაბ მსოფლიო ბანკის სასწავლო ტური სანტიაგო, ჩილე 2003.08.05 2003.08.25 ინგლისური მსოფლიო ბანკი
ცუცქირიძე გიორგი International Relations of Georgia International trade relations of Georgia, wine industry and trade on European market თბილისი 2010.05.15 2010.05.15 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ცომაია აკაკი საავტორო უფლებების დაცვა. გადასახადები და კორუფცია ეკონომიკური ინტეგრაცია და საქართველო კიევი 2008.06.01 2008.06.01 ინგლისური HESP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცომაია აკაკი ეკონომიკა ეკონომიკური თავისუფლება და თანამედროვე მონეტარული პოლიტიკა ატლანტა 2011.02.01 2011.02.01 ინგლისური სამხრეთ ეკონომისტთა ასოციაცია ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცომაია აკაკი ეკონომიკა ეკონომიკის თავისუფლება და საქართველო ობურნი 2004.08.01 2004.08.01 ინგლისური ლუდვიგ ფონ მიზესის სახელობის ინსტიტუტი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცომაია აკაკი სიმდიდრე, საკუთრება და კეთილდღეობა გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში კეთილდღეობის ეკონომიკა საქართველოში თბილისი 2008.11.01 2008.11.01 რუსული/ინგლისური HESP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცომაია აკაკი ინოვაციური სწავლების სტრატეგიები სწავლების თანამედროვე მეთოდები თბილისი 2005.10.01 2005.10.01 რუსული/ინგლისური HESP ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცომაია აკაკი ლიბერალიზმი ლიბერალიზმი საქართველოში Sinaia 2003.10.01 2003.10.01 ინგლისური ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცომაია აკაკი ევროკავშირი და გარდამავალი ქვეყნები საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროგავშირში კიშინოვი 2011.05.01 2011.05.01 რუსული/ინგლისური მარი კიურის პროექტი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ციხისთავი ნანა საერთაშორისო კონფერენცია ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში რელიგიური მრავალფეროვნება და საზოგადოებრივი თანხმობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ვაშინგტონი 2008.10.01 2008.10.01 ინგლისური
ციცქიშვილი რუსუდან მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 მუშაკის სწავლება ორგანიზაციაში თბილისი 2014.01.01 1900.01.01 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცისკაძე მარიამ ადმინისტრაციული მართლმსაჯულება ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების განვითარება საქართველოში გერმანია, კესელი 2006.01.17 გერმანული სამართლის სკოლა
ცისკაძე მარიამ სამოქალაქო საქმის განხილვის გადადების და წარმოებით შეჩერების სამართლებრივი რეგულირება დასახელება და თარიღი პროფესორ თენგიზ ლილუაშვილის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2003.01.01 ქართული სამართლის სკოლა
ცირამუა სერგო VII симпозиум «Надежность человеко-технических систем» ესტონეთი ტალინი 1984.07.03 1984.07.06 რუსული/ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Europian Computing Conference (ECC ’09) Logical-Probabilistic Modeling, Optimization and Analysis თბილისი 2009.03.02 2009.03.04 ინგლისური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI ’09) Logical-Probabilistic Modeling, Optimization and Analysis თბილისი 2009.03.02 2009.03.04 ინგლისური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო ენერგეტიკის განვითარების პროექტის მენეჯმენტი თბილისი 2009.10.08 2009.10.09 ინგლისური USAID მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Seminar on Business Administration Issues, USAID. USA. NC Research Triangle NC, Chicago, USA 2006.07.10 2006.07.31 ინგლისური USAID მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო International Seminar in National Institute of Geophysics and Oceanography GIS projects in Georgia ტრიესტე, იტალია 2005.09.05 2005.09.09 ინგლისური National Institute of Geophysics and Oceanography მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" ერგატიული სისტემების ოპტიმალური მართვა მტყუნებათა რისკების ანალიზის საფუძველზე თბილისი 2004.05.26 2004.05.28 ქართული/ინგლისური მართვის პრობლემების ინსტიტუტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах Логико-вероятностная модель оценки и анализа риска в системе регистрации земель Санкт-Петербург 2003.04.23 2003.04.25 რუსული/ინგლისური Международная научная школа МА БР მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო 8-я Международная конференция пользователей геоинформационных систем მოსკოვი, რუსეთი 2002.10.09 2002.10.11 რუსული/ინგლისური ESRI & Leica მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო მსოფლიო ბანკისა და USAID-ის რეგიონული შეხვედრა უნგრეთი ბუდაპეშტი 2002.06.24 2002.06.28 ინგლისური მსოფლიო ბანკი და USAID მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო 7th Conference for ESRI & ERDAS Software Users მოსკოვი, რუსეთი 2001.09.12 2001.09.14 ინგლისური ESRI & ERDAS მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Second European Conference of the Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment Computer System of Evalution and Management of Multi-functional Staff of Agricultural Units ბონი, გერმანია 1999.09.27 1999.09.30 ინგლისური ბონის უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Fifth International Conference on Human-Computer Interaction Designing of Highily Effective “Human-Computer” Systems, Based on Multifunctional Elements ორლანდო, ფლორიდა, აშშ 1993.07.05 1993.07.09 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო XV межрегиональный семинар “Эргономика и эффективность систем “человек-техника” Моделирование путей функционирования перестраиваемых человеко-машинных систем იგნალინა 1989.06.05 1989.06.09 რუსული ერგონომიკის ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში ბათუმი 2011.06.04 2011.06.05 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის კვლევის შედეგები ბათუმი 2012.06.06 2012.06.11 ქართული/ინგლისური შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციები ტურიზმში - ეკონომიკა და ბიზნესი" საქართველოში ვირტუალური ტურიზმის განვითარების WEBGIS და Mobile ტექნოლოგიები ბათუმი 2013.06.08 2013.06.09 ქართული/ინგლისური შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” ტურიზმის მობილური აპლიკაცია “TravelGIS” ბათუმი 2014.07.05 2014.07.06 ქართული/ინგლისური შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო XXIII International Scientific-technical Conference, Trans&MOTAUTO ’15, Section III: Transport A Mobile Application of Regional Tourist Routes ვარნა, ბულგარეთი 2015.06.24 2015.06.27 რუსული/ინგლისური Scientific-technical union of mechanical engineering მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო ტურიზმის მენეჯმენტი ჟირონა, ესპანეთი 2015.04.27 2015.05.16 ინგლისური ჟირონას უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო „ტურიზმის განვითრების ტენდენციები - პრობლემები და პერსპექტივები“ პროექტის „აღმოაჩინე საქართველო შენს სოფელში“ გეოინფორმაციული, ვებ და მობილური პლატფორმები თბილისი 2016.05.06 2016.05.07 ქართული საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ელექტრონული ტურისტული გზამკვლევი TravelGIS ქუთაისი 2017.02.23 2017.02.25 ქართული აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში ქუთაისი 2017.02.23 2017.02.25 ქართული/ინგლისური აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Всесоюзная научно-техническая конференциия “Динамическое моделирование сложных систем” Живучесть структурно-динамических полиэргатических систем თბილისი 1982.10.14 1982.10.15 რუსული Грузинский политехнический институт მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო ამიერკავკასიის რესპუბლიკების ახალგაზრდა მეცნიერთა III კონფერენცია ციფრული გამომთვლელი მანქანის უნივერსალური ელემენტის სინთეზისათვის თბილისი 1982.11.03 1982.11.05 ქართული საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია «პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენების ეფექტურობა» პროგრამული მართვის ჩარხების მომსახურე ლითონდამმუშავებელი ბრიგადის მწარმოებლობის ამაღლების საკითხისათვის თბილისი 1982.03.24 1982.03.26 ქართული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია «პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენების ეფექტურობა» «ელექტრონიკა ნც-31»-ის ფუნქციური კონტროლის მოწყობილობის დამუშავების საკითხისათვის თბილისი 1982.03.24 1982.03.26 ქართული საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Всесоюзная научно-техническая конференция “Автоматизация научных исследований, эргономического проектирования и испытаний сложных человеко-машинных систем” Повышение живучести полиэргатических систем Санкт Петербург 1983.02.16 1983.02.18 რუსული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო VIII всесоюзный симпозиум “Эффективность, качества и надежность систем “человек-техника” Модель оценки живучести полиэргатических систем на базе многофункциональных элементов თბილისი 1987.10.07 1987.10.09 რუსული საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო X международная конференция “Надежность и диагностика ЭВМ, микро-ЭВМ и систем” К вопросу синтеза мультимикропроцессорной системы с повышенным уровнем надежности ვარნა, ბულგარეთი 1987.05.19 1987.05.22 რუსული/ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Научно-техническая конференция “Вопросы разработки и применения средств вычислительной техники на микропроцессорной базе для АСУ ТП" Диагностическая аппаратура, определяющая надежность в процессе проектирования сложных вычислительных систем თბილისი 1988.03.16 1988.03.18 რუსული საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო XVI межрегиональный семинар “Эргономика и эффективность систем “человек-техника” О значении фактора ответственности человека-оператора იგნალინა, ლიეტუვა 1990.09.18 1990.09.21 ერგონომიკის ასოციაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო Научно-техническая конференция “Военная радиоэлектроника: опыт использования и проблемы, подготовка специалистов в условиях реформирования Вооруженных Сил” Логико-вероятностное моделирование задач организационного проектирования сложных “человеко-машинных” систем на базе многофункциональных операторов Петродворец 1995.06.21 1995.06.23 რუსული ВВМУРЭ им. Попова მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო II международная конференция “Освоение шельфа арктических морей России” Система автоматизированного моделирования задач организационного проектирования морских буровых и нефтегазодобывающих управлений С.-Петербург 1995.04.11 1995.04.14 რუსული/ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო II научно-техническая конференция “Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России” Автоматизированное моделирование взаимозаменяемости персонала нефтегазовых комплеков Москва 1997.09.24 1997.09.26 რუსული ГАНГ им. Губкина მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო III European Conference of the Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment Computerized system supporting development of land market in Georgia Montpellier 2001.05.23 2001.05.25 ინგლისური EFITA მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety, Risk and Quality in Complex Systems” Logical-Probability Analysis of Risk in Hypothec Credit System. International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety, Risk and Quality in Complex Systems” Saint Petersburg 2004.04.21 2004.04.23 რუსული/ინგლისური Международная научная школа МА БР – 2004 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety, Risk and Quality in Complex Systems” LP-modeling, estimation, analisys and optimization of risk in systems with several states of elements Saint Petersburg 2005.06.01 2005.06.03 რუსული/ინგლისური International Scientific School МА БР – 2005 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო EUNIS-2005 Development Perspectives of Common Information Area at Georgian Universities Manchester 2005.09.28 2005.09.30 ინგლისური EUNIS მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო VIth International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems“ Logical-Probabilistic Model of Security Research for Corporate Computer Networks St.-Petersburg 2006.07.04 2006.07.08 რუსული/ინგლისური International Scientific School MA SR v 2006 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ სტრუქტურულად გადაწყობადი მრავალფუნქციური სისტემების საიმედოობის მოდელი ქუთაისი 2015.07.10 2015.07.11 ქართული/ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია “რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში ქუთაისი 2017.04.19 2017.04.21 ქართული აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო International Scientific Conference on the “Actual Problems of modern Natural and Economic Sciences” Web and Geo-information Platforms of Touristic Resources Ganja 2019.05.04 2019.05.05 ინგლისური Ganja State University მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო ERASMUS+ Week WEBGIS and Mobile Platforms of Touristic Resources Ruse 2019.05.12 2019.05.18 ინგლისური Ruse State University მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X სამეცნიერო კონფერენცია მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე შექმნილი რთული სისტემების საიმედოობის ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება ბათუმი 2019.09.02 2019.09.07 ქართული საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა სერგო VIII საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევის და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი ქუთაისი 2017.07.07 2017.07.08 ქართული/ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ცირამუა მაია 9th International Conference ISHHR მოზარდთა დანაშაულის გამომწვევი ფაქტორები Tbilisi 2011.10.09 2011.10.12 ქართული GSP
ცირამუა მაია 1900.01.01 1900.01.01
ცეცხლაძე ნატა პოლიტიკურ-ეკონომიკური კლიმატი თბილისის რეგიონალური კონფერენცია 2017 თბილისი 2017.11.25 2017.11.25 ინგლისური ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისთვის
ცერცვაძე-ცუცქირიძე ლია 1900.01.01 1900.01.01
ცაციაშვილი ნინო არასრულწლოვანთა განრიდება და მედიაცია „არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის სამწლიანი შედეგები“ ქ.თბილისი, სასტუმრო Radisson Blu Iveria 2013.11.19 2013.11.19 ქართული იუსტიციის სამინისტრო სამართლის სკოლა
ცაციაშვილი ნინო კანონის უზენაესობა „კანონის უზენაესობა“ თსუ, 1-ლი კორპუსი 2014.05.23 2014.05.23 ქართული/ინგლისური ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია სამართლის სკოლა
ცაციაშვილი ნინო არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა „არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა - 5 წელი ამოქმედებიდან და 1 წელი რეფორმიდან“ ქ.თბილისი, იუსტიციის სახლი 2015.12.11 2015.12.11 ქართული/ინგლისური საქართვეოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სამართლის სკოლა
ცაციაშვილი ნინო თაღლითობისა და მოტყუებით დადებული გარიგების გამიჯვნის პრობლემა პრაქტიკაში „თაღლითობისა და მოტყუებით დადებული გარიგების გამიჯვნა“ თბილისი, თსუ, 1-ლი კორპუსი 2015.12.22 2015.12.22 ქართული კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი და თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტი სამართლის სკოლა
ცაციაშვილი ნინო ძალადობის (მათ შორის ოჯახური დანაშაულის) კრიმინოლოგიური ასპექტები, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის თავისებურებები ძალადობის (მათ შორის ოჯახური დანაშაულის) კრიმინოლოგიური ასპექტები, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის თავისებურებები სასტუმრო „Holiday Inn Tbilisi“ 2016.03.22 2016.03.22 ქართული/ინგლისური საქართველოს მთავარი პროკურატურა და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია სამართლის სკოლა
ცაციაშვილი ნინო ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია თაღლითობის შემადგენლობები ქართულ სისხლის სამართლაში საქართველოს უნივერსიტეტი 2016.11.04 2016.11.05 ქართული/გერმანული IRZ, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა სამართლის სკოლა
ცარციძე დეა Contemporary Approaches in Drug Monitoring პრაღა, ჩეხეთი 2014.09.10 2014.09.17 ინგლისური Reitox Academy (EMCDDA) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცარციძე დეა Academic, Political and Development Challenges in South Caucasus Vilnius, Lithuania 2011.06.27 2011.06.30 ინგლისური Eastern Europe Studies Centre ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
ცანავა ანნა ანტიკური დაბიზანტიური სამყარო ინტერდისიპლინური კვლევებისშუქზე ისტორიისსახლი: ჰეტეროტოპია და სივრცითი პოეტიკა ესქილეს „აგამემნონის“ კასანდრასსცენაში თბილისი 2021.09.22 2021.09.24 ინგლისური თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ცანავა ანნა ტრანსკოდიფიკაცია: ლიტერატურა,სახვითი ხელოვნება, მედია იფიგინიას მითი და მისი კინორეცეფცია იორღოს ლანთიმოსის"წმინდა ირმის მკვლეობაში" ზუმ პლათფორმა 2021.07.01 2021.07.03 ინგლისური University of L'Aquila ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ცანავა ანნა ENN5, კოგნიტური ნარატოლოგია დღეს ნარატიული სივრცე ესქილეს ტრაგედიებში პრაღა 2017.09.13 2017.09.15 ინგლისური ნარატოლოგიის ევროპული ცენტრი, ENN ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ცანავა ანნა ანტიკური კულტურისა და მისი მემკვიდრეობისაქტუალური პრობლემები ნარტიული სივრცის სტრუქტუირებისა და ფუნქციონირებისათვისესქილეს ტრაგედიებში თბილისი 2014.09.23 2014.09.27 ინგლისური თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ცანავა ანნა საერთაშორისო კომპარატივისტული ლიტერატურული ასოციასიის(ICLA) XX კონგრესი, კომპარატივისტული ლიტერატურა, როგორც კრიტიკული მიდგომა, ევრიპიდეს"ორესტესი" და თრილერის თანამედროვე კონფციები საფრანგეთი, პარიზი, სორბონის უნივერსიტეტი 2013.07.18 2013.07.24 ინგლისური International Comparative Literature Association (ICLA) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო ეუთოს ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური კონფერენცია - ,,ადამიანის უფლებების დაცვის განზომილების შეხვედრა" მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლება საქართველოში ვარშავა, პოლონეთი. 2019.09.16 2019.09.27 ინგლისური ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო მრგვალი მაგიდის შეხვედრები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება და ამ პროცესში არსებული გამოწვევები ჰააგა, ნიდერლანდები 2019.05.20 2019.05.24 ინგლისური სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კოალიცია სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრ სახელმწიფოთა ასამბლეა - მე-17 სესია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება და დაზარალებულთა არსებული საჭიროებები ჰააგა, ნიდერლანდები. 2018.12.05 2018.12.12 ინგლისური სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო ეუთოს ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური კონფერენცია - ,,ადამიანის უფლებების დაცვის განზომილრების შეხვედრა". რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზებზე არსებული ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. ვარშავა, პოლონეთი 2018.09.10 2018.09.21 ინგლისური ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრ სახელმწიფოთა ასამბლეა - მე-16 სესია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება და დაზარალებულთა არსებული საჭიროებები ბიუ იორკი, აშშ. 2017.12.04 2017.12.14 ინგლისური სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო საერთაშორისო სემინარი თემაზე ,,კონფლიქტი და თანამშრომლობა" ალპბახი, ავსტრია. 2017.08.16 2017.08.22 ინგლისური ალპბახის ევროპული ფორუმი სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო მრგვალი მაგიდის შეხვედრები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება და ამ პროცესში არსებული გამოწვევები ჰააგა, ნიდერლანდები. 2017.06.12 2017.06.16 ინგლისური სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და კოალიცია სისხლის სასამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო საერთაშორისო ტრენინგი - ,,გაეროს რეზოლუცია 1325: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება" სტოკჰოლმი, შვედეთი. 2011.10.31 2011.11.25 ინგლისური ორგანიზაციები Indevelop და Kvinna till Kvinna სამართლის სკოლა
ცაგარეიშვილი ნინო საერთაშორისო სემინარი - ,,ევროპა და მიგრაცია" კრჟიჟოვა, პოლონეთი. 2010.12.03 2010.12.09 ინგლისური ევროპის ახალგაზრდული ფორმული სამართლის სკოლა
ჩხიკვაძე გიორგი ეკონომიკური გამოწვევები და თანამედროვე სამყარო ეკონომიკური თავსუფლება და განვითარება საქართველოს უნივერსიტეტი 2020.02.13 2020.02.13 ახალი ეკნომიკური სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი
ჩხიკვაძე გიორგი ეკონომიკური გამოწვევები კოვიდ 19-ის ფონზე როგორი იქნება ეკონომიკა პანდემიის შემდგომ ონლაინ 2020.05.12 2020.05.12 სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
ჩხიკვაძე გიორგი განათლების ეკონომიკა რა არის იაფი მასწავლებლის ფასი საქართველოს უნივერსიტეტი 2019.09.10 2019.09.10 ქართული ახალი ეკონომიკური სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი
ჩხიკვაძე გიორგი თავისუფალი ბაზრის გზამკვლევი რატომ მუშაობს თავისუფლება ონლაინ 2020.05.26 2020.05.26 ინგლისური ახალი ეკონომიკური სკოლა, ავსტრიის ტავისუფალი ბაზრის ინსტიტუტი
ჩხიკვაძე გიორგი ეკონომიკა, თავსუფლება და სამართალი ეკონომიკური თავისუფლბა და მშვიდობა ურეკი, საქართველო 2019.09.06 2019.09.11 ინგლისური ახალი ეკონომიკური სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი
ჩხიკვაძე გიორგი მსოფლიო ძალები და სტრატატეგიული მეტოქეობა ვაშინგტონი, აშშ. 2019.10.20 2019.11.01 ახლო აღმოსავლეთისა და სამხრეთ აზიის სტრატეგიული კვლევის ცენტრი
ჩხენკელი ირინე „შინაარსიის დეკოდირების პრობლემა ლექსიკურ–სემანტიკურ ველში“ საერთაშორისო კონფერენცია– „მსოფლიო და კავკასია“ თბილისი 2011.01.09 1900.01.01 ქართული/ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე ლექსიკურ სემანტიკურ მიმართებათა ტიპების დიფერენცირების პრობლემა საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში თბილისი 2012.05.20 1900.01.01 ქართული/ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე პროფ.თამაზ ბერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი X ყოველწლიური კონფერენცია უმანიტარულ მეცნიერებებში „ნეოლოგიზმები საქმიან დისკურსში“ პროფ.თამაზ ბერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი X ყოველწლიური კონფერენცია უმანიტარულ მეცნიერებებში „ნეოლოგიზმები საქმიან დისკურსში“ თბილისი 2018.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საუნივერსიტეტო კონფერენცია ფილოლოგიაში „სტრუქტურათა ტიპების დიფერენცირების პრობლემა“(თანამედროვე ინგლისური ენის მაგალითზე) თბილისი 2018.05.24 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საერთაშორისო კონფერენცია „ენა, კულტურა და სამყაროს . „მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში“ თბილისი 2017.05.25 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. „დროის თემატური სივრცის იდიომატურ გამოთქმათა შეპირისპირებითი ანალიზი ქართულსა და ინგლისურ ენაში“ თბილისი 2017.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში “ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურენოვან პრესაში“ თბილისი 2015.05.27 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. “ კულტურათაშორისი დიალოგი”. თბილისი 2014.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. “თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში. თბილისი 2013.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საქართველოს უნივერსიტეტის IV ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. “ლექსიკურ სემანტიკურ მიმართებათა ტიპების დიფერენცირების პრობლემა“ თბილისი 2012.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხენკელი ირინე საერთაშორისო კონფერენცია– „მსოფლიო და კავკასია“ „შინაარსიის დეკოდირების პრობლემა ლექსიკურ–სემანტიკურ ველში“ თბილისი 2011.01.01 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ამერიკათმცოდნეობა ბიზნეს კომუნიკაციის თავისებუერებები – ამრიკული მოდელი თბილისი 2007.06.01 2007.06.01 ქართული/ინგლისური თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები მიმართებათა ტიპები ლერქსიკურ–სემანტიკურ ველებსა და ფრეიმებში თბილისი 2008.10.01 2008.10.01 ქართული/ინგლისური სტუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია „მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში კულტურის ფაქტორი უცხოური ენის სწავლების პროცესში თბილისი 2009.04.01 2009.04.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერტსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ახალი მსოფლიო წესრიგი ენა და კულტურა თბილისი 2009.03.01 2009.03.01 ქართული/ინგლისური სტუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია სახელმწიფო და საზოგადოება ვერბალური კომუნიკაციის კოგნიტური ბარიერები თბილისი 2009.07.01 2009.07.01 ქართული/ინგლისური სტუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ჰუმანიტარული მეცნიერებები მენტალური მოდელები კულტურათაშორის კომუნიკაციაში ბათუმი 2009.08.01 2009.08.01 ქართული/ინგლისური ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ემფატია და ეფექტური ვერბალური კომუნიკაცია თბილისი 2010.04.01 2010.04.01 ქართული/ინგლისური სტუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში უცხო ენის სწავლების სტრატეგია - კოგნიტური და მეტაკოგნიტური უნარ-ჩვევების კომბინაცია Tbilisi 2010.06.01 2010.06.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია სახელმწიფო და საზოგადოება ენა, კუტურა და გლობალიზაცია თბილისი 2010.02.01 2010.02.01 ქართული/ინგლისური სტუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ინტერნეტ სწვლება აქტიური სწავლების კოგნიტური და მეტაკოგნიტური პროცესები ნიუ იორკი 2010.03.01 2010.03.01 ინგლისური ინტერნეტ სწავლების ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ამერიკათმცოდნეობა კროს–კულტურული კომუნიკაციის ამერიკული სტილი Tbilisi 2011.04.01 2011.04.01 ქართული/ინგლისური თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ახალი მსოფლიო წესრიგი ინტერსუბიექტურობა – თანაზიარი პერსპექტივა თბილისი 2011.11.01 2011.11.01 ქართული/ინგლისური სტუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ლინგვისტიკა, ლიტერატურა და დიდაქტიკა სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიები თბილისი 2011.04.01 2011.04.01 ქართული/ინგლისური თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ჰუმანიტარული მეცნიერებები დორ და პარადიგმა თბილისი 2011.07.01 2011.07.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია თანამედროვე მულტილინგვალური სივრცე კომუნიკაცია და ენობრივი ცნობიერება სალონიკი 2011.03.01 2011.03.01 ინგლისური საბერძნეთის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ჰუმანიტარული მეცნიერებები ლინგვისტური პარადიგმები და სამყაროს ენობრივი რეპრეზენტაციის პრობლემა თბილისი 2012.05.01 2012.05.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია დარგობრივი ენების სწავლების თეორია და პრაქტიკა კომუნიკაციური სტრატეგიები პროფესიული ტექსტის სწავლებისას თბილისი 2012.03.01 2012.03.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია კულტურა და ენები კულტურა - უცხოური ენის სწავლების უმნიშვნელოვანესი კომონენტი ვალეტა 2012.02.01 2012.02.01 ინგლისური ვალეტას უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე მაია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები ჰერემენევტიკა და ტექსტის შინაარსი თბილისი 2012.10.01 2012.10.01 ქართული/ინგლისური სტუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე ანა სემანტიკური ფრეიმის კონსტრუირება სემანტიკური ფრეიმის კონსტრუირება თბილისი 2016.06.25 2016.06.25 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე ანა Expectancy Violation in English Business Idioms Expectancy Violation in English Business Idioms თურქეთი 2020.04.29 2021.05.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე ანა სემანტიკური ფრეიმის სტრუქტურული თავისებურება სემანტიკური ფრეიმის სტრუქტურული თავისებურება თბილისი 2015.05.15 2015.05.15 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე ანა მენტალური მოდელირების დრამატურგია მენტალური მოდელირების დრამატურგია თბილისი 2017.06.05 2017.06.05 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე ანა შინაარსობრივი განსაზღვრულობის მქონე ერთეულის სეგმენტაციის პრობლემა შინაარსობრივი განსაზღვრულობის მქონე ერთეულის სეგმენტაციის პრობლემა თბილისი 2018.06.07 2018.06.07 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩხეიძე ანა ფრეიმთა სისტემა, როგორც ინტერპრეტაციათა ველი ფრეიმთა სისტემა, როგორც ინტერპრეტაციათა ველი თბილისი 2019.01.01 2019.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩუხუა გვანცა Bounderies of Laparoscopic Oncosurgery Bariatric Surgery -Challenges and Solutions Ilia State University 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური "ELITE SURGEONS INTERNATIONAL"LLC ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩუხუა გვანცა Neuroanatomy and Phisiology Tbilisi State Medical University 2018.11.05 1900.01.01 ქართული GEORGIAN MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩუხუა გვანცა რეპროდუქტოლოგია და ბედნიერება 2019.03.25 1900.01.01 ქართული საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩუხუა გვანცა კარდიოქირურგიის აქტუალური საკითხები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2018.11.20 1900.01.01 ქართული საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩუხუა გვანცა თერმული დაზიანებები და პლასტიკური ქირურგია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2018.12.03 1900.01.01 ქართული საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩრდილელი მარიამ ფსიქოლოგიური კვლევების კონფერენცია როგორ მოქმედებს დანაშაულის და სირცხვილის გრძნობა სამართალდამრღვევის ბოდიშზე ევრიკას კოლეჯი, ევრიკა, ილინოისი 2018.04.21 2018.04.21 ინგლისური Psi Chi, The International Honor Society in Psychology
ჩომახიძე თამარ საქართველოს X ეროვნული კონგრესი ალერგიას, ასთმასა და იმუნოლოგიაში „პროფილაქტიკური და თერაპევტული ვაქცინები ნარკოდამოკიდებულების წინააღმდეგ“ თბილისი, საქართველო 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური
ჩომახიძე თამარ საქართველოს IX ეროვნული კონგრესი ალერგიას, ასთმასა და იმუნოლოგიაში „ABO და რეზუს ანტიგენური სისტემების კონფლიქტი დედასა და ნაყოფს შორის“ თბილისი, საქართველო 1900.01.01 1900.01.01 ქართული
ჩომახიძე თამარ VI სამეცნიერო სესია: ნობელის დღე - პრევენციული მედიცინა წითელა, წითურა, ყბაყურას (წწყ) ვაქცინა მედიქლაბ ჯორჯია, თბილისი, საქართველო 1900.01.01 1900.01.01 ქართული/ინგლისური
ჩომახიძე თამარ ერნესტ კლენკის 32-ე სიმპოზიუმი მოლეკულურ მედიციანაში კიოლნი, გერმანია 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური
ჩომახიძე თამარ საქართველოს VIII ეროვნული კონგრესი ალერგიას, ასთმასა და იმუნოლოგიაში „ადენოზინ დეამინაზას დეფიციტი: იმუნოპათოგენეზი, დიაგნოსტიკა და თერაპია“ თბილისი, საქართველო 1900.01.01 1900.01.01 ქართული
ჩოკორაია თამარ ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 2 ისტორიული პროზა - თანამედროვე საზოგადოების კოლექტიური მეხსიერების ნაწილი ბათუმი 2014.10.24 2014.01.26 ქართული სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი
ჩოკორაია თამარ ჯემალ ქარჩხაძის პროზა ჯემალ ქარჩხაძის ზღაპრები თბილისი 2011.01.27 2011.01.27 ქართული შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ჩოკორაია თამარ ჰუმანიტარული სკოლის სამეცნიერო კონფერენცია „ეკატერინე გაბაშვილის მოღვაწეობისა და შემოქმედების ფემინისტური რეცეფციისათვის“ თბილისი 2018.05.11 2018.05.11 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი
ჩოკორაია თამარ ჰუმანიტარული სკოლის სამეცნიერო კონფერენცია „ბარბარე ჯორჯაძის ფემინისტური რეცეფცია“ თბილისი 2017.05.12 2017.05.12 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი
ჩიხლაძე ნინო მარტვილის ეკლესიის ისტორიულ პირთა გამოსახულებები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები თბილისი 1997.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ”ახალი აღთქმის სამების” გამოსახულებები გვიანი შუა საუკუნეების ქართულ საეკლესიო მხატვრობაში (საქართველოს საპატრიარქო, ივანე ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი ”უდაბნო” მოხსენებათა მოკლე შინაარსები თბილისი 2000.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ”ტყვეობიდან დახსნის” წმ. გიორგის სასწაული მარტვილის ეკლესიის მოხატულობაში შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის XXIV სამეცნიერო სესიაზე წაკითხული მოხსენების თეზისები თბილისი 2001.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ღმრთისმშობლის დიდების თემა XIV ს. ქართულ მოხატულობებში (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, საქართველოს საპატრიარქო, ივანე ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი ”უდაბნო” თბილისი 2004.01.01 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ”ღმრთისმშობლის ამაღლების” გამოსახულებები შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში, (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, საქართველოს საპატრიარქო, ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი თბილისი 2005.01.01 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში" 2008.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 2009.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შუა საუკუნეები XXI საუკუნის პერსპექტივიდან: კვლევა, რესტავრაცია, საგამოფენო სტრატეგია სვეტიცხოვლის იდენტობა და მისი ვიზუალური გააზრება ტაძრის XVII ს. მოხატულობებში თბილისი 2012.11.01 2012.12.01 ქართული/ინგლისური საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და მეტროპოლიტენ მუზეუმის (აშშ) ერთობლივი პროექტის "ტრადიცია და ტრანსფორმაცია. ეროვნული მუზეუმის შუა საუკუნეების გალერეების რეინსტალაცია" ფარგლებში UNESCO-ს 2010-2011 წწ. მონაწილეობის პროგრამის მხარდაჭერით ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო მოდერნიზმი კავკასიაში _თბილისი, ბაქო, ერევანი (1900-1940) არტ-კაფე "ქიმერიონი" როგორც "ახალი ხელოვნების ტაძარი" საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში 1919-1920 წწ. ფლორენცია 2012.02.03 ინგლისური "რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი და თბილისის სამხატვრო აკადემია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო მხატვრული ფორმა ეპოქები და ტენდენციები XVI საუკუნის ქართული მოხატულობების მხატვრული ფორმები და მათი კულტურული იდენტობა თბილისი ქართული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო საქართველოს უნივერსიტეტის VIყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მცხეთის საკათედრო ტაძრის "სვეტი-ცხოველის" მხატვრული სისტემის შესახებ თბილისი ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო აკადემიკოს ვახტანგ ბერიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სვეტიცხოვლის "სვეტის" მოხატულობის წერილობითი წყაროებისა და მხატვრული სისტემისთვის თბილისი 2014.11.12 2014.12.12 ქართული გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გვიანი შუა საუკუნეების საქტიტორო პორტრეტებში ისტორიულ პირთა იდენტიფიკაციისთვის თბილისი 2015.10.12 2015.11.12 ქართული გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა კვლევის ეროვნული ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში XVII საუკუნის 10-იანი წლების ოდიშის სამთავროს ისტორიულ პირთა იდენტიფიკაციისთვის თბილისი ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ავანგარდის იდეა ლიტერატურასა და სახვით ხელოვნებაში არტისტული კაფე-კლუბ "ქიმერიონის" მოდერნისტული მხატვრობა და მისი იდეურ-მხატვრული შემადგენელი თბილისი 2016.05.20 2016.05.21 ქართული საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნული სვეტიცხოვლის მთავარი ხატი "ძველი დრეთა"-"ახალი აღთქმის სამება" თბილისი 2017.09.10 2017.10.10 ქართული სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო პროფესორ თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში აკურა-ნინოწმინდის სიგელის ისტორიულ პირთა პორტრეტების მხატვრულ-კულტურული იდენტობა თბილისი 2018.01.06 2018.01.06 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შალვა ამირანაშვილის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ტრადიციული და ინოვაციური გვიანი შუა საუკუნეების საქტიტორო პორტრეტში თბილისი 2019.11.15 2019.11.16 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტი და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო ბიბლია სიტყვებსა და სახეებში ბიბლიური არქეტიპები სვეტიცხოვლის კათედრალის მოხატულობაში თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022.05.27 2022.05.29 ინგლისური ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ქრისტიანული აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო International Symposium "The Bible in Words and Images". Program. Abstracts Biblical Archetypes in Wall Paintings of Svetitskhoveli Cathedral Tbilisi 2022.05.27 2022.05.29 ინგლისური Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Centre for Eastern Christian Studies ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე შემოქმედის "ზარზმის" ფერისცვალების ეკლესიის მოხატულობები და მათი მხატვრულ-ისტორიული კონტექსტი ბათუმი 2022.07.05 2022.07.07 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, კონსტანცას ოვიდიუსის უნივერსიტეტის სამი მონოთეისტური ტელიგიისა და კანონიკური სამართლის შესწავლის კვლევის ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე შემოქმედის "ზარზმის" ფერისცვალების ეკლესიის მოხატულობები და მათი მხატვრულ-ისტორიული კონტექსტი ბათუმი 2022.07.05 2022.07.06 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კონსტანცას ოვიდიუსის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე შემოქმედის "ზარზმის" ფერისცვალების ეკლესიის მოხატულობები დან მათი მხატვრულ-ისტორიული კონტექსტი ბათუმი 2022.07.05 2022.07.06 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე შემოქმედის "ზარზმის" ფერისცვალების ეკლესიის მოხატულობები სა მათი მხატვრულ-ისტორიული კონტექსტი ბათუმი 2022.07.05 2022.07.06 ქართული/ინგლისური ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე შემოქმედის "ზარზმის" ფერისცვალების ეკლესიის მოხატულობები სა მათი მხატვრულ-ისტორიული კონტექსტი ბათუმი 2022.07.05 2022.07.06 ქართული ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, კონსტანცას ოვიდიუსის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე ნინო შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე ბათუმი 2022.07.05 2022.07.06 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა ახალგაზრდა მეცნიერეთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. მე-18 საუკუნის აზულეჟოს პანოზე აღბეჭდილი წმინდა ქეთევანის მოწამეობა და მისი რეპრეზენტაცია პორტუგალიელი მისიონერების ნარატივში თსუ, თბილისი 2017.11.20 2017.11.23 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა ძველი და თანამედროვე ხელოვნება. ახალი ხედვა კათოლიკე მისიონერთა რეზიდენციები საქართველოში: ქრისტეფორე დე კასტელის სიტყვიერი და ხატოვანი ნარატივი. თსუ, თბილისი 2015.11.20 2015.11.22 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა მიჯნაზე: დრო და სივრცე დასავლურ-ევროპული მხატვრული სტილი მართმადიდებლურ გარემოში: ქრისტეფორე კასტელის ხატები და ფრესკები ოდიშსა და გურიაში (დასავლეთ საქართველო) თსუ, თბილისი 2014.11.14 2014.11.15 ქართული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა შედარებითი ლიტერატურის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია: პარალელური და ურთიერთგადამკვეთი თემები დასავლურ და აღმოსავლურ ლიტერატურაში ლოტმანის ტერნარული სტრუქტურა (სულელი-ბრძენი-გიჟი) და თვითმარქვიას ფიგურა ევროპულ ლიტერატურაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2014.09.29 2014.09.30 ქართული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია: აპოკალიპსი: დასასრულის წარმოდგენისას ევროპული დრამატურგია დასასრულის მოლოდინში: გოგოლი, ბეკეტი, მანსფილდის კოლეჯი, ოქსფორდი 2014.05.07 2014.07.07 ინგლისური ინტერდისციპლინარული კვლევების ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია – ამბისთხრობა, მოსაზრებები ნარატივზე ამბისმთხრობელი ნივთები საგამოფენო სივრცეში. პოლონელ ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი ლისაბონი 2014.05.09 2014.05.12 ინგლისური ინტერდისციპლინარული კვლევების ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა ფრანკა რამესადმი მიძღვნილი დღეები – რომი იხსენებს ფრანკა რამეს ფრანკა რამეს მონოლოგები საქართველოსა და უკრაინის თეატრების სცენაზე თეატრი ტორლონია, რომი 2014.01.19 2014.01.21 იტალიური რომის უნივერსიტეტი Roma Tre ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა IFLA-ს მსოფლიო ბიბლიოთეკებისა და ინფორმაციის 79 კონგრესი: მომავლის ბიბლიოთეკები, დაუსრულებელი შესაძლებლობები ქრისტეფორე კასტელის ნარატივი სიტყვასა და ხატს შორის. სინგაპურის ეროვნული ბიბლიოთეკა, სინგაპური 2013.08.17 2013.09.23 ინგლისური IFLA ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა შედარებითი ლიტერატურის მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია: გამოძიება და პროცესი ლიტერატურასა და ხელოვნებაში ანარქისტი პინელის სიკვდილის ‘გამოძიება’ დარიო ფოს თეატრის სცენაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2012.06.27 2012.06.29 ქართული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა იტალიური კვლევების კოლოქვიუმი – 2011. გოგოლის "რევიზორის" მეტამორფოზი დროსა და სივრცეში: მეიერხოლდიდან დარიო ფომდე ექსეტერის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი 2011.06.22 2011.06.22 იტალიური ექსტეტერის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა დოქტორანტებისთვის განკუთვნილი ლექციათა ციკლი, მაისი-ივნისი პალერმოს, ბიბლიოთეკა კომუნალეს ფონდი კასტელის მნიშვნელობა ქართულ ხელოვნებასა და ისტორიაში პალერმოს უნივერსიტეტი 2011.05.30 2011.05.30 იტალიური პალერმოს უნივერსიტეტი, თანამედროვე და შუა საკუნეების სიცილიის ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიხლაძე მარიეტა სომხური და კავკასიური კულტურისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო კონფერენცია ქრისტეფორე კასტელი პალერმოდან საქართველოში ვენეციის კა' ფოსკარის უნივერსიტეტი 2010.03.24 2010.03.24 იტალიური ვენეციის კა’ ფოსკარის უნივერსიტეტი, ევრაზიის განყოფილება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიჩუა თეიმურაზი ბუნებრივ ენათა დამუშავება. V კონფერენციის მასალები დისტანციური განათლების სისტემა NOODLE-ს გაქართულების ერთ-ერთი პრობლემის და მისი გადაწყვეტის შესახებ საქართველოს, თბილისი 2007.03.27 ქართული
ჩიჩუა თეიმურაზი "ბუნებრივ ენათა დამუშავება. V კონფერენციის მასალები " კომპიუტერი ქართული ტექსტის წაკითხვას შესძლებს საქართველოს, თბილისი 2005.05.15 ქართული
ჩიქვინიძე ბესიკ ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები ამოზნექილი გენერატორით თბილისი 2010.04.01 2010.04.01 ქართული ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
ჩიქვინიძე ბესიკ ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა ამოზნექილ გენერატორიანი შექცეული სტოქასტურ-დიფერენციალური განტოლებები შემოუსაზღვრელი მახასიათებლის შემთხვევაში თბილისი 2011.04.01 2011.04.01 ქართული ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
ჩიქვინიძე ბესიკ ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა შექცეული სტოქასტურ-დიფერენციალური განტოლებები და მარტინგალები თბილისი 2012.04.01 2012.04.01 ქართული ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
ჩიქვინიძე ბესიკ ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა წრფივი რეგულატორის ამოცანა და მისი კავშირი შექცეულ განტოლებებთან თბილისი 2013.04.01 2013.04.01 ქართული ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
ჩიქავა მედეა 1900.01.01 1900.01.01 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტაძე ნიკა აშშ-საქართველოს ურთიეთობები თბილისი 1998.01.01 ქართული
ჩიტაძე ნიკა საქართველოს ენერგეიკული უსაფრთხოების ძირთადი ასპექტები თბილისი 2003.01.01 ქართული
ჩიტაძე ნიკა საქართველო-რუსეთის ურთიეთობების ძირითადი ასპექტები თბილისი 2004.01.01 ქართული
ჩიტაძე ნიკა საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი პრიორიტეები თბილისი 2005.01.01 ქართული
ჩიტაძე ნიკა თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით თბილისი 2006.01.01 ქართული
ჩიტაძე ნიკა კრიზისების დარეგულირება და უწყებათაშორისი კოორდინაცია თბილისი 2006.01.01 ქართული
ჩიტაშვილი ეთერ კომპოზიტური რესტავრაციები კომპოზიტური რესტავრაციები თბილისი მერიოტი 2017.11.17 2017.11.17 ინგლისური სპრიტ დენტალი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკები და მათი მართვა სამედიცინო სერვისების ხარისხის შეფასება თბილისის სტომატოლოგიური კლინიკების მაგალითზე საქართველოს უნივერსიტეტი 2016.06.16 2016.06.16 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა სტომატოლოგიური კლინიკების სახელმწიფო ვალდებულებები და ადმინისტრაციული წარმოების საკითხები 2019.11.09 2019.11.09 საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა 2016.03.04 2016.03.04 საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში 2017.12.28 2018.01.03 შპს "იონირება"/ საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონფერენცია „თანამედროვე მიდგომები სტომატოლოგიაში“ 2018.11.24 2018.11.24 საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა/ სტამბოლის მარმარას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა გლობალური ჯანმრთელობის სალექციო კურსი 2018.03.15 2018.05.15 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა კონფერენცია-მედეა, კოლხურ-იბერიული სამედიცინო კულტურა ინფექციის კონტროლის ცოდნა-დამოკიდებულების და პრაქტიკაში გამოყენების შეფასება საქართველოს უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის სტუდენტებს შორის საქართველოს უნივერსიტეტი 2019.06.04 2019.06.04 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა „სტომატოლოგიისა და ინტეგრირებული მედიცინის გლობალური სამიტი“- საქართველოს უნივერსიტეტი 2019.10.16 2019.10.18 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა „სტომატოლოგიური კლინიკების სახელმძღვანელო პრინციპები“ 2019.11.09 2019.11.09 ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა „პირველადი სამედიცინო დახმარების კურსი საქართველოს უნივერსიტეტი 2020.02.11 2020.02.11 იუჯი დენტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩიტალაძე თამთა საზოგადოების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა დღევანდელი გამოწვევები და მომავლის ხედვა ინფექციის კონტროლის შეფასება საქართველოს სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში საქართველოს უნივერსიტეტი 2021.04.26 2021.04.27 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ჩილინგარაშვილი მარიკა ფარმაცევტული დანადგარების გამოფენა და სემინარები ბოლონია 2019.04.16 2019.04.17 ინგლისური
ჩილინგარაშვილი მარიკა ფარმაცევტული დანადგარების გამოფენა და მასთან დაკავშირებული სემინარები ბოლონია 2019.04.16 2019.04.17 ინგლისური
ჩილინგარაშვილი მარიკა 1900.01.01 1900.01.01
ჩილინგარაშვილი მარიკა 1900.01.01 1900.01.01
ჩილინგარაშვილი მარიკა გრანულაცია შოპჰაიმი 1900.01.01 1900.01.01
ჩილინგარაშვილი მარიკა საერთშორისო ფარმაცევტული გამოფენა მადრიდი 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური
ჩილინგარაშვილი მარიკა 1900.01.01 1900.01.01
ჩილინგარაშვილი მარიკა მცირე მოცულობის სერიების გადატანა დიდი მოცულობის სერიებზე შოპჰაიმი 1900.01.01 1900.01.01
ჩილინგარაშვილი მარიკა გრანულაცია და ტაბლეტირება ბინცენი 1900.01.01 1900.01.01
ჩიკვაიძე ცირა გაზიარებული ისტორია, კულტურათაშორისი დიალოგი: ისტორიის ინოვაციური სწავლება შავი ზღვის რეგიონში ისტორიის ინოვაციური სწავლება საქართველოში ლვოვი 2012.10.01 ინგლისური ევროკავშირი (აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურული პროგრამა) და ევროკლიო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა გაზიარებული ისტორია, კულტურათაშორისი დიალოგი ისტორიის ინოვაციური სწავლება შავი ზღვის რეგიონში სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები (სიმულაცია, როლური თამაში) ერევანი 2012.12.01 ინგლისური ევროკავშირი (აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურული პროგრამა) და ევროკლიო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი თბილისი 2005.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ჯორჯ ბუშის საგანმანათლებლო აქტი: "არცერტი სკოლის გარეთ დარჩენილი ბავშვი" თბილისი 2005.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა განათლება საზღვრებგარეშე XXI საუკუნეში ვაშინგტონი 2004.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ამერიკის ისტორიკოსთა ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია ვაშინგტონი 2004.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ძალადობ და იდენტურობა ვაშინგტონი 2003.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ევროპაში ისტორიის სწავლებაში უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მომხდარი ცვლილებები იტალია 2003.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა შავი და კასპიის ზღვების აუზის რეგიონალური დინამიკა უკრაინა 2000.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა სამოქალაქო აქტივობა და ქველმოქმედება აზერბაიჯანი 1999.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა განსწავლული და ღირსეული მასწავლებლის მომზდება ამერიკა 1997.01.01 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა სოციალისტური წარსულის გააზრება სასკოლო სახელმძღვანელოში გერმანია 1997.01.01 გერმანული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა კულტურა ძალაუფლება და პოლიტიკა ჰოლანდია 1998.01.01 გერმანული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა გაზიარებული ისტორია-კულტურათაშორისი დიალოგი: ინივაციური ისტორიული განათლება შავი ზღვის რეგიონში (მე-2 რეგიონული შეხვედრა) თბილისი 2013.04.22 2013.04.22 ინგლისური ევროკავშირი/ევროკლიო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საქართველოს უნივერსიტეტის მე-5 რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში XIX საუკუნის I ნახევრის აშშ-ის ისტორიოგრაფია თბილისი 2013.05.19 2013.04.19 საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საერთაშორისო კონფერენცია: დეპორტირებული მესხები - წარსული და აწმყო დეპორტირებული მესხების საკითხის სწავლება საქართველო 2019.05.17 2019.05.17 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საქართველოს უნივერისტეტის მე-6 რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ამერიკელი ისტრიკოსი თომას პრინსი თბილისი 2014.05.31 2014.05.31 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა თურქოლოგების მე-3 საერთაშორისო კონგრესი საქართველო-თურქეთის სასაზღვრო ურთიერთობების 550 წლიანი ისტორია ვარშავა 2014.06.25 2014.06.27 ინგლისური ვარშავის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საქართველოს უნივერსიტეტის მე-7 რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში თ. პეინი"ამერიკის კრიზისი" თბილისი 2015.05.30 2015.05.30 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საქართველოს უნივერსიტეტის მე-8 რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ფედერალისტები და ანტიფედერალისტები აშშ-ის საპრეზიდენტო ინსტიტუტის შესახებ თბილისი 2016.05.28 2016.05.28 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საქართველოს უნივერსიტეტის მე-9 რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში თვალსაჩინოება ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებში თბილისი 2017.05.26 2017.05.26 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ამერიკისმცოდნეობის XIX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ჯონ ჯ. მაკკლიო და აუშვიცის (ოსვენციმი) დაბომბვის საკითხი თბილისი 2018.05.17 2018.05.19 ქართული ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საქართველოს უნივერსიტეტის მე-10 რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ბ.ობამას ადმინისტრაციის საგანმანათლებლო აქტი:"თითოეული მოსწავლის წარმატების აქტი" თბილისი 2018.06.01 2018.06.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა თურქოლოგების მე-5 საერთაშორისო კონგრესი ქართველები და "სხვები": როგორ არის წარმოდგენილი თურქი ხალხი ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებში საქართველოში ვარშავა 2018.09.05 2018.09.07 ინგლისური ვარშავის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ამერიკისმცოდნეობის XX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ჰოლოკოსტი ელი ვიზელის ცხოვრებაში თბილისი 2019.05.24 2019.05.25 ქართული თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა საქართველოს უნივერსიტეტის მე-11 რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ელი ვიზელი - "სიჩუმის ებრაელები" თბილისი 2019.05.25 2019.05.25 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ჰოლოკოსტის სწავლება: Arthur and Rochelle Belfer National Conference for Educators,2020 ვირტუალური, ვაშინგტონი 2020.07.20 2020.07.21 ინგლისური ჰოლოკოსტის მემორიალური მუზეუმი (აშშ) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა DocsTeach in the Classroom: International Holocaust Remembrance Day Webinar, Washington, DC 2021.01.13 2021.01.13 ინგლისური National Archives and Records Administration (NARA) and the United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ცირა ამერიკისმცოდნეობის 22-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ორი ბრძანებულება ხელმოწერილი ფრანკლინ დელანო რუზველტისა (№ 9066, 1942) და იოსებ სტალინის (№ 6279сс, 1944) მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს თბილისი 2021.05.20 2021.05.22 ქართული თსუ,ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩიკვაიძე ეკა სასულიერო მწერლობის დარგების თანამედროვე მდგომარეობა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები საქართველო 2009.09.01 1900.01.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ნიკოლოზ გულაბერისძის ბიოგრაფიის ზოგიერთი ასპექტი და მისი მიმართება "სვეტიცხოვლის საკითხთან" ბიზანტინისტთა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ახალციხე-ტაო-კლარჯეთი 2009.09.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ალტერნატიული აზროვნების მოდელები მეოცე საუკუნის ჰომილეტიკაში (ტოტალიტარიზმი და ქართული ეკლესია:ომი და მშვიდობა) საერთაშორისო კონფერენცია "ტოტალიტარიზმი და თანამედროვე დისკურსი" საქართველო 2009.01.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ცა,ცანი, ცათა, ვარსკვლავთა სისტემა და კოსმოგონიური სურათი "სიტყვის კონაში" სამეცნიერო სიმპოზიუმი სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი, ლიტერატურა , კულტურა, ცნობიერება. საქართველო, თბილისი 2008.01.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ავტორის ატრიბუციის საკითხი გელათის სკოლაში გელათის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი საქართველო, თბილისი 2008.01.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ნიკოლოზ გულაბერისძის "სვეტიცხოვლის საკითხავის" ჟანრობრივი სპეციფიკისთვის მეორე სამეცნიერო სიმპოზიუმი "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები" შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი საქართველო, თბილისი 2008.01.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ღვთის შემეცნების ორი გზა "სვეტიცხოვლის საკითხავში" საქართველოს საპატრიარქოს სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო, ბათუმი-სხალთა 2008.01.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ნიკოლოზ გულაბერისძის :სვეტიცხოვლის საკითხავი" ქართული ლიტერატურის ისტორიის ჭრილში პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები" შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი საქართველო, თბილისი 2007.01.01 ქართული
ჩიკვაიძე ეკა ეკლესიის ისტორიის ანარეკლი და საღვთისმსახურო ტრადიციები" წიმნდა ბარბარეს წამების" მეტაფრასულ რედაქციაში ბიზანტინისტთა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი საქართველო, ბათუმი-ტრაპიზონი 2007.01.01 ფრანგული
ჩიკვაიძე ეკა დაუჯდომელი საგალობელი წმინდა ილია მართლისა "ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა" (საერთაშორისო კონფერენცია) შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი საქართველო, თბილისი 2007.01.01 ქართული
ჩიკაშუა ეკატერინე ევროპის კომპიუტერული კონფერენცია თბილისი 2009.04.01 2009.04.01 ინგლისური
ჩახაია ცირა 46th Union Conference on Lung Health Civil society / patient & community engagement Cape Town 2015.12.02 2015.12.06 ინგლისური International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases
ჩახაია ცირა 44th Union World Conference on Lung Health Active and latent tuberculosis among household contacts of drug susceptible and multidrug-resistant tuberculosis patients in Tbilisi, Georgia Paris 2013.10.30 2013.11.03 ინგლისური International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases
ჩაჩიბაია თამარ ქიმიური, ბაქტერიული, რადიაციული უსაფრთხოება Detection and management of nitrogen rich compounds by 14N NMR spectroscopy method. თბილისი 2016.05.30 2016.06.03 ინგლისური
ჩაჩიბაია თამარ 4th International Conference on Nanotechnologies, Georgian Technical University. NMR technology for detection of ammonia and derivatives თბილისი 2016.10.24 2016.10.27 ინგლისური GTU
ჩაჩიბაია თამარ World CBRN and Medical (CEBIRAM) congress. Future Forces Forum. Ammonium Nitrate Safe Governance Initiative in Georgia, Fostering EU and USA recommendations for risk mitigation. პრაღა, ჩეხეთი 2016.10.19 2016.10.21 ინგლისური Future Forces
ჩაჩიბაია თამარ Science and Technology Week Inhibin – early predictor of female athlete triad ბრატისლავა 2015.11.09 2015.11.12
ჩაგანავა ნათია თანამედროვე მეცნიერული საკითხები მეტაფორა ბიზნეს კომუნიკაციაში ინგლისური ენის მასალაზე გორი 2013.11.25 2013.11.25 ქართული სუხიშვილი სასწავლო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩაგანავა ნათია თანამედროვეობის მეცნიერული საკითები პარადიგმული ლინგვისტიკის თანამედროვე თვისებები გორი 2014.05.03 2014.05.03 ქართული სუხიშვილი სასწავლო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩაგანავა ნათია კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ანთროპოცენტრიზმი ლინგვისტიკაში თბილისი 2014.05.13 2014.05.13 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩაგანავა ნათია ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი "კონფლიქტის" სემანტიკური სივრცის კონფიგურაცია ინგლისურ ენაში თბილისი 2017.05.22 2017.05.22 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჩაგანავა გურამ ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში ფიზიკური მოწყობილობით ვირტუალური ობიექტის მართვა ქალაქი ნიტრა 2016.09.11 2016.09.15 ინგლისური ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამა
ჩაგანავა გურამ პიროვნება და საზოგადოება ფსიქოლოგიის მეცნიერებაში ადამიანის აკუსტიკური გარემოს შესწავლის ინტერდისციპლინარული პროექტის მდგომარეობა: ამოცანები, საწყისი ინფორმაცია, სტუდენტური გუნდის ფორმირების წინადადება თბილისი 2015.07.20 2015.07.20 ქართული საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
ჩაგანავა გურამ პირველი სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში WITRICITY - ელექტროობა სადენების გარეშე თბილისი 2013.07.15 2013.07.15 ქართული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შუტცე მარიო juvenile criminal law new georgian codex on juvenile criminal law TSU ინგლისური IRZ
შუტცე მარიო 2 nd georgian-german criminal law teachers conference” at TSU 2 nd georgian-german criminal law teachers conference” at TSU TSU 2015.09.10 2015.09.10 გერმანული IRZ
შუტცე მარიო georgian criminal process law georgian criminal process law Georgian Supreme Court გერმანული IRZ
შუტცე მარიო Europeanization of georgian criminal law Europeanization of georgian criminal law University of Georgia 2016.04.11 2016.05.11 გერმანული IRZ
შულაია დაზმირ პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ერთი ინტეგრალური განტოლების შესახებ... ერთი ინტეგრალური განტოლების შესახებ... ბათუმი 2010.09.01 2010.09.01 ქართული
შონია ირაკლი მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ ხარჯების მენეჯმენტი საქართველოს ბიზნესის აკადემია 2016.05.20 2016.05.20 ქართული/ინგლისური საქართველოს ბიზნესის აკადემია
შეროზია ნათია 1900.01.01 1900.01.01
შერმაზანაშვილი მარიამ ქართული თურქოლოგია- წარსული, აწმყო, მომავალი თბილისი 2021.12.11 2021.12.11 ქართული/ინგლისური თურქეთის საელჩო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შენგელია ნატო რესპირაციული დაავადებების პრევენცია, დიაგნოსტიკა და მართვა ასთმისა და ფქოდ-ის მართვის ხარისხის გაუმჯობესების შედეგები იმერეთის რეგიონში ბათუმი, საქართველო 2014.06.19 2014.06.22 ქართული საქართველოს რესპირციული ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შენგელია ნატო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კონფერენცია: პოლიტიკის, კვლევის, განათლებისა და პრაქტიკის გზაჯვარედინზე პირველად ჯანდაცვაში საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესება - სიახლეები და პერსპექტივები ალმა ატა 2018.10.23 2018.10.24 ინგლისური WHO/Europe ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შაშიაშვილი ლალი 1900.01.01 1900.01.01 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შარაშენიძე ნინო 10th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. Hearing screening in children: Georgian experience amplona 2010.06.05 2010.06.08 ინგლისური European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შარაშენიძე ნინო 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem. Hearing function in workersengaged in the industry: Georgia material. ლონდონი 2011.07.24 2011.07.28 ინგლისური ICBEN ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შარაშენიძე ნინო 10th Annual Middle East Update in Otolaryngology Conference Dubai 2013.04.21 2013.04.23 ინგლისური Cleveland Clinic ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შარაშენიძე თამარ საქართველოს უნივერსიტეტის 7 ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში კონცეპტუალური ანალიზის სპეციფიკა საქართველოს უნივერსიტეტი 2015.05.30 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შარაშენიძე თამარ საქართველოს უნივერსიტეტის 8 ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში ადამიანის ყოფიერება კულტურასა და ენაში საქართველოს უნივერსიტეტი 2016.05.28 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შარაშენიძე თამარ საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი საქართველოს უნივერსიტეტი 2016.09.21 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შარაშენიძე თამარ საქართველოს უნივერსიტეტის 9 ყოველწლიური კონფერენცია კვლევის სემანტიკურ-კოგნიტური მიმართულება საქართველოს უნივერსიტეტი 2017.05.26 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შარაშენიძე თამარ x ყოველწლიური კონფერენცია ''სილამაზის'' ლექსიკურ-სემანტიკური და კონცეპტუალური სივრცეები საქართველოს უნივერსიტეტი 2018.06.01 1900.01.01 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
შანშაშვილი ირმა ინგლისური ენის სწავლების სტრატეგიები თბილისი,საქართველო 2014.03.25 2014.03.27 LCC International University ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შანშაშვილი ირმა ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა თბილისი, საქართველო 2010.03.01 2010.03.31 ინგლისური ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შანშაშვილი ირმა საგანმანათლებლო ტრენინგი თბილისი,საქართველო 2018.02.22 2018.02.22 ინგლისური კემბრიჯის უნივერსიტეტი,მაკმილანი-საქართველო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შანავა ზვიად Integration policy of Georgia in the European Union into transport network development 1900.01.01 1900.01.01 სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
შანავა ზვიად Integration policy of Georgia in the European Union into transport network development 1900.01.01 1900.01.01 ინგლისური სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
შამუგია ნიკოლოზი მედეას თემა მსოფლიოს მხატვრულ კულტურაში მედეა და თესევსი ძველ ბერძნულ ხელოვნებასა და მწერლობაში თბილისი 2017.09.17 2017.09.21 ინგლისური თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შაიშმელაშვილი ნუგზარი Оболочка покрытия станции метрополитена г. Тбилиси 2-ая закавказская конференция по пространственным конструкциям, Тбилиси 1984 თბილისი 1984.06.01 რუსული
შაიშმელაშვილი ნუგზარი -რკინაბეტონის ახალი ტიპის სტრუქტურული კონსტრუქციები. თხელკედლიანი კონსტრუქციების სტატიკა და დინამიკა. აკადემიკოს ოთარ ონიაშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თბილისი 4-8 ივნისი 1990 წ. თბილისი 1990.06.04 ქართული/რუსული
შაიშმელაშვილი ნუგზარი Предельное равновесие дискретных пространственных конструкции. Расчеты и проектированые пространственных конструкции сучётом физической и геометрической нелинейностию. Начная сессия 15 дек. 2004г. Москвау მოსკოვი 2004.12.15 რუსული
შაიშმელაშვილი ნუგზარი универсальные преднапряженные конструктивные системы из пластинчатых и стержневых пирамидалных елементов. Новые конструктивные решения пространственных покрытий и перекрытый зданий и сооружений. Научная сессия 20 дек. 2005г. Москва. й и пенрекрытий. Научная сессия 20я მოსკოვი 2005.12.20 რუსული
შაიშმელაშვილი ნუგზარი Некоторые вопросы сейсмостойкости дискретных пространственных конструкций. 6-ая Всеукраинская научно-техническая конференция ,,Строительство в сейсмическых районах Украини,, 25-29 сентября 2006г. г. Ялта.. იალტა 2006.09.25 რუსული
შაიშმელაშვილი ნუგზარი Универсальная сталежелезобетонная преднапряженная конструктивная система. 7-ая Научно -техническая конференция Украини ,,Сталежелезобетонные конструкции: исследования, проектирование, строительство, эксплуатация,, 9-11 октября 2006г. г. Кривой Рог.. კრივოიროგი 2006.10.09 რუსული
შაიშმელაშვილი ნუგზარი Elaboration of the measures of improvement of seismicsafety of building of assembled reinforced concrete frame building construction. First internacional conferenceon seismic safety problems of caucasusregion population, citis and settlements. September 8-11, 2008 Tbilisi. თბილისი 2008.09.08 ინგლისური
შავლაყაძე მარინე გარემოს დაცვისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო კონფერენცია მიკროსასუქად გამოყენებადი ახალი შედგენილობის მანგანუმშემცველი მასალებისათვის განმსაზღვრელი თვისებების და ხსნადობის პროცესის შესწავლა კაბადოკია 2013.05.08 2013.05.09 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია ICBEC 2013 მანგანუმშემცველი ხელოვნური მინაკრისტალური მასალების საფუძველზე წყალხსნადი და უბალასტო მიკროსასუქების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა ვენეცია, იტალია 2013.11.03 2013.11.13 ინგლისური მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე მე-4 საერთაშორისო კონფერენციის "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემების “კურორტ წაღვერის ნახანძრალ მთის ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება, კლიმატური, ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე თბილისი 2014.06.08 2014.06.16 ინგლისური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 2015.11.03 2015.11.06 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 2015.11.03 2015.11.06 ინგლისური ხელოვნებისა და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალი (IJAS) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე ნიადაგის რესურსები და მათი მდგრადი განვითარება ნიადაგში არსებული პესტიციდების კვლევა QUECHERS მეთოდის გამოყენებით ვროცლავი, პოლონეთი 2015.08.31 2015.09.03 ინგლისური 29-ე კონგრესი პოლონეთის საზოგადოება ნიადაგმცოდნეობა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე ხელოვნებისა და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალის (IJAS) ტექნოლოგიისა და ინჟინერიის საერთაშორისო კონფერენცია ფიზიკურ, ჯანმრთელობის და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალის - Mn(NO3)2 გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა ჭარბტენიანი ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების მიზნით ბარსელონა, ესპანეთი 2016.05.23 2016.05.26 ინგლისური ხელოვნებისა და მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალი (IJAS) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე ICASE 2016: მე-18-ე საერთაშორისო კონფერენცია სასოფლო-სამეურნეო და ბიოლოგიურ ინჟინერიაში პესტიციდების მიკრობიოლოგიური დეგრადაცია ნიადაგში ციურიხი, შვეიცარია 2016.07.17 2016.07.18 ინგლისური მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავლაყაძე მარინე ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმის (II) ნიტრატის გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა მიკროსასუქად გამოყენების მიზნით ფრაიბურგი, გერმანია 2017.11.28 2017.12.01 the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავთვალაძე ნანა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სახელმწიფო ენის სამეცნიერო კონფერენცია ,,სწავლა, სწავლება და შეფასება". თბილისი 2008.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი 2008.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ,,სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობის ცენტრის" სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი 2007.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ,,ვასწავლოთ ქართული დიდი ბრიტანეთის ელჩს საქართველოში" 2010.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია ქუთაისი 1999.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა "Discussions თბილისი 1997.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა გრამატიკული კონსტრუქციების დაუფლების საშუალებები ქართული ენის სწავლების პირველ დონეზე სახელმძღვანელო ,,ბილიკის" მიხედვით სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები - პრობლემები და გამოწვევები თბილისი 2011.07.14 ქართული/ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ტექსტის დამუშავებისა და სწრაფი კითხვის საშუალებები ანალიტიკური კითხვისას საქართველოს უნივერსიტეტის მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა თბილისი 2011.05.29 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ლინგვისტიკა/ქართული, როგორც უცხო ენა ,,ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების საკითხისათვის“ თბილისი 2012.05.26 1900.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების საკითხისათვის თბილისი 2012.05.25 2012.05.25 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში კონფერენცია ეძღვნება პროფესორ თამაზ ბერაძის ხსოვნას ენობრივი შესიტყვებები, როგორც ერის მენტალობის გამოვლენის საშუალება თბილისი 2013.05.18 2013.05.18 ქართული საქართვე;ოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ქუთაისის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების კონცეფტუალური საფუძვლები და არქიტექტონიკა ქუთაისი 2013.05.02 2013.05.05 აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში რა უნდა იცოდეს უცხოელმა ქართული ენის სტრუქტურის შესახებ; თბილისი 2014.05.31 2014.05.21 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კვლავ ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების შესახებ თბილისი 2014.04.14 2014.04.14 ქართული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანტარული მეცნიერებებისფაკულტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა რამდენიმე სასაუბრო აქტიური ფორმის შესახებ ბათუმი 2014.09.01 2014.09.02 ქართული ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქალაქის მერია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში აბიტურიენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოს შედგენის მეთოდოლოგიური პრინციპები თბილისი 2015.05.15 2015.05.30 საქართველოს უნოვერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ქართულის, როგორც უცხო ენის, ლექსიკური ბაზის შექმნისა და განვითარების მეთოდოლოგია თბილისი 2016.05.28 2016.05.28 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი ქართულის, როგორც უცხო ენის, ლექსიკის აქტიური სწავლებისთვის თბილისი 2016.09.21 2016.09.21 ქართული/ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტის უმანიტარული სკოლა ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა "ენა და კულკტურა" ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული ვითარება და მსოფლიოში აღიარებული სახელმძღვანელოს შედგენის პრინციპები აკაკი წერეთლის ქუთაისის უნივერსიტეტი 2016.04.14 2016.04.16 ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარებათა ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა CORPUS LINGUISTICS Corpus-based Approach in Teaching Vocabulary - Data of Georgian Language Malaga 2016.03.02 2016.03.04 ინგლისური 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CORPUS LINGUISTICS ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ენა, როგორც ურთიერთობის საშუალება თბილისი 2017.05.26 2017.05.26 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ხელოვნებათა და პედაგოგიური მეცნიერებების განვითარების ფონდი „ზოგჯერ თქმა სჯობს არათქმასა...“ თუ თავშეკავება - კულტურული რუკა თბილისი 2017.05.27 2017.05.27 ქართული ქუთაისი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება - 2017 ენის, როგორც ურთიერთობის, კულტურისა და ერის ცნობიერების შეცნობის, საკითხისათვის ქუთაისი 2017.10.13 2017.10.15 ქართული III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; აკაკი წერეთლის ქუთაისის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ჰუმანიტარული მეცნიერებები წარმატებული კითხვა წიგნიერებისთვის თბილისი 2018.05.27 2018.05.27 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარული მეცნიერებებში ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვისტური განათლების კონტექსტში დარწმუნების ხელოვნება მულტიკულტურულ სივრცეში თბილისი 2018.02.15 2018.02.17 ქართული/ინგლისური SeLTAME 2018 - ტარტუს უნივერსიტეტი, თბილისისივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ამოცანაზე დაფუძნებული სწავლება - ინოვაციური პედაგოგიკა ქართველოლოგიურ დისციპლინებში თბილისი 2019.05.25 2019.05.25 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტის XI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა "ენა და კულტურა" ეძღვნება დიდი ქართველი მწერლის ოტია იოსელიანის შემოქმედებას; V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ინოვაციური პედაგოგიკა ქართველოლოგიურ დისციპლინებში ¬¬(პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება) ქუთაისი 2019.05.03 2019.05.05 ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ენის აღქმის მაღალი დონის სწავლებისას - ბუდობრივი ლექსიკონი ქუთაისი 2019.10.18 2019.10.20 აკაკი წერეთლის ქუთაისის უნივერსიტეტი; IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავთვალაძე ნანა ქართლი, როგორც უცხო ენა ქართლის, როგორც უცხო ენის სახელმძღვანელოების შემოწმებისთვის - ქართული სახელმძღვანელოების წერა“ საქართველო - ქუთაისი 2021.07.02 2021.07.02 ქართული/ინგლისური საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“, #20, ISBN 978-9941-25-583-0 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
შავარდენიძე გვანცა The 12th International ISAAC Congress ვილენკინ-ფურიეს მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის საშუალოების კრებადობა ავეირო, პორტუგალია 2019.07.27 2019.08.03 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავარდენიძე გვანცა ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXIII საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები სასრული ვარიაციის ფუნქციები და ფურიე-ვილენკინის მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგით შეჯამებადობა თბილისი 2019.04.23 2019.04.25 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავარდენიძე გვანცა საზაფხულო სკოლა ორობით ჰარმონიულ ანალიზზე, მარტინგალებსა და პარაპროდუქტებზე ვილენკინ-ფურიეს მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის საშუალოების კრებადობა ბაზალეთი 2019.09.02 2019.09.06 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავარდენიძე გვანცა ქართულ-უნგრული ერთობლივი ვორქშოფი ორობითი ანალიზისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სასრული ვარიაციის ფუნქციების ფურიე-ვილენკინის მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის საშუალოების კრებადობა დებრეცენი, უნგრეთი 2017.05.30 2017.06.07 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავარდენიძე გვანცა სემინარი ორობით ანალიზსა და მის გამოყენებებზე ფურიე-უოლშის მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის საშუალოების კრებადობა ნიში, სერბეთი 2016.04.04 2016.04.08 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავარდენიძე გვანცა ქართულ-უნგრული ვორქშოფი ორობით ანალიზსა და მასᲗთან დაკავშირებულ საკითხებზე ფურიე-უოლშის მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის საშუალოების კრებადობა ნირეგიჰაზა, უნგრეთი 2015.06.08 2015.06.12 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავარდენიძე გვანცა სემინარი ორობით ანალიზსა და მის გამოყენებებზე ფურიე-უოლშის მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის საშუალოების კრებადობა წახკაძორი, სომხეთი 2014.09.25 2014.09.28 ინგლისური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
შავარდენიძე გვანცა მიკროლოკალური და გლობალური ანალიზი გეომეტრიასა და მათემატიკურ ფიზიკაში პოტსდამი, გერმანია 2020.02.10 2020.02.14 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა იმპლანტოლოგია Tbilisi 2013.01.01 2013.01.01 ქართული AlphaBio ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა იმლანტოლოგია ფრანქფურტი,გერმანია 2014.10.24 2014.10.11 ინგლისური გერმანიის ყბა-სახის ქირურგიის ასოციაცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა იმლანტოლოგია Introduction tu Technigues in oral imlantology Tbilisi 2014.09.27 2014.09.29 ქართული AlhaBio ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა პირის ღრუს ქირურგია,იმპლანტოლოგია Contemporary Aspects of Oal Sargery Tbilisi 2014.06.14 2014.06.15 რუსული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა იმპლანტოლოგია Tbilisi 2015.04.26 2015.04.26 GAPI ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა აუგმენტაცია,ბლოკაუგმენტაცია თბილისი 2015.02.22 2015.02.22 ქართული/ინგლისური DGZI ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა ენდოდონტია საბაზისო ენდოდონტიური კურსი თბილისი 2018.06.03 2018.06.04 რუსული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა პირის ღრუს ქირურგია Tbilisi 2018.11.17 2018.11.17 რუსული/ინგლისური MIS ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყუფარაძე ლატავრა იმპლანტოლოგია GBR and complications minimization protocols თბილისი 2022.03.05 2022.03.06 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყურაშვილი ნინო 1st Students InterContinental All Free Online Conference: Deer Leap Towards Main Goal of Health Sciences Development and Progress: Health, Well-being and Wellness of the Society ადამის ფესვი (Thamus communis) - საქართველოში მივიწყებული სამკურნალო მცენარე საქართველო, თბილისი 2020.07.20 2020.07.24 ინგლისური საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყურაშვილი ნინო ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს, ხვალ ადამის ფესვი (THAMUS COMMUNIS) ქართულ სამედიცინო ლიტერატურაში თბილისი, საქართველო 2020.10.22 2020.10.22 ინგლისური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყურაშვილი ნინო მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერ-პრაქტიკული ვირტუალური კონფერენცია თანამედროვე მედიცინის საკითხებში -პროგნოზები, მიღწევები და გამოწვევები cuscutas-ს გვარის პარაზიტი მცენარეები ქართულ სამედიცინო ლიტერატურაში ტალინი, ესტონეთი 2022.02.25 2022.02.26 ინგლისური MTÜ. The International Center for Research Education & Training. (Estonia Tallinn),LTD The Southern Caucasus International Academy of Modern Sciences. (UK London). LTD Aspendos-Academy. International Academy of Medical and Social Sciences. (UK Lo ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყურაშვილი ნინო გლობალური გამოწვევები და ეკონომიკური განვითარების მოდელების ტრანსფორმაცია დიარეა და რამდენიმე მცენარე მისი ეფექტური მკურნალობისთვის საქართველო, თბილისი 2022.10.21 2022.10.21 ინგლისური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყვავაძე ელისო XIX th NECLIME Meeting The resource space of Early Homo in Europe –implications from vegetation dynamics and plant food resource availability in the Caucasus Saint Peterburg 2019.09.25 2019.09.27 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ყვავაძე ელისო International Workshop on Phytoliths and Non-Pollen Palynomorphs The diversity of NPP from peat bog sediments of Lake Sevan (Armenia) Barcelona 2019.07.15 2019.07.19 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ყვავაძე ელისო XX INQUA Congress 2019 Developed viticulture and winemaking in the mountains of Transcaucasia - an indicator of the Holocene climate warming Dublin 2019.07.25 2019.07.31 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ყვავაძე ელისო International Workshop on Phytoliths and Non-Pollen Palynomorphs The role of the NPP to identify the type of lighting used by ancient people from Paleolithic to the Middle Ages Barcelona 2019.07.15 2019.07.19 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ყვავაძე ელისო „ქართული ღვინო და ვაზი, ტრადიციები და სამეცნიერო გამოწვევები“ კერამიკულ ჭურჭელში უძველესი ღვინის კვალის დადგენა პალინოლოგიური მეთოდით თბილისი 2019.05.09 2019.05.12 ქართული/ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ყვავაძე ელისო American Association of Societe of Palynologists Definition of ancient human food on the basis of non pollen palynomorps. Louisiana 2021.08.09 2021.08.10 ინგლისური American Association of Societe of Palynologists ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ყვავაძე ელისო International Scientific Conference “Museum and Globalization The importance of palynology in the study of “the city of the dead” of Pichvnary Cemeteries Batumi 2021.11.05 2021.11.06 ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ყაჭაშვილი თამარ Euro Perio 2018.06.20 2018.06.23 ინგლისური EFP ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაჭაშვილი თამარ International congress periodontology and oral health RIMINI,ITALY 2017.03.16 2017.03.17 ინგლისური SLPD ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყარალაშვილი ლიანა ლოპიტალის წესი ლოპიტალის წესი თბილისი 2012.02.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი
ყარალაშვილი ლიანა საქართველოს უმაღლესი სკოლების მათემატიკოსების ქუთაისი 1986.01.01 ქართული
ყარალაშვილი ლიანა ი.ვეკუას სახ.გამოყენებითი მათემატიის ინ-ტის სემინარის გაფართოვებული სხდომები თბილისი 1988.01.01 ქართული
ყანჩელი თეიმურაზ წარმატების ისტორიები საქართველოს ევროინტეგრაციისკენ არებული გეზის შესახებ. წარმატების ისტორიები საქართველოს ევროინტეგრაციისკენ არებული გეზის შესახებ. 2013.12.24 2013.12.24 ინგლისური ICHD. Yerevan. Armenia მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ყანჩელი თეიმურაზ Study Visit of Foreign Experts to Moldova ინფორმაცული ტექნოლოგიები საქართველოში 2013.11.17 2013.11.22 SOROS-Moldova მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ყანჩელი თეიმურაზ ღია მთავრობა და მონაცეთა დაცვა მონაცეთა დაცვა საქართველოში 2013.10.21 2013.10.23 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
ყანდაშვილი ირაკლი გლობალიზაცია და სამართალი საზოგადოდ აღიარებული პრინციპები და შიდა კანონმდებლობის ნომრები სანქტ–პეტერბურგი 2006.01.01 ინგლისური სამართლის სკოლა
ყანდაშვილი ირაკლი სამართლებრივი სისტემა,საამოქალაქო საზოგადოება და სახელმწიფო ქ.ლვოლი 2006.01.01 ინგლისური სამართლის სკოლა
ყანდაშვილი ირაკლი გლობალიზაცია, ამერიკა, მსოფლიო 2006.01.01 ინგლისური სამართლის სკოლა
ყანდაშვილი ირაკლი "კერძო სამართალი: არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები" კიევი 2005.01.01 ინგლისური სამართლის სკოლა
ყანდაშვილი ირაკლი ტრანსკავკასიური დიალოგი მოსკოვი 2004.01.01 ინგლისური სამართლის სკოლა
ყანდაშვილი ირაკლი კერძო და საჯარო სამართალი სანქტ–პეტერბურგი 2002.01.01 ინგლისური სამართლის სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ნაციონალური ჯანდაცვის ანგარიშები WB/NHMC საქართველო, თბილისი 2002.11.19 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ჯანდაცვა "იცოცხლე და ნება მიეცი იცოცხლოს" საქართველო, თბილისი 2002.12.01 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა კახეთის რეგიონში განხორციელებული იმუნიზაციის მართვის საინფორმაციო სისტემის პილოტირების შედეგები საქართველოს საინფორმაციო სისტემის პროექტი გუდაური, საქართველო 2003.02.05 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა "მზერა მომავალში" "მზერა მომავალში" კანადა 2003.05.13 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა შიდსით გარდაცვლილთათვის მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია შიდსით გარდაცვლილთათვის მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო, თბილისი 2002.05.18 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა სამეანო გინეკოლოგიურ დაწესებულებებში რეგისტრირებული სგგდ. საქართველო, 2005-2009 სგგდ ინფექციების შესახებ ჯანმოსა და სგგდ საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროპის 25-ე საერთაშორისო კონფერენცია (ორალური მოხსენება) . 2010.09.23 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა გარემოს ჯანმრთელობა და ინდუსტრიული ეკოლოგია თბილისი 2010.09.01 2010.09.01 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა პირველი ეროვნული კონფერენცია ”თამბაქო თუ ჯანმრთელობა” თბილისი 2010.02.01 2010.02.01 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა სგგდ ინფექციების შესახებ ჯანმოსა და სგგდ საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროპის 25-ე საერთაშორისო კონფერენცია სგგდ ინფექციების შესახებ ჯანმოსა და სგგდ საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროპის 25-ე საერთაშორისო კონფერენცია . 2010.09.23 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა სამედიცინო პერსონალი რისკის ქვეშ ჰეპატიტი B-იმუნიზაცია სამედიცინო პერსონალში თბილისი 2009.12.01 2009.12.01 ინგლისური USAID/MoLHSA/NCDC/Rostropovich-Vishnevskaya Foundation ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”ჯანდაცვის მენეჯმენტის სწავლება” ”ჯანდაცვის მენეჯმენტის სწავლება” . 2009.07.15 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”ჯანდაცვის ლიდერობის ინსტიტუტი” ”ჯანდაცვის ლიდერობის ინსტიტუტი” . 2009.07.14 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით გამართული სამეცნიერო კონფერენცია და ცერემონიალ კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით გამართული სამეცნიერო კონფერენცია და ცერემონიალი. . 2009.06.23 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”ჯანმრთელი ქალი” პირველი საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი ქალის ჯანმრთელობის პრობლემებისადმი ”ჯანმრთელი ქალი” პირველი საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი ქალის ჯანმრთელობის პრობლემებისადმი საქართველო. თბილისი 2009.06.18 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ინფქციური დაავადებების კვლევის აშშ-საქართველოს ერთობლივი კონფერენცია US-Georgia Workshop. ინფქციური დაავადებების კვლევის აშშ-საქართველოს ერთობლივი კონფერენცია US-Georgia Workshop. . 2008.05.27 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ექსპერტთა კონფერენცია თამბაქოს მოხმარების შემცირების შესახებ, კანონმდებლობა და რეგულაციები. ექსპერტთა კონფერენცია თამბაქოს მოხმარების შემცირების შესახებ, კანონმდებლობა და რეგულაციები. . 2009.05.07 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”სამეანო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება” ”სამეანო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება” . 2008.11.04 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”ჯანდაცვის მენეჯმენტის სწავლების შედეგები” ”ჯანდაცვის მენეჯმენტის სწავლების შედეგები” . 2008.08.01 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ” ევროპული უმაღლესი განათლების პერსპექტივები საქართველოში ” ევროპული უმაღლესი განათლების პერსპექტივები საქართველოში საქართველო, თბილისი 2007.02.22 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ჯანდაცვის სერვისების ახალი პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ჯანდაცვის სერვისების ახალი პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში . 2007.01.26 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”საქართველო ევროპული უმაღლესი განათლების არეალში” ”საქართველო ევროპული უმაღლესი განათლების არეალში” . 2006.09.22 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”მოზარდთა გლობალური მედიცინა” ”მოზარდთა გლობალური მედიცინა” . 2006.05.06 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, პრობლემები და პრიორიტეტები” ”ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, პრობლემები და პრიორიტეტები” საქართველო, თბილისი 2006.05.06 ქართული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ფორუმი საქართველოში განათლების, კვლევების და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ ფორუმი საქართველოში განათლების, კვლევების და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ საქართველო, თბილისი 2004.07.09 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”საქართველო-აშშ თანამშრომლობა ბიომედიცინის სფეროში” ”საქართველო-აშშ თანამშრომლობა ბიომედიცინის სფეროში” . 2003.10.16 ქართული/ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ”უსაფრთხოების საკითხები ჰემოფილიის მკურნალობის დროს” ”უსაფრთხოების საკითხები ჰემოფილიის მკურნალობის დროს” . 2003.09.20 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა კანადის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაციის 94-ე წლიური კონფერენცია კანადის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაციის 94-ე წლიური კონფერენცია . 2003.05.10 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ინკლუზიური განათლების საკითხებზე მე-7 მსოფლიო კონგრესი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ინკლუზიური განათლების საკითხებზე მე-7 მსოფლიო კონგრესი . 2002.10.29 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაზახაშვილი ნატა ჯანმოს ექსპერტთა კონფერენცია დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე ჯანმოს ექსპერტთა კონფერენცია დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე . 2002.10.14 ინგლისური ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ყაველაშვილი მედეა IRRESISTIBLE? A symposium on the Phenomenon of CORRUPTION IRRESISTIBLE? A symposium on the Phenomenon of CORRUPTION ბერლინი 2017.06.16 2017.06.21 ინგლისური The Federal Agency of Civic Education (bpb)
ყაველაშვილი მედეა Garage 48 ჰაკათონი - Hack: Corruption idea Garage ბერლინი 2017.06.18 2017.06.19 ინგლისური The Federal Agency of Civic Education (bpb)
ყაველაშვილი მედეა Forum on Fact Checking for political Journalism TRUTH MATTERS ვილნიუსი 2016.08.19 2016.08.24 ინგლისური US Embassy/ Digital Communication Network
ყაველაშვილი მედეა Digital Disruption Forum Digital Disruption Forum კიევი 2017.02.14 2017.02.17 ინგლისური US Embassy/ Digital Communication Network
ყაველაშვილი მედეა ROCKIT DIGITAL Congress ROCKIT DIGITAL Congress კიშინიოვი 2016.02.03 2016.02.07 ინგლისური US Embassy/ Digital Communication Network
ყაველაშვილი მედეა SHIFT_SHAPE_MOBILIZE Media Conference Translating Words/ SHIFT_SHAPE_MOBILIZE ბერლინი 2015.11.15 2015.11.21 ინგლისური n-ost, The Federal Agency of Civic Education (bpb)
ყაველაშვილი მედეა Hacks/ Hackers Berlin Hacks/ Hackers Berlin ბერლინი 2015.11.16 2015.11.17 ინგლისური n-ost, The Federal Agency of Civic Education (bpb)
ყაველაშვილი მედეა მონაცემთა ჟურნალისტიკა მონაცემთა ჟურნალისტიკა თბილისი 2014.04.25 2014.05.05 Canvas Network
ყაველაშვილი მედეა მედია მონიტორინგი მედია მონიტორინგი თბილისი 2013.09.09 2013.09.16 ინგლისური MEMO 98, საქართველოს ჟურნალისტიკის ეთიკის ქარტია
ყაველაშვილი მედეა პოლიტიკური კომუნიკაცია პოლიტიკური კომუნიკაცია თბილისი 2013.07.10 2013.07.14 ინგლისური კორნად ადენაუერის ფონდი
ყაველაშვილი მედეა მედია ეთიკა და მედია სტანდარტები მედია ეთიკა და მედია სტანდარტები თბილისი 2013.04.02 2013.04.04 CRRC, UNDP
ყაველაშვილი მედეა ჟურნალისტიკის ეთიკა და სტანდარტები ჟურნალისტიკის ეთიკა და სტანდარტები თბილისი 2013.02.04 2013.02.14 ინგლისური საქართველოს ჟურნალისტიკის ეთიკის ქარტია
ყაველაშვილი მედეა ეთიკა და პროფესიონალიზმი ონლაინ მედიაში ეთიკა და პროფესიონალიზმი ონლაინ მედიაში თბილისი 2013.01.10 2013.01.15 ინგლისური BBC
ყაველაშვილი მედეა სამართლებრივი საკითხების გაშუქება სამართლებრივი საკითხების გაშუქება თბილისი 2010.11.16 2010.11.21 ქართული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ყაველაშვილი მედეა სემინარი ონლაინ მედიის გამოწვევებზე სემინარი ონლაინ მედიის გამოწვევებზე თბილისი 2008.10.18 2009.10.19 ინგლისური Transitions Online
ღუდუშაური ნინო თანამედროვე მიდგომები პროსტატის კიბოს სამკურნალოდ 2016.10.19 2016.10.21
ღუდუშაური ნინო ეფეცტური კომუნიკაცია და კომუნიკაციური ბარიერები 2016.11.06 1900.01.01
ღუდუშაური ნინო კლინიკური ენდოკრინოლოგიის კურსი 2018.10.05 2018.10.06
ღუდუშაური ნინო ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერისთვის 2016.01.01 2016.01.01
ღუდუშაური ნინო ამერიკის მიკრობიოლოგთა ასოციაციის სამუშაო შეხვედრა სამეცნიერო სტატიების წერასა და პუბლიკაციაში 2016.02.23 2016.02.02
ღუდუშაური ნინო კლინიკური და საბაზისო კვლევები გლიობლასტომაზე 2015.09.09 2015.12.12
ღუდუშაური ნინო კავკასიის სკოლა იმუნოლოგიასა და ვაქცინოლოგიაში 2016.10.03 2016.10.04
ღუდუშაური თინა ამერიკის შესწავლის საკითხები ფ. ბოასი – თანამედროვე ანთროპოლოგიის არქიტექტორი თბილისი 2009.05.01 2009.05.01 ქართული/ინგლისური ამერიკის შესწავლის ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა დასავლეთ და ცენტრალური აზიის ქვეყნების კულტურა საკრალური ხის რელიგიურ–პრაქტიკული ასპექტები– გერმანელი და ქართველი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი მიჩიგანი, აშშ 2010.09.01 2010.09.01 ინგლისური ცენტრალური ევრაზიის კვლევის საზოგადოება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ამერიკის შესწავლის საკითხები კულტურის ინტერპრეტაციის ფორმები და ხასიათი ამერიკულ ანთროპოლოგიაში, თბილისი 2006.05.01 2006.05.01 ქართული ამერიკის შესწავლის ცენტრი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ფუნქცონალიზმი, როგორც კულტ თბილისი 2009.05.01 2009.05.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა სელჯუკთა კულტურა და ტრადიციები სელჯუკთა ეთნოკულტურული ყოფის ზოგიერთი ასპექტი აშხაბადი 2009.09.01 2009.09.01 რუსული/ინგლისური თურქმენეთის პრეზიდენტი ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი К вопросу определения функции культовых деревьев на Кавказе თბილისი 2006.01.01 1900.01.01 რუსული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი Некеоторые особенности религозной жизнио традиционного хевсурского общества в середине 19-го векаорые особенности религи თბილისი 2002.09.01 2002.09.01 რუსული კავკასიის საერთაშორისო ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი Религиозно-социальная нагрузка загробной жизни в мировосприятии сванов ერევანი 2003.10.01 2003.10.01 რუსული კავკასიის საერთაშორისო ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი Сакральный центр как социокультурная парадигма – динамика его функционирования и трансформации (по материалам немецких авторов 19 века) თბილისი 2004.09.01 2004.09.01 რუსული/ინგლისური ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ცენტრალური ევრაზიის კვლევები საკრალური ცენტრი ქართულ ეთნოგრაფიულ კულტურაში ბლუმინგტონი(ინდიანა) 2012.10.01 2012.10.01 ინგლისური ცენტრალური ევრაზიის კვლევის საზოგადოება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა სელჯუკთა კულტურული მემკვიდრეობა ოღუზ–ნამე სელჯუკთა ეთნო–კულტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში აშხაბადი 2010.05.01 2010.05.01 რუსული/ინგლისური თურქმენეთის პრეზიდენტი ფონდი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ცენტრალური ევრაზიის კვლევები ქართველ მთიელთა რელიგიური აზროვნების სინკრეტიზაციის დინამიკა (ხევსურული რწმენა–წარმოდგენები) ოჰაიო 2011.09.01 2011.10.01 ინგლისური ცენტრალური ევრაზიის სესწავლის საზოგადოება ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებეში ანთროპოლოგიური მოძღვრებების ისტორიიდან(სოციალური ანთროპოლოგია) თბილისი 2012.05.01 2012.05.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა განათლების პროფესიულ ლიდერთა კონფერენცია კერძო უმღლესი განთლების სისტემა განათლების რეფორმის კონტექსტში საქართველოში სეული 2013.10.01 2013.10.01 ინგლისური სანგკვანკვანის უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა მითი, კულტი, რიტუალი საკრალური ცენტრი ქართულ ეთნოგრაფიულ ტრადიციაში თბილისი 2013.12.01 2013.12.01 ქართული თსუ თნოლოგიის ინსტიტუტი, ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ვერა ბარდაველიძის საიუბილეო კონფერენცია საიქიო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში თბილისი 2012.05.01 2012.05.01 ქართული თსუ თნოლოგიის ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ანთროპოლოგიური მოძღვრებების ისტორიიდან(სოციალური ანთროპოლოგია) თბილისი 2013.05.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ანთროპოლოგიური მოძღვრებების ისიალური ანთროპოლოგია)ტორიიდა(სოც თბილისი 2012.01.01 2012.01.01 ქართული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა კულტურის კვლევები იდენტობის მარკერები შუა საუკუნეების ქართული ნარატიული წყაროების მიხედვით-მოხსენება, თსუ კულტურის კვლევების ინსტიტუტის კონფერენცია,თბილისი, 2018 თბილისი 2018.01.01 2018.01.01 ქართული თსუ კულტურის კვლევების ინსტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ჰუმანიტარული მეცნიერებები საკრალური ცენტრი და მისი სიმბოლიკა მოხევურ ტრადიციაში- თბილისი 2017.01.01 2017.01.01 ქართული ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ეთნიკურობის ცნება ანთროპოლოგიაში(დეფინიცია, მიდგომები, თეორიები)- მოხსენება, თბილისი 2014.01.01 2014.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ჰუმანიტარული მეცნიერებები ანთროპოლოგიური მოძღვრებების ისტორიიდან( სოციალური ანთროპოლოგია) თბილისი 2013.01.01 2013.01.01 ქართული საქართველოს უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ჰუმანიტარული მეცნიერებები საკრალური ცენტრი ქართულ ეთნოგრაფიულ ტრადიციაში- თბილისი 2013.01.01 1900.01.01 ქართული თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ცენტრალური ევრაზიის კვლევები The Center of the Universe and its Symbolic by the Georgian highlanders მიჩიგანი(აშშ) 2014.01.01 2014.01.01 ინგლისური CESS ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ცენტრალური ევრაზიის კვლევები The Swan Picture of the Next World (According to the German Ethnographical Material of the XIX century) ვაშინგტონი(აშშ) 2015.01.01 2015.01.01 ინგლისური CESS ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ცენტრალური ევრაზიის კვლევები Identity Markers in the Georgian Narrative Sources of the Middle Centuries  (Historical-anthropological Analysis)- ჩიკაგო(აშშ) 2017.01.01 2017.01.01 ინგლისური CESS ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღუდუშაური თინა ჯ.რუხაძის საიუბილეო კონფერენცია ოღუზ ნამეს ენთნოკულტურული კონტექსტი 2021.06.10 1900.01.01 ქართული თსუ ეთნოლოგიის ისნტიტუტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ღონღაძე სოფიო უახლესი კვლევებისა და პრაქტიკული საკითხების მიმოხილვა ნეფროლოგიაში. თბილისი 2019.09.04 2019.09.05 ინგლისური ნეფროლოგიის საერთაშორისო ასოციაცია (ISN), საქართველოს დიალიზის , ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირი (DNT union) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
ღონღაძე ნანა ბენჩ-ბარი 2016 ქალები ხელისუფლებაში დეიტონი, ოჰაიო 2016.11.30 2016.11.30 ინგლისური დეიტონის ადვოკატთა ასოციაცია სამართლის სკოლა
ღაჭავა მარიამ ევროპარლამენტის მოდელირება ევროპარლამენტის კულტურის კომიტიტეტის გამოწვევები თბილისი 2015.10.10 ქართული გლობალური საზოგადიების მშნებელი ჯუფი
ღაჭავა მარიამ ქალთა ლიდერობის სკოლა ქალები პოლიტიკაში პარლამენტის ბიბლიოთეკა 1900.01.01 1900.01.01 ქართული ქალთ დემოკრატიის ქსელი
ღაჭავა მარიამ გაეროს მოდელირება საერთაშორისო კლიმატის ცლილებები უტრეხტი, ჰოლანდია 2015.12.02 2015.05.02 ინგლისური უტრეხტის უნივერსიტეტი
ღამბაშიძე ირინე interdisciplinaruli kvlevebi saqarTveloSi interdisciplinaruli samecniero da saswavlo koncefciebis gaaqtiureba da axali meTodebis danergva saqarTveloSi arqeometalurgiasa da samToarqeologiaSi Tbilisi /Georgia 2005.05.06 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე brinjaos warmoeba da teqnologia Zv. w. II-I aTasw. dasavleT saqarTveloSi sabunebismetyvelo - istoriul sazogadoebis samecniero Sesia Nurnbergi /germania 2007.01.11 ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე interdisciplinaruli kvlevebi saqarTveloSi samecniero TanamSromlobaganviTarebad qveynebSi. Sveicariis wesebi da maTi ganxorcieleba Bonn/germania 2008.11.12 ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე oqro saqarTveloSi Workshop Tbilisi / saqarTvelo 2009.12.09 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე Samtzkhe – Javakheti Zv.w. II aTaswleulSi 41 Rencontre Assiriologie Inernationale Berlini / germania 1994.07.22 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე brinjaos diskosebri gulsakidebi mesxeTidan 42 Rencontre Assiriologie Inernationale leuveni / belgia 1995.07.23 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე gvianbrinjaos xanis samarovnebi borjomis xeobaSI seminari wina aziis arqeologiisatvis munxeni / germania 1998.02.11 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე არქეომეტალურგიული კვლევები XXI საუკუნეში არქეოლოგია XXI- საუკუნეში, მემკვიდრეობა და პერსპექტივები Tbilisi /saqarTvelo 2001.04.29 ქართული/გერმანული
ღამბაშიძე ირინე liTonis warmoebis zogierTi aspwqti Zv.w. II aTasleulSi saqarTvelo- ganZeuloba oqros sawmisis qveynidan Wiesbadeni / Germania 2002.11.29 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე saydrisis oqros sabado Anatolien Metall III Boxumi / Germania 2005.11.23 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე On The Making and Composition of Middle and Late Bronze Age Bronze Objects from Georgia Archäometrie und Denkmalpflege Stutgarti / Germania 2006.06.17 ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე Gold i n Georgien, Analytische Untersuchungen an Goldartefakten und Naturgold aus dem Kaukasus und Transkaukas Von Mijkop bis Trialeti Berlini / Germania 2006.05.06 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე oqros samTowarmoeba saydrisSi Von Majkop bis Trialeti Berlini / Germania 2006.05.06 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე oqroTi vaWrobis zogierTi sakiTxi kavkasiasa da wina azias Soris mtkvar-araqsis kulturaSi 52 Rencontre Assiriologie Inernationale Münsteri Germania 2006.07.23 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე Projekt: „ Auf- und Ausbau interdisziplinärer Konzepte in Forschung und Lehre im Bereich der Montanarchäologie und Archäometallurgie in Georgien“ Between Europe and the Orient - A Focus on Research and Higlher Education m/on Cantral Asia and the Caucasus Hannover /Germania 2007.01.23 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე The Earlist Gold Mining of the Ancient World? Research on Early Bronze Age Gold Mine in Georgia Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterarranean Ankara / Turqeti 2008.06.24 ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე Gold in Georgien Ein neues interdisziplinäres Projekt im Kaukasus Anatolian Metal V Boxumi / Germania 2008.11.14 გერმანული
ღამბაშიძე ირინე Gold in Georgia, Caucasus. Analytical investigations of gold artefacts and native gold from the Caucasus and Transcaucasus AURUM 2009 Paris /France 2009.07.17 ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე Gold in Georgia Between Europe and the Orient - A Focus on Research and Higher Education m/on Central Asia and the Caucasus Tbilisi / Georgia 2010.05.19 ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე არქეომეტალურგია და სამთოარქეოლოგია: შედეგები და პერსპექტივები საქართველოს არქეოლოგია საუკუნეთა მიჯნაზე: შედეგები და პერსპექტივები Tbilisi / Gerogia 2010.04.23 ქართული/ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე Археологические работы ВТС и SCP трубопроводoв на территории Самцхе-Джавахети Pipelines to Cultural Heritage -Smithsonian Institution’s Office of Policy and Analysis and Asian Cultural History Program, National Museum of Natural History Baku/ Azerbaijan 2010.05.20 რუსული/ინგლისური
ღამბაშიძე ირინე Gold in Gerogia Archaemetallurgy in Europe Bochum/ Germany 2011.06.23 ინგლისური
ქუტიძე დავით მედიის კანონი – სამხრეთ კავკასიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი მედია სამართლის საკითხებზე „კონფლიქტების გაშუქება: უკრაინის ქეისი (2014)“ თბილისი, საქართველო 2014.09.10 2014.09.12 ინგლისური Deutsche Welle Akademie
ქურთიშვილი მარიკა 2020 BONALDO - ტრენინგკურსი, ალბერტო ბონალდო- დირექტორი Bonaldo SpA, ვილანოვა დი კამპაზამპიერო, მილანი, იტალია 2018-2019 ROCA, LAUFEN SANITARY - ტრენინგკურსი, მადრიდი, ბარსელონა 2019 KERAMA MARAZZI – ალბერტო ფავარინის მასტერკლასი, „მაქსი ფორმატის კერამიკული ფილის გამოყენების ტექნიკა და რეგლამენტი, თბილისი, საქართველო 2019 IRIS CERAMICA GROUP - ტრენინგკურსი, მოდენა თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინოვაცია დიზაინში იტალია, გერმანია, ესპანეთი 2012.01.01 2020.03.03 ინგლისური გალერი დემასი, ბემეზონი, ფორუმი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ქუთელია ბათუ საერთაშორისო უსაფრთხოება - ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ აშშ-საქართველოს ურთიერთობები: ისტორია და პრესპექტივები თბილისი 2016.09.06 2016.09.08 ინგლისური მაკკეინის ინსტიტუტი გლობალური ლიდერობისათვის, აშშ
ქუთათელაძე ქეთევან ივანე ჯავახიშვილის 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჯავახეთი V-X სს-ის ქართულ წერილობით წყაროებში თბილისი 2016.05.30 2016.06.01 ქართული ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
ქუთათელაძე მაია მე-6 ყოველწლიური კვლევითი საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკის მცოდნეობაში  Language Definitions and its Relation with Culture თბილიაი 2013.11.26 2013.11.26 ინგლისური შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ქუთათელაძე მაია მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენცია ბიზნეს, ეკონომიკის, საერთაშორისო და განათლების საკითხებზე Development and Current Trends of Business English Correspondence თბილისი 2014.05.23 2014.05.25 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ქუთათელაძე მაია მე-7 ყოველწლიური კვლევითი საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკის მცოდნეობაში Major Differences between American and British English in Business Communication თბილისი 2014.11.05 2014.11.05 ინგლისური შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ქუთათელაძე მაია მე-8 ყოველწლიური კვლევითი საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკის მცოდნეობაში Writing Negative Business Massages and Different Cultural Attitudes თბილისი 2015.12.01 2015.12.01 ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ქუთათელაძე მაია სწავლება თანამედროვე კლასში თბილისი 2015.02.22 2015.02.22 საერთაშორისო სახლი თბილისი
ქოჩაშვილი ქეთევან studenta samecniero konferencia usafuzvlo gamdisrebisproblematika, davalebis garesE sxvisi saqmeebis sesrulebis taviseburebani da saxva tbilisi 2007.06.01 2007.06.01 ქართული tsu
ქოქრაშვილი ხათუნა „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა _ ტენდენციები და გამოწვევები“, VI რუსეთის სასაზღვრო სიმაგრეთა სისტემა ჩრდილოეთ კავკასიაში (კავკასიის ხაზი) და საქართველო (XIX ს.) თბილისი, საქართველოს ეროვნული არქივი 2021.09.23 2021.09.24 ქართული საქართველოს ეროვნული არქივი
ქოქრაშვილი ხათუნა „პოლიტიკა კავკასიის გარშემო“, VII რუსეთ-ოსმალეთის პოლიტიკური ურთიერთობები და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ქართული ტერიტორიები (XIX ს-ის 30-იანი წლებიდან ყირიმის ომის დასაწყისამდე) თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021.11.19 2021.11.19 ქართული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქოქრაშვილი ხათუნა „პოლიტიკა კავკასიის გარშემო“, VI ფოთი _ ამიერკავკასიის კომერციული ნავსადგური (XIX ს-ის II ნახევარი) თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020.11.10 2020.11.10 ინგლისური ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქოქრაშვილი ხათუნა „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა _ ტენდენციები და გამოწვევები“, V