საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

ზვიად გაბისონია

პროფესორი, სამართლის დოქტორი

საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი

იხილეთ CV

2020 წლის 1 სექტემბრიდან - საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი

2021 წლის დეკემბრიდან - ევროკავშირის ღია მეცნიერების (European Open Science Cloud (EOSC) მემორანდუმის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე;

2018-2020 წლებში სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი

2018-2020 - ევროკავშირის სამეცნიერო პლატფორმა „Euraxess“-საქართველოს წარმომადგენელი, ასევე ევროკავშირის European Open Science Cloud (EOSC), European Research Area and Innovation Committee, European Strategy Forum on Research Infrastructures

მმართველი საბჭოს (ბორდის) წევრი

2003-2018 წლებში სხვადასხვა უნივერსიტეტში ეწეოდა სამეცნიერო და აკადემიურ საქმიანობას კერძო სამართლის სფეროში (საერთაშორისო კერძო სამართალი, საბანკო სამართალი, ტექნოლოგიების სამართალი)

სამართლის დოქტორი 2002 წლიდან. არის 5 წიგნის და 40 სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა