საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ფუნქციათა სივრცეები, და კლასიკური ინტეგრალური ოპერატორები
მოკლე აღწერა: აუცილებელი და საკმარისი პირობები ფუნქციების უწყვეტობის მოდულებისთვის მარტინგალური და კლასიკური ჰარდის სივრცეებში; n-განზომილებიანი უოლშის და ტრიგონომეტრიული სისტემების მიმართ კერძო ჯამების ძლიერად შეჯამებადობის თეორემები; Lp-მულტიპლიკატორების ახალი კლასი პირველი გვარის წყვეტით; ფრედჰოლმის თეორია და ამოხსნადობის თვისებები კონვოლუციის განტოლებებისათვის
ხელმძღვანელი: ტეფნაძე გიორგი
მონაწილეები: დუდუჩავა როლანდ,თუთბერიძე გიორგი,ცაავა მედეა
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი: მათემატიკის ინსტიტუტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 225,000 ლარი
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 225,000 ლარი
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა