საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: საბაზისო განათლების პროგრამა
მოკლე აღწერა: პროექტი მოიცავს ქვეყნის ყველა საჯარო სკოლას და მოიცავს 2075 დაწესებულებას და მასწავლებელს, ხოლო მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს „მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ძლიერი ინსტიტუტების“ ჩამოყალიბებას როგორც დედაქალაქ თბილისში, ასევე სხვა რეგიონებში. პროგრამა ჩაერთვება რვა უნივერსიტეტსა და ორ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში და მოამზადებს ტრენერულ გუნდებს, შექმნან თავიანთი ადგილები "ძლიერი ადამიანური რესურსების ბაზები". პარტნიორი უნივერსიტეტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე ჩაატარებენ ტრენინგებს, ვებინარებს და სამწვრთნელო სესიებს სკოლის დირექტორებისთვის და "წამყვანი მასწავლებლები" შექმნან "ახალი სკოლის მოდელები" და "მოსწავლეებზე მორგებული საგანმანათლებლო გარემო". პროექტი მოიცავს სომხეთისა და აზერბაიჯანის საჯარო სკოლებს. ძირითადი განათლების პროგრამები, სხვა მიზნებთან ერთად, ორიენტირებული იყო პრობლემის გადაჭრისა და კრიტიკული აზროვნების უნარების გამომუშავებაზე. ორგანიზაციამ თქვა, რომ იგი ასევე მოიცავს მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საჭიროებებს, რათა მათ შეძლონ სრულად მიიღონ მონაწილეობა თავიანთ სკოლებში გაკვეთილებსა და სხვა ღონისძიებებში.
ხელმძღვანელი: მწარიაშვილი ჯონი
მონაწილეები: არევაძე-კოტორაშვილი ნონა,ბარამიძე სოფიკო,ბეთლემიშვილი ელენე,გაბოშვილი ნატო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
გრანტი: საბაზისო განათლების პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2020-01-01
დასრულება: 2025-01-07
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $8000000
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: $534.867
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: RTI - პროექტის ლიდერი
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა