საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ფუნქციათა სივრცეები, და კლასიკური ინტეგრალური ოპერატორები ლოკალურად კომპაქტურ აბელის ჯგუფებზე
მოკლე აღწერა: მარტინგალურ ჰარდის სივრცეებში ერთგანზომილებიანი ვილინკინის სისტემების ფეიერის საშუალოების ქვემიმდევრობების მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობა, რისის საშუალოების განშლადობა…
ხელმძღვანელი: ტეფნაძე გიორგი
მონაწილეები: ბარამიძე დავით
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 41,200 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 41,200 GEL
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: არქტიკის უნივერსიტეტი, ნორვეგია
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა