საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სასაზღვრო ამოცანები კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის არეეებში არაგლუვი საზღვრით
მოკლე აღწერა: განხილული იქნება სასაზღვრო ამოცანები ელიფსური კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის ჰიპერზედაპირზე. კერძოდ შესწავლილი იქნება სხვადასხვა ტიპის (დირიხლეს, ნეიმანის, შერეული ტიპის) სასაზღვრო ამოცანები ანიზოტროპული ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის.
ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ
მონაწილეები: თუთბერიძე მარგარიტა
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 41,600 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 41,600 GEL
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: ავეიროს უნივერსიტეტი
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა