საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: "ინვესტმენტის საფუძვლები" - წიგნის თარგმნა
მოკლე აღწერა: Fundamentals of Investment: Valuation and Management, Bradford D. Jordan, Thomas W. Miller Jr., Steven D. Dolvin, მე-8 გამოცემის თარგმნა
ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო
მონაწილეები: გეგეშიძე ეკა,დავითაია ნინო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: აშშ საელჩო
გრანტი: წიგნის თარგმნის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 2019-07-01
დასრულება: 2022-07-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $26,127
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: $8,813
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: ლაშა ხორგუაშვილი
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა