საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ახალგაზრდები უკეთესი მომავლისა და უსაფრთხო თანაარსებობისთვის
მოკლე აღწერა: პროექტის მიზანია: მოზარდებისა და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება საქართველოში უსაფრთხო თანაარსებობისა და თანასწორუფლებიანობის საკითხების შესახებ, რადიკალიზაციის პრევენციისთვის; ახალგაზრდების კრტიკული აზროვნებისა და არაფორმლური განათლების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და აჭარის რეგიონში მისცემს საშუალებას ახალგაზრდებს განივითარონ ისეთი მნიშვნელოვანი უნარები, როგორიცაა: კრიტიკული აზროვნება, პრობლემის გაანალიზება და გადაჭრა, სოციალური და თანამშრომლობთი კულტურა. ამ მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებასთან ერთად არაფორმალური განათლების მიღების პროცესში მოხდება პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება და გააზრება. ჩვენი ამოცანაა: დაგეგმილი აქტივობებით ხელი შევუწყოთ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს გაიაზრონ რამდენად მნიშვნელოვანია: ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების შესაძლებლობების გაძლიერება და მათი თვითმყოფადობისა და უფლებების ეფექტურად დაცვა; ადგილობრივ დონეზე დემოკრატიული ჩართულობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა; სამოქალაქო განათლება და სამოქალაქო აქტივიზმის გაძლიერება; მოსწავლეთა ინიციატივების მხარდაჭერა და გამნხორციელება, განსხვავებული აზრის მიმღებლობა, კონსტრუქციული დიალოგის წარმართვის უნარების გამომუშავება რადიკალიზაციის პრევენციისთვის, ირაციონალური რწმენების ჩანაცვლება რაციონალური აზრებითა და ქმედებებით.
ხელმძღვანელი: ბარამიძე სოფიკო
მონაწილეები: ბეთლემიშვილი ელენე,ჯღამაძე ნინო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG)
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 100,000 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა