საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ეკონომიკური დანაშაულები-გამოწვევები თეორიასა და პრაქტიკაში
მოკლე აღწერა: ეკონომიკური დანაშაულები სისხლის სამართლის სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს, იქნება ეს მაგ. საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, სამეწარმეო სფეროში ჩადენილი დანაშაულები თუ სხვა. განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია ასევე საერთაშორისო გავლენების ანალიზი აღნიშნული მიმართულებით. კვლევის ფარგლებში ეტაპობრივად, სხვადასხვა პუბლიკაციის სახით მოხდება ცალკეული სფეროებზე შესაბამისი პუბლიკაციების მომზადება თუ ასევე სალექციო მასალების დამუშავება. კვლევა არ შემოფარგლება მხოლოდ ერთი კონკრეტული პუბლიკაციით.
ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: საკითხი აქტუალურია იმ თვალსაზრისით, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ეკონომიკური დანაშაულების ჩადენის ხერხებიც იცვლება, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აყენებს სისხლის სამართლის მეცნიერებასა და პრაქტიკას.
მოსალოდნელი სიახლე: ვინაიდან ქართულ სამართლებრივ სივრცეში დეფიციტია თანამედროვე სისხლისსამართლებრივი ლიტერატურის, განსაკუთრებით აღნიშნული მიმართულებით, ძირითადი სიახლე სწორედ ახალი პუბლიკაციების შექმნა იქნება, მათ შორის სახელმძღვანელოს სახითაც.
სავარაუდო გეგმა: 2023-2024 წლის პერიოდში მოხდება სახელმძღვანელოს შექმნა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების სფეროში. გარდა ამისა, გაგრძელდება მუშაობა აქტუალურ ქართულ თუ სხვა ქვეყნების სასამართლო გადაწყვეტილებებზე მუშაობა, რომლებიც ცდება საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს, თუმცა, შეიცავს ეკონომიკურ ასპექტებს.
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: სამართლის დეპარტამენტი,სამართლის სკოლა,ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
დაწყება: 2023-01-01
დასრულება: 2024-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 19550 ლარი
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 19550 ლარი
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: კიოლნის უნივერსიტეტი, გერმანია
პუბლიკაცია: სახელმძღვანელო საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა