საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ფტორიდ-K2O-ZnO-დოპირებული 45S5 ბიომინა/ქიტოზანის კომპოზიტების პოტენციური სტომატოლოგიური გამოყენება
მოკლე აღწერა:
ხელმძღვანელი: შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ
მონაწილეები: არაბული ლილი
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა:
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 240 000 ლარი
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა