საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: The impact of the Russia-Ukraine war on the Georgian real estate market
მოკლე აღწერა: The purpose of this research is the analysis of the impact of the Russia-Ukraine war on the Georgian real estate market. This research uses a mixture of qualitative and quantitative research to draw its conclusions and answer its research questions. The collection tool will consist of a researcher-made questionnaire, records of real estate prices in Tbilisi, and statistical publications by the National Statistics Office of Georgia. The statistical sample for this work is foreign people living in Georgia, and Georgian real estate prices.
ხელმძღვანელი: ცხადაძე ქეთი
მონაწილეები: ამაშუკელი მაია,სურმანიძე ნათია
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2023-01-01
დასრულება: 2026-01-01
მიზნობრიობა:
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა