საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: Line Managers’ Involvement In Human Resource Activities: A Case Study In West Midlands
მოკლე აღწერა:
ხელმძღვანელი: ანვარი როია
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: Originality/value: LMs’ involvement in HR activities create a balance which will be seen as a positive organizational culture which encourages and supports change. This study highlights the benefits of the novel idea of line managers and human resource practitioners. Social implications: This study has shown LMs and HR practitioners have their different reserves about working together but the issue presently is, none of them is dispensable so they have to work together. It is necessary for HR practitioners to consult LMs when formulating policies and procedures in order for there to be a balance between business needs and standard policies, and procedures.
მოსალოდნელი სიახლე: The results will be published in the scientific journals.
სავარაუდო გეგმა:
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 2000 USD
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: on going

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა