საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევა და ტურიზმის გეომონაცემთა ბაზის შექმნა
მოკლე აღწერა: საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევის შედეგებისა და ტურიზმის გეომონაცემთა ბაზის გამოყენებით GIS ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ტურისტული მობილური აპლიკაციის Biliki-ის შექმნა
ხელმძღვანელი: ცირამუა სერგო
მონაწილეები: ასაბაშვილი ელისაბედ,ბერიკაშვილი დავით,სულხანიშვილი სულხან
საკითხის აქტუალობა: ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგია. მნიშვნელოვანია მოგზაურობის მოყვარულებს ერთ ციფრულ სივრცეში მიეწოდოს ტურისტულ რუკაზე მარშრუტი და ამ მარშრუტზე არსებული ობიექტები - როგორც ტურისტული ღირშესანიშნაობები, ასევე ტურისტული ბიზნეს-ობიექტები
მოსალოდნელი სიახლე: GIS ტქნოლოგიაზე დაფუძნებული ტურისტული მობილური აპლიკაციის Biliki-ის შექმნა
სავარაუდო გეგმა: 2020 ექსპედიციებისა და საველე სამუშაოების დაგეგმვა, შესრულება და მონაცემთა კამერალური დამუშავება. ინფორმაციის ზუსტ გეოგრაფიულ კოორდინატებში ასახვა ვებ და მობილურ აპლიკაციის ელექტრონულ რუკაზე. პუბლიკაციის მომზადება. 2021 ტურიზმის გეოინფორმაციული სისტემის განახლება, ელექტრონული რუკის ახალი ფენების სტრუქტურის შემუშავება, გეომონაცემთა ბაზის განახლება და სრულყოფა. მონაცემთა დამუშავება. პუბლიკაციის მომზადება. 2022 ტურიზმის ვებ და მობილურ აპლიკაციებში ახალი ფუნქციონალების დამატება და ახალი ტურისტული მარშრუტების დატანა ვებ და მობილურ აპლიკაციის ელექტრონულ რუკაზე. საანგარიშო პუბლიკაციის მომზადება.
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ინფორმატიკის დეპარტამენტი,მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
დაწყება: 2020-01-01
დასრულება: 2022-12-31
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: 4.1. სერგო ცირამუას ავტორობით მომზადდა ტურიზმის საბაკალავრო კურსის „გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში“ ელ-სახელმძღვანელოს განახლებული რედაქცია (სახელმძღვანელოს pdf ფაილი განთავსებულია UG-ის ელ-ბიბლიოთეკაში). 4.2. Sergo Tsiramua, George Tsiramua, Tornike Tsiramua. Biliki app – Travel Mobile Marketplace. SADAB, 11th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences, Abstract Book, Antalya, Turkey, June 10-12, 2022.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა