საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარება
მოკლე აღწერა: სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა (რეგიონული ცენტრების დირექტორები, აღმზრდელები, ფსიქოლოგები და ამ პროცესში ჩართული სხვა პირები) პროფესიულ განვითარებას ინოვაციური ტრენინგ-პროგრამების, პროფესიული სამუშაო ჯგუფების შექმნით, მათ შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის განვითარების გზით და პასუხისმგებლობის ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაცემის მოდელით, რომელიც გულისხმობს შემდეგ ნაბიჯებს: მე ვაკეთებ შენ მაკვირდები - ერთად ვაკეთებთ - შენ აკეთებ მე გაკვირდები.
ხელმძღვანელი: ბარამიძე სოფიკო
მონაწილეები: არევაძე-კოტორაშვილი ნონა,ბეთლემიშვილი ელენე,გაბოშვილი ნატო,ჯღამაძე ნინო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: დანიის ლტოლვილთა საბჭო
გრანტი: ტრენინგები და სემინარები
სკოლა/დეპარტამენტი: UGPried ცენტრი,ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 50,037 ევრო
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა