საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ციფრული კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა
მოკლე აღწერა: პროექტის მიზანია საქართველოს სოფლად COVID-19-ის გავრცელებაზე რეაგირება და მდგრადობა, პრაქტიკული, ინოვაციებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მოძიებით მათ წინაშე მდგარი გამოწვევებისთვის, ასევე პოტენციურად ახალი შესაძლებლობების გამოყენებით, განსაკუთრებით არახელსაყრელი ჯგუფების არსებითი ჩართვის მიზნით.
ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო
მონაწილეები: ბარამიძე სოფიკო,ბეთლემიშვილი ელენე,გაბოშვილი ნატო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა
გრანტი: ჭკვიანი სოფელი
სკოლა/დეპარტამენტი: UGPried ცენტრი,ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $18,800
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: $15,000
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა