საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: მასწავლებელთა დაკვირვებისა და მენტორობის პროგრამა
მოკლე აღწერა: პროექტი განხორციელდება აშშ საელჩოსთან თანამშრომლობითა და მისი ჩართულობით და მოიცავს შემდეგ სფეროებს: განხორციელების გეგმის განხილვა და დამტკიცება; სამიზნე სკოლების შერჩევა და სასწავლო გრაფიკის შემუშავება; USAID– თან კონსულტაციით, მასწავლებელთა დაკვირვების ფორმატის გადახედვა და დამტკიცება. ბენეფიციარების ძირითადი პერსონალის განხილვა და დამტკიცება, და ძირითადი პერსონალის ნებისმიერი ცვლილება; მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის განხილვა და დამტკიცება კონკრეტული ინდიკატორების ჩათვლით; გადახედვა და თანხმობა ნებისმიერი ქვე-გრანტის მიმღების შერჩევასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, 25,000 აშშ დოლარზე მეტი თანხისათვის ამ გრანტის ფარგლებში; საქმიანობის მონიტორინგი; იმართულება ან გადამისამართება სხვა პროექტებთან ურთიერთკავშირიდან გამომდინარე.
ხელმძღვანელი: მწარიაშვილი ჯონი
მონაწილეები: ბეთლემიშვილი ელენე,გაბოშვილი ნატო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: აშშ საელჩო
გრანტი: მასწავლებელტა მონიტორინგის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: UGPried ცენტრი
დაწყება: 2021-10-25
დასრულება: 2023-10-25
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $400,000
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: $400,000
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა