საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები
მოკლე აღწერა: ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდისა და ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი კიოლნის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. მის ფარგლებში ყოველწლიურად იმართება ქართულ-გერმანული კონფერენცია, რომელზეც განიხილება სისხლის სამართალსა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები. საკითხების ნუსხა განისაზღვრება ყოველწლიურად გერმანელ კოლეგებთან ერთად და მზადდება შესაბამისი მოხსენებები. გარდა ამისა, მზადდება ერთობლივი. ქართულ-გერმანული, ორენოვანი კრებული, რომელიც უფასოდ ვრცელდება როგორც ქართულ, ასევე გერმანულ იურიდიულ ბიბლიოთეკებში.
ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: სისხლის სამართლისა და ადამიანის უფლებები ურთიერთმიმართება ყველა სახელმწიფოში მნიშვნელოვან სადისკუსიო საითხს წარმოდგენს, როგორც პოლიტიკურ (მაგ. საარჩევნო დელიქტები), ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით (მაგ. ნაკოტიკული დანაშაულები). შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მოხდეს მიმდინარე პოლიტუკური და საზოგადოებრივი დისკუსიების საფუძველზე სადავო საკითხების სამეცნიერო ანალიზიც.
მოსალოდნელი სიახლე: მოხსენებების, დისკუსიებისა და ნაშრომების ფარგლებში ცალკეულ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხებზე (არამხოლოდ) შედარებითსამართლებრივი ანალზის გაკეთება. ქართული და გერმანული გამოცდიელების ურთიერთგაზიარება.
სავარაუდო გეგმა: ყოველწლიური (2019, 2020, 2022) სამეცნიერო კონფერენცია. ასევე, ყოველწლიური კრებულების გამოცემა. ამავე პროექტის ფარგლებში, ყოველწლიური სკოლების ჩატარება სტუდენტებისთვის სისხლის სამართლისა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე.
დონორი: ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: სამართლის დეპარტამენტი,სამართლის სკოლა,ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 45,000 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 45,000 EUR
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: კიოლნის უნივერსიტეტი, გერმანია
პუბლიკაცია: ქართულ-გერმანული კრებული-სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები, რედ. ჯიშკარიანი/ვასმერი, 2019, 2020 და 2023 წლები

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა