საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

შიდა ნორმატიული აქტები

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის დებულება
მათემატიკის ინსტიტუტის დებულება
რელიგიის თავისუფლების ინსტიტუტის დებულება
ეკონომიკის ინსტიტუტის დებულება
ინოვაციური სისტემებისა და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის დებულება

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა