საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ერთეულები

თამაზ ბერაძის სახელობს ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

ვლადიმერ სალაძის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი

ეკონომიკის ინსტიტუტი

მათემატიკის ინსტიტუტი

რელიგიის თავისუფლების ინსტიტუტი

კონტაქტი

2 55 22 22
ugscience@ug.edu.ge
კოსტავას 77ა