საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ერთეულებია

თამაზ ბერაძის სახელობს ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

ვლადიმერ სანაძის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი

ეკონომიკის ინსტიტუტი

მათემატიკის ინსტიტუტი

რელიგიის თავისუფლების ინსტიტუტი

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა