საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

UG ოლიმპიადის ცენტრი

UG ოლიმპიადის ცენტრის მიზანია სკოლის მოსწავლეების წახალისებისა და ნიჭიერი სტუდენტების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა დისციპლინებში ოლიმპიადების ჩატარების ორგანიზება.

UG ოლიმპიადის ცენტრი ორგანიზებას უწევს სკოლის მოსწავლეთა სხვადასხვა ხასიათის (დარგობრივი მოსწავლეთა ოლიმპიადები, ჰაკათონები, სამეცნიერო შეჯიბრებები) სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებასა და ჩატარებას, უნივერსიტეტის სახელით პრიზებისა და ჯილდოების დაწესებას.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა