საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

ჩვენ შესახებ

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის უმთავრესი ფუნქცია უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კოორდინაციაა.

 

ინსტიტუტი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას წარმოადგენს უნივერსიტეტს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია სასწავლო - სამეცნიერო დარგში პრორექტორის წინაშე.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა