საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

პუბლიკაციები

პიროვნება პუბლიკაცია გამომცემლობა გამოცემის თარიღი გამოცემის ტიპი სკოლა/ინსტიტუტი თანამდებობა დეპარტამენტი
რუხაძე ნიკა test test 2211 ჟურნალი-გაზეთი
რუხაძე ნიკა test test 2121 ჟურნალი-გაზეთი
ტეფნაძე გიორგი N. Nadirashvili, G. Tephnadze and G. Tutberidze, Almost everywhere and norm convergence of Approximate Identity and Fejér means of trigonometric and Vilenkin systems, Trans. A. Razmadze Math. Inst. (to appear), 2024. 2024 ჟურნალი-გაზეთი
გულიაშვილი სოფიო ტექსტის ლინგვოკულტურული სპეციფიკის განმსაზღვრელი ელემენტების ასახვა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების რუსულ თარგმანებში (იბეჭდება) „ქართველოლოგი“ 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი N. Areshidze, D. Baramidze, L.-E. Persson and G. Tephnadze, Some now weighted maximal operators of Fejér means of Walsh-Fourier series, Potential Analysis, (to appear). 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი N. Areshidze and G. Tephnadze, Approximation by Nörlund means with respect to Walsh system in Lebesgue spaces, Math. Inequal. Appl., (to appear). 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო ინტერტექსტური ელემენტები ჰაგიოგრაფიაში და მათი ასახვის გზები გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების რუსულ თარგმანებში (იბეჭდება) თსუ გამომცემლობა 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო მოციქულთასწორი დედების „ცხოვრებათა“ წიგნები ადრეშეუასაუკუნეების ბიზანტიურ ლიტერატურაში და „წმინდა ნინოს ცხოვრების“ უძველესი რედაქციები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფეიქრიშვილი ნინო მალტური ენა თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჯაყელი კახაბერ თანამედროვე ჯანდაცვის მარკეტინგი ციფრულ ერაში IGI GLOBAL USA 2024 წიგნი(სამეცნიერო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ჯაყელი კახაბერ Cross-Sector Partnerships and Relationship Marketing in Healthcare: The Example of Fairy Tale Therapy in Children's Hospitals in Poland IGI GLOBAL 2024 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ჯაყელი კახაბერ Healthcare Marketing, Meaning, Historical Development, Applications, and Current Status IGI GLOBAL 2024 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ჯაყელი კახაბერ Sustainable Healthcare Reforming Model Based on Marketing: Case of Georgia IGI GLOBAL 2024 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ჯაყელი კახაბერ Modern Healthcare Marketing in the Digital Era IGI GLOBAL 2024 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
განუგრავა ნინო ბიოლოგიური და ქიმიური მედიკამტენტები-განსხვავება ძირითადი სამეცნიერო ასპექტების და მარეგულირებელი კანონმდებლობის თვალსაზრისით ქართველი მეცნიერები 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჩახუნაშვილი კონსტანტინე Visceral leishmaniasis misdiagnosed as an upper respiratory infection and iron-deficiency anemia in a 20-month-old male patient: a case report Springer Nature 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ჩახუნაშვილი კონსტანტინე Rare complication – skin atrophy – after systemic conservative therapy of infantile hemangioma Springer Nature 2024 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ბანძელაძე მარი მედიაგარემო 2023: გამოწვევები პოლიტიკური პოლარიზაციისა და კრიზისების დროს საქართველოში ა(ა)იპ მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრი „მედიახმა“, 2023. 2024 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
მანჯავიძე თინათინ SARS-CoV-2 infection during pregnancy and the risk of adverse maternal outcomes in the Republic of Georgia: a national birth registry-based cohort study BMC pregnancy and childbirth 2024 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
მანჯავიძე თინათინ Relationship between hepatitis C infection and treatment status and COVID-19-related hospitalizations in Georgia Journal of infectious diseases 2024 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ტაველიშვილი საბა საქართველო თურქეთის დიპლომატიური ურთიერთობები 1990-92 წლებში ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღუდუშაური თინა სოციოკულტურული საზღვრების მნიშვნელობა დეპორტირებული მესხების ეთნიკური იდენტობის შენარჩუნების პროცესში(სამხრეთ საქართველოს მონაცემების კონტექსტში) Diamond Scientific Publishing 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ხმალაძე ლაშა სარძევე ჯირკვლის სიმსივნის მქონე პაციენტებში, ონიქოლიზისი როგორც ტაქსანზე დაფუძნებული ქიმიოთერაპიის გართულება, კრიოთერაპიული მკურნალობისას : ორი ქეისი საქართველოს სამეცნიერო სიახლენი / Pubmed 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სეხნიაშვილი მადონა კრიტიკული დაავადებების პოლინეირომიოპათიის ელექტროფიზიოლოგიური დიაგნოსტიკის და პათოლოგიზიოლოგიური ასპექტები Thieme 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სირაძე ნინო ადენოვირუსით გამოწვეული გაუვალობა 3 წლის ბავშვში-შემთხვევის განხილვა International Journal of Health Sciences and Research Volume14; Issue: 4; April 2024 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჯიქურაშვილი თინათინ THE IMPORTANCE OF LEXICAL READINGS FOR UNDERSTANDING HAGIOGRAPHICAL TEXTS (IN CASE OF FIRST MONUMNET OF ORIGINAL GEORGIAN WRITING) IKSAD INSTITUTE 2024 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჯიქურაშვილი თინათინ შუშანიკის წამების გვიანდელი რედაქეციები 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
დარასელია დიმიტრი A case of a 58-year-old man with type 2 DM who was diagnosed with pancreatic adenocarcinoma after treatment with Tirzepatide Endocrine Practice 2024 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ძებისაშვილი შალვა Why new democrats fail: preserving the old role of Siloviki in Armenia 2024 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ძებისაშვილი შალვა National Security Planning and Energy Sector - A Systemic Challenge 2024 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
შამუგია ეგნატე სისხლის სამართლის საკანონმდებლო პროცესი და ეკონომიკური ანალიზი იურისტის სამყარო 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის მნიშვნელობა შუასაუკუნეების საქართველოს ყოფითი რეალიების შესწავლისათვის ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ნოსელიძე ირაკლი Radiative emissions from charge exchange processes in collisions of 0.7–10.0 keV He+ with N2 and O2 molecules Journal of Molecular SpectroscopyThis link is disabled. 2024 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ნოსელიძე ირაკლი Radiative emissions from charge exchange processes in collisions of 0.7–10.0 keV He+ with N2 and O2 molecules Journal of Molecular SpectroscopyThis link is disabled. 2024 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ნოსელიძე ირაკლი Radiative recombination of an electron on two protons: oscillator strengths European Physical Journal D 2024 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ნოსელიძე ირაკლი Radiative recombination of an electron on two protons: oscillator strengths European Physical Journal D 2024 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ჭილაძე გიორგი George Chiladze is a member of the editorial board, scientific council of more than 20 international scientific journals Georgia, USA, Canada, United Kingdom, Germany, Portugal, India, Russia, Malaysia, Slovenia, Kazakhstan, etc. 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ასაბაშვილი ელისაბედ სამაგისტრო კურსის "სისტემების სტრუქტურული ანალიზი" ციფრული ტრანსფორმაცია საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია (IISES) 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ცირამუა სერგო მრავალფუნქციური ელემენტებისაგან შედგენილი რეკონფიგურირებადი სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება და სტრუქტურული ანალიზი © Pleiades Publishing, Ltd, სპრინგერი 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ყურაშვილი ნინო ათეროსკლეროზი და ნივრის (ALLIUM SATIVUM) როლი მის პრევენციასა და მკურნალობაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცერცვაძე თამარ yed; Tamar Tsertsvadze; Lara De Deyn; Amit Nathwani; John G Gribben; Sergey Krysov; Emanuela V Volpi; Peter M Lydyard; Nino Porakishvili MD-1 downregulation contributes to reduced cell surface CD180 expression in CLL Leukemia Research Leukemia Research 2024 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
შავგულიძე სერგო Energy efficient simplified MIMO with spatial four-dimensional modulated signals Elsevier 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კოზმავა კესო Effects of social isolation on behavior of dominant and submissive rats International multidisciplinary school conference on biomedicine Biomed 2024 2024 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ლემონჯავა გივი კომპანიის ფინანსური მოდელირება და პროგნოზირება "ეკონომისტი" #2, 2024 ტომი XX 2024 ჟურნალი-გაზეთი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
მეშველიშვილი თეა ანგორის მთავრობის დიპლომატის მოგონებები საქართველოს შესახებ (1920-1921 წწ). საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2024 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჯანჯარია მარიამ Contributing Management Factors to Performance Management Effectiveness Journal of Business & Management 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი D. Baramidze, L.-E. Persson, K. Tangrand and G. Tephnadze, $(H_p-L_p)$ type inequalities for subsequences of Nörlund means of Walsh-Fourier series, J. Inequal. Appl., (2023), paper no. 52, 13 pp. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი D. Baramidze, N. Nadirashvili, L.-E. Persson and G. Tephnadze, Some weak-type inequalities and almost Everywhere convergence of Vilenkin-Nörlund means, J. Inequal. Appl., (2023), paper no. 66, 17 pp. 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ტეფნაძე გიორგი G. Tephnadze, The One-dimensional Martingale Hardy Spaces and Partial Sums and Fej\'er Means with respect to Walsh system, Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, 88, (2023) 109–158. 2023 მონოგრაფია
ნადირაშვილი ნატო Almost Everywhere convergence of $T$ means with respect to Vilenkin system of integrable functions 2023 ჟურნალი-გაზეთი
სალაჰშოურ პეიმან (In-press) Development of Heavy Metal Passivators in Residue Fluid Catalytic Cracking Process JCC Research Group 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სალაჰშოურ პეიმან 3,5-Bis(trifluoromethyl) phenylammonium triflate: a new and green organocatalyst for the synthesis of indeno[1,2?b]pyridines JCC Research Group 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფრუიძე ნიკოლოზ ბაქტერიოფაგური თერაპია ადამიანისთვის კუნთოვანი, კანის და რბილი ქსოვილების ინფექციები" 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
სალაჰშოურ პეიმან Methane reforming in microchannels: Application to the methanol synthesis Elsevier 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბენია მეგი შეიარაღებაზე კონტროლის არქიტექტურის მომავალი საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრი 2023 ჟურნალი-გაზეთი
კვამლაძე ტატო Iran’s defence industry: What’s in stock for Russia International Centre for Defence and Security (ICDS) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაჩიტიძე მანანა Attitude Toward Continue Medical Education and Professional Development of Emergency Medical Personnel – Cross-Sectional Study of Physicians and Nurses European Scientific Journal, ESJ, 19 (9), 1. Doi:10.19044/esj.2023.v19n9p1 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
საბაშვილი მაკა Reductive Factors for Preventing the Development of Caries and Periodontal Diseases in Children with ASD Aged 3 to 18 in Tbilisi American Journal of Biomedical Science & Research (ISSN: 2642-1747) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
სალაჰშოურ პეიმან AChE inhibitory effect, anti-oxidant and anti-inflammatory properties of cyclen and L-Dopa related compounds: Targeting in neurodegenerative disease Elsevier 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭელიძე ელისო შუა საუკუნეების ქართული სამედიცინო სისტემის სოციოკულტურული ასპექტები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური ხათუნა დრო, როგორც სოციალურ-კულტურული ფენომენი: მოდერნისტული ლიტერატურის ნარატიული ტექნიკები ცივილიზაციური ძიებანი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ყურაშვილი ნინო მშრალი ხველის სამკურნალოდ გამოყენებული ზოგიერთი ეფექტური სამკურნალო მცენარე ბიზნეზ-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟნრი აკადემია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ყურაშვილი ნინო სველი ხველა და ზოგიერთი ეფექტური ამოსახველებელი სამკურნალო მცენარე ბიზნეზ-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟნრი აკადემია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაჩიტიძე მანანა The Nurses’ Role in Patient Safety - Literature Review. Am J Biomed Sci & Res. 2023 18(6) AJBSR.MS.ID.002533, DOI: 10.34297/AJBSR.2023.18.002533 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაჩიტიძე მანანა Effect of Vitamin D Status on Thyroid Dysfunction in Patients with COVID-19 Am J Biomed Sci & Res. 2023 18(6) AJBSR.MS.ID.002534, DOI: 10.34297/AJBSR.2023.18.002534 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე დავით კონტაქტები პტოლემაიოსების ეგვიპტესა და ქართლის სამეფოს შორის: ეგვიპტური ნაწარმი დედოფლის გორის სასახლეში ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის კვლევის ინსტიტუტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე დავით Dedoplis Gora - antyczna rezydencja kaukaskich władców Wydawnictwa IBHiK 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტაველიშვილი საბა მარშალის გეგმა და თურქეთის ინსტიტუციური ტრანსფორმაცია ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
არაბული ლილი AChE inhibitory effect, anti-oxidant and anti-inflammatory properties of cyclen and L-Dopa related compounds: Targeting in neurodegenerative disease Elsevier 2023 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ღაღანიძე მერაბ ლევ ტროცკი ლიტერატურასა და რევოლუციას შორის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი D. Baramidze, L.-E. Persson and G. Tephnadze, Some new $(H_p-L_p)$ type inequalities for weighted maximal operators of partial sums of Walsh-Fourier series, Positivity, 2023, 27(3), 38. 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ხაკსარმაღამი სამად Cytotoxicity and mechanism of action of metal complexes: An overview sciencedirect 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ხაკსარმაღამი სამად paper Cell press 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ხაკსარმაღამი სამად paper sciencedirect 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ხაკსარმაღამი სამად Study on crystallographic structure and antiproliferative effect of mixed-ligand strontium(II) complex and N, Nˊ–bis(2-hydroxy-5-methylphenyl) pyridine-2,6-dicarboxamide ligand sciencedirect 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ხაკსარმაღამი სამად Evaluation of central-metal effect on anticancer activity and mechanism of action of isostructural Cu(II) and Ni(II) complexes containing pyridine-2,6-dicarboxylate sciencedirect 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
თოფურია რევაზ The War in Ukraine as a New Disinformation Reference Point in Georgia International Studies Perspectives 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ადამია ზურაბ Sublimation-Dissociation of Crystalline Germanium Nitride Ge3N4 and Preparation of Amorphous Oxynitride Films Ge3N4-xO1.5x Print ISBN: 978-81-19217-78-6, eBook ISBN: 978-81-19217-79-3 2023 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინჟინერიის დეპარტამენტი
ჯიშკარიანი ბაჩანა ადევნება ქართულ სისხლის სამართალში იურისტების სამყარო 2023 წიგნი(სამეცნიერო) სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ბანძელაძე მარი Career Development and Leadership Opportunities in Public Relations from Georgian Perspective Routledge 2023 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
ბიბილაშვილი ლელი კარიერული განვითარებისა და ლიდერობის შესაძლებლობები საზოგადოებასთან ურთიერთობაში საქართველოს პერსპექტივით Routledge 2023 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი,სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
ბიბილაშვილი ლელი კრიზისის კომუნიკაცია საქართველოში კოვიდ პანდემიის დროს Routledge 2023 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი,სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
მეშველიშვილი თეა Ottoman policy in the South Caucasus - Trabzon and Batumi Conferences (1917-1918) Diamond Scientific Publishing 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო _საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობისა და საზღვრების საკითხი 1917-1921 წლებში საქართველოს უნივერსიტეტისგამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული სახე პირველი მსოფლიო ომის წინ (1910-1914 წწ.) ბათუმის შოთა რუსთ^აველის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
ჯანელიძე ნინო New Bacteriophages with Podoviridal Morphotypes Active against Yersinia pestis: Characterization and Application Potential Viruses, MDPI 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
სულაძე თამარ New Bacteriophages with Podoviridal Morphotypes Active against Yersinia pestis: Characterization and Application Potential. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტ პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
თედიაშვილი მარინა ახალი ბაქტერიოფაგები პოდოვირიდული მორფოტიპით აქტიური Yersinia pestis-ის მიმართ:დახასაითება და გამოყენების პოტენციალი MDPI 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ჯავახიშვილი გელა ასიმეტრიულსტატორიანი ელექტრომაგნიტური კუთხით რხევადი ძრავის თეორიული პრინციპები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი ინჟინერიის დეპარტამენტი
საბაშვილი მაკა Dental Education, Dentists’ Attitudes and Knowledge Concerning Patients with Autism in Georgia American Journal of Biomedical Science & Research (ISSN: 2642-1747) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
გოგაშვილი მაია The Nurses’ Role in Patient Safety - Literature Review American Journal of Biomedical Science and Research. 18(6) AJBSR.MS.ID.002533, DOI: 10.34297/AJBSR.2023.18.002533 . ISSN: 2642-1747 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა საექთნო საქმის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
გოგაშვილი მაია The Nurses’ Role in Patient Safety - Literature Review American Journal of Biomedical Science and Research. 18(6) AJBSR.MS.ID.002533, DOI: 10.34297/AJBSR.2023.18.002533 . ISSN: 2642-1747 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
კარტოზია მაკა საერთაშორისო მიგრაცია და საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული მიგრანტების უფლებები და მათი განხორციელება 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით ,,სამშვილდის შემოგარენის ლანდშაფტის დაზვერვების შედეგები'' (ჭივჭავისა და ხრამის ხეობები) Archaeopress, Summertown Pavilion, 18-24 Middle Way, Oxford OX2 7LG 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თუმანიშვილი გიორგი ცრუ ჩვენება, როგორც ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
წიკლაური ლია INTERACTIONS OF BIOFLAVONOID ROBININ WITH EFFLUX TRANSPORTERS: P-GLYCOPROTEIN AND BREAST CANCER RESISTANCE PROTEIN. "Association For Science" 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური ლია The permeability and efflux of Vinca alkaloids in a Caco-2 cell model "Association For Science" 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური ლია SOME PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF GEORGIAN BENTONITE CLAY "Association For Science" 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური ლია Formulation and assessment of clay - polymer hydrogel based on Georgian bentonite "Association For Science" 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კვარაცხელია ნათია Biomedical and Psychosocial Determinants of Early Neurodevelopment After Preterm Birth.Global Pediatric Health SAGE Journals 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჩახუნაშვილი კონსტანტინე Rare presentation and retrograde diagnosis of total colonic aganglionosis in a female infant: a case report BioMed Central 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ჩახუნაშვილი კონსტანტინე Comparative analysis of a private telehealth clinic and country-wide COVID-19 patient management results Springer International Publishing 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ A Pragmatic Study and Dynamics of Gender Discourse 13th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ A Pragmatic Study and Dynamics of Gender Discourse 13th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნატროშვილი თამარი Factors of Effective Intercultural Dialogue Journal of Social Research and Behavioral Sciences (SADAB) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Teaching the Principles of Text Compression and Exploring Gender Differences in Eradicating Information Redundancy International Conference on Aspects of Language Teaching and Learning (ICALTL – 23) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Teaching the Principles of Text Compression and Exploring Gender Differences in Eradicating Information Redundancy International Conference on Aspects of Language Teaching and Learning (ICALTL – 23) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Linguocognitive analysis of the Concept “Freedom” International Conference on English Literature and Linguistics (ICELL-23) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Linguocognitive analysis of the Concept “Freedom” International Conference on English Literature and Linguistics (ICELL-23) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ასათიანი ნათია Utopia and Dystopia in English Language Literature SADAB 12th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ასათიანი ნათია A CRYPT WITHIN A DYSTOPIA IN VONNEGUT'S WORKS International Scientific Conference "Georgia and European Integration" 28 - 29 July 2022 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე ანდრო საქართველოს ისტორია - მე-11 კლასის სახელმძღვანელო შპს. ლოგოს პრესი 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
გოგოლაძე ანდრო თამარ მეფის ჯვრის ბუდის ქტიტორის ვინაობის საკითხისათვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოგოლაძე ანდრო მსახურთა სოციალური წრის საკითხისათვის (შედარებითი ანალიზი ევროპელ მინისტერიალებთან) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კუტალია მაკა კორპუსზე დაფუძნებული მიდგომა ტერმინოლოგიაში 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ჯანბერიძე ელენე Dependence in Activities of Daily Living in the National Multicentre Cross-sectional Study of the Elderly Population in Georgia SAGE Journals 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ფრუიძე ნანა ქართული სალიტერატურო კრიტიკა შიო არაგვისპირელის შემოქმედების შესახებ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, შრომები, ნაწ. II 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფრუიძე ნანა აკაკი ებრაული საკითხის შესახებ, ანუ ვინ იყო იაკობ ჩორნი? ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფრუიძე ნანა აკაკი წერეთლის პუბლიცისტური წერილები. სარედაქციო წერილი საქართველოს მაცნე 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
გახარია თათია Heterogeneity in INF-γ Levels Among Children with Different Types of Epilepsy GEORGIAN BIOMEDICAL NEWS 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი ფარმაციის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო Russian imperialist interests in the South Caucasus in the XVI-XVII centuries (according to the questionnaires of the Russian ambassadors) Diamond Scientific Publishing 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
კუპრაძე ნანა მგლის მხატვრული სახე ვაჟა-ფშაველას ზოგიერთი მოთხრობის მიხედვით საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
კუპრაძე ნანა მითის მხატვრული რეცეფცია ვაჟა-ფშაველას ,,გველისმჭამელში“ VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა" 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
დურგლიშვილი ნატო Effect of Vitamin D Status on Thyroid Dysfunction in Patients with COVID-19 American Journal of Biomedical Science & Research ISSN: 2642-1747 Pages:617-625Published Online: May, 2023 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
დურგლიშვილი ნატო The Nurses’ Role in Patient Safety - Literature Review American Journal of Biomedical Science & Research ISSN: 2642-1747 Pages:612-616Published Online: May, 2023 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
დურგლიშვილი ნატო A REVIEW OF NEW TECHNOLOGIES IN ANATOMY TEACHING METHODS https://journals.4science.ge/index.php/GS/article/view/1910 DOI: https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.02.28 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი ანა Les sinus frontaux au cours de l’évolution humaine Springer Verlag 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი ანა ბრძოლა გადარჩენისთვის National Geographic Partners 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ბაგაევა ირინა The Methodology of Clustering the Thematic Dimension of Professional Communication. Design Engineering 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჩიკვაიძე ცირა ფრედერიკ დაგლასი: „როცა ლომები წერენ ისტორიას“ (იბეჭდება) თსუ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა ფრედერიკ დაგლასი: „როცა ლომები წერენ ისტორიას“ (იბეჭდება) თსუ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა რეცენზია: ივანე მენთეშაშვილის წიგნზე: ოლივერ კრომველი. პურიტანი, სარდალი, სახელმწოფო მოღვაწე (იბეჭდება) საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა რეცენზია: ივანე მენთეშაშვილის წიგნზე: ოლივერ კრომველი. პურიტანი, სარდალი, სახელმწოფო მოღვაწე (იბეჭდება) საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა კომენტარები და სამეცნიერო რედაქტორი: ფ.დაგლასი, ამერიკელი მონის ფრედერიკ დაგლასის მონათხრობი საკუთარ ცხოვრებაზე, დაწერილი დაგლასის მიერ (ინგლისურიდან თარგმანი). საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა კომენტარები და სამეცნიერო რედაქტორი: ფ.დაგლასი, ამერიკელი მონის ფრედერიკ დაგლასის მონათხრობი საკუთარ ცხოვრებაზე, დაწერილი დაგლასის მიერ (ინგლისურიდან თარგმანი). საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ბარნოვი ნინა ვიზუალურ შეტყობინებათა სემიოლოგია, როგორც დისკრეტული ხედვა უმბერტო ეკოს ჰიპოთეზის მიხედვით საქართველოს უნიოვერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნებიერიძე ვაჟა C21 AND TRITERPENE GLYCOSIDES FROM PERICARP OF Digitalis ciliata 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი ფარმაციის დეპარტამენტი
ნებიერიძე ვაჟა C21 AND TRITERPENE GLYCOSIDES FROM PERICARP OF Digitalis ciliata 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი,ფარმაკოგნოზიის მიმართულების ხელმძღვანელი ფარმაციის დეპარტამენტი
ნახუცრიშვილი ეკა COMMON DISEASES WITH UNCOMMON PRESENTATIONS 2023 ჟურნალი-გაზეთი
დურგლიშვილი გიორგი A REVIEW OF NEW TECHNOLOGIES IN ANATOMY TEACHING METHODS Journals.4science.ge 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ნიკოლეიშვილი ელზა Dental Education, Dentists’ Attitudes and Knowledge Concerning Patients with Autism in Georgia American Journal of Biomedical Science and Research 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დეპარტამენტი
საფარიძე სოფიო A REVIEW OF NEW TECHNOLOGIES IN ANATOMY TEACHING METHODS Association For Science 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ლუტიძე ანა სახელმძღვანელო Smart Stories +, რედაქტორი Smart Publishing, Georgia 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ნონიკაშვილი მირანდა The incidence of colorectal cancer (CRC) in Georgia continues to increase: A population-based registry study Elsevier 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ნონიკაშვილი მირანდა Incidence and Patterns of Digestive Organ Cancer in Georgia: Insights from a Population-Based Registry Study in 2021 MDPI 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ნონიკაშვილი მირანდა European Cancer Summit 2022 Submission for Prevention, Early Detection and Screening NetworkEarly detection and screening of Colorectal Cancer (CRC) in Georgia Elsevier 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
მაჭავარიანი მაია აშშ-გაზეთ „კვალის“ ფურცლებზე (1893-1904) ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან არსებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ყოველწლიური XXIIV კონფერენცია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტეს თარგმანებათა გელათური ვერსია. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
გოგოლაძე თამუნა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი და დიაგნოსტიკა ეროვნული გაიდლაინი 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გიგინეიშვილი ელენე “Dental Education, Dentists Attitudes and Knowledge Concerning Patients with Autism in Georgia”. 2023 American Journal of Biomedical Science & Research. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა ,,ყოველდღიური ქართული“ ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა ,,ყოველდღიური ქართული“ ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, ,,სამუშაო რვეული” ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, ,,სამუშაო რვეული” ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე II, მოსწავლის წიგნი აუდიომასალით ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე II, მოსწავლის წიგნი აუდიომასალით ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
გვარიშვილი ანა ქართველებმა დაამარცხეს "რუსული კანონი", თუმცა მათი ევროპული გზა კვლავ ბუნდოვანია Voxeurop.eu 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ლაღიძე ნინო 3 წლიანი პროექტი_გიორგი (გოგი) ჩახავას არქიტექტურული მემკვიდრეობა 2023 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
ლაღიძე ნინო 3 წლიანი პროექტი_გიორგი (გოგი) ჩახავას არქიტექტურული მემკვიდრეობა 2023 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
ტეფნაძე გიორგი D. Baramidze, L.-E. Persson, H. Singh and G. Tephnadze, Some new weak $(H_p-L_p)$ type inequality for weighted maximal operators of partial sums of Walsh-Fourier series, Mediterr. J. Math., 20, 5, (2023) 284. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი D. Baramidze, L. Baramidze, L-E. Persson and G. Tephnadze, Some now restricted maximal operators of Fejér means of Walsh-Fourier series, Banach J. Math. Anal., (to appear). 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი N. Anakidze and G. Tephnadze, Approximation by Nörlund means with respect to Vilenkin system in Lebesgue spaces, Acta Math. Hung., (to appear), 2023. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოდერიძე თამარ Effect of Vitamin D Status on Thyroid Dysfunction in Patients with COVID-19 American Journal of Biomedical Science & Research ISSN: 2642-1747 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გოდერიძე თამარ The challanges of faculty development in Georgia Medical University AMEE 2023, Glasgow, UK, 26th - 30th August 2023 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გოდერიძე თამარ The Challanges of faculty development in Georgia Medical University AMEE 2023, Glasgow, Uk, 26th - 30th August 2023 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თედიაშვილი მარინა ტაჯიკეთში გამოყოფილი Agrobacterium radiobacter, MD22b შტამის გენომის პირველადი თანამიმდევრობა ამერიკის მიკრობიოლოგთა საზოგადოება(ASM) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ლაკერბაია თამარ შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართალში სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სუბელიანი დავით Reverse Shoulder Arthroplasty for Treatment of Proximal Humeral Fractures in Older Adults Journal of Community Medicine and Public Health Reports 2023 ჟურნალი-გაზეთი
განუგრავა ნინო ფარმაკოზედამხედველობის მნიშვნელობა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში და მისი როლიჯანმრთელობისდაცვისპროგრამებში ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჩიტალაძე თამთა ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შეფასება საქართველოს სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში.. Association for Dental Education in Europe ADEE, Liverpool 2023 Annual Meeting Conference abstracts 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
დოლიძე ქეთევან ფოტოდინამიკური თერაპია , წყალტუბოს რადონიზირებული წყლის ჰორმეზისი და პირის ღრუს მიკრობიოლოგია გერმანული საერთაშორისო ჟურნალი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ძებისაშვილი შალვა ცუდი პრაქტიკების არჩევა: კარგი მმართველობის და ძალაუფლების მიტაცების დილემა OSCE Book Series Transformation and Development in the OSCE Region 2023 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე სისტემური პლატის წარმადობის ზრდის საკითხისათვის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე Архитектура Компьютера (учебник) ტექნიკური უნივერსიტეტი 2023 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები (მე-2 გამოცემა) (სახელმძღვანელო) ტექნიკური უნივერსიტეტი 2023 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
რუხაძე ნინო PrEP Scale-Up and PEP in Central and Eastern Europe: Changes in Time and the Challenges We Face with No Expected HIV Vaccine in the near Future. 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ანვარი როია Recent approach in producing transparent conductive films (TCFs) International Journal of System Assurance Engineering and Management 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანვარი როია Contributing Management Factors to Performance Management Effectiveness , t 1 (1), 57-68, 2023 Journal of Business & Managemen 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანვარი როია Green, Closed Loop, and Reverse Supply Chain: A literature review, R Anvari, 1 (1), 33-57, 2023 Journal of Business & Management 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანვარი როია Employee Management and Leadership in the Workplace. R Anvari, 2023 ISBN 978-983-52-0949-9. PENERBIT UTM 2023 წიგნი(სამეცნიერო) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანვარი როია Human Resource Management practices and Affective Organizational Commitment (Penerbit UTM R Anvari, 2023 .ISBN: 9789835210785) 2023 წიგნი(სამეცნიერო) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანვარი როია Implementation of Human Resource Information System(Vol I).Penerbit UTM: .R Anvari, 2022 ISBN: 978-983-52-1052-5 2023 წიგნი(სამეცნიერო) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჰოსეინპურ ჩერმაჰინი სიავაშ Recent approach in producing transparent conductive films (TCFs) S Hosseinpour Chermahini, R Anvari, K Ostad-Ali-Askari International Journal of System Assurance Engineering and Management, 1-13 Springer 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ფირაშვილი თეიმურაზ ჯგუფების სიმეტრიული კოჰომოლოგიები და პუანკარეს ორადობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ზავრადაშვილი ნანა იმპულსის კონტროლის და ადიქციური ქცევითი აშლილობები Tbilisi, acad.ge 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოში Abstracts of the 23 rd WPA World Congress of Psychiatry, Vienna, 28 Sept-1 Oct, 2023 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო ვარდანისძეთა წარჩინებული გვარისუცნობი გამოსახულებები ჯუმათის მთავარანგელოზთა მონასტრის XIV საუკუნის მოხატულობაში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შელია სალომე "რას გრძნობ, გინდა ლიდერობა?" ემოციები და ლიდერად თვით-ნომინირების ალბათობა. ელსევიერ 2023 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო შემოქმედის "ზარზმის " ეკლესიის მოხატულობები და მათი მხატვრულ-ისტორიული კონტექსტი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქოქაშვილი თამარი New Bacteriophages with Podoviridal Morphotypes Active against Yersinia pestis: Characterization and Application Potential 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
დიდებულიძე ელენე Humoral Immune response to bacteriophages in patients with urinary tract infections following phage therapy 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტ პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
დიდებულიძე ელენე Humoral Immune response to bacteriophages in patients with urinary tract infections following phage therapy 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ყანჩელი თეიმურაზ ყველაფერი სამეცნიერო ნაშრომის მომზადებისა და გამოქვეყნების შესახებ კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი — კავკასიური სახლი 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ყანჩელი თეიმურაზ All About Preparing and Publishing a Scientific Paper: A Practical Guide to Literature Review, Citation Indexing, and Academic Publishing amazon 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ყანჩელი თეიმურაზ Citation Index at Google Scholar: Enhancing the Visibility and Impact of Your Research Amazon 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
კარანაძე დომნა აბსტრაქტული სახელის სუფიქსური წარმოება თანამედროვე ინგლისურში 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
დავითაშვილი ზურაბ მსოფლიოს ისტორიული პოლიტიკური გეოგრაფია თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის კონსულტანტი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
დავითაშვილი ზურაბ მსოფლიოს ისტორიული პოლიტიკური გეოგრაფია თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის კონსულტანტი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ხაკსარმაღამი სამად 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
გამყრელიძე მარიკა Effect of Vitamin D Status on Thyroid Dysfunction in Patients with COVID-19. Am J Biomed Sci & Res 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლუტიძე ანა სახელმძღვანელო Smart Start +, რედაქტორი Smart Publishing, Georgia 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
კილაძე მაია ძალადობის ლეგიტიმაცია. მასა, პანიკა და ხელისუფლება კოვიდ-19 პანდემიის დროს Peter Lang Prompts. (in press) 2023 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო Palynologu of Shengavit Mazda Publishers, 2023 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო დოღლაურის სამაროვანი. ძვ. წ. XV-VIII საუკუნეები „ფავორიტი სტილი“ 2023 წიგნი(მხატვრული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო მეფე ლევან ბაგრატიონის განსასვენებელი გრემის მთავარანგელოზთა ეკლესიაში „ნეკერი“ 2023 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო Use of medicinal and edible purposes during the Upper Paleiolithic and Neolithic Period in the territory of Georgia according to palynological research 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო The archaeometallurgy of copper in the mountain regions of Colchis (Lechkhumi-Kvemo Svaneti), Georgia. Ilia State University, Tbilisi. 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო New opportunities for joint research of non pollen palynomorphs (NPP) and pollen for the reconstruction of the environment, living conditions and activities of ancient human. 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ცხადაძე ქეთი Digitalization of the Marketing strategy as SME’s Sustainable Development Guarantee IGI-Global, Editorial Discovery 2023 წიგნი(სამეცნიერო) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ცხადაძე ქეთი Digitalization of the Marketing strategy as SME’s Sustainable Development Guarantee IGI-Global, Editorial Discovery 2023 წიგნი(სამეცნიერო) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის საერთაშორისო აკრედიტაციების მენეჯერი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ცხადაძე ქეთი The international scientific and technical online conference Progress in Science 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ცხადაძე ქეთი The international scientific and technical online conference Progress in Science 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის საერთაშორისო აკრედიტაციების მენეჯერი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ხოხაშვილი იზოლდა Production of Protein-Rich, Easily Metabolizable Biomass Based on the Biotransformation of Apple Juice Industry Waste საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხოხაშვილი იზოლდა Pretreatment of Agro-Industrial Wastes with Basidial Fungi Strains for Effective Delignification of Lignocellulosic Wastes Published by COSMOS S.A. 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გამყრელიძე ამირან Advancing blood transfusion safety using molecular detection in the country of Georgi 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
გამყრელიძე ამირან Nationwide hepatitis C serosurvey and progress towards HCV elimination in the country of Georgia. 2021 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ქისტაური გიორგი First observation of the cosmic ray shadow of the Moon and the Sun with KM3NeT/ORCA The European Physical Journal 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქისტაური გიორგი Probing invisible neutrino decay with KM3NeT/ORCA Journal of High Energy Physics 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქისტაური გიორგი KM3NeT broadcast optical data transport system Journal of instrumentation 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოკიელი ანა Study of blood pressure profile and and structural-functional state of the aorta in the elderly and old patients with isolated systolic hypertension Cardiology and Internal Medicine 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გოგიჩაიშვილი მარიამ რაღაც შევიძინე, მაგრამ მეტი დავკარგე - ორაზროვანი დანაკარგის კადრს მიღმა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
თოდუა ნიკა საქართველოშიზოგიერთიმოზარდიდაინტროდუცირებულიმცენარიდანმიღებულიალკალოიდშემცველიფრაქციებისციტოტოქსიკურიაქტივობისშესწავლა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თოდუა ნიკა საქართველოშიკულტივირებულიMahonia bealei(Fort.) Carr. ალკალოიდებისშესწავლა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გრძელიშვილი ნინო Characterization of a Bacteriophage GEC_vB_Bfr_UZM3 Active against Bacteroides fragilis ვირუსი 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ელგენდაშვილი გვანცა The Concept of Originality as Explored in Georgia Springer 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
ელგენდაშვილი გვანცა A Note for The Need To Regulate Private Debt Collectors' Activities in Georgia - Existing Regulatory Gap and Selected Comparative Approaches Law and World 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ხეცურიანი ნანა მულტიკულტურულ გარემოში უცხო ენების სწავლების გაუმჯობესების გზები კონფერენციის მასალები 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნადირაშვილი ნატო Some weak type inequalities and almost everywhere convergence of Vilenkin–Nörlund means Journal of Inequalities and Applications 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ნადირაშვილი ნატო Norm convergence for some classical summability methods in Lebesgue spaces 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ბერულავა ვერიკო A REVIEW OF NEW TECHNOLOGIES IN ANATOMY TEACHING METHODS ქართველი მეცნიერები 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი მედიცინის დეპარტამენტი
ცირამუა სერგო სიზუსტის გაზრდილი რიგის განსხვავებები ელიფსური და პარაბოლური განტოლებების სისტემებისთვის მუდმივი კოეფიციენტებით საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ცირამუა სერგო რეკონფიგურირებადი სისტემები მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გულიაშვილი სოფიო Elements of Linguocultural Specificity and their Representation in Russian Translations of The Life of Grigol Khandzteli Shota Rustaveli Institute of Literature 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო ეთნოგრაფიული მასალები იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამებიდან“ (თავი წიგნში) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
გულიაშვილი სოფიო სამოხელეო ტერმინები და სოციალური ფენები ადრეფეოდალურ საქართველოში „შუშანიკის წამების“ მიხედვით (თავი წიგნში) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი მოღნისის ტაძარი თბილისში. ახალი არქეოლოგიური მონაცემები 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობისა და საზღვრების საკითხი 1917-1921 წლებში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
წილოსანი შორენა Meskhetian Terraces:Functional-spatial Aspects of Intangible Cultural Heritage in the Example of Georgia 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
სტურუა ნატა Data protection and beneficial ownership transparency Blockchain Society Science Lab, University of Amsterdam 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
მურღულია ნიკოლოზ თავი მეხუთე: ნოქალაქევი-არქეოპოლისი: ინგლისურ-ქართული თანამშრომლობის 20 წელი ქართული არქეოლოგიური მონოგრაფიების სერია. არქეოპრესი არქეოლოგია. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მურღულია ნიკოლოზ თავი მეშვიდე: ლაზიკის სამეფოს (დასავლეთ საქართველო) ადრექრისტიანული (IVVI სს) ძეგლები ქართული არქეოლოგიური მონოგრაფიების სერია. არქეოპრესი არქეოლოგია. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მურღულია ნიკოლოზ ეგრისის სამეფოს გამაგრების სისტემა IV-VI საუკუნეებში არქეოლოგიური მასალებისა და წერილობითი წყაროების მიხედვით ფავორიტი 2023 მონოგრაფია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მურღულია ნიკოლოზ საქართველოს ისტორია, მოსწავლის წიგნი, XI კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო დიოგენე 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
თევდორაშვილი ვასიკო ფროუნ ვენტილაცია ალვეოლური ჰემორაგიითა და მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომით მიმდინარე ლეპტოსპიროზის დროს მედიცინისა და ფარმაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ჟურნალი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარვაძე ლალი A global research priority agenda to advance public health responses to fatty liver disease Journal of Hepatology. Volume 79 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Spontaneous clearance of hepatitis C virus infection in the country of Georgia, 2015–2021 Journal of Hepatology. Volume 78. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Late presentation of chronic hepatitis C for care in Georgia: data from the national hepatitis C elimination program Journal of Hepatology. Volume 78. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Progress towards achieving hepatitis C elimination in the country of Georgia. April 2015-December 2022. Journal of Hepatology. Volume 78. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Hepatitis C care cascade among patients with and without tuberculosis: Nationwide observational cohort study in the country of Georgia, 2015–2020 Journal Plos Medicine. Volume 20. Issue 5. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Association of treated and untreated chronic hepatitis C with the incidence of active tuberculosis disease: a population-based cohort study. Journal Clinical Infectious Diseases. Volume 76. Issue 2. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Economic evaluation of the Hepatitis C virus elimination program in the country of Georgia, 2015 to 2017 Journal Liver International. Volume 43. Issue 3. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი ASSOCIATION OF HEPATITIS-C WITH LIVER CIRRHOSIS AND HEPATOCELLULAR CARCINOMA-A CASE STUDY Journal EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA Issue 1. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გოგოლაძე თამუნა პირველადი HPV ტესტირება, როგორც საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ალტერნატიული სტრატეგია JECM 2023/3 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო PRESCHOOL EDUCATION CHALLENGES AND THE NEED FOR ALTERNATIVE EDUCATION 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, congress book 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო სამართალშეგნების ჩამოყალიბება და მისი დეფორმაციული გამოვლინებები „სამართალი და მსოფლიო“ 2023 (№25) Volume 9; Issue 1; 2023 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო PRESCHOOL EDUCATION CHALLENGES AND THE NEED FOR ALTERNATIVE EDUCATION INTERNATIONAL KHAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE – IV, Congress Book 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო PRESCHOOL EDUCATION CHALLENGES AND THE NEED FOR ALTERNATIVE EDUCATION 3RD INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, congress book 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო MARITAL CONFLICT AND PSYCHOSOCIAL WELL-BEING OF ADOLESCENTS of ADOLESCENTS, PROTECTIVE AND RISK FACTORS „სამართალი და მსოფლიო“ 2023 (№26) Volume 9; Issue 2; 2023 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ადამია ზურაბ “Determination of Electronic Quality Factor, Universal Electrical Conductivity, Effective Mass and Mobllity of Charge Carriers of Alloy N-SixGe1-x” Journal of Materia/s Science Research and Reviews.Artic/e no.JMSRR.106412 2023 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინჟინერიის დეპარტამენტი
მეგრელიშვილი ირინე ექსტრაცელულური მატრიქსი და ანგიოგენეზი მოპროლიფერაციე, მცირე ზომის ლეიომიომებში რეპროდუქციულ პერიოდში ქართველი მეცნიერები 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მეგრელიშვილი ირინე უჯრედგარე მატრიქსისა და ანგიოგენეზის თავისებურებები მორეციდივე საშვილოსნოს ლეიომიომებში რეპროდუქციული პერიოდის განმავლობაში ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მეგრელიშვილი ირინე კორელაცია უჯრედგარე მატრიქსსა და ანგიოგენეზს შორის პროლიფერაციულ, მცირე (ზემოთ 2 სმ-მდე და 4 სმ-მდე) ლეიომიომა რეპროდუქციული ასაკის პაციენტებში. ქართველი მეცნიერები 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ნიკოლეიშვილი ელზა Enhancing the Family Physician Competency in Epidemic management through Continuous Medical Education and (CME) and Continuous Professional Development (CPD) biomedgrid.com 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დეპარტამენტი
ბახტურიძე გიორგი The discipline of Healthcare Law subject and its development perspective in Georgia 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ზედელაშვილი დავით გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში – ძლიერი კონსტიტუციური დაცვის ნაცრისფერი ხვრელები 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შამუგია ეგნატე დასაქმება საჯარო სექტორში - ემპირიული მტკიცებულება საქართველოდან Centre for Excellence Jean Monnet for European Studies 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქიმერიძე ქეთევან ქრისტეს კვართი ქართულ და ევროპულ საისტორიო ტრადიციაში შპს საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ასაბაშვილი ელისაბედ მედიის გაციფრულების გამოწვევები საქართველოში საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
გოზალიშვილი ნინო “The War in Ukraine as a New Disinformation Reference Point in Georgian Far-Right.” International Studies Perspectives (ISP), Oxford Academic 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ანთია ხატია The gender gap in adolescents' emotional and behavioural problems in Georgia: a cross-sectional study using Achenbach's Youth Self Report BMC 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
დუნდუა თამარ Post-Covid X-ray Changes of the Lung in Children 2023 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
დუნდუა თამარ Post-Covid X-ray Changes of the Lung in Children 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
დუნდუა თამარ X-ray Diagnosis of Lung Hypoplasia Printing House: ''GRIFFON'' 2023 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
დუნდუა თამარ X-ray Diagnosis of Lung Hypoplasia Printing House: ''GRIFFON'' 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
გველესიანი მარიამ დიდი დედა ქალღვთაება: საქართველო და გარე სამყარო საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გველესიანი მარიამ Christ as The Sun-God and the Seasons in Medieval Georgian Spirituality Iconographica 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მოღიმი ბაჰმან 2023 ჟურნალი-გაზეთი
მოღიმი ბაჰმან 2023 ჟურნალი-გაზეთი
მოღიმი ბაჰმან 2023 ჟურნალი-გაზეთი
მოღიმი ბაჰმან 2023 ჟურნალი-გაზეთი
მოღიმი ბაჰმან 2023 ჟურნალი-გაზეთი
არაბული ლილი In press Recent advances in nanocarrier-based targeted drug delivery: for lung, colon, and breast cancers 2023 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
სალუქვაძე ვანო ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თურქეთში და მათი ეროვნულ-კულტურული თვითიდენტიფიკაცია (სამსუნის ილის ჩარშამბას და სალიფაზარის ილჩეს სოფლების მაგალითზე) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სალუქვაძე ვანო 1853-1856 წწ. ყირიმის ომისა და 1877-1878 წწ. რუსეთ-ოსმალეთის ომების ასახვა ქართულ ფოლკლორში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გულიაშვილი სოფიო „შუშანიკის წამების“ არამთავარი პერსონაჟები (თავი წიგნში) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
ცირამუა სერგო გადაწყობადი სტრუქტურის სისტემები მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე ინფორმატიკისა და ავტომატიზაციის პრობლემების ინსტიტუტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქოქრაშვილი ხათუნა ტრანსკავკასიური სანაოსნო სისტემის პროექტის შესახებ (მე-19 ს-ის 30-იანი წლები) გამომცემლობა: „შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქოქრაშვილი ხათუნა ალექსანდრე ცაგარელის საეკლესიო კვლევები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობა და სტატუსი მე-18 ს-ის მეორე ნახევარში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ქოქრაშვილი ხათუნა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ათეისტური პროპაგანდის მეთოდები ტოტალიტარულ სახელმწიფოში (მე-20 ს-ის 20-30-იანი წლები), თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, XVI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თეზისები თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2023 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
მაჩიტიძე მანანა Assessment of Knowledge and Attitude Towards the Medical Interdisciplinary Team Among Health Science Students Am J Biomed Sci & Res 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჩხეიძე მაია The Methodology of clustering the thematic dimension of professional communication Design Engineering / Scopus 2023 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ჩხეიძე მაია The Methodology of clustering the thematic dimension of professional communication Design Engineering / Scopus 2023 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი ტრისტან მსახურთა სოციალური წრის საკითხისათვის (შედარებითი ანალიზი ევროპელ მინისტერიალებთან) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ქუტიძე დავით მთავრობის სტრატკომების საჯარო კომუნიკაცია - როცა სტრატეგია და პრაქტიკული საქმიანობა ერთმანეთს არ ემთხვევა კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ქუტიძე დავით ბოლო ათწლეულის რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომლებმაც ქართული მედია შეასუსტეს კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
გოგიჩაძე მარიამ Influence of COVID-19 Conditions on Sleep Alterations of Georgian and Foreign Students at the University of Georgia: A Cross Sectional Study 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
მაჩიტიძე მანანა Assessment of Nurses Education and Attitudes Toward Patient Safe Medication Administration in Georgia American Journal of Biomedical Science & Research (ISSN: 2642-1747) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ორაგველიძე ეკა „თვითშემეცნების პრობლემა და „დავითიანის“ არქიტექტონიკა“ საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 მონოგრაფია
ორაგველიძე ეკა „ილია ჭავჭავაძე სიკვდილით დასჯის კანონის წინააღმდეგ“ საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბარკალაია ბესიკ ,,ეროვნული პარკი-ტურისტული ობიექტი“ 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გიორგობიანი ლიუბოვ ,„ სახის ნერვის პარეზის მკურნალობა აკუპუნქტურით და აკუპრესურით“ 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ყაზახაშვილი ნატა Evaluation of barriers to cervical cancer screening in Georgia PubMed.Central European Journal of Public Health 2023 Mar;31(1):9-18. doi: 10.21101/cejph.a7621. PMID: 37086415 DOI: 10.21101/cejph.a7621 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბერუჩაშვილი თინა კოლორექტული კიბოს(CRC) ადრეული დიაგნოსტიკა და სკრინინგი საქართველოში 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბერუჩაშვილი თინა Incidence and Patterns of Digestive Organ Cancer in Georgia: Insights from a Population-Based Registry Study in 2021. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბერუჩაშვილი თინა The incidence of colorectal cancer (CRC) in Georgia continues to increase: A population-based registry study. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
დურგლიშვილი ნატო Assessment of Nurses Education and Attitudes Toward Patient Safe Medication Administration in Georgia. Am J Biomed Sci & Res. 2023 20(2) AJBSR.MS.ID.002693. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
დურგლიშვილი ნატო Assessment of Knowledge and Attitude Towards the Medical Interdisciplinary Team Among Health Science Students. Am J Biomed Sci & Res. 2023 20(2) AJBSR.MS.ID.002691. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
ლანდია ნათია Influence of COVID-19 Conditions on Sleep Alterations of Georgian and Foreign Students at the University of Georgia: A Cross Sectional Study Quality in Primary Care ISSN: 1479-106427 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი,მედიცინის დეპარტამენტის უფროსი მედიცინის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი მარიამ Comparison of 14.1-year survival of pressed acid etched e. max lithium disilicate glass ceramic complete and partial coverage restorations in patients with parafunctional habits: A prospective clinical study.Manuscript in preparation. Manuscript in preparation. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი მარიამ A commentary on: A Total of 1, 132 All-Ceramic Single-Tooth Restorations Show Acceptable Survival Rates up to 15 Years in a Non-University Setting. 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი მარიამ Incidence of endodontic therapy after complete or partial coverage class-ceramic restorations with a follow-up time of over 30 years: A prospective clinical study Journal of Prosthetic Dentistry 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
თოფურია დავით CHARACTERISTICS OF IMMUNE SYSTEM OF THE SKIN (REVIEW) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით CURCUMIN AND RESVERATROL TREATMENT OUTCOMES IN DERMATOLOGY 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით EMBELIN AND NARINGENIN TREATMENT EFFECTS ON SKIN DISEASES 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით THE EFFECT OF NATURAL PRODUCTS AGAINST SKIN DISORDERS; MANGIFERIN AND LUTEIN 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გურგენაშვილი ირინა რუსეთის ჩრდილქვეშ - რატომ „აღარ გვადარდებს“ ოკუპირებული ტერიტორიები?! კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ზედელაშვილი დავით საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციური რეკონსტრუქცია შედარებით პერსპექტივაში Gnomon Wise, საქართველოს უნივერსიტეტი, OSGF 2023 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე დასაქმება საჯარო სექტორში - ემპირიული ანალიზი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე საჯარო სექტორის ემპირიული ანალიზი - მთავრობის ზომის შეფასება და მისი გავლენა ეკონომიკაზე Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე ეროვნული ბანკის სანდოობა Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე საქართველოს ეროვნული ბანკის გავლენა ბანკების მომგებიანობაზე - ემპირიული ანალიზი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე საკუთრების უფლების პოლიტეკონომია Forbes Georgia 2023 ჟურნალი-გაზეთი
შამუგია ეგნატე ციფრული ინფრასტრუქტურა და მისი გამოყენება Forbes Georgia 2023 ჟურნალი-გაზეთი
შამუგია ეგნატე ციფრული ლარი: ახალი საფრთხე თავისუფლებისთვის Forbes Georgia 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ქეცბაია თამარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული საქმეების დინამიკა სასამართლოს ინსტიტუციური ევოლუციის ჭრილში კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ქეცბაია თამარი საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციური რეკონსტრუქცია შედარებით პერსპექტივაში კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ხორგუაშვილი ზვიად სავალდებულო საპენსიო სისტემის მიმოხილვა და ანალიზი კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ხორგუაშვილი ზვიად საქართველოს საგადასახადო სისტემის მიმოხილვა და ანალიზი კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ხორგუაშვილი ზვიად საქართველოს აგრარული სექტორის მაჩვენებლებისა და გამოწვევების ანალიზი კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ხორგუაშვილი ზვიად საქართველოს აგრარული სექტორის მაჩვენებლებისა და გამოწვევების ანალიზი ნაწილი 2: სამთავრობო პოლიტიკის მიმოხილვა კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ხორგუაშვილი ზვიად საქართველოს მთავრობის სოციალური პოლიტიკის მიმოხილვა და ანალიზი ნაწილი 1: საპენსიო სოციალური დახმარება კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
ხორგუაშვილი ზვიად საქართველოს მთავრობის სოციალური პოლიტიკის მიმოხილვა და ანალიზი ნაწილი 2: მიზნობრივი სოციალური დახმარება კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2023 მონოგრაფია
კერესელიძე მაია საჭმლის მომნელებელი ორგანოების კიბოს შემთხვევები და ნიმუშები საქართველოში: 2021 წლის პოპულაციის რეესტრის კვლევის შედეგები MDPI 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია კოლორექტალური კიბოს (CRC) სიხშირე საქართველოში კვლავ იზრდება: პოპულაციაზე დაფუძნებული რეესტრის კვლევა Elsevier 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია ევროპის კიბოს სამიტი 2022 წარდგენა პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ქსელისთვის კოლორექტალური კიბოს (CRC) ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი საქართველოში Elsevier 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია COVID-19 პანდემიის გავლენა 2020 წლის განმავლობაში მსოფლიოს 20 ქვეყანაში საერთო, სქესისა და ასაკის მიხედვით ყველა მიზეზით სიკვდილიანობაზე: C-MOR პროექტის შედეგები BMC 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ნიკურაძე გვანცა მაუწყებლობის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილების გავლენა ციფრულ უფლებებზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 2023 მონოგრაფია
სტურუა ნატა საქართველოს შრომის კოდექსის კომენატრები, მუხლი 49, 51, 61, 62, 70, 71, 72, 73 ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
კიკვაძე თამარ English for Medics: A new paradigm in Teaching English 13th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა შუა საუკუნეების საქართველოს ქრისტიანული ხელოვნების საგანძური iMac 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
ბურჭულაძე ნინა თამარ მეფის ჯვრის ბუდის ქტიტორის ვინაობის საკითხისთვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ლობჯანიძე მარიამ თანამედროვე სადოქტორო პროგრამა საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალურ მეცნიერებებში საქართველოს უნივერსიტეტებში Population Medicine 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ქართული ისტორიოგრაფიის ძირითადი ტენდენციები ნაციონალიზმის ეპოქაში და ისტორიული გმირის კონცეფცია“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შრომები, XVI, ბათუმი, 2023; 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ფიფია კახაბერ ანტონინუს პიუსის აღმოსავლური პოლიტიკა და ლაზეთის სამეფო გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. შრომათა კრებული. N 22. 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ფიფია კახაბერ ლუკანუსის ერთი ცნობის დაზუსტებისათვის საქართველო და კავკასია — წარსული, აწმყო, მომავალი. II საერთაშორისო კონფერენცია. თეზისები 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ჭუმბურიძე დოდო „ეროვნული ინტერესებისა და ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების ურთიერთმიმართების საკითხი ნაციონალიზმის ეპოქის ქართულ აზროვნებაში“. 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ორაგველიძე ეკა 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდის ტესტების ნიმუშები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამომცემლობა "სამშობლოს" სტამბა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ოძელაშვილი ინგა A Review of New Technologies in Anatomy Teaching Methods Georgian Scientists ქართველი მეცნიერები Vol. 5 Issue 2, 2023 https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.02.28 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ოძელაშვილი ინგა Influence of Covid 19 Conditions on Sleep Alterations of Georgian and Foreign Students at the University of Georgia: A Cross Sectional Study Quality in Primary Care, ISSN: 1479-1064, Journal h-index: 27, Journal, CiteScore: 6.64 Journal Impact Factor: 4.22 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა სამწერობლების წყვილი უბისიდან. შუა საუკუნეების ქართული საეკლესიო საგანძურის ისტორიისთვის ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბურჭულაძე ნინა Icons from Savaneti in the Context of Byzantine Painting Brepols 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღუდუშაური თინა სინერგეტიკული პარადიგმა: ლინგვისტური და კულტურული ანთროპოლოგიის შერწყმა კულტურულ ღირებულებათა კვლევებში SADAB 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ქორიძე თამარ ახლადაღმოჩენილი წარწერა აწყურიდან და მირეანისძეთა საგვარეულო საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
კუტალია ეკატერინე Encouraging Autonomy in ESP Using ICT SADAB conference, ISBN: 978-N 605-71623-6-6 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ვერბი ლელა Space Fiction as a Literary Category SADAB 14th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
კუტალია მაკა Encouraging Autonomy In ESP Using ICT 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნატროშვილი თამარი Exploring Gender Marking in Political Discourse: a Linguistic Analysis of the Election Speech Journal of Social Research and Behavioral Sciences (SADAB) 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
გაბაშვილი მარიამ გრაგნილისებრი ორნამენტები შუა საუკუნეების ქართულ ქვაზეკვეთილობაზე ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
არაბული ლილი The Role of Anthelmintic Compounds in Zoological Medicine Apple Academic Press 2023 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
წიწუაშვილი ლელა მხატვარი მერაბ გაგილაძე სეზანი 2023 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
წიწუაშვილი ლელა დიმიტრი ხახუტაშვილი, სტატია მედია პალტფორმა ათინათი 2023 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
კვაჭაძე მარინე qalTa mimarT Zaladobisa da ojaxSi Zaladobis winaaRmdeg brZolis administraciulsamarTlebrivi meqanizmebi (damcavi orderebi) საქართველოს უზენაესი სასამართლო 2023 მონოგრაფია
კვაჭაძე მარინე ბავშვზე სექსუალური ძალადობისა და სექსუალური ექსპლუატაციის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელების ძირითადი სტანდარტები ლანსაროტის კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო აქტების ჭრილში საქართველოს უზენაესი სასამართლო 2023 მონოგრაფია
ფრუიძე ნანა აკაკი წერეთლის კიდევ ერთი უცნობი თხზულება. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის გამომცემლობა 2023 ჟურნალი-გაზეთი
კუპრაძე ნანა ვაჟა-ფშაველას ლიტერატურული ზღაპარი ,,გოჩი“ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ბურჭულაძე ნინა 100 ქართული ხატი ქარჩხაძის გამომცემლობა 2023 წიგნი(პოპულარული)
შავთვალაძე ნანა ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე II, ,,სამუშაო რვეული” ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე II, ,,სამუშაო რვეული” ფორმა 2023 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა ,,ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი“ ფორმა 2023 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა ,,ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი“ ფორმა 2023 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი - „ენა და კულტურა“ N29 ISBN 1987-7323 ჰპმგფ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი - „ენა და კულტურა“ N29 ISBN 1987-7323 ჰპმგფ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი - „ენა და კულტურა“ N30 ISBN 1987-7323 ჰპმგფ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი - „ენა და კულტურა“ N30 ISBN 1987-7323 ჰპმგფ 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხუნდაძე ნინო ფერმწერი რადიშ თორდია. საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურჭულაძე ნინა მარადიული ღირებულებები ქრისტიანულ ხელოვნებაში. სინას მთის წმ. ეკატერინეს მონასტრის მაცხოვრის VII საუკუნის ხატისა და ძველი და ახალი ქართული საეკლესიო მხატვრობის მაგალითების მიხედვით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ნარმანია მირანდა Solution of the Kirsch Problem for the Elastic Materials with Voids in the Case of Approximation N=1 of Vekua’s Theory Springer 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
განუგრავა ნინო ონკოლოგიურიდაავადებებისშესახებსაზოგადოებისინფორმირებულობისშეფასებასაქართველოში ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკადასოციოლოგია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლემონჯავა გივი სამი ანგარიშის ფინანსური მოდელი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ლემონჯავა გივი ვალუტის გაცვლითი კურსის პროგნოზირებაში პარალელური მონაცემების გამოყენება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII კონფერენცია 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჯიქურაშვილი თინათინ Twelve Minor Prophets in Georgian Sources 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბუკია იზა TAX POLICY DIRECTIONS AND IMPLEMENTED REFORMS IN GEORGIA International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom ISSN 2348-0386 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ნოსელიძე ირაკლი ორგანზომილებიანი წრიული სიგნალების სისტემები IEEEXplore 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ნოსელიძე ირაკლი ორგანზომილებიანი წრიული სიგნალების სისტემები IEEEXplore 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ტაველიშვილი საბა გეოპოლიტიკური დინამიკა სამხრეთ კავკასიაში: თურქეთი, ირანი და რეგიონული გავლენა RumeliYA Yayıncılık & Publishing 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბურდული ნანა "ანგარებიანი ურთიერთობების" მიმართ დამოკიდებულების კვლევა 87 ქვეყანაში Springer 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ბურდული ნანა "ანგარებიანი ურთიერთობების" მიმართ დამოკიდებულების კვლევა 87 ქვეყანაში Springer 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ყურაშვილი ნინო Cordyceps Sinensis -მეცნიერულად დადასტურებული ეფექტური ადაპტოგენი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლაზარაშვილი ლალი პარტნიორის დერივაციული სარჩელის პროცესუალური მხარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
მეშველიშვილი თეა The Secret Diplomacy of Turk Nationalists and The Soviets In 1919 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოგოლაძე თამუნა Age-specific prevalence of Human Papillomavirus type 16/18 infections, abnormal cytology and cervical intraepithelial neoplasia among screened women in Tbilisi. TRANSLATIONAL AND CLINICAL MEDICINE - GEORGIAN MEDICAL JOURNA 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შამუგია ეგნატე Moral Hazard in Government Health Programs - New Evidence from Georgia 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჯიქურაშვილი თინათინ Georgian Versions of The Twelve Minor Prophets (Commentary Of Micah and Amos by Theodoret of Cyrus) 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
კანდელაკი სოფიკო მარცხენა პარკუჭის ჰისტოლოგიურ ცვლილებებზე პასუხისმგებელი ინტერკალირებული დისკების მახასიათებლები 30 დღის თეთრ ვირთაგვებში მექანიკური დატვირთვის ექსპერიმენტში Journal of Medical and Chemical Sciences 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კანდელაკი სოფიკო ქსტრაცელულური მატრიქსი და ანგიოგენეზი მოპროლიფერაციე, მცირე ზომის ლეიომიომებში რეპროდუქციულ პერიოდში ასაკობრივ ასპექტში ქართველი მეცნიერები 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური ხათუნა THE ORIGINALITY OF GEOFFREY CHAUCER'S NARRATIVE POETICS - "THE CANTERBURY TALES" SADAB Conference, International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
წიკლაური ხათუნა “ SPACE FICTION AS A LITERARY CATEGORY” SADAB Conference, International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ორაგველიძე ეკა „ალეგორიული თხრობის შუასაუკუნეობრივი მოდელი დავით გურამიშვილის „დავითიანის“ მიხედვით“ შრომები; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მანჯავიძე თინათინ The impact of COVID-19-related restrictions on pregnancy and abortion rates in the Republic of Georgia Bmc health services research 2023 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
გაჩეჩილაძე ქეთევან სიმსივნური დაავადებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის შეფასება საქართველოში ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბადრიძე ნათია საკომუნიკაციო სტრატეგიების და ტაქტიკის შესწავლა სამედიცინო კოლეგიალურ დისკურსში RS Global Sp. z O.O. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცქიტიშვილი ანა Validation Of The Georgian Translation Of The Telephone Interview For Cognitive Status, modified (TICS-M) საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი, ტომი 19 №3, 2023; ISSN 1512-2778 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ყანჩელაშვილი გიორგი Seroconversion of hepatitis B vaccine among patients from outpatient clinic in Georgia Vaccine X 2023 ჟურნალი-გაზეთი
სეხნიაშვილი მადონა ნერვ-კუნთოვანი დისფუნქციის დროებითი და მაღალვარიაბელური გაუმჯობესება ელექტრული სტიმულაციით მწვავე კრიტიკული დაავადების მქონე პაციენტებში-საპილოტე კვლევა Springer 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხარძეიშვილი სოფიო ორმაგი p16Inka/Ki67 ბიომარკერების ექსპრესიის თავისებურებები სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის ქალების საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგიურ მასალაში. 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ახვლედიანი გიორგი BRCA გენი პროსტატის კიბოში ინტექოუფენ 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
კაჭარავა ეკა ნანგრევიდან დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმამდე საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხოხაშვილი იზოლდა Production of Protein-Rich, Easily Metabolizable Biomass Based on the Biotransformation of Apple Juice Industry Waste Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 17, no. 2 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხოხაშვილი იზოლდა Production of Protein-Rich, Easily Metabolizable Biomass Based on the Biotransformation of Apple Juice Industry Waste Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 17, no. 2 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხოხაშვილი იზოლდა Production of Protein-Rich, Easily Metabolizable Biomass Based on the Biotransformation of Apple Juice Industry Waste Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 17, no. 2 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გრძელიშვილი ნინო Genomic insights into the safety and bacteriocinogenic potential of isolates from artisanal fermented milk Matsoni 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სხვიტარიძე ნათია Anemia during pregnancy and adverse maternal outcomes in Georgia – a birth registry-based cohort study Plos One 2023 ჟურნალი-გაზეთი
ბერიკაშვილი იოსებ ხელოვნური ინტელექტის როლი საქართველოს მუნიციპალურ ფინანსებში 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლეკიაშვილი თამრიკო South Caucasus under the interests of the great empires (XVI-XVIII centuries) Caucasus journal of social sciences 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ცერცვაძე თამარ Kurtis Edwards; Peter M. Lydyard; Nina Kulikova, Tamar Tsertsvadze; Emanuela V. Volpi; Nicholas Chiorazzi; Nino Porakishvili The role of CD180 in haematological malignancies and inflammatory disorders Molecular Medicine volume29, Article number:97( 2023) Molecular Medicine 2023 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ცერცვაძე თამარ Jano Markhulia 1, *, Shalva Kekutia 1 , Vladimer Mikelashvili 1 , Liana Saneblidze 1 , Tamar Tsertsvadze 2 , Nino maisuradze 1,2 , Nino Leladze 2 , Zsolt Czigány 3 and László Almásy 3, * Synthesis, characterization, and in vitro cytotoxicity evaluation of doxorubicin- loaded magnetite nanoparticles on triple- negative breast cancer cell lines Pharmaceutics . 2023 Jun 17;15(6):1758. doi: 10.3390/pharmaceutics15061758. pharmaceutics 2023 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ჭიკაძე ნინო ANTI -SARS-CoV-2 TOTAL AND ANTI -SPIKE 1&2 I gG ANTIBODIES IN UNVACCINATED VOLUNTEERS AND VOLUNTEERS IMMUNIZED WIHT DIFFERENT VACCINES Allergology and Immunology, Official Journal of the World Immunopathology Organization 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
შავგულიძე სერგო Read Reference Voltage Adaptation for NAND Flash Memories With Neural Networks Based on Sparse Histograms IEEE 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შავგულიძე სერგო კომუნიკაცია დედამიწის დაბალი ორბიტის თანამგზავრებით საქართველოს უნივერსიტეტი 2023 მონოგრაფია
კოზმავა კესო BEHAVIORAL CONSEQUENCES OF SOCIAL STRESS ON GROUPS OF RATS ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
კოზმავა კესო Social stress as a depression induced factor in submissive rats 15-thGottingenMeeting of the German Neuroscience Society 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
აბაშიძე ელენე Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines # 8 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ჭანკოტაძე დიანა Les ONG face à l’identité nationale de la société géorgienne ფრანგული სამეცნიერო ჟურნალი ანთროპოლოგია, კომინიკაცია და მედიაში 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
ნოსელიძე ირაკლი Non-standard mechanism of recombination in the early Universe Royal Astronomical Society 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ნოსელიძე ირაკლი Non-standard mechanism of recombination in the early Universe Royal Astronomical Society 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
წიკლაური დავით Enhanced phase mixing of torsional Alfvén waves in stratified and divergent solar coronal structures – Paper I. Linear solutions Oxford University Press on behalf of Royal Astronomical Society 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური დავით Enhanced phase mixing of torsional Alfvén waves in stratified and divergent solar coronal structures – II. Non-linear simulations Oxford University Press on behalf of Royal Astronomical Society 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჯანელიძე ნინო Phenotypic and Genetic Characterization of Aeromonas hydrophila Phage AhMtk13a and Evaluation of Its Therapeutic Potential on Simulated Aeromonas Infection in Danio rerio MDPI, Viruses 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
დუნდუა თამუნა პირის ღრუს ჯანმრთელობის სტატუსი პოსტკოვიდურ ონკოპაციენტებში - ლიტერატურული მიმოხილვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცომაია აკაკი თანამედროვე მაკროეკონომიკა საქართველოს უნივერსიტეტი 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სალაჰშოურ პეიმან Advancements in Fabrication and Application of Chitosan Composites in Implants and Dentistry: A Review MDPI 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართული ქრისტიანული თემი წმინდა მიწაზე. წმინდა მიწის ქართული წარწერები. - 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო მიხეილ ხელთუფლიშვილი: ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობი დეტალები საქართველოს სახელმწიფო არქივის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, კონფერენციის მასალები, 2022. 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ხორავა ბეჟან ბედიის ტაძარი XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქოქრაშვილი ხათუნა Poti - the Commercial port of Transcaucasia (second half of the 19th century) / ფოთი – ამიერკავკასიის კომერციული ნავსადგური (XIX ს-ის II ნახევარი) (ინგლისურ ენაზე) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაჩიტიძე მანანა COVID-19 Pandemic Effects on Nursing Education - Reality and Perspectives 5th World Congress on NURSING EDUCATION & HEALTH CARE 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ფრუიძე ნანა აკაკი წერეთლის უცნობი წერილები და მათი ატრიბუციის საკითხი სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, #27, ქუთაისი. 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ყურაშვილი ნინო Cuscuta-ს გვარის პარაზიტი მცენარეები ქართულ სამედიცინო ლიტერატურაში LTD The Southern Caucasus International Academy of Modern Sciences. (UK London). 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ზედელაშვილი დავით Constitutionalism in Georgia - Internal Contradictions and Confrontations with Abuse Berliner Wissenschafts-Verlag 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა სასულიერო მწერლობა - წერილები - აგიოგრაფია, ჰიმნოგრაფია, ეგზეგეტიკა მერიდიანი 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ლეკიაშვილი თამრიკო ევროპული ტენდენციების შემოტანა ქართულ ისტორიოგრაფიულ კვლევებში და სულხან ბარათოვის (ბარათაშვილის) „საქართველოს ისტორია“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
მაჭარაშვილი გიორგი მონაცემთა ანალიზი თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Advances in Fabrication and Application of Chitosan Composites in Implants and Dentistry: A Review 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Adsorption, and controlled release of doxorubicin from cellulose acetate/polyurethane/multi-walled carbon nanotubes composite nanofibers 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Fibre-Reinforced Polymer Reinforced Concrete Members under Elevated Temperatures: A Review on Structural Performance 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ A review on the Comsol Multiphysics studies of heat transfer in advanced ceramics 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
არაბული ლილი 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl ammonium triflate (BFPAT) as efficient organocatalysts for the combinatorial synthesis of xanthenes Journal of the Georgian Chemical Society 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ტეფნაძე გიორგი L.-E. Persson, F. Schipp, G. Tephnadze and F. Weisz, An analogy of the Carleson-Hunt theorem with respect to Vilenkin systems, J. Fourier Anal. Appl., 28, 48 (2022), 1-29. 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ტეფნაძე გიორგი N. Nadirashvili, L.-E. Persson, G. Tephnadze, F. Weisz, Vilenkin-Lebesgue points and almost everywhere convergence of Vilenkin-Fejér means and applications, Mediterr. J. Math., 19, 5, (2022) 239. 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ტეფნაძე გიორგი L. E. Persson, G. Tephnadze and F. Weisz, Martingale Hardy Spaces and Summability of one-dimensional Vilenkin-Fourier Series, book manuscript, Birkhäuser/Springer, 2022. 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
წიწუაშვილი ლელა დიმიტრი ხახუტაშვილი სეზანი 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
წიწუაშვილი ლელა მხატვარი და ეპოქა. შალომ კობოშვილი 145 კოლორ გრუპი 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
წიწუაშვილი ლელა ანრი მატისი (დიდი მხატვრების სერია, კონსულტანტი) პალიტრა L 2022 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჩიხლაძე ნინო Biblical Archetypes in Wall Paintings of Svetitskhoveli Cathedral 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
მარგველაშვილი ანა An ancient cranium from Dmanisi: Evidence for interpersonal violence, disease, and possible predation by carnivores on Early Pleistocene Homo Elsevier 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი ანა Bio-Medical Imaging and Its Application Beyond Clinical Medicine Tbilisi State University 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ბერძენიშვილი ლევან 1921-1990 ერთი კაცის და ქვეყნის ამბავი არტანუჯი 2022 წიგნი(პოპულარული)
ბერძენიშვილი ლევან ესქილე, ტრაგედიები. ძვ. ბერძნული ენიდან თარგმნა ლევან ბერძენიშვილმა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 2022 წიგნი(მხატვრული)
ქიტოშვილი ნინო ობიექტურ-სუბიექტური გარემო ფაქტორების როლი ადამიანის ქცევაში ფსიქოლოგია და განათლების მეცნიერებები, თსუ 2022 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო Difficulties in Achieving the Goal of General Education in the School Atlas International Refereed Journal on Social Studies, Abstract Book, ISPEC Publishing House 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა ძალადობრივ ქცევასთან დაკავშირებული კლინიკური ფაქტორები Abstracts of the 30th European Congress of Psychiatry. European psychiatry (ISSN 1778-3585 (online)). Volume 65. Published by Cambridge University press 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროცესი: ხელიშემშლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები IKSAD Global Publications – 2021 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროცესი: ხელიშემშლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები იბეჭდება „საერთაშორისო კონფერენცია ადრეული განათლება და ზრუნვა“ (UNICEF Georgia) საკონფერენციო კრებულში 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროცესი: ხელიშემშლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები ASES International Social Sciences Congress, Conference Book, 2022 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო THE ROLE OF OBJECTIVE-SUBJECTIVE ENVIRONMENTAL FACTORS IN HUMAN BEHAVIOR INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LITERATURE, CULTURE AND LANGUAGE VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY 26-28 MAY Proceedings Book 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ნადირაშვილი ნატო Vilenkin–Lebesgue Points and Almost Everywhere Convergence for Some Classical Summability Methods Mediterr. J. Math. 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ნადირაშვილი ნატო Convergence of $T$ means with respect to Vilenkin systems of integrable functions 2022 ჟურნალი-გაზეთი
მაჩიტიძე მანანა Impact of The Nurses Education and Shortage on The Patients Care Outcomes-Literature Review American Journal of Biomedical Science & Research 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბუკია იზა Entrepreneurial environment in the light of the reforms implemented in Georgia Journal of Economics, Finance and Management Studies 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაჩიტიძე მანანა Possibilities of Nursing High Education in the Context of COVID-19 - Reality and Perspectives European Scientific Institute (ESI) 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მალაზონია ანა რადონის მცირე დოზის, ზემოქმედების ეფექტურობა, გრელინის და გლუკოზის დონეზე, სტრეპტოზოტოცინით ინდუცირებულ შაქრიანი დიაბეტის მქონე ვირთაგვებში მაკედონიის სამედიცინო მეცნიერებათა ჟურნალი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მალაზონია ანა გრელინის რაოდენობრივი ცვლილებები ვირთაგვებში შაქრიანიდიაბეტი ტიპი2-ის დროს ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა; საქართველო 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ყანჩელაშვილი გიორგი ჰაერის დაბინძურებისა და ტყვიის მავნე ზემოქმედების შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დონის შეფასება საქართველოში Georgian Medical News 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ყანჩელაშვილი გიორგი ცნობიერება და დამოკიდებულება COVID-19-ის შესახებ თბილისის, საქართველოს დედაქალაქის, სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებში Georgian Medical News 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ყანჩელაშვილი გიორგი საქართველოს მოსახლეობაში ახალი კორონავირუსთან დაკავშირებული ცოდნა (SARS-COV-2) Georgian Medical News 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ყანჩელაშვილი გიორგი სიცოცხლის ხარისხის ასოციაცია ღვიძლის დაზიანების ხარისხთან, C ჰეპატიტის მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებში, საქართველოში Georgian Medical News 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ყანჩელაშვილი გიორგი პირველადი ჯანდაცვის მუშაკთა შორის აივ/ტუბერკულოზი/HCV-თან დაკავშირებული ცოდნა და ინტეგრირებული სკრინინგი ქვემო ქართლის რეგიონში Georgian Medical News 2022 ჟურნალი-გაზეთი
არაბული ლილი Invitro and invivo examination for bioceramic degradation Journal of Composites and Compounds 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
მარინაშვილი მარინე საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესი მართლმსაჯულება და კანონი, 3 (75) 2022 2022 ჟურნალი-გაზეთი სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ელბაქიძე თინათინ A Survey for Two Major Grapevine Viruses in Georgian Vineyards, Caucasus Region Friends Science Publishers 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ელბაქიძე თინათინ Survey on phytoplasmas associated with grapevine yellows in Eastern Georgia, Caucasus region Agronomic Sciences of the Polish Academy of Sciences 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ყურაშვილი ნინო დიარეა და რამდენიმე მცენარე მისი ეფექტური მკურნალობისთვის ბიზნეზ-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟნრი აკადემია 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ზავრადაშვილი ნანა Risk factors for serious violence in persons with schizophrenia WPA thematic congress book. 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ჩახუნაშვილი კონსტანტინე COVID-19 in Hospitalized Children: A Single-Center Retrospective Study of 604 patients Acquaint Publications 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო Abkhazia in 1918-1921 (political aspects) National Academy of sciences of the Republic of Armenia 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ლეკიაშვილი თამრიკო აფხაზეთი რუსეთის 1905 წლის რევოლუციის პერიოდში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ფოფხაძე გვანცა ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში ლოგოსი 2022 ჟურნალი-გაზეთი
სალაჰშოურ პეიმან Choline chloride based eutectic solvent: a highly efficient reaction media for the synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-thiones JCC Research Group 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ძოწენიძე ნინო სადოქტორო სწავლების დასრულების ბარიერები საქართველოში PMCG 2022 მონოგრაფია
ჭილაძე გიორგი Chiladze G.B. „Management of Scientific Research, Intellectual Property and Innovation in Accordance with the Law "On Science, Technologies and their Development“. European Science Review 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჭილაძე გიორგი Chiladze G.B. Government Program 2021 - 2024 and the Role of Intellectual Property, Innovations in the Development of Entrepreneurial Activity in the Country Problems of Modern Science and Education 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჭილაძე გიორგი Chiladze G.B. Government Program 2021 - 2024 "For the Construction of the European State" and the Role of Intellectual Property, Innovations in the Economic Development of the Country European Science Review. Premier Publishing 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჭილაძე გიორგი Chiladze G.B. Management of the Strategic Plan for the Development and Analysis of the Academic Programs at the Military University LAND FORCES ACADEMY REVIEW 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჭილაძე გიორგი Work motivation and job satisfaction of primary healthcare workers in Georgia. // Taylor and Francis Hospital Topic 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
თუთბერიძე გიორგი Modulus of continuity and boundedness of subsequences of Vilenkin-Fejer means in the martingale Hardy spaces 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თუთბერიძე გიორგი Absolute convergence factors of Lipshitz class functions for general Fourier series 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თუთბერიძე გიორგი Sharp $( H_{p},L_{p})$ type inequalities of maximal operators of $T$ means with respect to Vilenkin systems with monotone coefficients 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თუთბერიძე გიორგი Some problems of convergence of general Fourier series 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თუთბერიძე გიორგი Almost everywhere convergence of Nörlund means with respect to Vilenkin systems of integrable functions 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური რობიზონ ფოლატის დეფიციტის გავრცელება და კორელაცია ნერვული მილის დეფექტების ფორმირებასთან Acta Scientific NUTRITIONAL HEALTH / Acta Scientific | International Open Library | Open Access Journals Publishing Group 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბენია მეგი Importance of Maintaining and Strengthening NATO’s Nuclear Deterrence: A Historical Overview საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS) 2022 ჟურნალი-გაზეთი
კვამლაძე ტატო Russia’s war in Ukraine and reconfiguration in the South Caucasus International Centre for Defence and Security (ICDS) 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ბოგდანოვი ფაიკ Waveguide Port Approach in EM Simulation of Microwave Antennas 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
გულიაშვილი სოფიო არსებობს თუ არა XX-XXI საუკუნეების ქართული ჰაგიოგრაფია? ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
არაბული ლილი Review of bubble and magnetically driven catalytic micro/nanomotors: Fabrication and characterization Journal of Composites and Compounds 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
მაჩიტიძე მანანა Frequency of Vaginal Candida in Diabetes Patients – Overview Georgian Scientists 2022 ჟურნალი-გაზეთი
მაჩიტიძე მანანა The Role of Computed Tomography in Diagnosing and Treating Community-Acquired Bacterial or Viral Pneumonia in Children Journal of Clinical Case Studies Reviews & Reports. 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ჯაში მარიამ Unknown ovarian neoplasm with retroperitoneal involvement- Metastasis or two primary tumors? BMJ 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ჭელიძე ელისო ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის საკითხისათვის ქვემო იმერეთის ეთნოგრაფიული მასალის მაგალითზე (ნ. ჩირგაძესთან თანაავტორობით) შპს „პრინტჯეო" 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ The Effect of Additional Ceramic Fiber on Wear and Mechanical Properties of Thermal Barrier Coatings 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Carbon-based composites for removal of pharmaceutical components from water 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Control of drug release from cotton fabric by nanofibrous mat 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Failure mechanisms and structure tailoring of YSZ and new candidates for thermal barrier coatings: A systematic review 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Effects of synbiotic supplementation on anthropometric indices and body composition in overweight or obese children and adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Laser-Based Additive Manufacturing of Magnesium Alloys for Bone Tissue Engineering Applications: From Chemistry to Clinic 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ A review on recent advances in dry reforming of methane over Ni-and Co-based nanocatalysts 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Review of bubble and magnetically driven catalytic micro/nanomotors: Fabrication and characterization 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქაჯაია ნინო "მაღალი პოტენციალის" ინდიკატორების შეფასება THE UNIVERSITY OF GEORGIA THE HERMÈS REVIEW P U B L I S H I N G H O U S E 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
გაგოშიძე დავით Female Burial from Doghlauri: For the chronology of Late Bronze Age Caucasus Science Journal 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე დავით The Late Hellenistic – Early Roman period Cemetery Archaeopress Publishing 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ჯიქურაშვილი თინათინ Holy monastery of Iviron Catalogue of the Georgian Manuscripts (ათონის ივერთა მონასტრის ქართული ხელნაწერების კატალოგი) 2022 მონოგრაფია
ადამია ზურაბ Impact of Graphene Addition on the Microstructure and Thermoelectric Properties of Bi2Sr2Co1. 8Oy Ceramics Bull. Georg. Natl. Acad. Sci 16 (1) 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინჟინერიის დეპარტამენტი
ღაღანიძე მერაბ ევროპის შუაგულში საუკუნეთა ზღვარზე: 100 ჩანაწერი კულტურის, რელიგიისა და სამოქალაქო ცხოვრების ირგვლივ ქრისტიანული თეოლოგიისა და კულტურის ცენტრი 2022 წიგნი(პოპულარული)
ღაღანიძე მერაბ პლატონ იოსელიანი – მკვლევარი, მასწავლებელი, მოხელე არტანუჯი 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ღაღანიძე მერაბ ილია ჭავჭავაძის “ოსმალოს საქართველო”: ეროვნული ერთიანობის კონცეფცია მწიგნობარი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ წინათქმა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ღაღანიძე მერაბ ილია ჭავჭავაძის პირველი სრული ბიოგრაფია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ღაღანიძე მერაბ “კაცი, რომელიც შეეშალათ”: ალფრედ ჰიჩკოკი სამართლიანობასა და სასწაულს შორის ილია ჭავჭავაძის ცენტრი 2022 წიგნი(პოპულარული)
ღაღანიძე მერაბ მიქელ თამარაშვილი ეროვნულობისა და რელიგიურობის ურთიერთობის გამო სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ პაპი ჰრომისა, – სასურველი მწირველი მეფე დავითისათვის, – “ვეფხისტყაოსნის” პროლოგში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ ედვარდ მორგან ფორსტერის “მანქანა ჩერდება”: ადამიანი დისტოპიურ იზოლაციაში შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ ვლადიმირ ბენეშევიჩი და საქართველოს ეკლესიის დროებითი მმართველობა შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ ქართულ მიწათა ერთიანობის საკითხი ქართულ ისტორიულ აზროვნებაში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ Archpriest Pkhakadze – the Disciple of the Grand Inquisitor: Apocalypce, Power and Religion in the Short Story “The Drought” by Aleksandre Kutateli ICLA 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სურმანიძე ნათია Legislative Challenges of Georgian Entrepreneurship and Business Competitiveness Faculty of Business and Economics, University of Malaya 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სურმანიძე ნათია Legislative Challenges of Georgian Entrepreneurship and Business Competitiveness Faculty of Business and Economics, University of Malaya 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სურმანიძე ნათია Legislative Challenges of Georgian Entrepreneurship and Business Competitiveness Faculty of Business and Economics, University of Malaya 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი D. Baramidze, L.-E. Persson, H. Singh, G. Tephnadze, Some new results and inequalities for subsequences of Nörlund logarithmic means of Walsh-Fourier series, J. Inequal. Appl., DOI: https://doi.org/10.1186/s13660-022-02765-5, 2022, 2022(1), 30. 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ხაკსარმაღამი სამად A review on recent advances in dry reforming of methane over Ni- and Co-based nanocatalysts sciencedirect 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ხაკსარმაღამი სამად Poly (β-Cyclodextrin-co-citric Acid) Functionalized Natural Nanozeolite: An Eco-Friendly Platform for IB Delivery mdpi 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ცირამუა სერგო პროგრამული კოდის ხარისხის შეფასების პროგრამული ინსტრუმენტის შემუშავება International Journal on Information Technologies & Security, № 2 (vol. 14) 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჯიშკარიანი ბაჩანა სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში – მოკლე შედარებითი ანალიზი 2022 ჟურნალი-გაზეთი სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ჯიშკარიანი ბაჩანა სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი-დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ, სახელმძღვანელო იურისტების სამყარო 2022 წიგნი(სამეცნიერო) სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ბანძელაძე მარი Crisis communication by the government of Georgia during the COVID-19 pandemic Routledge 2022 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
ჯავახიშვილი გელა ნუშის კალიბრატორი უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობის ვიბროამძრავით 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი ინჟინერიის დეპარტამენტი
ხუნდაძე ნინო საქართველოს მხატვარი ქალები საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ბურდული ნანა ადამიანის ფიზიკური მიმზიდველობის ძლიერი პრედიქტორები: მონაცემები 93 ქვეყნიდან Elsevier 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ბურდული ნანა ადამიანის ფიზიკური მიმზიდველობის ძლიერი პრედიქტორები: მონაცემები 93 ქვეყნიდან Elsevier 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ბურდული ნანა მაღალი პოტენციალის მქონე თანამშრომელთა ინდიკატორების შეფასება THE UNIVERSITY OF GEORGIA, PUBLISHING HOUSE 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ბურდული ნანა მაღალი პოტენციალის მქონე თანამშრომელთა ინდიკატორების შეფასება THE UNIVERSITY OF GEORGIA, PUBLISHING HOUSE 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
სულაძე თამარ Staphylococcus epidermidis ვირულენტური ფაგების გამოყოფა და დახასიათება 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტ პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
დემეტრაშვილი კახაბერ 14) ქართველ მეფეთა პოლიტიკური ურთიერთობა შაქის სახანოს მმართველებთან XVIII საუკუნის შუა წლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კარტოზია მაკა საკუთრების უფლების რეფორმის აქტუალური საკითხები საქართველოში 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
წიკლაური ლია Physicochemical characteristics of fresh and lyophilized Georgian royal jelly and Formulation bentonite-based cream "Association For Science" 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კვარაცხელია ნათია Preterm Birth in Georgia: Multicausal phenomenon SADAB Journal of Social research and behevioral Sciences 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Neologisms in Political Discourse 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Neologisms in Political Discourse 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Shifts in the Associative Continuum of the Concept 7th International Conference on Social Sciences, Humanities and Education 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Shifts in the Associative Continuum of the Concept 7th International Conference on Social Sciences, Humanities and Education 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Georgia: The Transformation of National Curricula from the Georgian Soviet Socialist Republic to the Republic of Georgia Research Handbook on Curricula and Education / Edward Elgar Publishing 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Georgia: The Transformation of National Curricula from the Georgian Soviet Socialist Republic to the Republic of Georgia Research Handbook on Curricula and Education / Edward Elgar Publishing 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნატროშვილი თამარი Linguistic Analysis of Hate Speech on Social Media The University of Georgia Publishing House 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
კირაკოზაშვილი თეონა გაცრუებული მოლოდინი - ეფექტი თუ სიტუაცია? The Caucasus Journal of Social Sciences 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ასათიანი ნათია Absurd Trial according to Camus novel The Stranger THE UNIVERSITY OF GEORGIA P U B L I S H I N G H O U S E 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ასათიანი ნათია Linguistic Analysis of Literature, J. Galsworthy's Novel "The Forsyte Saga" SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ასათიანი ნათია "From Penelope to Molly Bloom – From Mythology to Modern literature" SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
კუტალია მაკა პოლისემიის მნიშვნელობა პროფესიულ დისკურსში 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ჯანბერიძე ელენე National Multicentre Cross-Sectional Study to Identify Medical, Social and Ethical Problems of the Elderly Population in Georgia SAGE Journals 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ფრუიძე ნანა ოქროპირ ბაგრატიონი - ქართული კულტურის პოპულარიზატორი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფრუიძე ნანა „აკაკის პუბლიცისტიკის საიდუმლოებები“ სუ გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფრუიძე ნანა ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა ახალი აკადემიური გამოცემა. სარედაქციო წერილი ილიას ფონდი 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
მეტრეველი არჩილ სტატია - საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის ხელშეკრულების იდეის „კონსტიტუციურ შეთანხმებად“ გარდაქმნის ერთი მიზანი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო / გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მეტრეველი არჩილ სახელმძღვანელო - რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება / ნაწილი II / კოლექტიური და ინსტიტუციური ასპექტები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ავალიშვილი მარიამ On Approximation of Nonclassical Model for Thermoelastic Bars by One-Dimensional Problems Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
ავალიშვილი მარიამ Two-dimensional models of thermoelastic shells within the frame-work of the Chandrasekharaiah-Tzou theory Abstr. of XXXVI International Enlarged Sess. of the Seminar of I. Vekua Inst. Appl. Math. 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
ლალიაშვილი თამარი 2021 სასამრთლო რეფორმები გარდამავალი დემოკრატიის პირობებში ლუსტრაცია-ვეტინგის ფორმები სასამრთლო სისტემაში 2021 წელი This report was made possible by the generous support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this report are the sole responsibility of the Group of Independent Lawyers and do not necessarily reflect the views of East West Management Institute, USAID or the United States Government. 2022 მონოგრაფია
გახარია თათია Correlation of Proinflammatory Cytokine Levels with Seizure Frequency and Severity in Childhood Refractory Epilepsies 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი ფარმაციის დეპარტამენტი
გახარია თათია Alterations of plasma pro- Inflammatory Cytokine Levels in Children with Refractory Epilepsies 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი ფარმაციის დეპარტამენტი
მანჯავიძე თინათინ Changes in cesarean section rates after introduction of a punitive financial policy in Georgia: A population-based registry study 2017-2019 PLoS One 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
მარგველაშვილი ანა Frontal sinuses and human evolution American Association for the Advancement of Science 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
დურგლიშვილი ნატო Frequency of Vaginal Candida in Diabetes Patients- Overview Journals.4science.ge 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
დურგლიშვილი ნატო Cell Therapy For Cutaneous Diseases Practical Virtual Conference in Modern Medicine and Health: Prognosis, Achievement and Challenges 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა „მაშავის (MASHAV) 30 წელი საქართველოში“(თეზისები) საქართველოს ეროვნული არქივი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა „მაშავის (MASHAV) 30 წელი საქართველოში“(თეზისები) საქართველოს ეროვნული არქივი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა ჰოლოკოსტის სწავლება საქართველოში საქართველოს უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა ჰოლოკოსტის სწავლება საქართველოში საქართველოს უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა Shifts in the Associative Continuum of the Concept Maia Chkheidze, Revaz Tabatadze, Tina Gudushauri Diamond Scientific Publishing 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ბარნოვი ნინა უმბერტო ეკოს სემიოლოგიური თეორიის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნახუცრიშვილი ეკა COMMON DISEASES WITH UNCOMMON PRESENTATIONS 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ნარმანია მირანდა Solution of Some Boundary Value Problems of Tension-Compression And Bending of Plates in the Case of the N=1 Approximation of the Vekua Theory VIAM.TSU 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
დარახველიძე მარინა სტუდენტებისთვის აკადემიური ტვირთის შემცირება კლინიკური უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებით სწავლების გაუმჯობესებით თანატოლებთან მენტორობით პრეკლინიკურ გარემოში 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ქადაგიშვილი სოფიო ქართული ეთნიკური იდენტობა შუა საუკუნეებში 2022 მონოგრაფია
მაჭავარიანი მაია აშშ-ესპანეთის ომი 1898 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე - -ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან არსებული ივანე ჯავახიშვილის სლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ყოველწლიური XXIII კონფერენცია 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
მრევლიშვილი ნანა სასულიერო მწერლობა - წერილები თსუ 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
გიგინეიშვილი ელენე Oral Health Care of People with Disabilities - A Challenge in Dental Education in Georgia European Scientific Journal 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
გიგინეიშვილი ელენე https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA/fileview/oral-health-quality-and-accessibility-of-dental-care-services-in-people-with-disabilities_May_2023_2124861369_3111825.pdf Global Journal For Research Analysis 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
გვენეტაძე ნათელა ნატო-ს როლი საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცების პროცესში იკვლიე ნატო, საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრი 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
კუცია ნინო ევროპის კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო და საქმის წარმოების სახეები მართლმსაჯულება და კანონი 2022 ჟურნალი-გაზეთი
შავთვალაძე ნანა „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, A 1, მოსწავლის წიგნი, მოსასმენი მასალით ფორმა 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, A 1, მოსწავლის წიგნი, მოსასმენი მასალით ფორმა 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, A 2, მოსწავლის წიგნი, მოსასმენი მასალით ფორმა 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, A 2, მოსწავლის წიგნი, მოსასმენი მასალით ფორმა 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ბოსტოღანაშვილი ნესტან მიკრობიოტის როლი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების განვითარებისა და მკურნალობის პროცესში, 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ნიკოლეიშვილი ელზა Oral Health Care of People with Disabilities-a challenge in Dental Education in Georgia European Scientific Institute 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დეპარტამენტი
ბაზღაძე თამარ ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის ხელშეკრულებისა და მის საფუძველზე გაცემული კონოსამენტის ურთიერთმიმართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლაღიძე ნინო აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონის განვითარების სტრატეგია და ურბანული ტერიტორიების არქიტექტურული და სივრცითი ორგანიზების პრინციპები საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "Endless Light in Science" 2022 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
ლაღიძე ნინო აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონის განვითარების სტრატეგია და ურბანული ტერიტორიების არქიტექტურული და სივრცითი ორგანიზების პრინციპები საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "Endless Light in Science" 2022 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
ლაცაბიძე ალექსანდრე კასპიის ზღვის რეგიონის როლი გლობალურ ენერგო უსაფრთხოების სისტემაში. გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ლაღიძე ანა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონის განვითარების სტრატეგია და ურბანული ტერიტორიების არქიტექტურული და სივრცითი ორგანიზების პრინციპები საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "Endless Light in Science" 17/12/2022 ალმათი ყაზახეთი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
გოდერიძე თამარ Frequency of Vaginal Candida in Diabetes Patients- Overview Journals.4science.ge 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
საბაშვილი მაკა Oral Health Care of ASD Patients-A Challenge in Dental Education in Georgia ADEE Palma Annual Meeting 2022 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
თედიაშვილი მარინა Aeromonas hydrophila -ს ფაგის AhMtk13a ფენოტიპური დაგენეტიკური დახასიათება და მისი თერაპიული პოტენციალის შეფასება სიმულირებულ აერომონადულ ინფექციის მოდელზე Danio rerio -ში MDPI 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
გაბაშვილი მარიამ ორნამენტის აღქმის საზრისები: ფიგურა თუ ცელესტიური კონფიგურაცია? ARS GEORGICA, Serie B 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სუბელიანი დავით მხრის ართროპლასტიკა რევერსული ენდოპროთეზით ხანდაზმულ პაციენტებში მხრის ძლის პროქსიმალური ბოლოს მრავალფრაგმენტოვანი მოტეხილობის დროს. თსსუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სუბელიანი დავით A comparative analysis of surgical treatment of fracture of the proximal end of the humerus International multidisciplinary school-conference in medical and healthcare science 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბენაშვილი ალექსანდრე კომპიუტერული ქსელები (ლექციების კრებული) თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (სალექციო კურსი) თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცირება GALS ინტერფეისის საფუძველზე ტექნიკური უნივერსიტეტი 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
რუხაძე ნინო National strategies for vaccination against COVID-19 in people living with HIV in Central and Eastern European region 2022 ჟურნალი-გაზეთი
რუხაძე ნინო PrEP Scale-Up and PEP in Central and Eastern Europe: Changes in Time and the Challenges We Face with No Expected HIV Vaccine in the near Future. 2022 ჟურნალი-გაზეთი
რუხაძე ნინო The Presence of Either Typical or Atypical Radiological Changes Predicts Poor COVID-19 Outcomes in HIV-Positive Patients from a Multinational Observational Study: Data from Euroguidelines in Central and Eastern Europe Network Group 2022 ჟურნალი-გაზეთი
რუხაძე ნინო Chronic Kidney Disease and Nephrology Care in People Living with HIV in Central/Eastern Europe and Neighbouring Countries—Cross-Sectional Analysis from the ECEE Network. 2022 ჟურნალი-გაზეთი
რუხაძე ნინო Retrospective evaluation of an observational cohort by the Central and Eastern Europe Network Group shows a high frequency of potential drug-drug interactions among HIV-positive patients receiving treatment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ანვარი როია Implementation of Human Resource Information System (Vo lI). Penerbit UTM: R Anvari, 2022 ISBN: 978-983-52-1051-8. 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანვარი როია Employee Management and Leadership in the Workplace. R Anvari, 2022 ISBN 978-983-52-0949-9. 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანვარი როია Training Factors and Individual Characteristics: A Literature Review R Anvari, SAF Jaberifard, A Sohrabi, 2022 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ნანობაშვილი ირაკლი Low Frequency Oscillations of Plasma Injected into an Open Magnetic Trap from an Independent Ultrahigh Frequency Source Bulletin of MPEI 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ჰოსეინპურ ჩერმაჰინი სიავაშ Bioactive Compounds and Plant Extracts as Potential Natural Elastase Inhibitors C SH Annals of Advanced Biomedical Sciences (AABSc) 5 (1) MEDWIN PUBLISHERS 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ჰოსეინპურ ჩერმაჰინი სიავაშ Antioxidant activity of green seaweed Caulerpa racemosa (Försskal) J. Agardh from Balai Island Water, Aceh M Gazali, NP Zamani, M Suriani, R Alfitrah, R Syafitri, Z Hanum, N Zurba, SH Chermahini,... IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1033 (1), 012052 IOP Publishing 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
სუპატაშვილი თამრიკო მძიმე მეტალებით გამოწვეული დაბინძურების კვლევა საქართველოს ინდუსტრიულ რეგიონებში უნივერსალი 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ფარმაციის დეპარტამენტი
სუპატაშვილი თამრიკო წყალდიდობის რისკის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის ქცევის წესების შეფასება ჟინვალის მიწის კაშხლის შესაძლო ავარიის შედეგად უნივერსალი 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ფარმაციის დეპარტამენტი
ლორთქიფანიძე ნინო საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ვანის მუზეუმში დაცული ელინისტური ეპოქის ბრინჯაოს ჭაბუკის ტორსის კვლევა საქართველოს ეროვნული არქივი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ლორთქიფანიძე ნინო ბერძნული ენა და საქართველოში აღმოჩენილი ანტიკური ხელოვნების ნიმუშები ლოგოსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ფეტელავა თეა ენის შესწავლა და კვლევა საუნივერსიტეტო სფეროში საკონფერენციო მასალები 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებში სერიოზული ძალადობის რისკის ფაქტორები WPA thematic congress book. 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
პატარაია თამარ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის მმართველობა 21-ე საუკუნეში 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
წერეთელი მანანა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჩიხლაძე ნინო ქიმერიონი რუსთაველის თეატრში რუსთაველის ეროვნული თეატრი 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ტყეშელაშვილი ლელა დასწავლილი უმწეობის ფორმირების მექანიზმები და მისი დაძლევისგზები აღზრდისპროცესში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს საინჟინრო აკადემია 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ტყეშელაშვილი ლელა არასრულფასოვნების განცდის არსი და მოქმედების მექანიზმი ინდივიდუალური ფსიქოლოგიისა და განწყობის თეორიის მიხედვით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ტყეშელაშვილი ლელა ქცევის მორალური გამართლების მექანიზმები სოციალურ-კოგნიტური და განწყობის თეორიების მიხედვით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
დიდებულიძე ელენე Phenotypic and Genetic Characterization of Aeromonas hydrophila Phage AhMtk13a and Evaluation of Its Therapeutic Potential on Simulated Aeromonas Infection in Danio rerio 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტ პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
დიდებულიძე ელენე Phenotypic and Genetic Characterization of Aeromonas hydrophila Phage AhMtk13a and Evaluation of Its Therapeutic Potential on Simulated Aeromonas Infection in Danio rerio 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
გოგუა ინგა "COVID-19 პანდემიის ზეგავლენა ნოზოკომიურ ინფექციებზე" 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ფირცხალავა ლალი  „რუსეთი ცუდს არასდროს აკეთებს, ის ყოველთვის მსხვერპლია“ივან ილინი - პუტინის საყვარელი ფილოსოფოსი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ძებისაშვილი შალვა კრიზისებზე რეაგირების სიმულაცია 2021-ის ანგარიში საქართველოს უნივერსიტეტი 2022 მონოგრაფია სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
მეტრეველი ლევან Setting peer review instruments and goals for medical and health education Journal of Medical and Health Sciences Education for Eastern Europe and Central Asia (MEDH-EECA) 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ლორია გიორგი საჯარო და კერძო ინტერესების ბალანსი საგადასახადო სამართალში საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
გოგოლაძე თამუნა 3 years survival and risk of cancer progression and death caused by endometrial cancer in Georgia Internatioan journal of gynecological cancer December 2022 - Volume 32 - Suppl 3. 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ლორია გიორგი შესავალი სამართალმცოდნეობაში, ნაწილი I პრინტ.ფაბრიკა 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო) სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
დავითაშვილი ზურაბ Abkhazian and Ossetian Nationalism as the Basis of Separatism თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის კონსულტანტი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ყანდაშვილი ირაკლი მედიაცია სეზანი 2022 წიგნი(სამეცნიერო) სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ლომთაძე თამარი ეთნიკური უმცირესობების ენები პოსტ-საბჭოთა საქართველოში Ledizioni” LediPublishing 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ლომთაძე თამარი ქართული გრამატიკული ვარიაციები (გენაცვალე/დაგენაცვლე) როგორც საქართველოში მცხოვრებ ებრაელთა ენობრივი იდენტიფიკაციის საშუალება საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლომთაძე თამარი ქართული ენა განათლებაში Vernon press 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
შანავა ზვიად Challenges and Perspectives of Corporate Governance in Georgia ARJHSS 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ცხადაძე ქეთი Cryptocurrencies Perspectives and Challenges in the Global Market Referred International Journal Ecoforum 2022 ჟურნალი-გაზეთი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ცხადაძე ქეთი Cryptocurrencies Perspectives and Challenges in the Global Market Referred International Journal Ecoforum 2022 ჟურნალი-გაზეთი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის საერთაშორისო აკრედიტაციების მენეჯერი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო Paleodiseases, palaeodiet and ethnomedicine in Colchis of Early Classical Period (results of palynological researches of the Namcheduri II Settlement). Sprawozdania Archeologiczne, No 74/2, 2022 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ხოხაშვილი იზოლდა Bioconversion of waste of Georgian production of french fries and chips into protein-rich biomass საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლეშკაშელი ლიკა Combination of pre-adapted bacteriophage therapy and antibiotics for treatment of fracture-related infection due to pandrug-resistant Klebsiella pneumoniae 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
გამყრელიძე ამირან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და საქართველო: თანამშრომლობის მეოთხედი საუკუნე 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
გამყრელიძე ამირან A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
გამყრელიძე ამირან Variation in the COVID-19 infection–fatality ratio by age, time, and geography during the pre-vaccine era: a systematic analysis 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
გამყრელიძე ამირან Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
გამყრელიძე ამირან Risk factors and genotype distribution of hepatitis C virus in Georgia: A nationwide population-based surve 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ქისტაური გიორგი Nanobeacon: A time calibration device for the KM3NeT neutrino telescope Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქისტაური გიორგი The KM3NeT multi-PMT optical module Journal of Instrumentation 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქისტაური გიორგი Implementation and first results of the KM3NeT real-time core-collapse supernova neutrino search The European Physical Journal 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქისტაური გიორგი Combined sensitivity of JUNO and KM3NeT/ORCA to the neutrino mass ordering Journal of high energy physics 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქისტაური გიორგი Determining the neutrino mass ordering and oscillation parameters with KM3NeT/ORCA The European Physical Journal 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქისტაური გიორგი KM3NeT/ARCA sensitivity to transient neutrino sources 37th International Cosmic Ray Conference (ICRC 2021) 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
კალაძე ნათია Career Development and Leadership Opportunities in Public Relations from Georgian Perspective Routledge 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
კალაძე ნათია კრიზისული კომუნიკაციის მართვა საქართველოს მთავრობის მიერ COVID-19 პანდემიის პერიოდში Routledge 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
არველაძე გვანცა The necessity of conducting an ADOS test in children with language and communication problems: ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა/საქართველოს 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოდუა ნიკა საქართველოსტერიტორიაზეინტროდუცირებულიMahoniaNutt(ოჯ.Berberidaceae) ზოგიერთისახეობისალკალოიდებისჯამებისშედარებითიანალიზი. 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თოდუა ნიკა CYTOTOXIC ACTIVITY OF SOME ALKALOIDS FROM PLANTS SPREAD AND INTRODUCED IN GEORGIA. 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თოდუა ნიკა ALKALOID CONTAINING PLANT SPECIES OF THE GENUS MAHONIA INTRODUCED IN GEORGIA AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჯალაბაძე მინდია Correction to: Tracking the history of grapevine cultivation in Georgia by combining geometric morphometrics and ancient DNA. Vegetation History and Archaeobotany, 31 Springer Berlin Heidelberg 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ხეცურიანი ნანა შეპირისპირებითი ლინგვისტური ანალიზის გამოყენება ინგლისური ენის როგორც უცხო ენის ციფრულად სწავლებაში კონფერენციის მასალები 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნადირაშვილი ნატო On the almost everywhere and norm convergences of N\" orlund means with respect to Vilenkin systems 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ნადირაშვილი ნატო Almost everywhere and norm convergence of Approximate Identity and Fej\'er means of trigonometric and Vilenkin systems arxiv 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ლაზარაშვილი ლალი „რედომიცილება, როგორც საწარმოს საერთაშორისო გარდაქმნა - ახალი ინსტიტუტი ქართულ საკორპორაციო სამართალში“, თბილისი, ჟურნალი „კერძო სამართლის მიმოხილვა“, #3-4, 2021-2022, გვ.217-226. კერძო სამართლის მიმოხილვა 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ბერულავა ვერიკო Gut health of children with autism spectrum disorder 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი მედიცინის დეპარტამენტი
სხვიტარიძე ნათია Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21 Lancet 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სხვიტარიძე ნათია Variation in the COVID-19 infection–fatality ratio by age, time, and geography during the pre-vaccine era: a systematic analysis Lancet 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სხვიტარიძე ნათია Determination of Admission Criteria for Global Public Health Master at the University of Georgia European Journal of Public Health 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სხვიტარიძე ნათია A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat Nature 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სხვიტარიძე ნათია Nonpharmaceutical interventions reduce the incidence and mortality of COVID-19: A study based on the survey from the International COVID-19 Research Network (ICRN) Medical Virology 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცირამუა სერგო გადაწყობადი სტრუქტურის სისტემების ოპტიმალური მართვის საკითხები საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ცირამუა სერგო Biliki აპი - მოგზაურობის მობილური სავაჭრო სივრცე გამომცემლობა SADAB 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
მურღულია ნიკოლოზ ავთენტური და თერაპიული ურთიერთობა წარსულთან ვეტერანებისთვის ნოქალაქევში (საქართველო) და პროექტი Breaking Ground Heritage გაერთიანებულ სამეფოში უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის არქეოლოგიის ინსტიტუტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მურღულია ნიკოლოზ საქართველოს ისტორია, მოსწავლის წიგნი, X კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო, ნაწილი I დიოგენე 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მურღულია ნიკოლოზ საქართველოს ისტორია, მოსწავლის წიგნი, X კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო, ნაწილი II დიოგენე 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მურღულია ნიკოლოზ კეთილდღეობა და ძმობა კოლხეთის დაბლობზე: ურთიერთობა სხვადასხვა ეროვნების ვეტერანებთან არქეოლოგიური გათხრებისას ნოქალაქევში (საქართველო)) რუტლეჯი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
სტურუა რატი წმ. მარკოზ მონაზონი • სიტყუაჲ მელქისედეკისთჳს (წმ. ეფრემ მცირის თარგმანი, ბერძნულ ორიგინალთან ერთად, გამოსაცემად მოამზადა რატი სტურუამ) თბილისის სასულიერო აკადემიის საღვთისმეტყველო-სამეცნიერო შრომები, XII-XIII 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარვაძე ლალი Treatment of hepatitis C in primary health care in the country of Georgia. Clin Liver Dis (Hoboken). 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი The prevalence of hyperglycemia and its impact on mortality among people living with HIV in Georgia. PLoS One. 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Retreatment of Chronic Hepatitis C Infection: Real-World Regimens and Outcomes From National Treatment Programs in Three Low- and Middle-Income Countries. Clinical Infectious Diseases 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Economic evaluation of the Hepatitis C virus elimination program in the country of Georgia, 2015 to 2017. Liver International 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Association of Treated and Untreated Chronic Hepatitis C With the Incidence of Active Tuberculosis Disease: A Population-Based Cohort Study Clinical Infectious Diseases 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი The global NAFLD policy review and preparedness index: Are countries ready to address this silent public health challenge Journal of Hepatology. Volume 76, Issue 4 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Hepatitis C care cascade among patients with and without tuberculosis: findings from nationwide programs in the country of Georgia, 2015-2020 Journal medRxiv 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Five years of progress towards achieving hepatitis C elimination in the country of Georgia, April 2015-October 2021 Journal Of Hepatology. Abstract Book. Volume 77 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Treatment of hepatitis C in primary healthcare in the country of Georgia. Journal Of Hepatology. Abstract Book. Volume 77 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
შარვაძე ლალი Optimal screening and linkage to care model to achieve hepatitis C elimination targets in Georgia. Journal of Hepatology. Abstract Book. Volume 77 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროცესი: ხელიშემშლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები „საერთაშორისო კონფერენცია ადრეული განათლება და ზრუნვა“ - საკონფერენციო კრებული 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო THE PROCESS OF EARLY AND PRESCHOOL EDUCATION; OBSTRUCTIVE AND CONTRIBUTING FACTORS WORLD CHILDREN CONFERENCE-III, proceeding book 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო THE PROCESS OF EARLY AND PRESCHOOL EDUCATION; OBSTRUCTIVE AND CONTRIBUTING FACTORS ASES INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCE, conference book 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო PROBLEMS OF ACHIEVING THE GOAL OF PUNISHMENT IN THE PENITENTIARY SYSTEM ASES - III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, conference book 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო THE ROLE OF PEDAGOGY IN THE PREVENTION OF ADOLESCENT ANTISOCIAL BEHAVIORS ASES - III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, conference book 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ჯღამაძე ნინო კომპანიის ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მოდელი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირო 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჯღამაძე ნინო მოთხოვნაზე რეაგირების პროგრამის (DR) სარგებლის შეფასება საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ ზონებში საცხოვრებელი PV დანადგარების მაგალითზე. სოციალურ და ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჯღამაძე ნინო პანდემიის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბახტურიძე გიორგი Acceptance of the COVID-19 vaccine based on the Health Belief Model in the Republic of Georgia: a cross-sectional study 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბახტურიძე გიორგი Study of the knowledge-attitude of health and law specialists in Georgia in the field of health law. Doctoral Research in Public Health and Social Sciences 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ქიმერიძე ქეთევან ირანული რელიგიების გავლენა ქართულ კულტმსახურებაზე შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქიმერიძე ქეთევან აბიბოს ნეკრესელის მარტვილობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიისათვის შპს საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გოზალიშვილი ნინო Proving the “European Way”: The West in Georgian Far-Right Discourse Caucasus Analytical Digest, n. 129 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ანთია ხატია Parental migration and left-behind children in Georgia - school teachers' experience and perception: a qualitative study. BMC 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანთია ხატია The economic burden of treating uncomplicated hypertension in Sub-Saharan Africa: a systematic literature review. BMC 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანთია ხატია A Systematic Scoping Review on Migrant Health Coverage in Thailand. MDPI 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ანთია ხატია The Impact of School-Based Nutrition Interventions on Parents and Other Family Members: A Systematic Literature Review. MDPI 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
უჩაქი სალიჰ ადამიანი, ხელოვნება და ლიტერატურა Ay Vakti Kitap 2022 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი
მოღიმი ბაჰმან 2022 ჟურნალი-გაზეთი
მოღიმი ბაჰმან 2022 ჟურნალი-გაზეთი
მოღიმი ბაჰმან 2022 ჟურნალი-გაზეთი
მოღიმი ბაჰმან 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ჩხოტუა არჩილ The EXPANDER-1 trial: introduction of the novel Urocross™ Expander System for treatment of lower urinary tract symptoms (LUTS) secondary to benign prostatic hyperplasia (BPH). Springer Nature 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ორაგველიძე ეკა „მხიარული ზაფხული“ და ღვთაებრივი ქორწინების იდეალი“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“ 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბარკალაია ბესიკ Barkalaia B., Contemporary Business Challenges in a Globalized World: Research, Study, Examination (Volume 3)// 2022 მონოგრაფია
ბარკალაია ბესიკ ,,გარემო და ეკოტურიზმი“ ელექტრონული ვერსია 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ბარკალაია ბესიკ ,,ტურიზმის უსაფრთხოება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ბარკალაია ბესიკ ,,სამკურნალო -გამაჯანსაღებელი ტურიზმი“ 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
გიორგობიანი ლიუბოვ „აკუპუნქტურის ჩვენებები და უკუჩვენებები“- „კვირის პალიტრა“-ში 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გოგიჩაძე მარიამ Covid-19 pandemic’s impact on the student’s sleep patterns at the University of Georgia 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გოგიჩაძე მარიამ Neurophysiologic Processes of Memory in Dreams. 2022; 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ბერუჩაშვილი თინა ძუძუს კიბოს ინციდენტობა და გარდაცვალება საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბერუჩაშვილი თინა ფარისებრის კიბოს ინციდენტობა ქალთა პოპულაციაში საქართველოს რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტებში 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბერუჩაშვილი თინა ძუძუს კიბოს ინციდენტობა ქალთა პოპულაციაში საქართველოს რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტებში 2015-2019 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბერუჩაშვილი თინა კოლორექტქლური კიბოს პრევენცია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში: პოლიტიკის ანალიზი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
თოფურია დავით TREATMENT OF NON-HEALING SKIN WOUNDS WITH USAGE OF ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
საგინაშვილი ქეთევან ადრეულ ასაკში ქორწინების ისტორიული ასპექტები საართველოს უზენაესი სასამართლო 2022 ჟურნალი-გაზეთი
მარგველაშვილი მარიამ Prevalence of peri-implant diseases in fully edentulous patients restored with implant supported fixed “All-on-four” concept prosthesis: A literature review. Accepted for publication in Front Oral Maxillofac Med. (Invited publication) 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი მარიამ Comparison of Survival of glass fiber-reinforced and metal posts in endodontically treated teeth: A systematic review and meta-analyses. Accepted for publication in J Prosthetic Dentistry. 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი მარიამ A comparison of implant restorations placed either on gray titanium, pink anodized titanium, or hybrid zirconia abutments in the esthetic zone: A randomized controlled clinical trial using a crossover design. Accepted for publications in J Prosthodontics. 2022 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
თოფურია დავით TREATMENT OF VITILIGO AND ALOPECIA WITH USAGE OF ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით APPLICATION OF THE MESENCHYMAL STEM CELL SECRETOME IN DERMATOLOGY: A REVIEW 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით EFFECT OF AGE RELATED CHANGES IN MEMBRANE PROTEINS ON THE STABILITY OF HUMAN RED BLOOD CELLS 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით CELL THERAPY FOR CUTANEOUS DISEASES 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით HEMATOPOIETIC STEM CELLS 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით REVIEW OF DRUGS ISSUES OF CELL PRODUCTS DURING SKIN REPAIR 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით THE ROLE OF MESENCHYMAL SECRETOME ON THE SKIN DURING WOUND HEALING 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
თოფურია დავით THE ROLE OF MESENCHYMAL SECRETOME ON THE SKIN DURING PHOTOPROTECTION, HAIR GROWTH AND PSORIASIS 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
გურგენაშვილი ირინა Neutrality - the Paradoxical Choice of a Vulnerable Small State Research Institute Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
გურგენაშვილი ირინა Amendments to the “Law on Broadcasting” – Threat of Censorship Through Biased Interpretation of the European Union’s Directive Research Institute Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
გურგენაშვილი ირინა სომხეთ-აზერბაიჯანის „ბალანსირების პოლიტიკა“ რუსული აგრესიისას უკრაინაში კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
ზედელაშვილი დავით მოსამართლეთა თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმება თეორიულ და შედარებით პერსპექტივაში: რეკომენდაციები საქართველოსთვისს Gnomon Wise; OSGF 2022 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე ეროვნული ბანკის ეფექტურობის შეფასება ბოლო ოცწლიან პერიოდში Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე მიკერძოებულ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მონეტარული პოლიტიკა Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე მთავრობის ზომის შეფასება Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
შამუგია ეგნატე დამოუკიდებლობის სამი ათწლეული და ინსტიტუციური განვითარება Forbes Georgia 2022 ჟურნალი-გაზეთი
შამუგია ეგნატე სამეზობლოს ინფრასტრუქტურა Forbes Georgia 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ქეცბაია თამარი მოსამართლეთა თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმება თეორიულ და შედარებით პერსპექტივაში - რეკომენდაციები საქართველოსთვის კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
ქეცბაია თამარი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და რუსეთის 24 წლიანი ტოქსიკური ურთიერთობის "დასასრულის დასაწყისი" კვლევითი ინსტიტუტი Gnomon Wise 2022 მონოგრაფია
კერესელიძე მაია Variation in the COVID-19 infection–fatality ratio by age, time, and geography during the pre-vaccine era: a systematic analysis, lancet 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, lancet 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია კუჭის კიბოს გამოვლენა გვიან სტადიაზე, როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს პაციენტების გადარჩენაზე 4science 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია კოლორექტალური კიბოს გავრცელება საქართველოს პოპულაციაში: საქართველოს პოპულაციაზე დაფუძნებული კიბოს რეესტრის მონაცემთა ბაზის ანალიზი Elsevier 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია გადარჩენა ხუთი გავრცელებული კიბოსგან საქართველოში, 2015-2019 (CONCORD) Cancer Epidemiology 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სიხშირე საქართველოს ქალ პოპულაციაში რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით European Journal of Public Health 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია კოლორექტალური კიბოს პრევენცია აღმოსავლეთ ევროპის (EaP) ქვეყნებში: პოლიტიკის ანალიზი European Journal of Public Health 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კერესელიძე მაია დაცემა ხანდაზმულებში: მტკიცებულებები საავადმყოფოებიდან საქართველოში European Journal of Public Health 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ნიკურაძე გვანცა ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის მხარდამჭერი პოლიტიკის შეფასება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტიტი (IDFI) 2022 მონოგრაფია
ნიკურაძე გვანცა მდგრადი განვითარების მიზნების ლოკალიზების პრაქტიკული სახელმძღვანელო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ნანობაშვილი ლევან მეტავერსის განმარტება და მისი სამართლებრივი გამოწვევები ქართულ-გერმანული შედარებითი სამართლის ჟურნალი 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ნანობაშვილი ლევან If the Metaverse is built, will copyright challenges come? If the Metaverse is built, will copyright challenges come? 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ლობჯანიძე მარიამ საქართველოს უნივერსიტეტში გლობალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრატურაში მიღების კრიტერიუმების განსაზღვრა European Journal of Public Health 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფიფია კახაბერ К вопросу о времени создания единого Эгрисского (Лазского) царства 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ფიფია კახაბერ К истории римской погранично- оборонительной системы Восточного Причерноморья Кавказ и Мир. Международный научный журнал, № 24 2022 ჟურნალი-გაზეთი
ოძელაშვილი ინგა Frequency of Vaginal Candida in Diabetes Patients – Overview Georgian Scientists ქართველი მეცნიერები Vol. 4 Issue 2, 2023 https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.02.28 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პირმისაშვილი ელდარ სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და რეპუტაციის როლი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში “ხელისუფლება და საზოგადოება” 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
ლობჯანიძე თამარ “ Determination of Admission Criteria for Global Public Health Master at the University of Georgia” European Journal of Public Health, Oxford Academic 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაკარაძე ირმა ბრიტანეთის არქივის უცნობი მასალა თსუ გამომცემლობა 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
კუტალია ეკატერინე ანგლიციზმები მედია დისკურსში SADAB conference, ISBN: 978-605-71623-0-4 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
მიქავა ნინო Perceptions and Attitudes of Doctors towards Telemedicine: Case of Georgia 2022 ჟურნალი-გაზეთი
კვაჭაძე მარინე დამხმარე რეპროფუქციული ტექნოლოგიები – ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ანალიზი. Germany, Duncker and Humbolt Gmb H,Berlin 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კვაჭაძე მარინე ჩვენების მიცემაზე უარის თქმისა და ირიბი მტკიცებულებების მნიშვნელობა ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულების საქმეებში. საკონსტიტუციო სასამართლოს ჟურნალი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლემონჯავა გივი კომპანიის ფინანსური ინფორმაციის მოძრაობის ინტეგრირებული მოდელი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ოზბეთელაშვილი ანი განზოგადებული სასრული ვარიაციის ფუნქციათა სივრცეების შესახებ ა.რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კანდელაკი სოფიკო მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია და კარდიომეგალია 10-11 კვირის ცურვით დატვირთულ თეთრ ექსპერიმენტულ ვირთაგვებში ქართველი მეცნიერები 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კანდელაკი სოფიკო მიოფიბრილების ასაკობრივი ცვლილებები სხვადასხვა ასაკის თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებში ქართველი მეცნიერები 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კანდელაკი სოფიკო სხვადასხვა ასაკის ადამიანების ერითროციტებში აზოტის ჟანგის (NO) შემცველობასა და ერითროციტული მემბრანის დეფორმაბელობას შორის არსებული კორელაციური თავისებურებები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღოღობერიძე ხატია გენდერულად მგრძნობიარე გაშუქება კონფლიქტებისა და ომის დროს 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
ღოღობერიძე ხატია ლგბტქი საკითხების გაშუქება – მედია სახელმძღვანელო 2022 წიგნი(სახელმძღვანელო)
წიკლაური ხათუნა Problem of Supreme Suiside in Albert Camus' Works 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCES 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
იბრაჰიმ სარაჰ Vasospasm as a Complication after Aneurysmal Rupture and Its Relation with Surgical Clipping and Endovascular Coiling among a Georgian Sample 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცქიტიშვილი ანა University students’ mental health amidst the COVID-19 pandemic in Georgia International Journal of Social Psychiatry 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
დარასელია დიმიტრი Specific neurologic complications of hospitalized patients with COVID-19 infection - retrospective study European Journal of Neurology 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
სეხნიაშვილი მადონა ნერვის და კუნთის დისფუნქციის დროებითი გაუმჯობესება სერიული ელექტრული სტიმულაციით Elsevier 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ავალიანი თამარ ექოკარდიოგრაფიული მონაცემების პროგნოზული მნიშვნელობა გულის ქრონიკული უკმარისობით პაციენტებში. ევროპის ათეროსკლეროზის საზოგადოების 90-ე კონგრესი 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გრძელიშვილი ნინო Gut health of children with autism spectrum disorder 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
დარასელია დიმიტრი Encephalopathy in COVID-19 Patients Clinical Nature and Association with Biochemical Markers, Disease Severity and Outcome MEDICINA 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ცერცვაძე თამარ Tekle Kalichava1 , Tamar Tsertsvadze1 , Nunu Mitskevich1 , Zaza Avaliani2 , Peter Maldwyn Lydyard3 , Mark Bodman Smith4 , Nina Porakishvili5 PHENOTYPIC PATTERNS OF VΔ1 AND VΔ2 ΓΔ T CELL SUBSETS IN PATIENTS WITH ACTIVE PULMONARY TUBERCULOSIS Asthma Allergy Immunology Asthma Allergy Immunology 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ცერცვაძე თამარ lene Davitashvili1 *, George Burjanadze1 , Natalia Dachanidze1 , Marine Koshoridze1 , Nana Koshoridze1 , Tamar Tsertsvadze2 , Nunu Mitskevich2 , Omar Tsintsadze3 , Guram Karazanashvili4 and Revaz Solomonia5 Some Biological Effects of Galactose- Specific Lectins from Prostate Tissue with Different Pathologies in Tumor Cells Model In vitro Journal of Urology and Research Journal of Urology and Research 2022 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ჭიკაძე ნინო Prevalence of high affinity IgG2 class naturally occurring antibodies against human chorionic gonadotropin and its subunits in patients with ovarian cyst Elsevier 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
შავგულიძე სერგო Generalized Multistream Spatial Modulation Based on Frequency-Phase Modulated Signals IEEE 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შავგულიძე სერგო უსაფრთხოების ახალი ტექნოლოგიები 6G ქსელებისთვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2022 მონოგრაფია
შავგულიძე სერგო გზა 6G-მდე: გამოწვევები კომუნიკაციების ინჟინრებისთვის საქართველოს კომუნიკაციების კომისია 2022 მონოგრაფია
კოზმავა კესო Characterization of wine yeasts of indigenous Georgian grape variety Chkaveri The Annual Biomedical Research Conference for Minoritized Scientists, ABRCMS ePoster Spring Symposium. 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
დიდებულიძე კახა The Monitoring of WIne Faults in Georgian WInes Annals of Agrarian Science 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
დიდებულიძე კახა Georgian Traditional soft cheese screening on existence of antibiotic resistant Escherichia coli and Coagulase-positive Staphylococci strains in Tbilisi, Georgia. Annals of Agrarian Science 2022 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტეფნაძე გიორგი G. Tephnadze, A note on strong summability of two-dimensional Walsh-Fourier series, Georgian Math., J., 2021, 28 (3), 477–482. 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ტეფნაძე გიორგი L. E. Persson, G. Tephnadze, G. Tutberidze, P. Wall, Strong summability result of Vilenkin-Fejér means on bounded Vilenkin groups, Ukr. Math. J., 73 (4), (2021), 544-555. 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ხმალაძე ემზარ On some properties preserved by the non-abelian tensor product of Hom-Lie algebras Taylor and Francis 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
ტეფნაძე გიორგი N. Gogolashvili, K. Nagy, G. Tephnadze, Strong convergence theorem for Walsh-Kaczmarz-Fej\'er means, Mediterr. J. Math., 2021, 18 (2), 37. 2021 ჟურნალი-გაზეთი
დოლიძე ქეთევან პირის ღრუს ჰიგიენის თავისებურებების შესწავლა ფოტოდინამიკური თერაპიის და წყალტუბოს რადონიზირებული წყლით ინჰალაციის კომპლექსური მოქმედების ფონზე ჯორჯიან მედიქალ ნიუსი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მერაბიშვილი გელა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სასულიერო გეოპოლიტიკა პოლიტიკური გეოგრაფია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქეშავარზ პედრამ 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქეშავარზ პედრამ 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქეშავარზ პედრამ 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქეშავარზ პედრამ 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ყურაშვილი ნინო ადამის ფესვიდან (Thamus communis) ჰომეოპათიური მალამოს მომზადება საქართველოს უნივერისტეტი, ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა, თბილისი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ნანობაშვილი ქეთევან Influence of Fear on Patients with ASD while Receiving Dental Services ISSN: 2642-1747 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ბეიჰაღი მარია • Study of the Hypothalamic pituitary adrenal axis Stress Effect on Spiny Projection Neurons by Pathophysiological Computing Modelling of Basement Metabolism, an In Silico Study 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბეიჰაღი მარია • Comparetive analysis of commercial CCL21 and CCL21/IL1β recombinant protein by Insilico tools 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
საბაშვილი მაკა Influence of Fear on Patients with ASD while Receiving Dental Services American Journal of Biomedical Science & Research 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ბანძელაძე მარი მთის ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
წიკლაური დავით Torsional Oscillations in a Magnetic Pore in the Solar Photosphere Nature Astronomy 10 May (2021) 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კილაძე მაია Values, goals and benefits of university research: the Public Health perspective The Autonomous University of Madrid 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ლეშკაშელი ლიკა საქართველოს წყლებიდან გამოყოფილი Desulfovibrio spp შტამების მეტაბოლიზმზე ლიზოგენიის გავლენა 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ყურაშვილი ნინო თანამედროვე ჰომეოპათიური მედიკამენტები და უძველესი კოლხური მედიცინა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მეტრეველი ლევან Studying hygiene and sanitary attitudes and behaviors in the rural communities of the region of Adjara of Georgia Int. J. Med. Sci. Health Res. 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
მეტრეველი ლევან Distance Learning in Medical Education: COVID-19 Pandemic - Contingency Plan or a Paradigm Shift? Int. J. Progress. Sci. Technol. 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
მეტრეველი ლევან WASH intervention effects and implications in rural schools and communities of Georgia Int. J. Med. Sci. Health Res. 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ზალდასტანიშვილი ელისაბედ Active bacterial modification of the host environment through RNA polymerase II inhibition American Society for Clinical Investigation 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
საბაშვილი მაკა The COVID-19 pandemic and its global effects on dental practice. An international survey Journal of Dentistry 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
წიკლაური ხათუნა სემუელ ბეკეტი - ორმოცდაათიანი წლების ავანგარდიზმის წარმომადგენელი "Scripta manent" 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნანობაშვილი ქეთევან Evaluation of the Opportunities for Prevention of the Periodontal Diseases Among the Pregnant Women in Tbilisi European Scientific Institute, ESI. 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ცომაია აკაკი Asset bubbles, financial sector, and current challenges to regulatory framework Springer 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოგოლაძე ანდრო საქართველო XVI საუკუნის ევროპულ წყაროებში სამშობლო 2021 მონოგრაფია
ნანობაშვილი ქეთევან EVALUATION OF THE OPPORTUNITIES FOR PREVENTION OF THE PERIODONTAL DISEASES AMONG THE PREGNANT WOMEN IN TBILISI INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
სურმანიძე ნათია პრივატიზაცია საქართველოში და მისი გამოწვევები Longman Publishers 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სურმანიძე ნათია ყოველთვის კარგია თავისუფლება? БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ნანობაშვილი ქეთევან Oral Microbiome and Health https://actascientific.com/ASDS.php 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ასათიანი სოფიო . საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ: იურისდიქციული ქაოსი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, Constitutional Law Review, Volume 14, Issue 15, 2021,pages 115-130, Ilia State University 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ზალდასტანიშვილი ელისაბედ Phage Therapy Experience at the Eliava Phage Therapy Center: Three Cases of Bacterial Persistence MDPI 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
წიკლაური ნანა Antinociceptive Tolerance to NSAIDs in Brain Limbic Areas: Role of Endogenous Opioid and Cannabinoid Systems Nova SciencePublisher 2021 წიგნი(სამეცნიერო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
მაჩიტიძე მანანა Factors Affecting Nurses’ Shortage – Literature Review Am J Biomed Sci & Res. 2021 - 13(1) 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღუდუშაური თინა საკრალური ცენტრი ქართულ ეთნოგრაფიულ ტრადიციაში მერიდიანი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ყურაშვილი ნინო პერორალური ხსნარების ბიოშეღწევადობის დამოკიდებულება ფარმაცევტულ ფაქტორებზე ბიზნეზ-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟნრი აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
არახამია გონელი ვახტანგ VI-ის სტამბის ისტორიისათვის 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ნოსელიძე ირაკლი Influence of a quasi-molecular mechanism of recombination on the formation of hydrogen in the early Universe Royal Astronomical Society 2021 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ნოსელიძე ირაკლი Influence of a quasi-molecular mechanism of recombination on the formation of hydrogen in the early Universe Royal Astronomical Society 2021 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ბოჭორიშვილი თინათინ Perceptions of Death University of Georgia 2021 ჟურნალი-გაზეთი
კუტალია ეკატერინე Linguistic Analysis of The Emergence of Pandemic-Related Words in The Wake of Covid 19 Abstract Book: ISBN: 978-625-409-155-1 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
გველესიანი მარიამ დასავლეთევროპული ხელოვნების კოლექციის ინტეგრირებული კვლევები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისი 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
კუტალია ეკატერინე MIGRATION OF METAPHORS IN PROFESSIONAL DISCOURSE სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-10 საერთაშორისო კონფერენცია 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
კუტალია მაკა "Metaphors/ Migration of Metaphors in Professional Discourse" 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
კუტალია მაკა "linguistic Analysis of the Emergence of pandemic-related words in the wake of Covid 19; 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნატროშვილი თამარი პენელოპედან მოლი ბლუმამდე - მითოლოგიიდან თანამედროვე ლიტერატურამდე SADAB მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია, თურქეთი, ანტალია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ნატროშვილი თამარი რეკლამაში გამოყენებული ლინგვისტური სტრატეგიები SADAB მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია, თურქეთი, ანტალია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, ,,ქართული დიალოგები”, საკითხავი მასალა, მესამე გამოცემა ფორმა 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, ,,ქართული დიალოგები”, საკითხავი მასალა, მესამე გამოცემა ფორმა 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა „საყველპურო ქართული“, მოკლე კურსი უცხოელებისათვის, მეოთხე გამოცემა ფორმა 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
შავთვალაძე ნანა „საყველპურო ქართული“, მოკლე კურსი უცხოელებისათვის, მეოთხე გამოცემა ფორმა 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ფრუიძე ნანა აკაკი წერეთლის უცნობი წერილი 1906 წლის რეპრესიების შესახებ. შესახებ. სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, #25, ქუთაისი. 2021 ჟურნალი-გაზეთი
მაჭავარიანი მარიამი ადგილობრივი თვითმმართველოების ორგანოების სტრატეგია მოსახლეობის სოციალური საჭიროებების მართვაში ელექტრონული ჟურნალების პორტალი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცხადაძე ქეთი Georgia’s Economy during the Covid-19 Pandemic Saudi Journal of Economics and Finance 2021 ჟურნალი-გაზეთი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ცხადაძე ქეთი Georgia’s Economy during the Covid-19 Pandemic Saudi Journal of Economics and Finance 2021 ჟურნალი-გაზეთი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლის საერთაშორისო აკრედიტაციების მენეჯერი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
უღრელიძე ნოდარი WiFi: თანამედროვე სტან-დარტები და განვითარების ტენდენციები კომუნიკაციების კომისია 2021 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი ინჟინერიის დეპარტამენტი
გოგოლაძე თამუნა პაპ ტესტის და კოლპოსკოპიური კვლევის სიზუსტე საშვილოსნოს ყელის მაღალი ხარისხის დაზიანებების დეტექციაში ექსციზიურ მკურნალობამდე და ექსციზიური მკურნალობის შემდეგ . Paripex-indian journal of research Volume 10, Issue -04 , April 2021 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
კაპანაძე მარინე “პანდემიასთან ბრძოლის მიზნით საქართველოში დაწესებული პასუხისმგებლობის ზომების კონსტიტუციურობა” აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო/აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კაპანაძე მარინე “ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობები: დროა ძალაუფლების ბოროტად გამომყენებლებს დაუწესდეთ სანქციები” რუმინეთის ევროპული ინსტიტუტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბაქრაძე ნინო „შინაურობაში“ გადახურული გელათი გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება "აი, ფაქტი" 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ბაქრაძე ნინო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ტერიტორია ინდიგო 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ჯერენაშვილი ქეთევან ბაზალტის პლასტმასის არმატურის ელასტიურობის მოდულის ექსპერიმენტული განსაზღვრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კობახიძე მარინა გონივრული მისადაგების პრინციპი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვციის (UNCRPD) მიხედვით სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის აკადემიური ჟურნალი "ორბელიანი" 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოცირიძე რუსუდან შებრუნებული საკლასო ოთახი - ტრადიციული და ონლაინ ფორმატების მართებული კომბინირება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოცირიძე რუსუდან ოქსიმორონი როგორც ცხოვრების სირთულეებისა და ირონიის ანარეკლი........... საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოგოლაძე ანდრო კონსტანტინოპოლში მყოფი ფრანგი დიპლომატის ჟუიეს ცნობები საქართველოს შესახებ ქრონოსი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბუკია იზა „Georgia Tax Policy Directions in Value Added Tax (VAT) and Expected Results of Reforms“. International Journal of Business Management and Finance Research - Academic Publishing Group. 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო ლადო გუდიაშვილი - თავისუფალი სულის შემოქმედი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხუნდაძე ნინო მხატვარი ლეოპოლდ ძაძამიძე 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ბურჭულაძე ნინა ქრისტიანული სიძველეები მცხეთიდან შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
აგლაძე დოდო MEFV gene mutation frequency in Georgian FMF patients 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ქოქრაშვილი ქეთევან პარტნიორის კომპანიიდან გარიცხვის საკანონმდებლო პრობლემატიკა საქართველოს მაგალითზე ((შედარებითი ანალიზი) International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 1(29). doi:10.31435/rsglobal_ijitss/30032021/7459. 16.03.2021 ISNI: 0000 0004 8495 2390 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ქოქრაშვილი ქეთევან სამეწარმეო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირებისა და მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი მიმართულებები სტუ 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ლაკერბაია თამარ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკანონმდებლო საფუძველი საქართველოში IRZ 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლაკერბაია თამარ მომხმარებლის ცნება ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკაში სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სალაჰშოურ პეიმან A review on recent advances in dry reforming of methane over Ni-and Co-based nanocatalysts Elsevier 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სალაჰშოურ პეიმან A comprehensive review of bioactive glass: synthesis, ion substitution, application, challenges, and future perspectives JCC Research Group 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Preliminary Report on Archaeological Excavationsin Sophtades, Cyprus: Pre-Byzantine Pottery. 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი დავით აღმაშენებლის დროინდელი წარწერები სამშვილდის დარბაზულ ეკლესიაზე კავკასია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. II, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, მიძღვნა ზაზა ალექსიძის დაბადების 85 წლისთავისადმი. 46-67 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხორავა ბეჟან მიგრაციული პროცესები სამეგრელოს სამთავროში მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ხორავა ბეჟან აფხაზეთი საქართველოა. ისტორიული რაკურსი ,,მერიდიანი“ 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ხორავა ბეჟან სამეგრელოს სოფელი ძველად და ახლა (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა) ,,უნივერსალი“ 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ხორავა ბეჟან აფხაზეთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა 1921-1991 წწ. ,,უნივერსალი“ 2021 მონოგრაფია
ჩერქეზიშვილი ეკატერინე Multistakeholder perspectives on the strengthening and embedding of mandatory continuing medical education in Georgia: a qualitative study. BMJ Publishing Group 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართული წარწერები თრუსოსა და მნის ხეობაში 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების“ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება თსუ გამომცემლობა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული ვითარების ასახვა 1900-იანი წლების ქართულ დემოკრატიულ პრესაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „პარტიულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკურ ემიგრაციაში (კიტა ჩხენკელის წერილების მიხედვით);~ ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, თბილისი,2021, გვ. 63-99 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „საინგილოს მოსახლეობის ეთნიკურ-კულტურული იდენტობის საკითხი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ პუბლიცისტიკასა და ნარატიულ წყაროებში~. „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XXI, თბილისი, 2021. გვ. 146-172 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ეპიდემიებისა და პანდემიების სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები საქართველოში რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის კონტექსტში “ თსუ გამომცემლობა, 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ენციკლოპედია-ლექსიკონი თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ნანობაშვილი ქეთევან ASSESSMENT OF ORAL HEALTH CONDITION IN CHILDREN WITH DIFFERENT SOCIAL STATUS IJSR 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
დემეტრაშვილი კახაბერ 13) ინგლისელთა სავაჭრო კომპანიის ურთიერთობა საქართველოსთან XVI საუკუნეში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ომიაძე ქეთევან G-ზომათა კლასში ვიტალის კონსტრუქციის შესრულების შესახებ შპს „საჩინო“ 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კვამლაძე ტატო Achieving self-sufficiency in arms production to enhance defense capabilities for Georgian military Expert Opinions 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლომიძე ნოდარ First detection of collective oscillations of a stored deuteron beam with an amplitude close to the quantum limit American Physical Society, Physical Review Accelerators and Beams, 2021/12/17, Issue 12, Volume 24, 124601 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლომიძე ნოდარ Beam-based alignment at the Cooler Synchrotron COSY as a prerequisite for an electric dipole moment measurement IOP Publishing, Journal of Instrumentation, 2021/2/8, Volume 16 Issue 02, T02001 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლომიძე ნოდარ Storage Ring to Search for Electric Dipole Moments of Charged Particles--Feasibility Study CERN Yellow Reports: Monographs Published by CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცხადაძე ედიშერ On the space resolution of the μ-RWELL 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მაჭარაშვილი გიორგი დამაგროვებელი რგოლი დამუხტული ნაწილაკების ელექტრული დიპოლური მომენტის ძიებისათვის CERN 2021 მონოგრაფია
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ A review on recent advances in dry reforming of methane over Ni-and Co-based nanocatalysts 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Biosensors and nanotechnology for cancer diagnosis (lung and bronchus, breast, prostate, and colon): A systematic review 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Chitosan films and scaffolds for regenerative medicine applications: A review 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Polymer incorporated magnetic nanoparticles: Applications for magnetoresponsive targeted drug delivery 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Synthesis, characterization and in vitro biological properties of simultaneous co-substituted Ti+ 4/Li+ 1 58s bioactive glass 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Simultaneous linear release of folic acid and doxorubicin from ethyl cellulose/chitosan/g‐C3N4/MoS2 core‐shell nanofibers and its anticancer properties 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ The effect of Ag substitution on physico-chemical and biological properties of sol-gel derived 60% SiO2-31% CaO-4% P2O5-5% TiO2 (mol%) quaternary bioactive glass 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Cytotoxicity of thermoresponsive core/shell Ni x Co1− x Fe2O4/PEG nanoparticles synthesized by the sol–gel method 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Magnetic bioactive glasses/Cisplatin loaded-chitosan (CS)-grafted-poly (ε-caprolactone) nanofibers against bone cancer treatment 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Spark plasma sinterability and thermal diffusivity of TiN ceramics with graphene additive 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Effect of aluminum on microstructural and magnetic properties of nanostructured (Fe85Ni15) 97Al3 alloy produced via mechanical alloying 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Biocompatibility and mechanical properties of pigeon bone waste extracted natural nano-hydroxyapatite for bone tissue engineering 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ The effect of polymeric surfactant content on the mechanical properties of Al/GNP nanocomposites 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ Chitosan films and scaffolds for regenerative medicine applications: A review 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
არაბული ლილი Co-aggregation of S100A9 with DOPA and cyclen-based compounds manifested in amyloid fibril thickening without altering rates of self-assembly MDPI 2021 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ტეფნაძე გიორგი N. Gogolashvili, G. Tephnadze, On the maximal operators of $T$ means with respect to Walsh-Kaczmarz system, Stud. Sci. Math. Hung., 2021, 58 (1), 119–135. 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ტეფნაძე გიორგი N. Gogolashvili, G. Tephnadze, Maximal operators of $T$ means with respect to Walsh-Kaczmarz system, Math. Inequal. Appl., 24, 3 (2021) 737–750. 2021 ჟურნალი-გაზეთი
წიწუაშვილი ლელა ილია პატაშური ფორმა 2021 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
წიწუაშვილი ლელა ედვარდ მუნკი. დიდი მხატვრები პალიტრა L 2021 წიგნი(პოპულარული) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი ანა Dmanisi hominins and their behavior revealed by dentition DentArt 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი ანა Hyposalivation and oral health status among the Georgian population Elsevier 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ძალადობა-მულტიდისციპლინური მიდგომა International Journal of Formal Sciences: Current and Future Research Trends. Vol. 12 (1), 7-13. 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა ძალადობრივ ქცევასთან დაკავშირებული კლინიკური და სოციალური ფაქტორები. International Journal of advanced Research.Vol. 9 (11). 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა შფოთვითი და შიშთან დაკავშირებული აშლილობები Tbilisi, acad.ge 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა არანებაყოფლობითი მკურნალობა ფსიქიატრიაში - არსებული პრაქტიკა და ეთიკური საკითხები ანალიტიკური ანგარიში სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ზავრადაშვილი ნანა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების დეინსტიტუციონალიზაცია - საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს კონტექსტი ანალიტიკური ანგარიში სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო ზოგადი განათლების მიზნის მიღწევის სირთულეები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ეროვნული თავდაცვის აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო The process of Rehabilitation and Reintegration Into The School of Adolescents With Problem Behaviors; Protective and Risk Factors IKSAD Global Publications – 2021 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო პრობლემური ქცევის მქონე მოზარდების სკოლაში რეინტეგრაციის პროცესი: დამცავი და რისკ ფაქტორები ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი (ქესჟ)No.3(60)2021.09.30 2021 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო გენდერული მიკუთვნილების გავლენა პროფესიულ არჩევანზე: ქართველი 16-25 წლის ახალგაზრდების მაგალითზე სეუ და მეცნიერება, #11 2021 2021 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო Доступность Психо-социальных услуг в процессе спорного судебного развода IKSAD Global Publications – 2021 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო დავით განქორწინებით გამოწვეული სტრესის შემცირებაში მოსამართლის როლის შესწავლა პერიოდული გამომცემლობა ინტელექტი - N#1 (68), 2021 2021 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო ფსიქო სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა დავით განქორწინების პროცესში ეროვნული თავდაცვის აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქიტოშვილი ნინო ფსიქო-სოციალური სერვისების როლი განქორწინების პროცესში ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი (ქესჟ)No.2(59)2021.06.30 2021 ჟურნალი-გაზეთი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასისტენტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
ქათამაძე სოფიო დიდი მონაცემებისა და ხელოვნური ინტელექტის როლი მედიცინაში ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერება და ტელეკომუნიკაცია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქათამაძე სოფიო დიდი მონაცემების ტექნოლოგიების მიმოხილვა ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერება და ტელეკომუნიკაცია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქათამაძე სოფიო თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები და კორონავირუსის (კოვიდ 19) პანდემია საქართველოს საინჟინრო სიახლენი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქართველიშვილი თეა საისტორიო საბუთები, როგორც ქართული სამართლის წყარო 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქარაია ლანა ქართული მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
საგინაშვილი მაგდა ბაბილინა ხოსიტაშვილის გზა დამოუკიდებელ ავტორობამდე (მისივე დღიურის ანალიზის მიხედვით) ხმა ქართველი ქალისა 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭაბაშვილი ლევან On the Possible Contacts between the South Caucasus and the Aegean World in the Bronze Age, with the Example of the Trialeti Cultur Verlag Schnell & Steiner GmbH, Leibnizstraße 13, 93055 Regensburg 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ჭკადუა მარინე ფიზიკური ანთროპოლოგია და არქეოლოგია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭკადუა მარინე The place of millet in food globalization during Late Prehistory as evidenced by new bioarchaeological data from the Caucasus Scientific reports 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ელბაქიძე თინათინ “Detection of Bois Noir Infection using Triplex real-time PCR TaqMan Assay in Grapevine varieties in the East Part of Georgia” f Journal of Food Processing & Technology; Journal of Nutrition & Food Sciences; Journal of Food and Nutritional Disorders 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
მიგრიაული იური Molecular Bases for Pharmacotherapy of COVID -19 Medical & Clinical Research 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ძოწენიძე ნინო An Indirect Outcome of Western Higher Education: How Acquiring US Higher Education Influences the Participation in Civil Society in Post-Soviet Georgia Lehigh University 2021 მონოგრაფია
ძოწენიძე ნინო Racial Socialization and Multicultural Education of Asian Families in the United States IGI Global 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ძოწენიძე ნინო Trends in Published Comparative and International Education Research, 2014–2019, with a Focus on Open Access Journals and Global South Authors Emerald Publishing Limited 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ძოწენიძე ნინო From “How are you doing?” to “Have you eaten?”: Understanding the daily lived experiences of Asians in America during the COVID-19 pandemic. Taylor and Francis Online 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ჭილაძე გიორგი SECRET INVENTIONS AND ASPECTS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL-ECONOMIC RESTRICTIONS FOR THE STATE DEFENSE ORDER EXECUTING ENTERPRISES IN GEORGIA European Science Review. Premier Publishing 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჭილაძე გიორგი THE RIGHTS TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL CREATIVITY: SOME CHALLENGES FOR AN INNOVATIVE ENTERPRISE PERFORMING WORK WITHIN THE FRAMEWORK STATE ORDER FOR MILITARY AND DEFENSE PURPOSES Problems of Modern Science and Education 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ჭილაძე გიორგი SECRET INVENTIONS AND ASPECTS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL-ECONOMIC RESTRICTIONS FOR THE STATE DEFENSE ORDER EXECUTING ENTERPRISES IN GEORGIA Premier Publishing 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
თუთბერიძე გიორგი Strong summability result of Vilenkin-Fejér means on bounded Vilenkin groups 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბენია მეგი Critical Infrastructure Protection in Europe: Strengthening Resilience under Article 3 of the Washington Treaty საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS) 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ბენია მეგი How NATO enlargement strengthens the security of the Euro-Atlantic region: the Case of Baltic States საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS) 2021 ჟურნალი-გაზეთი
კენჭიაშვილი ნათია ტროპი ქართულ მჭევრმეტყველებაში მერიდიანი 2021 მონოგრაფია
კენჭიაშვილი ნათია კლასიკური და თანამედროვე რიტორიკის მიმომხილველი მერიდიანი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ცირამუა სერგო მრავალფუნქციური ელემენტების სტრუქტურული ანალიზის ლოგიკურ-ალბათური მეთოდები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გაგოშიძე დავით A possible portrait of Ptolemy I from Dedoplis Gora in Caucasian Iberia (Georgia) Cambridge University Press 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლომსაძე ქეთევან Separation of tetrahydrozoline enantiomers in capillary electrophoresis with cyclodextrin-type chiral selectors and investigation of chiral recognition mechanisms Elsevier 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
მაღლაკელიძე ეკატერინე ნდობით უზრუნველყოფილი კსპ-ის გავლენა მომხმრებლის ქცევაზე: ახლებური მიდგომა ქცევითი მეცნიერების ევროპული ჟურნალი 2021 ჟურნალი-გაზეთი ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ღაღანიძე მერაბ ლიტერატურა, კულტურა, რელიგია, 1 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ღაღანიძე მერაბ ლიტერატურა, კულტურა, რელიგია, 2/1 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ღაღანიძე მერაბ ლიტერატურა, კულტურა, რელიგია, 2/2 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ღაღანიძე მერაბ კათოლიკე ეკლესია ტოლერანტობისა და რელიგიური მრავალფეროვნების ცენტრი 2021 წიგნი(პოპულარული)
ღაღანიძე მერაბ მცირედი სათქმელი დიმიტრი თუმანიშვილის ნარკვევის გამოქვეყნების გამო შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ ედვარდ მორგან ფორსტერის “მანქანა ჩერდება”: საყოველთაო იზოლაციის დისტოპიური სამყარო შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღაღანიძე მერაბ ენთონი ბერჯესის კაკატოპია ბრიტანულ დისტოპიათა შორის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სურმანიძე ნათია Covid-19-ის პანდემიის გავლენა საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვებზე (გამარტივებული შესყიდვების მაგალითზე) ლოი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჯიშკარიანი ბაჩანა კაზუსები სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში-დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ იურისტების სამყარო 2021 წიგნი(სამეცნიერო) სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ჯიშკარიანი ბაჩანა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები საქართველოში (სისხლისსამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით) 2021 ჟურნალი-გაზეთი სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
სულაძე თამარ Staphylococcus saprophyticus ვირულენტური ფაგების გამოყოფა და დახასიათება 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტ პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
გოგაშვილი მაია Factors Affecting Nurses’ Shortage – Literature Review American Journal of Biomedical Science and Research. ISSN2642, 1.042. ISSN: 2642-1747. 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა საექთნო საქმის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
გოგაშვილი მაია Factors Affecting Nurses’ Shortage – Literature Review American Journal of Biomedical Science and Research. ISSN2642, 1.042. ISSN: 2642-1747. 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
ბერიკაშვილი დავით ,,რუსუდან დედოფლის ვერცხლის მონეტები სამშვილდედან'' 2019 წლის აღმოჩენა საქართველოს უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
თუმანიშვილი გიორგი სისხლის სამართლის საქმეთა მედიის მიერ გაშუქება და დაბალანსებული საინფორმაციო პოლიტიკა გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
წიკლაური ლია Bioflavonoid Robinin from Astragalus falcatus Lam. Mildly Improves the Effect of Metothrexate in Rats with Adjuvant Arthritis MDPI 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კვარაცხელია ნათია რისკის ფაქტორების ინდივიდუალური და კომპლექსური გავლენა ნაადრევ მშობიარობაზე The University of Georgia 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კვარაცხელია ნათია კოვიდ-19 და მისი გავლენა კონტრაცეფციის მეთოდებზე The University of Georgia 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კვარაცხელია ნათია ჯანმრთელობის კერძო დაზღვევის პაკეტებით სარგებლობის და კმაყოფილების ანალიზი. The University of Georgia 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Some Transformations in the Linguistic Consciousness 12th International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences (HPSCONF) 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Some Transformations in the Linguistic Consciousness 12th International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences (HPSCONF) 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Some Peculiarities of Synthesizing Linguistic Paradigms 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Some Peculiarities of Synthesizing Linguistic Paradigms 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Lingocultural Analysis of the Concept 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Lingocultural Analysis of the Concept 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Some Changes in the Associative Dimension of the Concept 8th International Conference on Research in Behavioral and Social Sciences 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ Some Changes in the Associative Dimension of the Concept 8th International Conference on Research in Behavioral and Social Sciences 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ The Concept in Different Linguo-Cultures 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისურენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი,განათლების ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ტაბატაძე რევაზ The Concept in Different Linguo-Cultures 9th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences Symposium 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
გოლოშვილი თამარი Peganum spp.: A Comprehensive Review on Bioactivities and Health-Enhancing Effects and Their Potential for the Formulation of Functional Foods and Pharmaceutical Drugs Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოლოშვილი თამარი Cinnamomum Species: Bridging Phytochemistry Knowledge, Pharmacological Properties and Toxicological Safety for Health Benefits. https://www.researchgate.net/publication/350663656_Cinnamomum_Species_Bridg ing_Phytochemistry_Knowledge_Pharmacological_Properties_and_Toxicological_Safe ty_for_Health_Benefits Frontiers in Pharmacology 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გოლოშვილი თამარი Tocopherol contents and antioxidant activity in grape pomace after fermentation and alcohol distillation Cellular and molecular biology 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა საქართველოში შრომის ბაზრის სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერება პანდემიური კრიზისის პირობებში 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ბიკაშვილი თამარ The Effect of High Intensity White Noise on the Ultrastructure of Axo-Dendritic Synapses in Colliculus Inferior of Adult Male Cats (Quantitative Electron Microscopic Study) Georgian Medical News 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბიკაშვილი თამარ Electron Microscopy Demonstrating Noise Exposure Alters Synaptic Vesicle Size in the Inferior Colliculus of Cat Noise & Health 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბიკაშვილი თამარ Sex Related Differences in Rat’s Behavior and Brain Morphology After the Toxic Effect of Manganese. International Journal of Applied Sciences: Current and Future Research Trends (IJASCFRT) 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ფრუიძე ნანა აკაკი და ლოტო. „მერიდიანი“ 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ავალიშვილი მარიამ Mathematical analysis of static and dynamic three-dimensional models of thermo-electro-magneto-elastic solids Math. Mech. Solids 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
გორგაძე ქეთევან რედუპლიკაცია - სიტყვაწარმოების ერთი ხერხი თურქულში ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
დურგლიშვილი ნატო Awareness and Knowledge of Sexually Transmitted diseases among population in Georgia (Epidemiological survey) Journal of Ukraine, Dermatology, Venereology and Cosmetology. ISSN 1727-5741, 2522-1035. N4 (83) 2021 (page-56) 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი საექთნო საქმის დეპარტამენტი
მარგველაშვილი ანა The Dmanisi hominins and the story told by their bones boutiques de musées 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,სტომატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ნიკოლეიშვილი ელზა Evaluation of Biological activity of certain peptide Derivatives of Cyclencarboxymethylen and L- DOPA-L Biochemistry &Molecular Biology Journal 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დეპარტამენტი
ნიკოლეიშვილი ელზა Evaluation of the opportunities for prevention of the periodontal disease among the pregnant women in Tbilisi Indian Journal of applied research 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დეპარტამენტი
ნიკოლეიშვილი ელზა Factors affecting Nurses ’Shortage-Literature Review American Journal of Biomedical Science and Research 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი,რეზიდენტურის მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დეპარტამენტი
ლუტიძე ანა სახელმძღვანელო Smart start, რედაქტორი Smart Publishing, Georgia 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო)
მაჭავარიანი მაია "აშშ-ს პირველ მსოფლიო ომში ჩაბმა ქართული პრესის ფურცლებზე" --ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან არსებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი, 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
მაჭავარიანი მაია “აშშ გაზეთ “ფუხარას” ფურცლებზე- -ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან არსებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ყოველწლიური XXII კონფერენცია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
გოგოლაძე თამუნა EVALUATION OF THE ACCURACY OF PAP SMEAR TEST AND COLPOSCOPY IN DETECTING HIGH GRADE LESIONS BEFORE AND AFTER EXCISIONAL TREATMENT PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH | Volume - 10 | Issue - 04 |April - 2021 | PRINT ISSN No. 2250 - 1991 | DOI : 10.36106/paripex 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
წარია სალომე "საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტების ძილის პატერნების კვლევა სტრესოგენული ფაქტორებისა და დეპრესიის გათვალისწინებით" 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ქირია ანანო "საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტების ძილის პატერნების კვლევა სტრესოგენული ფაქტორებისა და დეპრესიის გათვალისწინებით" პილოტური კვლევა. "Caucasus Jurnal of Health Sciences and Public Health 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გიგინეიშვილი ელენე “Study Protocol for an Online questionnaire Survey on Symptoms/Signs, Protective Measures, Level of Awareness and Perception Regarding Covid-19 Outbreak among Dentists. A Global Survey 2021 International Journal of Environmental Research and Public Health 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასისტენტ პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
ლაზარაშვილი ლალი Cross-border transfer of company’s registered office in Georgian Corporate Law კავკასიის სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი, 14/2021 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სამართლის სკოლა პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ბოსტოღანაშვილი ნესტან SGLT2 ინჰიბიტორებისა and GLP-1 აგონისტების შედარებითი ეფექტრი ლიპიდურ ცვლაზე 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ბაზღაძე თამარ ჰიმალაის დათქმა - მესამე პირთა პასუხისმგებლობის შემზღუდავი და გამომრიცხავი დათქმა ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის ხელშეკრულებასა და კონოსამენტში 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლაღიძე ნინო სახელმძღვანელო - თბილისის კავშირები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ISSN 1987 7455. 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
ლაღიძე ნინო სახელმძღვანელო - თბილისის კავშირები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ISSN 1987 7455. 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსი არქიტექტურისა და დიზაინის დეპარტამენტი
შენგელია ლელა Women’s satisfaction with maternal care services in Georgia 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ნარმანია მირანდა One Boundary Value Problem For a Micropolar porous Elastic Body viam.tsu 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
თედიაშვილი მარინა ვირუსების გადარჩენა ტანგენციური განმდინარე ფილტრაციის საშუალებით:მოდელი ნიმუშის კონცენტრაციის შემუშავებისათვის John Wiley & Sons, Inc. 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა პროფესორი,ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ჩიტალაძე თამთა Assessment of Infection Control System at Dental Institutions in Georgia საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა ასოცირებული პროფესორი სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
მაისურაძე რომან Hidden Geographies of the Sixteenth Century Road Network and Trade in Georgia’s Portion of the Silk Road Springer 2021 წიგნი(სახელმძღვანელო)
მაისურაძე რომან Landscapes, Settlements and Traditional Housing in Samtskhe-Javakheti, Georgia De Gruiter 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბენაშვილი ალექსანდრე თანამედროვე ტენდენციები პროცესორების განვითარების სფეროში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე თანამედროვე სამენეჯმენტო ინფორმაციული სისტემების დანერგვა საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე Skylake პროცესორი - საუკეთესო გადაწყვეტა მულტიმედია კომპიუტერისთვის ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე Конструирование и производство компьютерных систем (Методическое пособие для лабораторных работ) Технический Университет 2021 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე კომპიუტერის დიაგნოსტიკა (სახელმძღვანელო) ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 წიგნი(სამეცნიერო) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე თანამედროვე სამენეჯმენტო ინფორმაციული სისტემების დანერგვა საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
ბენაშვილი ალექსანდრე Skylake პროცესორი - საუკეთესო გადაწყვეტა მულტიმედია კომპიუტერისთვის ტექნიკური უნივერსიტეტი 2021 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის დეპარტამენტი
რუხაძე ნინო Causes and outcomes of hospitalizations among people living with HIV in Georgia's referral institution, 2012-2017. 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ანვარი როია Niosome Encapsulated Bromelain Reduced IL-6 and TNF-α in LPS Induced Human Skin Fibroblast Cell Line. SH Chermahini, FAA Majid, AA Aziz, R Anvari, OSP 2 (1), 1-4, 2021 Journal of Health Care and Medicine 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
კორძახია მიშა სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო აკადემია 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჰოსეინპურ ჩერმაჰინი სიავაშ Niosome Encapsulated Bromelain Reduced IL-6 and TNF-α in LPS Induced Human Skin Fibroblast Cell Line SH Chermahini, FAA Majid, AA Aziz, R Anvari J, Biotechnology and Bioprocessing 2 (7), 1-6 Auctores Publishing 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
დევიძე ნინო Article: ,,Domestic Tourism Stimulation through Entrepreneurship in Kvemo Kartli Region, as Means of Poverty Reduction and Income Generation -Response to Covid-19; 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი,ტურიზმის მიმართულების მენეჯერი ტურიზმის დეპარტამენტი
კაჭარავა მარიამ ონლაინ ფარმაცია- მისი გამოყენების დადებით და უარყოფითი მხარეეები და პერსპექტივა Caucasus health 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პატარაია თამარ საქართველოს პარლამენტის კონტრიბუცია მდგრადი განვითარების მიზნების მიმართ უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის გზით DCAF – უსაფრთოების სექტორის მართვის ჟენევის ცენტრი 2021 წიგნი(სამეცნიერო) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ხმალაძე ემზარ On capability of Leibniz algebras De Gruyter 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
ხმალაძე ემზარ Actor of a crossed module of dialgebras via tetramultipliers 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
ელბაქიძე თინათინ Occurrence of Grapevine Leafroll-Associated Viruses in the East Part of Georgian Vineyards IJAIR 2021 ჟურნალი-გაზეთი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასოცირებული პროფესორი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა ისტორიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი უმაღლესი განათლების I და II საფეხურები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ჩიკვაიძე ცირა ისტორიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი უმაღლესი განათლების I და II საფეხურები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი,პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
ფირცხალავა ლალი Информационно-аналитическое обеспечение безопасности, Издание второе, переработанное и дополненное, ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ» 2021 მონოგრაფია ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი ისტორიის დეპარტამენტი
მეტრეველი ლევან ASSESSMENT OF SERVICE PROVIDER INSTITUTION MANAGERS ATTITUDE TOWARDS THE UNIVERSAL STATE HEALTH CARE PROGRAM EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
მეტრეველი ლევან Vitamin D Associated Peculiarities in Women with Mild Covid-19 and Effect of Calcifediol on the Level of Vitamin D and Possibly, on Disease Outcome - Prospective Pilot Study International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
მეტრეველი ლევან Pharmacologic Modulation during Cytokine Storm in COVID-19 International Journal of Applied Sciences: Current and Future Research Trends (IJASCFRT) 2021 ჟურნალი-გაზეთი ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა პროფესორი მედიცინის დეპარტამენტი
ლორია გიორგი სიკვდილის აკრძალვა და ღირსეული სიცოცხლის უფლება საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი სამართლის მაცნე 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სამართლის დეპარტამენტი
ლომთაძე თამარი სალიტერატურო ქართული ენა: ისტორია და თანამედროვე გამოწვევები ლატვიის მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ლომთაძე თამარი რუსიფონი ქართველი ებრაელები გრანადის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
შანავა ზვიად IJSSER International Journal of Social Science & Economic Research 2021 ჟურნალი-გაზეთი
შანავა ზვიად ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL EDUCATION OF THE POPULATION IN GEORGIA RS Global Journals 2021 ჟურნალი-გაზეთი
ყვავაძე ელისო Late Islamic water collection systems on Failaka Island: Preliminary results of the Kuwait-Georgian Archaeological Mission in 2018-2019. Arabian Archaeology and Epigrarhy: 01-10. John Wiley & Sons Lid. 2021 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო ღვინის უძველესი ზოომორფული სასმისი დედოფლის გორიდან. მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. „მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა, VI-VII საქართველოს მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2021 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო ვაზისა და ღვინის კულტურა საქართველოში: ღვინის ეროვნული სააგენტოს სამეცნიერო პროექტი. საქართველოს მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო არქეოლოგიური ძეგლების პალინოლოგიური კვლევა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გამოცემა 2021 წიგნი(სამეცნიერო) ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ყვავაძე ელისო The main results of research on the Kura-Araxis culture in Georgia. Tbilisi, Public Haus “ Universali” 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
აზმაიფარაშვილი თამარ COVID-19 Pandemic Influences the Perceptionof Health Issues in Shool Children 2021 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ლეშკაშელი ლიკა Phage Therapy Experience at the Eliava Phage Therapy Center: Three Cases of Bacterial Persistence 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა ასისტენტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
გამყრელიძე ამირან ტყვიის შემცველ საღებავებთან დაკავშირებით ადვოკატირების ან ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ორგანიზების სა