საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

სამეცნიერო ჟურნალ(ებ)ის რედაქცია

1. უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალ(ებ)ის რედაქციის მიზანია საქართველოს უნივერსიტეტის მეცნიერებს ხელი შეუწყოს მაღალი სამეცნიერო ღირებულების სტატიებისა და კვლევების გამოქვეყნებას. ასევე, მაღალციტირებადი პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზებში მოხვედრას. სამეცნიერო ჟურნალის ფუნქციაა საზოგადოებას გაუზიაროს ინფორმაცია უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების შესახებ.

2. უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალ(ებ)ში ნაშრომის გამოქვეყნების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება სამეცნიერო ჟურნალის რედაქციის მიერ, სარედაქციო საბჭოსთან კონსულტაციის საფუძველზე. აუცილებელია დაცული იყოს, ნაშრომისადმი წაყენებული მოთხოვნები. რედაქცია იტოვებს უფლებას, ავტორთან/ავტორებთან შეთანხმებით, ნაშრომში შეიტანოს სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები;

3. უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჯურნალ(ებ)ი გამოიცემა ელექტრონული ან/და ბეჭდური სახით და ხელმისაწვდომია სამეცნიერო საზოგადოებისთვის.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა