საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს მუდმივმოქმედი წევრები

 • ზვიად გაბისონია - სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, სამართლის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, საბჭოს თავმჯდომარე;
 • სოსო გოგილიძე - პრორექტორი აკადემიურ და სამეცნიერო დარგში ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
 • თინათინ ბოჭორიშვილი - სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
 • ჯონი მწარიაშვილი - განათლების და კვლევების განვითარების სამსახურის უფროსი
 • მანანა სანაძე - თამაზ ბერაძეს სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
 • როლანდ დუდუჩავა - მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
 • არჩილ მეტრეველი - რელიგიის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორი, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;
 • აკაკი ცომაია - ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი;
 • კახაბერ თავზარაშვილი - ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა;
 • მალხაზ ბეგიაშვილი - სამართლის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, სამართლის სკოლა;
 • ცირა ჩიკვაიძე - ისტორიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა;
 • ლელი ბიბილაშვილი - მასობრივი კომუნიკაციების აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა;
 • ეკა გეგეშიძე - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა.
 • ელენე მანჯგალაძე - სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მენეჯერი,
 • მერაბ თოფურია - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი
 • რამაზ ქვათაძე - ვლადიმერ სანაძის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი,
 • ელზა ნიკოლაიშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა