საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ,,კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური კვლევები"
მოკლე აღწერა: გულისხმობს დაბა კაზრეთის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალფერნიანი ორთვალა მღვიმეში გამოვლენილი ადრეშუასაუკუნეების პერიოდის სატაძრო კომპლექსისა და პრეისტორიული ხანის ფენების არქეოლოგიურ და ინტერდისციპლინურ კვლევებს
ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
გრანტი: სახელმწიფო ტენდერი
სკოლა/დეპარტამენტი: არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
დაწყება: 2021-01-01
დასრულება: 2021-12-31
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 29 926 ლარი
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 29 926 ლარი
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა