საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ტექნიკური და სოციალური ინოვაციები კავკასიაში: ევრაზიის სტეპსა და ადრეულ ქალაქებს შორის ძვ.წ. IV და III ათასწლეულებში
მოკლე აღწერა: ტექნიკური და სოციალური ინოვაციები კავკასიაში: ევრაზიის სტეპსა და ადრეულ ქალაქებს შორის ძვ. კონკრეტულ რეგიონში, რომელიც გამოიყენებოდა ეტლებისთვის დაახლოებით 5 000 წლის წინ.ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ARCHCAUCASUS ეჭვქვეშ აყენებს ამ თეორიას, რომელიც გავრცელებულია მეცნიერებისა და არქეოლოგიის სამყაროში, ქმნის ადგილს ალტერნატიული ჰიპოთეზებისთვის: ახალი ტექნოლოგიები და ტექნიკა ამტკიცებენ, რომ აღმოჩენილია მესოპოტამია რეალურად იყო ადაპტაცია სხვადასხვა "პერიფერიებიდან". ARCHCAUCASUS-ის კვლევა გააფართოვებს ამას ოთხი ღერძული ინოვაციების გამოკვლევით: ბორბალი და ვაგონი, ლითონის შენადნობები, ვერცხლის მეტალურგია და მატყლის ცხვარი. პროექტი მულტიდისციპლინურია, იყენებს ყველაზე თანამედროვე მეთოდებს. თარიღის ანალიტიკური მეთოდები.
ხელმძღვანელი: ჭაბაშვილი ლევან
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
დაწყება: 2019-07-01
დასრულება: 2024-06-30
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 2 487 875 ევრო
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 2 487 875 ევრო
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა