საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სამშვილდის ციტადელის და სიონის უბნის არქეოლოგიური კვლევა
მოკლე აღწერა: ციტადელში მდებარე გვიანი შუა საუკუნეების სასახლის არქეოლოგიურ და ისტორიულ კვლევა და სიონის საკათედრო ტაძრის მიმდებარედ არქეოლოგიური გათხრების წარმოება
ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
გრანტი: სახელმწიფო ტენდერი
სკოლა/დეპარტამენტი: არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი,არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 29 990 ლარი
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 29 990 ლარი
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა