საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ახალი სასწავლო კურსის - "ჰოლოკოსტი და გენოციდი ვიშეგრადის ქვეყნებში" -შექმნა და სწავლება
მოკლე აღწერა: 2020 წელს ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდმა გააგრძელა 2018 წელს საქართველოს უნივერსიტეტისათვის გაცემული გრანტი, რომელის მიზანია ახალი სასწავლო კურსის - "ჰოლოკოსტი და გენოციდი ვიშეგრადის ქვეყნებში" -შექმნა და სწავლება.
ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ვიშეგრადის ფონდი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ისტორიის დეპარტამენტი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 9.910.00 ევრო
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 8 845.25 ევრო
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა