საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ფრედერიკ დაგლასის "ცხოვრების ქრონიკები“ (1845) - თარგმნა
მოკლე აღწერა: ყოფილი მონის ფრედერიკ დაგლასის ავტობიოგრაფიული რომანის "ცხოვრების ქრონიკები“ (1845) - თარგმნა
ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა
მონაწილეები: აბდუშელიშვილი ლელა
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: აშშ საელჩო
გრანტი: წიგნის თარგმნის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $5,772
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: $5,772
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: წიგნი იბეჭდება

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა