საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ქართულად თარგმნა და გამოცემა წიგნის:Narrative Of The Life Of Frederick Douglass, An American Slave. Written by Himself", წიგნის თარგმნის პროგრამის ფარგლებში.
მოკლე აღწერა: ინგლისურიდან ფ.დაგლასის წიგნის - "Narrative of the Life of Frederick Douglass: An Arnerican Slave" ( by Frederick Douglass) -თარგნმა ქართულად და ქართული თარგმანის 1000 ეგზემპლიარის გამოცემა.
ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა
მონაწილეები: აბდუშელიშვილი ლელა
საკითხის აქტუალობა: წიგნი განკუთვნილია არა მხოლოდ ამერიკანისტებისათვის, არამედ მკითხველთა ფართო წრისათვის.
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა: .I ეტაპი - წიგნის თარგმნა (ოქტომბერი,2021 - მაისი,2022 ); II ეტაპი - წიგნის სამეცნიერო რედაქტირება და კომენტარების დართვა (მაისი,2022-სექტემბერი,2022); III ეტაპი - წიგნის რედაქტირება, წიგნის ბეჭდვა და გამოცემა (სექტემბერი,2022-დეკემბერი, 2022).
დონორი: აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი
გრანტი: წიგნის თარგმნის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: ისტორიის დეპარტამენტი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სხვა
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $5,772.00
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა: $5,772.00
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა: $5,772.00
დონორისგან მიღებული თანხა: $2 386 00
თანადამფინანსებელი: ,აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი-$2,საქართველოს უნივერსიტეტი-$3 386.00
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: საქართველოს უნივერსიტეტი, აშშ-ის საელჩო: წიგნის თარგმნის პროექტი.
პუბლიკაცია: ფრედერიკ დაგლასი.ამერიკელი მონის ფრედერიკ დაგლასის მონათხრობი საკუთარ ცხოვრებაზე.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა