საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: უნივერსიტეტების პარტნიორობის პროგრამა ჰოლოკოსტის სწავლებაში
მოკლე აღწერა: უნივერსიტეტების პარტნიორობის პროგრამა ჰოლოკოსტის სწავლებაში (აშშ) ითვალისწინებს სამი ახალი კურსის შექმნას ჰოლოკოსტის თემატიკაზე. "
ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა
მონაწილეები: ღუდუშაური თინა
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი:
გრანტი: ინსტიტუციური განვითარება უმაღლეს განათლებაში
სკოლა/დეპარტამენტი: ისტორიის დეპარტამენტი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $25,000
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა