საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: რელიგიური ტოლერანტობა ახლო აღმოსავლერთში: ისტორიული ტრადიცია და თანამედროვეობა
მოკლე აღწერა: პროექტი გულისხმობდა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე არსებული რელიგიათაშორისი ტოლერანტობის, თანაცხოვრების, ურთიერთშეგუებისა და ურთიერთპატივისცემის მრავალრიცხოვანი შემთხვევების შესწავლას და ფართო საზოგადოებისათვის წარმოჩენას.
ხელმძღვანელი: ჭულუხაძე ალექსანდრე
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი: „სამეცნიერო კვლევითი პროექტების საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი“
სკოლა/დეპარტამენტი: ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 35,000 ლარი
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა