საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ციფრულ კომპეტენციებზე დაფუძნებული ჭკვიანი სოფელი
მოკლე აღწერა: მასწავლებელთა პროფესიული კლუბისა და STEAM ლაბორატორიის დაფუძნება თეთრიწყაროს #2 სკოლის ბაზაზე. სკოლების ჩართულობის გაზრდა მშობლებთან და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებთან სოციალურ აქტივობებში.ტექნიკური დისციპლინების სწავლების ხელშეწყობა და ტექნიკური საგნებით დაინტერესებული ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი უნარების განვითარება
ხელმძღვანელი: ბარამიძე სოფიკო
მონაწილეები: ბეთლემიშვილი ელენე,გაბოშვილი ნატო,ჯღამაძე ნინო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა
გრანტი: ჭკვიანი სოფელი
სკოლა/დეპარტამენტი: UGPried ცენტრი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: $17,417
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა