საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: მათემატიკის საოცარი სამყარო
მოკლე აღწერა: მიზანია მათემატიკით დაინტერესებულ მოსწავლეებს გაუღრმავოს ცოდნის დონე და ინტერესი მათემატიკისადმი. ამისათვის დაგეგმილია ონლაინ ლექციების საშუალებით პოპულარულად, მოსწავლეთათვის გასაგებ დონეზე გავაცნოთ მათემატიკის როლი სამყაროს შეცნობაში, მისი მნიშვნელობა მეცნიერებისა და საზოგადოებისთვის, მათემატიკის თანამედროვე მდგომარეობა და პრობლემები, მათემატიკის ისტორიის საინტერესო ფაქტები.
ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ
მონაწილეები: ვაშაკიძე ზურაბ,თუთბერიძე გიორგი,სულაქველიძე ლევან,ტეფნაძე გიორგი,ცაავა მედეა,ხმალაძე ემზარ
საკითხის აქტუალობა: მათემატიკის პოპულარიზაცია მეტად მნიშვნელოვანია ახალ თაობაში, რადგან მოხდეს სამეცნიერო საქმიანობით დაინტერესებული ახალგაზრდების სკოლიდანვე გამოვლენა და მათთვის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი სიახლე: მათემატიკით დაინტერესებული ახალგაზრდების გამოვლენა და მათ მიერ მოხსენებების გაკეთება მათემატიკის საინტერესო საკითხებზე.
სავარაუდო გეგმა: გაკეთდება მინიმუმ 15 მოხსენება ქართველი მეცნიერების მიერ, რომლებიც მოსწავლეებს ესაუბრებიან მათემატიკის საინტერესო დარგებზე.
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: მეცნიერების პოპულარიზაცია
სკოლა/დეპარტამენტი: მათემატიკის ინსტიტუტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 10,000 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 10,000 GEL
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: კინგს კოლეჯი, ლონდონი, ჩრდილო კაროლინას უნივერსიტეტი, აშშ, თავისუფალი უნივერსიტეტი, წმიდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი
პუბლიკაცია: 15 მოხსენების გაკეთება მოსწავლეებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა