საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ელექტრომაგნიტური ტალღის გავრცელება პლაზმისა და მეტამასალის კომპოზიტში
მოკლე აღწერა: პლაზმისა და მეტამასალის კომპოზიტში ელექტრომაგნიტური ტალღის გავრცელების უახლესი 3D ციფრული, სრულად კინეტიკური მოდელის შექმნა და მისი ტესტირება ლაბორატორიული ექსპერიმენტებით
ხელმძღვანელი: წიკლაური დავით
მონაწილეები: დუდუჩავა როლანდ,თავზარაშვილი კახაბერ
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ევროკავშირი - Horizon
გრანტი: Horizon Europe
სკოლა/დეპარტამენტი: მათემატიკის ინსტიტუტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 2,494,040 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: მასარიკის უნივერსიტეტი, ბრნო, ჩეხეთი და მაქს პლანკის ინსტიტუტი, გიოტინგენი, გერმანია
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა