საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ფოროვან გარემოში სითხის დინების ინტერდისციპლინური შესწავლა მრავალფაზიანი რიცხვითი სიმულაციისა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტებით
მოკლე აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს აკუსტიკური ფილტრის ბლოკირების მოხსნის ოპტიმალური რეჟიმების განსაზღვრას და საბოლოო პროდუქტის კომერციალიზაციას Merck-თან ერთად.
ხელმძღვანელი: წიკლაური დავით
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: მერსკი
გრანტი: მერსკის კვლევითი გრანტების პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 268,200 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა