საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ახალი ბიოდეგრადირებადი PLGA მაგნიტური ნანონაწილაკის მომზადება თიორიდაზინის იმობილიზაციისთვის: PLGA ნანო-კონსტრუქტები თიორიდაზინის მიწოდებისა და კიბოს თერაპიისთვის
მოკლე აღწერა: PLGA მაგნიტურ ნანონაწილაკზე დაფუძნებული თიოტიდაზინის მიწოდების სისტემის შემუშავება. დაგეგმილია მიწოდების სისტემების წარმოების ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შემუშავება და ამ პროცესების მოდიფიცირება ახლად შექმნილი სისტემების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. მიწოდების სისტემების განვითარების განუყოფელი ეტაპები იქნება როგორც სინთეზის პროცესის დაგეგმვა, წარმოების პროცედურების შერჩევა, თავად მომზადება, ასევე პროცესის ტოქსიკურობა და ათვისება წარმოებული სისტემის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მუდმივი მონიტორინგით.
ხელმძღვანელი: ხაკსარმაღამი სამად
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ევროპული კვლევების ცენტრი
გრანტი: სამეცნიერო გრანტი
სკოლა/დეპარტამენტი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 1,000,000 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა