საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ნანოსტრუქტურული ჰიპერგანშტოებული პოლიმერით ლეგირებული ჰიდროგელის კომპოზიტის სინთეზი კიტოზანის ბაზაზე, მედიკამენტის მიწოდების სისტემისა და კიბოს თერაპიისთვის
მოკლე აღწერა: პროექტის მთავრი მიზანია ახალი სინთეზური პოლიმერების გამოკვლევა, როგორც ანტისიმსივნური აგენტების, მათი შეფასება, როგორც წამლის მიწოდების სისტემებისა ჰიდროგელის კომპოზიტების ბაზაზე, რომლებიც შეიცავენ ჰიპერგანშტოებულ პოლიმერების (HBP) ჩანერგილ ნანონაწილაკებს და ქიტოზანს. კვლევაში ორი ანტისიმსივნური პრეპარატი - დოქსრუბიცინი და დოკეტაქსელი იქნება შერჩეული სინთეზურ პოლიმერზე ჩატვირთვის გამოსაკვლევად.
ხელმძღვანელი: ხაკსარმაღამი სამად
მონაწილეები: არაბული ლილი
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 240,000 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა