საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: იუჯი-ჯანდაცვის ინოვაციური პლატფორმა
მოკლე აღწერა: ონლაინ აპლიკაციის შემუშავება (android, iOS) მოსახლეობის წასახალისებლად მიიღონ ნებისმიერი ტიპის COVID-19 ვაქცინა. ნაბიჯ-ნაბიჯ განაცხადის პროცესის შემუშავება და ჩამოტვირთვის წახალისება.
ხელმძღვანელი:
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: კანადის საერთაშორისო განვითარების კვლევითიო ცენტრი
გრანტი: COVID-19 სოლიდარობის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სოციალური
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 79,400 USD
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: მთავარი არხი
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა