საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სუიციდში დახმარების პრობლემატიკა ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში
მოკლე აღწერა: სუიციდში დახმარების პრობლემატიკა ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში
ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: სამართლის დეპარტამენტი,სამართლის სკოლა,ქართული, გერმანიული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 8,575 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 8,575 GEL
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: ბაჩანა ჯიშკარიანი, კაზუსები სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში, დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ, იურისტების სამყარო, 2021

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა