საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: John Witte Jr., Joel A Nichols.Religion and the American Constitutional Experiment - წიგნის თარგმნა
მოკლე აღწერა: რელიგიის თავისუფლების საკითხები ამერიკულ პრაქტიკაში
ხელმძღვანელი: მეტრეველი არჩილ
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: აშშ საელჩო
გრანტი: წიგნის თარგმნის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: რელიგიის თავისუფლების ინსტიტუტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: წიგნი (თარგმანი)

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა