საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ნდობის მშენებლობისათვის ქართულ-აფხაზურ ბიზნეს ურთიერთობების პერსპექტივების შეფასება
მოკლე აღწერა: იმ პირობებში, როდესაც ქართულ და აფხაზურ მხარეთა შორის მშვიდობა მიღწეული არ არის და პოლიტიკა არის ბიზნესთან შედარებით პრიორიტეტული, მნიშვნელოვანია საზღვრისპირა რეგიონებში (და არა მხოლოდ) კვლევის ჩატარება აფხაზურ და ქართულ ბიზნეს წრეებში ეკონომიკური და სახალხო დიპლომატიის პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის პოტენციალის შესაფასებლად. საინტერესოა, იზიარებენ თუ არა აფხაზეთის ბიზნეს წრეები და მოსახლეობა სამთავრობო პოლიტიკას და ხედავენ თუ არა კონფლიქტის ეკონომიკური გზით გადაჭრის შესაძლებლობას?
ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო
მონაწილეები: ბულისკერია ქეთევან
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა
გრანტი: განვითარების პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სოციალური
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 120,000 USD
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა