საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: საგამომძიებლო ჯურნალისტიკის ლაბორატორია
მოკლე აღწერა: პროექტი ითვალისწინებს ციფრული საგამოძიებო რეპორტინგის ლაბორატორიის შექმნას, რომელიც ორიენტირებული იქნება COVID-19–თან დაკავშირებული ყალბი ამბების და დეზინფორმაციის გამომჟღავნებასთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლაზე. ლაბორატორიას გაუძღვებიან მაღალი კვალიფიკაციის ჟურნალისტები ჯანდაცვაში და საგამოძიებო რეპორტაჟში და მოემსახურება სტუდენტებისა და ჟურნალისტების სწავლებას. ჯანდაცვის რეპორტაჟზე მომუშავე ჟურნალისტები ჩაატარებენ პირდაპირ საჯარო ლექციებს, რათა გაზარდონ ცნობიერება მთელ საქართველოში COVID-19– თან დაკავშირებულ საკითხებზე. შეიქმნება სპეციალური ვებ გვერდი, რომელიც ემსახურება საგამომცემლო რეპორტაჟის პროექტებისა და ახალი ამბების კომუნიკაციისა და გამოქვეყნების პლატფორმას.
ხელმძღვანელი: სააკაშვილი ედუარდ
მონაწილეები: ბულისკერია ქეთევან,ჯღამაძე ნინო
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: გერმანიის მარშალის ფონდი
გრანტი: COVID-19 სოლიდარობის პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 25,430 USD
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა