საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: დევნილი გოგონების ეკონომიკური გაძლიერებისა და მდგრადი მეწარმეობის მხარდაჭერა
მოკლე აღწერა: მდგრადი მეწარმეობის შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამის დახმარებით, დევნილი გოგონების ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, რაც ერთის მხრივ გააძლიერებს დევნილი გოგონების ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას და ასევე ხელს შეუწყობს ეკონომიკური აქტივობის წახალისებას თემში. ეკონომიკური აქტივობის წახალისება, კი თავის მხრივ, დაეხმარება დევნილებს იყვნენ მეტად ინტეგრირებულები საზოგადოებაში.
ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: დიდი ბრიტანეთის მთავრობა
გრანტი: COBERM
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 120,000 USD
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა