საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: საგამომგონებლო ცენტრის ჩამოყალიბება უნივერსიტეტში
მოკლე აღწერა: უნივერსიტეტის საგამომგონებლო ცენტრის აღჭურვას საჭირო მანქანა-დანადგარებით და საჯარო ლექცია-პერფორმანსების ჩატარებას საქართველოს ქალაქებში თემაზე „ინოვაციური აზროვნება და საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნა“. ღონისძიებები ჩატარდება თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, გორში და თელავში.
ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო
მონაწილეები: კოტიშაძე მიხეილ
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ბულგარეთის საელჩო
გრანტი: განვითარების პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 35,000 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა