საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: „ჯანსაღი გარემო შეზღუდვების გარეშე“
მოკლე აღწერა: სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების როლს წარმოჩენა გარემოს დაცვის საკითხებზე. საქართველოს უნივერსიტეტისა და ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის ორგანიზებით სტუდენტური კონკურსი ჩატარება სკოლების მიხედვით „როგორ დავიცვათ გარემო“. თითოეული სკოლა წარმოაჩენდა თავის როლს გარემოს დაცვის საკითხებში. პროექტი შედგება სამი ეტაპისაგან: I - საკონსკურსო ეტაპი, II - ერთ-ერთი გამარჯვებული იდეის განხორციელების საპილოტე ეტაპი, III - დასკვნითი, შემაჯამებელი ეტაპი - კონფერენცია - „ჯანსაღი გარემო შეზღუდვების გარეშე“. კონფერენციაზე მოწვეული იქნებიან სტუმრები ბულგარეთის უნივერსიტეტებიდან.
ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო
მონაწილეები: ბულისკერია ქეთევან
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ბულგარეთის საელჩო
გრანტი: განვითარების პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: უარყოფილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 35,000 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა