საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: მედდების ხმის ადვოკატირება უკრაინაში, საქართველოში და სომხეთში - პროექტი NEST.
მოკლე აღწერა: პროექტის მთავარი მიზანი იყო წვლილი შეეტანა ჯანმრთელობის სისტემის გაძლიერებაში აღმოსავლეთ ევროპის სამ ქვეყანაში შედარებითი კვლევის ჩატარებისა და სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში საექთნო მოვლის პარადიგმის ტრანსფორმაციის ხელშეწყობის გზით. საექთნო პრაქტიკა, სამუშაო პირობები და ინტეგრირებული მოვლის დონე ბავშვზე ზრუნვის სფეროში. გამოკვლეულია, როგორ იქცეოდნენ ექთნები COVID-19 პანდემიის პერიოდში. გამოვლინდა საჭიროებები საექთნო პრაქტიკაში.
ხელმძღვანელი: ლობჯანიძე მარიამ
მონაწილეები: გოგაშვილი მაია
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ევროპის საბჭო
გრანტი: ინსტიტუციური განვითარება უმაღლეს განათლებაში
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: უკრაინა და სომხეთი
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა