საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სოციალური მედიის საუკეთესოდ გამოყენება ვაქცინაციის ნდობისა და ათვისების გაზრდის მიზნით
მოკლე აღწერა: კვლევის მიზანია შეაფასოს კომუნიკაციის მართვის ეფექტურობა COVID-19– ის დროს სოციალური მედიის არხებით, ინფორმირებულობა და მოტივაცია ვაქცინაციისთვის საქართველოს მოსახლეობაში, კერძოდ ეთნიკურ უმცირესობებში, ახალგაზრდებში, დედებში, ხანდაზმულებში, უცხოელ სტუდენტებში, ონკოლოგიურ პაციენტებში.
ხელმძღვანელი: ლობჯანიძე მარიამ
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი: „სამეცნიერო კვლევითი პროექტების საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი“
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა