საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ,,არქეოლოგიური და ინტერდისიპლინური კვლევები სამშვილდის ნაქალაქარზე 2021 წელს"
მოკლე აღწერა: პროექტი წარმოადგენს 2012 წელს სამშვილდის ნაქალაქარზე დაწყებული კვლევების გაგრძელებას, რომელიც ეხება სამშვილდის ციტადელისა და სიონის უბნის არქეოლოგიურ და მულტიდისციპლინურ კვლევებს.
ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით
მონაწილეები: ჭაბაშვილი ლევან
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი: „სამეცნიერო კვლევითი პროექტების საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი“
სკოლა/დეპარტამენტი: ისტორიის დეპარტამენტი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2021-01-04
დასრულება: 2021-12-31
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 0
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 0
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა