საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: საქართველოს 7 საოცრება
მოკლე აღწერა: შემეცნებითი ფილმების შექმნა საქართველოს ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისათვის. ამ მიზნით, შესაბამის წრეებში (ისტორიკოსები, არქეოლოგები, არქიტექტორები), კვლევის საფუძველზე გამოიყოფა საქართველოს 7 საოცრება. თითოეულის განსაკუთრებულობა განხილული იქნება სხვადასხვა ჭრილში. პარალელურად, გაკეთდება ელექტრონული პორტალი, სადაც აიტვირთება შესაბამისი ინფორმაცია.
ხელმძღვანელი: გველესიანი ნინო
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: მეცნიერების პოპულარიზაცია
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დამუშავების პროცესში
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა